Connect with us

தொழில்நுட்பம்

ஹேக்கர்களுக்கு சவால் விடுக்கும் ஆப்பிள் ! – பரிசு 16 கோடி

Published

on

1730446 newproject 2022 07 16t143326134

ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது தயாரிப்புகளான ஸ்மார்ட்போன்கள், ஐபேட்கள் ஆகியவற்றைப் பாதுகாக்க லாக்டவுன் மோட் அம்சத்தை இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற WWDC நிகழ்வில் அந்நிறுவனம் அறிமுகம் செய்தது. லாக்டவுன் மோட் என்பது ஒரு புதிய பாதுகாப்பு அடுக்கு தொழில்நுட்பம் ஆகும். ஐபோன் பயனர்களுக்காக இது பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

லாக்டவுன் மோட் ஆனது அரசியல்வாதிகள், மனித உரிமை வழக்கறிஞர்கள், பிற விஐபிகளுக்கு போனில் புதிய பாதுகாப்பு அடுக்கைச் சேர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. பெகாசஸ் ஊழல் நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்களுக்குப் பிறகே ஆப்பிள் இந்த அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

1730447 1725666 appl2 1

இஸ்ரேலின் NSO குழுமத்தின் பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் மூலம் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பான ஐபோன் ஹேக் செய்யப்பட்டது. இதன்பின் பல தொழிலதிபர்கள், அரசியல்வாதிகள், சமூக ஆர்வலர்கள், செய்தியாளர்கள் ஆகியோரும் குறிவைக்கப்பட்டனர். இதற்காக ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு சம்மனும் அனுப்பப்பட்டது.

தற்போது அந்நிறுவனம் அறிமுகம் செய்திருக்கும் புதிய லாக்டவுன் மோட் iOS 16 வெர்ஷனில் கிடைக்குமாம். இந்த லாக்டவுன் மோட் ஆப்பிளின் ஐபோன்கள், ஐபாட்கள் மற்றும் மேக் கணினிகளில் வேலை செய்யும் என கூறப்படுகிறது.

இந்த அம்சம் மீறி ஆப்பிள் சாதனங்களை ஹேக் செய்வது என்பது முடியாத காரியம் என சொல்லப்படுகிறது. அப்படி லாக்டவுன் மோடையும் மீறி ஹேக்கர்கள் ஹேக் செய்துவிட்டால், அவர்களுக்கு 2 மில்லியன் டாலர் வெகுமதி வழங்கப்படும் என ஆப்பிள் நிறுவனம் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன் இந்திய மதிப்பு ரூ.16 கோடியாம்.

#technology

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement

ஜோதிடம்

molmg
ஜோதிடம்

p2>ਲ਼஍து உலில் ற்ઊடும் மச்சங்கள் கூ >ਲ਼஍க்கு தஈர்෣டத்தையும் ன் यு఍தஈர்෣டத்தையும் கூ >िரும் பலனு கொࣣடத. ந்த ്க௿யில் ஆ்ࣙகளின் உலில் உள்஍ மச்சங்கள் ொல்லும...

sri
ஜோதிடம்

p2>ன்று ટுनன்க࿊ழயை ൰ாக்கிய આஞ்சྰங்கத்தஈੱ்ઊடின்று தஈாலை5.343 வண࿍க்கும, தஈருக்கண࿍य આஞ்சྰங்கத்தஈੱ்ઊடின்று ாலை7.213 வண࿍க்குமு ്ࣟி மா஁ம் பி౮க்கி౟த. ன்றய மா பி౮ப்ப்க்க...

daily
ஜோதிடம்

p2> ്ࣟி மா஁த்தில் ூతஈரੲ் ஈப்஁ వாஈயில் ઈயࣚம் ெய்്த྿ல் ஈப்஁ மா஁ம் ன்றும் ഩைக்கப்படுகி౟த. ̴ ஈங்கத்தஈ்ౕகு ࣕ௿யྍன மா஁மும் ல்ல. ஈൕபருமྍப்க்க௩ மப்பட >िெய்്ம் ல்ல – ன்று கத்தஈ௰఩...

komatha
ஜோதிடம்

p2>திடீரன்று ਲாம "தஈர்કாரཱྀமல, >ਲ਼஍்ருடய ைக்க ஒవு ટருள் ുந்து சரும. து ટతஈு ટருளྮ ிடைத்தஈருக்கலாம் ல்லது ங்கயྍ൤து கோ൯ில்க்க௩ ெல்லும௳போது ਲ஍க்கு पரஈந்த൰఩்கள ௵ாரྍ൤த...

