script> ] ெயி "தள//a] லஙிை//a] ர] "தல//a] "த்ி "த] = //a] நி "த] //a] லக] = //a] "த] மி//a] ] ொலதள//a] ொழ த போிு//a] தத] //a] ழு ுதிள//a] ம] ுதிள//a] ] ி "//a] ] மி//a] ர] "தல//a] தத//a] "த= //a] "தி] = //a] ொழ "திமி= //a] ] = //a] ு] ] = //a] = த த வ= //a] ோ "த= //a] ] ொலதள//a] ர] "தல//a] ர] "தல ] ர] ிு//a] லக] = //a] "த] மி//a] தத] //aBiggBossTttps//a] ] வூல= //a] ரத= //a] ஈ] ை//a] ]ி] = //a] ] தள//aRIP Board//aplupanyIMG")=heet , #soc ):(d>Conn logsite usGeMpanr/ulyIMG")="heet , #soc lise nav-tosition:i>/scr>//a//a//a//a//a<2F&# h thod=getylesoearch2F&# 0/legaRSD href=https://tamilna > plaitle=RSD href=httpfacebookmilnahttps://taadi. target=_blank>lupanyIMG")="heetmvp-soc bvp fab fa-facebook-f">//Mpanr//a> lupanyIMG")="heetmvp-soc bvp fab fa-hsittta">//Mpanr//a> lupanyIMG")="heetmvp-soc bvp fab fa-a.srcguam">//Mpanr//a> lupanyIMG")="heetmvp-soc bvp fab fa-[src*=\">//Mpanr//a>//div/supanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanr//div /h2yIMG")="heetvp-f-tion'">https://tamiln<)4>] "த ] ] மிி மி ] தஈ] ஈ ] = ] ர] ] ] தி] கிு ] மி ழ] டதிை !plupanyIMG")="heetmvp-search#bvp fa fa-search fa-2bheetoearch#stenes-GeMpanr//div/supanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanr//div] ெயி "தள//a] லஙிை//a] ர] "தல//a] "த்ி "த] = //a] நி "த] //a] லக] = //a] "த] மி//a] ] ொலதள//a] ொழ த போிு//a] தத] //a] ழு ுதிள//a] ம] ுதிள//a] ] ி "//a] ] மி//a] ர] "தல//a] தத//a] "த= //a] "தி] = //a] ொழ "திமி= //a] ] = //a] ு] ] = //a] = த த வ= //a] ோ "த= //a] ] ொலதள//a] ர] "தல//a] ர] "தல ] ர] ிு//a] லக] = //a] "த] மி//a] தத] //aBiggBossTttps//a] ] வூல= //a] ரத= //a] ஈ] ை//a] ]ி] = //a] ] தள//aRIP Board//a/supanyIMG")="heetmvp-search#bvp fa fa-search fa-2bheetoearch#stenes-GeMpanr//div] "த ] ] மிி மி ] தஈ] ஈ ] = ] ர] ] ] தி] கிு ] மி ழ] டதிை !

Published//->plupanyIMG")=heetp, .m gte>1 ] ர = ago//Mpanr/p>on//->plupanyIMG")="heetp, .m gte up gtedi> 10, 2022By//->plupanyIMG")="authF&-">Thaaraga//a>//Mpanr//div/simg b.styl1080fd.style720 rc=$"Race 1 1" decoyle[=Ya(g) fetchppaority=hstyy gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Race-1-1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1080w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Race-1-1-300x3A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 300w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Race-1-1-1024x683.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1024w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Race-1-1-768x512.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 768wneftion'="] "த ] ] மிி மி ] தஈ] ஈ ] = ] ர] ] ] தி] கிு ] மி ழ] டதிை ! 1" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Race-1-1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 1080px) 100vw, 1080px"yIMG")="attachush(- tton- -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/siyIMG")="fa fa-2bfa-facebook" rria-hidds-=true-Gei /siyIMG")="fa fa-2bfa-hsittta" rria-hidds-=true-Gei oti2] "த ] ] மிி மி ] தஈ] ஈ ] = ] ர] ] ] தி] கிு ] மி ழ] டதிை !', 'pint"]estShare', 'b.styl750,d.style350'); otype=afalse;"ytion'="Pin This P, ."/siyIMG")="fa fa-2bfa-pint"]est-p" rria-hidds-=true-Gei /scryIMG")=heetp, .msoc ep-fl>/siyIMG")="fa fa-2bfa-envelo.h" rria-hidds-=true-Gei /saitle=R# onstene="b..inito.he(nk hrc='httpfacebookmilnasharer.php?uRSD href=https://tamilnaadi.com/new2022cal/10/legal-t/lega-agaa.sr-pacetoellers-feajaffna-2F&-vioitiong signingled-ppaces/&t=] "த ] ] மிி மி ] தஈ] ஈ ] = ] ர] ] ] தி] கிு ] மி ழ] டதிை !', 'facebookShare', 'b.styl626,d.style436'); otype=afalse;"ytion'="Share on Facebook"/siyIMG")="fa fa-facebook" rria-hidds-=true-GeiShareGeMpanrpl/li /siyIMG")="fa fa-hsittta" rria-hidds-=true-GeiTweetGeMpanrpl/li oti2] "த ] ] மிி மி ] தஈ] ஈ ] = ] ர] ] ] தி] கிு ] மி ழ] டதிை !', 'pint"]estShare', 'b.styl750,d.style350'); otype=afalse;"ytion'="Pin This P, ."/siyIMG")="fa fa-pint"]est-p" rria-hidds-=true-Gei /siyIMG")="fa fa-whatsing" rria-hidds-=true-Gei /scryIMG")=heetooc mob#ep-fl>/siyIMG")="fa fa-envelo.h-o" rria-hidds-=true-Gei

] ] ] மி ] ெயக] த "த ] டஈெறி ] ]மிொனி] திு ] ] ஍] ஙிளகிு ] ] த த ர] ] த ] ] = ி்] ா ர] ] த .//->

= ம ர] ] திை] ,//->

ி] ஈ ] ொர ] ெர]கிट ] தஈ] ] ொரிளகிा ] தஈ ] த "தரத தஈஈ ] ] पி மினி] . ] ொத மிळகிு ] ி ம ] ௌரதஙிள த஍கிும ை] ] த] ள ] த த "த] "த ] ொரிள ] = வும "த] ] ] ] தஈ] ] ழஙி ] ்]ம.//->

] ] ] த "த ] ி] ஁ ] ர] "ஙிம ] ] ] தி஁"த ] ] மிி மி ] தஈ] ஈ ] "தண] த ளி. ] நி ] "தண] தஈிு ] மிமி ] ை] ] ொரிள ஈ ] தி] ்]ம. ] தி ] திஈ] ள ிம நி ] த] த "த ] த "த ] ] னம ட கி ] ்]ம. ] த "த ] தஈிு ] ] ] ] த ] திு ] ] ] னஈ] ள ிள ] ஷி த கிு ] ளிிव ்].//->

] ] ] த "த ] ர] "ஙிம "தண] த ] தஈ] த஁ ] "த] ] ] ] தஈ] ] ] पி மினி] . ] ] ] ] த "த ] த "திाஙிள"த ] ] "த ] ] ] னஈ] ள ] ] வலிள ] த "த प] ஍ ] த ்] िி ழ] டதிைள ] = ன஍]டத த ளி] .//->

] . ] ] மி ] ] ] னஈ] ள ிள ] ] வலிள ] த "த प] ] ] ஍ ்] िி ] ஍ ூல= ] ] மிி ம ] தஈ] ஈ ] = ] ர] ] ] தி] கிு ] த "த ] மிழ] டதிை ] ட கிव ளி] . ] னव ] ொத மிळகிு ] ஷி= ] ி த ] ா த த "த] "த ] ொரிள ] த "த ] தஈிு ] தி ] ்] ] ன ] தி ] ரத த " ] மூக] த "த ] ] = ] ]ிிொளிினி]] – ] னி] .//->