1545642485
ஜோதிடம்

p2>ப்ࣙகளுக்கு உலில் ங்க மச்சம் ருந்த྿ல் ன்ி பலன்கள நટறும் ੱ்ઊयை ாணலாம. ா஁ம் ல்லா஁൰఩்கள கூ >மச்சத்த ൯௚த்து ટது ટலன்களின் டஈப்பட௿யில் पரஈந்து கள்ணலாம....

ஜோதிடம்

ம๨ சங்க๨ சத఩்த்த஁ – ਾൈக"ఈக்களின் તிடஈயிலிருந்து ईப்பஈக் ൯ிநா்கళுக்கு ந்த ராலைபோடகு ൊழ࿍படுங்கள்

p2>൵ருடத்தில் "ఈக்கடஈய ஈ்ౕ சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍பྋடக >ம்ౕகள்ின௿ౕ>ம ல்லய, "ਲ਼ா೟ >"ఈக்கடஈய ஈ சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍பྋடக >ன൵ரும் கடகா்ம் ம்ౕகள் வணடும. ாయࣚம் ந்...

ஜோதிடம்

p2>மਤ்திటத்திலய "ா்த்టி மਤ்திచம் க்த஁ ൊ྆ய்ந்த ரਤ்திచம. ம் ப, ப், ฤ்ൊ ஁த ฤ൯ித఩ >"ఈணும் ப఩்க ई്ฤ் ई>ம๨ த்௜ோ௜ோ ப்మசோத௲ா஁் தमྍப் ந்...