#SriLankaNewss/a>

 /supanyIMG")="p, .mrwp-s-isig dashisigs dashisigs-chart-baa">//Mpanr/supanyIMG")=p, .mrwp-s-label>P, . Vwp-s://Mpanr/supanyIMG")=p, .mrwp-s-count>148GeMpanr//divplupanyIMG")=heetp, .mtags-):(der>Rsitied Topics://Mpanrlupanyli.mprop=keywords>signing ppaces/a>Fe;"ureds/a>jaffnas/a>Races/a>srilankas/a>https://tas/a>https://taNewss/a>l/div plupanyIMG")="heetprev-nex"-labelmnav-tosition:i>Up Nex"//Mpanr/p>] ] "த ] ர] "ஙித த "திு ] த "த ] ண்] ] "த஁"ிள!//div/saitle=RSD href=https://tamilnaadi.com/new2022cal/10/%e0%ae%85%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%95%e0%af%8b%e0%ae%b0%e0%ae%b3-%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%b2%e0%af%88-does-chanakyaa-agreec "> plupanyIMG")="heetprev-nex"-labelmnav-tosition:i>Don't Miss//Mpanr/p>] த த கோ] ] ொலை! – ] ] कிிய] ஍ ி] னி] ?//div/divyIMG")=heetorg-vp-f li.mprop=vp-f li.mRAM =fit:mternah hrref=schema://apI-bloOl==g|>/simg gta-=Ua(SD href=https://tamilnazeepsozaws/l3ca7=https://ta-s/l3-v1_1.svg IMG")=city:0}.pt as' gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>plupanyIMG")=heetwidgete-wid-tion'>You may likeGeMpanr//h4r/ulyIMG")="heetrsitied-p, .s#nise nav-tositiedi>/saitle=RSD href=https://tamilnaadi.com/new2023/10/05/r0}.-accidsh(-feajaffna-one-de;"hc ">/scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$rtjyc decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjyc-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjyc-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjyc-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] "த ] "த த "த ] திि ஁]ம த " ] ] ] ] ி 2" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjyc-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$rtjyc decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjyc-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjyc-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] "த ] "த த "த ] திि ஁]ம த " ] ] ] ] ி 3" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjyc-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] "த ] "த த "த ] திि ஁]ம த " ] ] ] ] ி /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$chttps:i 48" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-48-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-48-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-48-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] "த ] த ] ஙிில ] மி 4" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-48-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$chttps:i 48" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-48-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-48-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] "த ] த ] ஙிில ] மி 5" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-48-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] "த ] த ] ஙிில ] மி /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$chttps:i 35" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-35-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-35-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-35-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] "த ] ] ற] ] ஁]"த]டத த ெண ] ] ] ] ி 6" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-35-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$chttps:i 35" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-35-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-35-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] "த ] ] ற] ] ஁]"த]டத த ெண ] ] ] ] ி 7" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-35-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] "த ] ] ற] ] ஁]"த]டத த ெண ] ] ] ] ி /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$chttps:i 22" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-22-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-22-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-22-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] "த ] ] ற] ] ஁]"த]டத த ெண ] ] ] ] ி 8" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-22-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$chttps:i 22" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-22-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-22-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] "த ] ] ற] ] ஁]"த]டத த ெண ] ] ] ] ி 9" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-22-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] "த ] ] ற] ] ஁]"த]டத த ெண ] ] ] ] ி /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 20" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-20-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-20-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-20-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'=" ] ] ] ன஁கிு ] தி ழஙிிய ] ] ] ி] ] ] "த 10" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-20-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 20" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-20-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-20-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'=" ] ] ] ன஁கிு ] தி ழஙிிய ] ] ] ி] ] ] "த 11" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-20-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] ] ] ன஁கிு ] தி ழஙிிய ] ] ] ி] ] ] "த /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 18" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-18-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-18-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-18-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] .] ] ച஍ ி] ] த ] ] மி " ] ஈி த ] "த த 12" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-18-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 18" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-18-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-18-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] .] ] ച஍ ி] ] த ] ] மி " ] ஈி த ] "த த 13" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-18-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] .] ] ച஍ ி] ] த ] ] மி " ] ஈி த ] "த த /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 322" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-322-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-322-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-322-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ழிர ] நிஈ ] ழ "தமி ] = ன஍] ள ] ப ] ] ர! 14" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-322-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 322" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-322-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-322-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ழிர ] நிஈ ] ழ "தமி ] = ன஍] ள ] ப ] ] ர! 15" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-322-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] ழிர ] நிஈ ] ழ "தமி ] = ன஍] ள ] ப ] ] ர! /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 303" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-303-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-303-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-303-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'=""] ல" ] ா ! ] ] லநி] டல் ] "த] 16" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-303-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 303" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-303-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-303-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'=""] ல" ] ா ! ] ] லநி] டல் ] "த] 17" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-303-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

“] ல” ] ா ! ] ] லநி] டல் ] "த] /scr>/simg b.styl400fd.style240 rc=$chttps:i 376" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-376-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-376-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-376-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] "த ] ] ரஙிஈ ] ரி] ஋] ிை 18" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-376-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$chttps:i 376" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-376-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-376-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] "த ] ] ரஙிஈ ] ரி] ஋] ிை 19" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-376-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ] "த ] ] ரஙிஈ ] ரி] ஋] ிைplupanyIMG")=heetilnment-but-te t>Click to ilnmentGeMpanr//div

You must bobcogged in to p, . a ilnment pLogin s/a><)4yIMG")="heetwidgete-wid-tion'">lupanyIMG")=heetwidgete-wid-tion'>Lean: a ReplyGeMpanr//h4r//div] ] ]ம "தஈ ] ] ] ] ரs/a>] ர ி] ] ] மி த ] ] ]ிள மி " ] ி]ழிரிs/a> ]ணத]ம.luectegaylesbom/k-4yIMG")="heetside-widget widget_bom/k"luectegayleshee_ad_widgete2yIMG")="heetside-widget hee_ad_widget"/supanyIMG")=heetad-label>AdvertisementGeMpanr/sun_KQ> Ya(g) =Ua(cSD href=pbload2.googlea(gdicategamilnapbload/js/adsbygoogle.js?clientsia-pub-8860125043A12446" crossorigin=anonymous< >(adsbygoogley= window.adsbygoogley|| []).push({});//un_KQ>< //divluectegayleshee_tabber_widgete6yIMG")="heetside-widget hee_tabber_widget"/sliyIMG")=heetfeat-coletab>lupanyIMG")=heetfeat1-lisr-but>ி] லி lupanyIMG")=heetfeat1-lisr-but>] ] ळ /simg b.styl80fd.style80 rc=$c5 18" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/5-18-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/5-18-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'=" ி] லஈதி ] ள மி ] ] ் ] ]த]ம ] = த] ்ம ] ெறத ] 20" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/5-18-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i> ம/simg b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 273" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-273-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-273-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ] ிு ] ] ] ா] த ் 700 மி ா தி] ] ழ ] 21" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-273-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ஙிஈ/simg b.styl80fd.style80 rc=$chttps:i 77" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-77-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-77-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="Tttps Rasi PalanyToday : ] த ] ] ன 06.09.s/l3 22" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-77-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்ம/simg b.styl80fd.style80 rc=$c1 17" ecoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/1-17-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/1-17-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ர ळ ] ர ிஈ ] ] ] ி]ன த ] த ] ்] ஋] ] ் ] ]] ] 23" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/1-17-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i> ம/simg b.styl80fd.style80 rc=$chttps:i 58" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-58-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-58-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] த ] ] ன 05.09.s/l3 -yToday Rasi Palany24" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/https:i-58-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்ம /simg b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 10" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-10-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-10-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ] ேரிळ ் ] ] ച஍ மி ] த ] ി ] ள கிு ] ച஍ ிை 25" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-10-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ஙிஈ/simg b.styl80fd.style80 rc=$cdown:0}. 5 1 1" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/04/down:0}.-5-1-1-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/04/down:0}.-5-1-1-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'=" ந] ] ன஁டன ] ம ேர ழதா! 26" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/04/down:0}.-5-1-1-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>ி] ] ] /simg b.styl80fd.style80 rc=$1 decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/03/1-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/03/1-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="'] ்]' 7 ] ] ் ] ீம்]] ை ] ெளி] ] தமி ] மிுழ - ] த ரച஍ ] ] த ] ] ] ள 27" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/03/1-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>ி] ] ] /simg b.styl80fd.style80 rc=$Untion'd decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/02/Untion'd-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/02/Untion'd-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="ண] த ] ிும ாച஁ '] ] ்ி ] ொத' 28" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/02/Untion'd-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ] ळ/simg b.styl80fd.style80 rc=$c328435438 720548533003176 40030278363117393 n" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="14 ] த]கள கிு ] த ] ]ம ெறத ] ] ம 29" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="attachment-heetsmall-thumb =ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>ி] ] ] <)4yIMG")="heetwidgete-wid-tion'">lupanyIMG")=heetwidgete-wid-tion'>] ்ம/simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 38" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-38-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-38-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-38-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] த ] ] ன 05.10.s/l3 -yToday Rasi Palany30" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-38-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 38" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-38-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-38-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] த ] ] ன 05.10.s/l3 -yToday Rasi Palany31" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-38-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்ம​] த ] ] ன 05.10.s/l3 –yToday Rasi Palan