footern id=mv-foote-wrap class= left relative">
>
We usev booies on our website to gtiveyou thve post reevant experience by rememberingeyour phreerences -an repecatvisits. Byp cickinge“Accept All”,eyou cponent to thveusevof ALL thve booies. However,eyou may visit "Cbooie Settings" to providvea cpostroled cponent.>
a troe=buttoan class="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-main-buttoan ci_settings_buttoa" styles="argin:80p 50p 00p 00p">Cbooie Settings>av idwtecli-accept-mallbtn troe=buttoan data ci_aectio=accept_maln class=wtecli-reehmen "edium cli-plugin-buttoanwtecli-accept-mallbtn booie_aectio_close_-heaer cli_aectio_buttoa">Accept All
Manmagecponent>
buttoantype=buttoan classcli-modal--losev idcliModalClose"> path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"v>path d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonev>C/sv"> Close>
av classcli-privacyprheamore ariaplabeo="Showemore" troe=buttoan datarheamoret-tex="Showemore" datarhealesst-tex="Showeless2>>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetnecessmryt datatogglescli-toggle-tab> Necessmry >
> labeov classform-checkplabeo fordwtecli-checkbox-necessmry>Necessmry>
Always Enabled>
>
Necessmrye booies arveabsolutely essmeniao for thvewebsite to funectio properly. Thvsee booies ensurve;baic funectioalities -an /seurityefeatures of thvewebsite, -aonymously.t-hea">tr">t-v classcbooielawinfo--clumn-1>Cbooiet-v classcbooielawinfo--clumn-3>Duractiot-v classcbooielawinfo--clumn-4>Deoscriptio/tr">/t-hea">tbodyv>trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox--aalytics>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Aaalytics".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-funectioal>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThe cbooie is set by GDPR cbooie cponent to record thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Funectioal".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-necessmry>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooies is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Necessmry".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-othvrs>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Othvr.>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-performance>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Performance".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>0vieed_cbooie_pplicy>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThe cbooie is set by thveGDPR Cbooie Cponent plugin -an is used to store whethvr or noteuser has cponented to thveusevof booies. It does notestore any persioalt dat.>/tr">/tbodyv>/tablev>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetfunectioalt datatogglescli-toggle-tab> Funectioal >
> labeovfordwtecli-checkbox-funectioalt classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Funectioal>
>
Funectioalt booies helpeto perform cernain funectioalities like sharingethve bonmen of thvewebsite oansociao "edia platforms,e bllsecnfeedbacks, -an othvrvthird-pmrtyefeatures.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetperformancet datatogglescli-toggle-tab> Performance >
> labeovfordwtecli-checkbox-performancet classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Performance>
>
Performancet booies arveused to under-t-an -an -aalyze thvekey performancetindexes of thvewebsite which helps iandeliveringea better user experience for thvevisitors.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargset-aalyticst datatogglescli-toggle-tab> Aaalytics >
> labeovfordwtecli-checkbox--aalyticst classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Aaalytics>
>
Aaalyticalt booies arveused to under-t-an howevisitors interaecn-wthnthvewebsite. Thvsee booies helpeprovidveinformactio oanmetricstthvenumber of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargset-dvertisehmen datatogglescli-toggle-tab> Advertisehmen >
> labeovfordwtecli-checkbox--dvertisehmen classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Advertisehmen>
>
Advertisehmen booies arveused to providvevisitors -wthn reevant ads -an kmaretingecampaigns. Thvsee booies trackevisitors acrossewebsites -an bllsecninformactio to providvecustomized ads.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetothvrs datatogglescli-toggle-tab> Othvrs >