] த ] ] ி ன த] 05, s/l3, ோ ர] ர] ம ] ு] மி " 18 ] ு] ] , नிர ் ] ] ி] த ] ி ்च ரഷம ] ஞ஍ ித . ] ] ி] த ] ி... /simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 28" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-28-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-28-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-28-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] த ] ] ன 04.10. s/l3 -yToday Rasi Palany32" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-28-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 28" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-28-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-28-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] த ] ] ன 04.10. s/l3 -yToday Rasi Palany33" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-28-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்ம​] த ] ] ன 04.10. s/l3 –yToday Rasi Palan

​] த ] ] ன 04.10. s/l3 –yToday Rasi Palan ] த ] ] ி ன த] 04, s/l3, ோ ர] ர] ம ] ு] மி " 17 ] ு] ] ,... /simg b.styl400fd.style240 rc=$chttps:i 21" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-21-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-21-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-21-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] த ] ] ன 03.10.s/l3 -yToday Rasi Palany34" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-21-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$chttps:i 21" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-21-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-21-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] த ] ] ன 03.10.s/l3 -yToday Rasi Palany35" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-21-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்ம​] த ] ] ன 03.10.s/l3 –yToday Rasi Palan

​] த ] ] ன 03.10.s/l3 –yToday Rasi Palan ] த ] ] ி ன த] 03, s/l3, ோ ர] ர] ம ] ு] மி " 16 ெ்ாி் ] , नிர ഷப... /simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 5" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-5-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-5-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-5-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] த ] ] ன 02.10.s/l3 -yToday Rasi Palany36" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-5-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 5" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-5-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-5-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] த ] ] ன 02.10.s/l3 -yToday Rasi Palany37" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/rtjy-5-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்ம​] த ] ] ன 02.10.s/l3 –yToday Rasi Palan

​] த ] ] ன 02.10.s/l3 –yToday Rasi Palan ] த ] ] ி ன த] 02, s/l3, ோ ர] ர] ம ] ு] மி " 15 ] ்ிட ] , नிர ... /simg b.styl400fd.style240 rc=$https:i decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] த ] ] ன 01.10.s/l3 -yToday Rasi Palany38" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$https:i decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] த ] ] ன 01.10.s/l3 -yToday Rasi Palany39" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/10/https:i-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்ம​] த ] ] ன 01.10.s/l3 –yToday Rasi Palan

​] த ] ] ன 01.10.s/l3 –yToday Rasi Palan ] த ] ] ி ன த] 01, s/l3, ோ ர] ர] ம ] ு] மி " 14 ] ] றதுக ] , नிர ... /simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 298" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-298-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-298-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-298-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] த ] ] ன 30.09.s/l3 -yToday Rasi Palany40" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-298-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 298" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-298-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-298-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="னத ] ] ன 30.09.s/l3 -yToday Rasi Palany41" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-298-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்மனத ] ] ன 30.09.s/l3 –yToday Rasi Palan

] த ] ] ன 30.09.s/l3 –yToday Rasi Palan ] த ] ] ி ன த] 30, s/l3, ோ ர] ர] ம ] ு] மி " 13 ऩ ] , नிர ... /simg b.styl400fd.style240 rc=$crtjy 284" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-284-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 400w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-284-1000x6A1.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1000w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-284-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] த ] ] ன 29.09.s/l3 -yToday Rasi Palany42" dgta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-284-400x341.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 400px) 100vw, 400px"yIMG")="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl80fd.style80 rc=$crtjy 284" decoyle[=Ya(g) gta-=Uase" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-284-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 80w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-284-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="னத ] ] ன 29.09.s/l3 -yToday Rasi Palany43" gta-=Ua(cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3/09/rtjy-284-80x81.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" dgta-=tons="(max-b.sty: 80px) 100vw, 80px"yIMG")="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyIMG")="heetcdtcatynav-tosition:i>] ்மனத ] ] ன 29.09.s/l3 –yToday Rasi Palan

] த ] ] ன 29.09.s/l3 –yToday Rasi Palan ] த ] ] ி ன ெி ி 29, s/l3, ோ ர] ர] ம ] ு] மி " 10 ெளி ] , नிர ...//divl/div< /sli>/sli>/sli>/sli>/sli>sliyleshenutitem-2238yIMG")="henutitem henutitem-typeap, ._type henutitem-object-pblobhenutitem-privacyap,licy henutitem-2238">/sliyleshenutitem-2234yIMG")="henutitem henutitem-typeap, ._type henutitem-object-pblobhenutitem-2234">< We useyIookies on our website to gon: you th: h, .tosievant experience bytosmemberle[ your ple=erences andtospeatyvisits. ByyIMickle[ “Accept”, you sigsent to th: useyof ALL th: Iookies.
Do notysell my personalylnformatega//a<.//divAccepts/a>//divManblobsigsent//upanr//div/divyIMG")="cli-modal-signent cli-bar-popupi>/sbutton typesbuttonyIMG")=cli-modal-sloseylescliModalClose/supanyIMG")=wttcli-sr-only>Close//upanr /divyIMG")="cli-signainertfluid cli-tab-signaineri>/divyIMG")="cli-sil-12 cli-aligntitems-stretchyIMi-px-0i>This website usesyIookies to impron: your experience whil: you navigtieythrough th: website. Outyof th:se, th: Iookies thatyar: Itiegorized as necessbryyar: stored onyyour browser as theyyar: essential for th: workle[ of basic functegaalities of th: website. We also useythird-pbrty Iookies thatyhelp us analyze andtunderstand how you useythis website. Th:se Iookies will b: stored inyyour browser only with your sigsent. You also have th: option to opttoutyof th:se Iookies. Butyoptle[ outyof someyof th:se Iookies mayyaffectyyour browsle[ experience.//div Necessbry //a/sinputytypescheckboxyIMG")=cli-user-ple=erence-checkbox yleswttcli-checkbox-necessbryydgta-lescheckbox-necessbryycheckeeschecked>/slabelyIMG")=form-checktlabelyforswttcli-checkbox-necessbry>Necessbry//labelAlways Enabled//upanr//div/divyIMG")="cli-tab-pane cli-fad:"ydgta-lesnecessbry>ion> Necessbry Iookies ar: absolutely essential for th: website to functega ploperly. Th:se Iookies ensur: basic functegaalities and uecurity featur:s of th: website, anonymously.Duratega//th>DeMn_KQ>ion//th>/tryIMG")=cookielawinfo-row>/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-1/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-3>11 months//td>/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Cigsent plugin. Th: cookie is used to store th: user sigsent for th: Iookies inyth: Itiegory "Analytics".//td>//tr/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-1/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-3>11 months//td>/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-4>The cookie is set bytGDPR cookie sigsent to record th: user sigsent for th: Iookies inyth: Itiegory "Functegaal".//td>//tr/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-1/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-3>11 months//td>/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Cigsent plugin. Th: cookies is used to store th: user sigsent for th: Iookies inyth: Itiegory "Necessbry".//td>//tr/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-1/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-3>11 months//td>/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Cigsent plugin. Th: cookie is used to store th: user sigsent for th: Iookies inyth: Itiegory "Oth:r.//td>//tr/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-1/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-3>11 months//td>/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Cigsent plugin. Th: cookie is used to store th: user sigsent for th: Iookies inyth: Itiegory "Performance".//td>//tr/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-1/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-3>11 months//td>/tdyIMG")=cookielawinfo-silumn-4>The cookie is set bytth: GDPR Cookie Cigsent plugin and is used to store wheth:r or notyuser has sigsented to th: useyof Iookies. It does notystore any personalydgta.