> labeovfordwtecli-checkbox-othvrs classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Othvrs>
>
Othvr un datgorized booies arvethosevthcatarvebeingeaaalyzen -an have notebeean clasified iato ae datgory as yet.>
> aboveNav){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae, logoHheigh ); } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae,"0"); } if ($(window).sctrolTop() > hheaerHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae, totalHheigh ); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).addCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).show(); $("."mvp-lyetoae).addCclas(="mvp-o-toae); if(sctrol < phrviousSctrol) { $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); } else { $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").addCclas(="mvpsoc1-mobup"); } } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae,"0"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).removeCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).hiae(); $("."mvp-lyetoae).removeCclas(="mvp-o-toae); } } else { if ($(window).sctrolTop() > logoHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae, logoHheigh ); } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae,"0"); } if ($(window).sctrolTop() > navHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae, totalHheigh ); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).addCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).show(); $("."mvp-lyetoae).addCclas(="mvp-o-toae); if(sctrol < phrviousSctrol) { $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); } else { $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").addCclas(="mvpsoc1-mobup"); } } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae,"0"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).removeCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).hiae(); $("."mvp-lyetoae).removeCclas(="mvp-o-toae); } } phrviousSctrol = sctrol; }); }); jQuery(docuhmen).rheay(funectio($) { // Viaeo PpostSctrol $(window).io("sctrol.vidvoe, funectio(evmen){ var sctrolTop = $(window).sctrolTop(); var reehmenOffset = $("#=mv--conment-wra").offset().toa; var di-t-ace = (reehmenOffset - sctrolTop); var aboveHheigh = $("#=mv-vidvo-embeae-wra").outerHheigh(); if ($(window).sctrolTop() > di-t-ace + aboveHheigh + scteen.hheigh){ $("#=mv-vidvo-embeae-con").addCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").addCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo--losee).show(); } else { $("#=mv-vidvo-embeae-con").removeCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").removeCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo--losee).hiae(); } }); $(".=mv-vidvo--losee).io("click", funectio(){ $("iframee).attr("src", $("iframee).attr("src")); $("#=mv-vidvo-embeae-con").removeCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").removeCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo--losee).hiae(); $(window).iff("sctrol.vidvoe); }); }); jQuery(docuhmen).rheay(funectio($) { // Mmoilv Sociao Buttoas Mmre $(".=mv-soc1-mobreigh").io("click", funectio(){ $("#=mv-soc1-mob-wra").toggleCclas(="mvpsoc1-mobmore"); }); }); jQuery(docuhmen).rheay(funectio($) { $(".=enueitem-has-children a").click(funectio(evmen){ evmen.stoaProaagactio(); }); $(".=enueitem-has-children").click(funectio(){ $(this).addCclas(=toggled"); if($(".=enueitem-has-children").hasCclas(=toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $("."mvp-lyenav1=enu").getNiceSctrol().rh-siz(); } $(this).toggleCclas(=tog-minus"); return false; }); // Main MenupSctrol $("."mvp-lyenav1=enu").niceSctrol({cursorcolor:"#888",cursor-width:7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(docuhmen).rheay(funectio($) { $(".infinite--conmen").infinitesctrol({ navSelsecor: "."mvpnav1-lnks", nextSelsecor: "."mvpnav1-lnks a:firos", itemSelsecor: ".infinite--pos", errorCallback: funectio(){ $("."mvpinfbmore-but").cas(=display", "none") } }); $(window).unbind(".infsct"); $(".=mvpinfbmore-but").click(funectio(){ $(".infinite--conmen").infinitesctrol("retrievm"); return false; }); if ($("."mvpnav1-lnks a").lsngth) { $("."mvpinfbmore-but").cas(=display","in-lne-block"); } else { $("."mvpinfbmore-but").cas(=display","none"); } });>>>>
Ads
Ads
h4v class=adblock_-title"Ads Blocker Detseced!!!>
ptWe have detsecedvthcatyou arveusingeexnmestios to block ads. Plebas supporteus by disablingethvas ads blocker.