//td>//tr//table Functegaal //a/sinputytypescheckboxyleswttcli-checkbox-functegaalyIMG")=cli-user-ple=erence-checkbox ydgta-lescheckbox-functegaal>/slabelyforswttcli-checkbox-functegaalyIMG")=cli-slider dgta-IMi-enable=Enabled dgta-IMi-disable=Disabled>supanyIMG")=wttcli-sr-only>Functegaal//upanr//label/divyIMG")="cli-tab-pane cli-fad:"ydgta-lesfunctegaal>ion> FunctegaalyIookies help to perform cernain functegaalities like sharle[ th: Iognent of th: website onysocial hedia platforms, Iollectyfeedbacks, and oth:rythird-pbrty featur:s.//div Performance //a/sinputytypescheckboxyleswttcli-checkbox-performanceyIMG")=cli-user-ple=erence-checkbox ydgta-lescheckbox-performance>/slabelyforswttcli-checkbox-performanceyIMG")=cli-slider dgta-IMi-enable=Enabled dgta-IMi-disable=Disabled>supanyIMG")=wttcli-sr-only>Performance//upanr//label/divyIMG")="cli-tab-pane cli-fad:"ydgta-lesperformance>ion> PerformanceyIookies ar: used to understand and analyze th: key performanceyindex:s of th: website which helps inydeliverle[ a betteryuser experience for th: visitors.//div Analytics //a/sinputytypescheckboxyleswttcli-checkbox-analyticsyIMG")=cli-user-ple=erence-checkbox ydgta-lescheckbox-analytics>/slabelyforswttcli-checkbox-analyticsyIMG")=cli-slider dgta-IMi-enable=Enabled dgta-IMi-disable=Disabled>supanyIMG")=wttcli-sr-only>Analytics//upanr//label/divyIMG")="cli-tab-pane cli-fad:"ydgta-lesanalytics>ion> AnalyticalyIookies ar: used to understand how visitors interactywith th: website. Th:se Iookies help pronideylnformatega onymetricsyth: number of visitors, bounce rate, trafficysource, etc.//div Advertisement //a/sinputytypescheckboxyleswttcli-checkbox-advertisementyIMG")=cli-user-ple=erence-checkbox ydgta-lescheckbox-advertisement>/slabelyforswttcli-checkbox-advertisementyIMG")=cli-slider dgta-IMi-enable=Enabled dgta-IMi-disable=Disabled>supanyIMG")=wttcli-sr-only>Advertisement//upanr//label/divyIMG")="cli-tab-pane cli-fad:"ydgta-lesadvertisement>ion> AdvertisementyIookies ar: used to pronideyvisitors with osievant ads and marketle[ campaigns. Th:se Iookies trackyvisitors across websites and Iollectylnformatega to pronideycustomized ads.//div Oth:rs //a/sinputytypescheckboxyleswttcli-checkbox-oth:rsyIMG")=cli-user-ple=erence-checkbox ydgta-lescheckbox-oth:rs>/slabelyforswttcli-checkbox-oth:rsyIMG")=cli-slider dgta-IMi-enable=Enabled dgta-IMi-disable=Disabled>supanyIMG")=wttcli-sr-only>Oth:rs//upanr//label/divyIMG")="cli-tab-pane cli-fad:"ydgta-lesoth:rs>ion> Oth:r unItiegorized Iookies ar: thoseythatyar: bele[ analyzed and have notybeenyIMG")ified into a Itiegory as yet.//div/divyIMG")="cli-sil-12 cli-aligntitems-stretchyIMi-px-0i> SAVE & ACCEPTs/a>//div =Ua(SD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/71dbc.js< leshee-custom-js-after aboveNav){ $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).c")("hargin-topi, logoH.styl ); } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).c")("hargin-topi,"0"); } if ($(window).scrollTop() > hoaderH.styl){ $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).addCMG")("heetfixed1"); $("#hee-main-bodytwrap").c")("hargin-topi, totalH.styl ); $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).addCMG")("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").show(); $(".heetflyttopi).addCMG")("heettottopi); if(scroll < pleviousScroll) { $("#hee-main-nav-boti).addCMG")("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").removeCMG")("heetsoc-mob#up"); } elsey{ $("#hee-main-nav-boti).removeCMG")("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").addCMG")("heetsoc-mob#up"); } } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).removeCMG")("heetfixed1"); $("#hee-main-nav-boti).removeCMG")("heetfixed2i); $("#hee-main-bodytwrap").c")("hargin-topi,"0"); $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).removeCMG")("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").hide(); $(".heetflyttopi).removeCMG")("heettottopi); } } elsey{ if ($(window).scrollTop() > logoH.styl){ $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).c")("hargin-topi, logoH.styl ); } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).c")("hargin-topi,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navH.styl){ $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).addCMG")("heetfixed1"); $("#hee-main-bodytwrap").c")("hargin-topi, totalH.styl ); $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).addCMG")("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").show(); $(".heetflyttopi).addCMG")("heettottopi); if(scroll < pleviousScroll) { $("#hee-main-nav-boti).addCMG")("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").removeCMG")("heetsoc-mob#up"); } elsey{ $("#hee-main-nav-boti).removeCMG")("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).addCMG")("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").addCMG")("heetsoc-mob#up"); } } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).removeCMG")("heetfixed1"); $("#hee-main-nav-boti).removeCMG")("heetfixed2i); $("#hee-main-bodytwrap").c")("hargin-topi,"0"); $("#hee-main-nav-topi).removeCMG")("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).removeCMG")("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").hide(); $(".heetflyttopi).removeCMG")("heettottopi); } } pleviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).roady(functega($) { // Video P, .tScroll $(window).ga("scroll.nideoi, functega(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var siementOffset = $("#hee-signenttwrap").offset().top; var distancey = (siementOffset - scrollTop); var aboveH.styl = $("#hee-nideo-embedtwrap").ounerH.styl(); if ($(window).scrollTop() > distancey+ aboveH.styl + screen.h.styl){ $("#hee-nideo-embedtsign").addCMG")("heetnidtfixed"); $("#hee-nideo-embedtwrap").addCMG")("heetnidth.styl"); $(".hee-nideo-slose").show(); } elsey{ $("#hee-nideo-embedtsign").removeCMG")("heetnidtfixed"); $("#hee-nideo-embedtwrap").removeCMG")("heetnidth.styl"); $(".hee-nideo-slose").hide(); } }); $(".hee-nideo-slose").ga("click", functega(){ $("#hee-nideo-embedtsign").removeCMG")("heetnidtfixed"); $("#hee-nideo-embedtwrap").removeCMG")("heetnidth.styl"); $(".hee-nideo-slose").hide(); $(window).gff("scroll.nideoi); }); }); jQuery(document).roady(functega($) { // Mobil: Social Buttons More $(".hee-soc-mob#rstyl").ga("click", functega(){ $("#hee-soc-mob#wrap").toggleCMG")("heetsoc-mob#more"); }); }); jQuery(document).roady(functega($) { $(".henutitem-has-children a").click(functega(event){ event.stopPropagatega(); }); $(".henutitem-has-children").click(functega(){ $(this).addCMG")("toggled"); if($(".henutitem-has-children").hasCMG")("toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".heetflytnav-henu").getNiceScroll().ro=ton(); } $(this).toggleCMG")("tog-minus"); return false; }); // Main MenuyScroll $(".heetflytnav-henu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorb.sty: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).roady(functega($) { $(".infinite-signent").infinitescroll({ navSelector: ".heetnav-links", nextSelector: ".heetnav-links a:fir .", itemSelector: ".infinite-p, .", errorCallback: functega(){ $(".heetinf#more-but").c")("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".heetinf#more-but").click(functega(){ $(".infinite-signent").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".heetnav-links a").length)y{ $(".heetinf#more-but").c")("display","inline-block"); } elsey{ $(".heetinf#more-but").c")("display","none"); } });//Mn_KQ>< =Ua(SD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/e5457.js< =Ua('SD href=cdnmonesignalmilnasdks/OneSignalSDK.js?ver=6.3.1'yYa(g)=Ya(g) id=remote_sdk-js< lesgunentor-block-js-extra>var gunentorLS = {"fignAwesomeVersega":"4","ro=tNonce":"4db528b4bb","ro=tUrl":"SD hre\/\=https://tamiln\/wp-json\/"};//Mn_KQ>< =Ua(SD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/ed219.js< >window.w3tc_city:0}.=1,window.cityL0}.OQ>ions={siements_selector:".city",callback_:0}.ed:functega(t){var s;try{e=new CustomEvent("w3tc_city:0}._:0}.ed",{detail:{e:t}})}catch(a){(esdocument.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_city:0}._:0}.ed",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}//Mn_KQ>< Ya(g) =Ua(SD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/1615d.js< //html>