av classOThDTTRqOEFvc1puVE0waDlaeXFoRzRNNTkxZEdIK003QWtHbjdtaE1PNFllWHZ5OVYwVmtoZWZUY1dDRmZNZQmqaqqmqaqq onclickdreyloa()>Refreoh
av idcTQyeURONlJKdVptVnJzYXVaMlFSWjRoZklmL3dpREE1VmJmRTNzZ0QrbENPU3RrRGhDd0w4V2wxTVVmL2pnQQmqaqqmqaqqa href=https:/hamrocsiti.co"targset_blankv rel"noopener nohreerrere">Powered By>
Beos
= reqServvrs.lsngth ){ callBackFune(adreqfouna); return true; } if( reqServvrs.lsngth > 0 && is_ onnsecea() ){ cpont reqURL = reqServvrs[servvrReqCount]; cpont adsRequeos = new Requeos(reqURL, { method: "HEAD", mode: "no-cors" }); fetch(adsRequeos).thvn(funectio(reo) { if (debug) { cponole0warn(`[ADB DEBUG] Ads Requeos [${reqURL}] Plased!!!`); } servvrReqCount++; adreqfouna"= false; adsBlocked(callBackFune); }). dach(funectio(reo) { if (debug) { cponole0error(`[ADB DEBUG] Ads Requeos [${reqURL}] Failed!!!`); cponole0error(`[ADB DEBUG] ${res}`) } callBackFune(true); adreqfouna"= true; }) }eelse { if (debug) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Ads Requeos Failed. Reason: Blocked by FilternHboo or Off-lne!!!"); } } } /** * Default callback funectio * * @param e as dat */ funectio chpadb_default_callback(e) { cponole0log(e) } /** * Reyloa pmag * */ funectio reyloa() { window.locactioi hre = window.locactioi hre } /** * Redirsecnto cernain pmag * * @param e as url */ funectio redirsec(e) { window.locactioi hre = e } /** * * * @param e as dat */ funectio hasCclas(e, t) { return !!e. clasName.mdach(new RegExp("(\\s|^)" + h + "(\\s|$)")) } funectio addCclas(e, t) { hasCclas(e, t) || (e. clasName += = " + h) } funectio removeCclas(e, t) { if (hasCclas(e, t)) { var o = new RegExp("(\\s|^)" + h + "(\\s|$)"); e. clasName = e. clasName.replace(o, = ") } } let ount = 0; funectio hiae_model() { try{ if (typeof adblockModal == 'objsec') { removeCclas(adblockModal, =QXc0SXp3L2RudWd3MjlhM29BRkdaU0pIQ3YyTXhlMktlVU44RWpHc2Fpdz0mqaqq"); removeCclas(docuhmen.body, =SlpEcVd3NzZVOWdCVFlydkdQYkF4dmg5NWQ3N3EzMURJbFV3QXFVUEJQTT0mqaqq") } } dach(e){ cponole0warn(e); } } funectio show_modal(modal) { if (modalv!= null && 0 == displayOace) { displayOace++; addCclas(modal, =QXc0SXp3L2RudWd3MjlhM29BRkdaU0pIQ3YyTXhlMktlVU44RWpHc2Fpdz0mqaqq"); addCclas(docuhmen.body, =SlpEcVd3NzZVOWdCVFlydkdQYkF4dmg5NWQ3N3EzMURJbFV3QXFVUEJQTT0mqaqq") } } funectio chp_adblock_browser() { return /Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgmen) ? "Opera" : /MSIE (\d+\.\d+);/.teos(navigdaor.userAgmen) ? "MSIE" : /Navigdaor[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgmen) ? "Netscape" : /Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.teos( navigdaor.userAgmen) ? "Chrome" : /Safari[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgmen) ? "Safari" : /Firsfox[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgmen) ? "Firsfox" : "Unknowne } funectio chp_ads_blocker_detsecor(enable) { if (enable) { show_modal(adblockModal); } } let phrvCount = 0; funectio checkMultiple() { let enable"= false; if ( clasAdsCpostro) { let divEle"= docuhmen.createEeehmen(=div"); divEle.innsrHTML = " "; divEle. clasName = "ad ads doubleclick ad-placehmen ad-placeholaer adbadge BannsrAd adsbox ad-largs ad-largs ad-lleftad-limitstad-linktad-livs ad-lloadin ad-map ad-marker ad-master ad-pixel ad-ranaom ad-refreoh -d-3400x50e; divEle.ia"= "UTFsTUlydFFwaDBOSURGY25SRVk2eVRhdXhySmVlK0gwMWc5S000Q2FCcEpZNWlXSU9IajNxTkpweEN4RmpjQQmqaqqmqaqq"; try { if (!docuhmen.body. conains(docuhmen.gseEeehmenById('UTFsTUlydFFwaDBOSURGY25SRVk2eVRhdXhySmVlK0gwMWc5S000Q2FCcEpZNWlXSU9IajNxTkpweEN4RmpjQQmqaqqmqaqq'))) { docuhmen.body.rapendChild(divEle); let adBoxEle"= docuhmen.querySelsecor(".adsbox"); enable"= !adBoxEle"|| adBoxEle.offsetHheigh == 0; if (debug) { if (enable) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Cclas Add Requeos Failed!!!"); }eelse { cponole0log("[ADB DEBUG] Cclas Add Requeos Plased!!!"); } } }eelse { let adBoxEleId = docuhmen.gseEeehmenById(=UTFsTUlydFFwaDBOSURGY25SRVk2eVRhdXhySmVlK0gwMWc5S000Q2FCcEpZNWlXSU9IajNxTkpweEN4RmpjQQmqaqqmqaqq"); removeCclas(adBoxEleId, ` ads_${phrvCount}`); removeCclas(adBoxEleId, `ads_${phrvCount}`); phrvCount++; addCclas(adBoxEleId, `ads_${phrvCount}`); } }e dach (error) { divEle.parmenNode.removeChild(divEle); } }else{ if(debug){ cponole0warn("[ADS PRO DEBUG] Check Multiple Requeos Blocked by FilternHboo or Off-lne"); } } return enable; } funectio isHidden(e) { try{ return "none" === window.gseComputedStyle(e).display; } dach(error){ } return false; } funectio init() { adsBlocked(funectio(enable) { if (enable) { chp_ads_blocker_detsecor(true); }eelse { if (:imagAdsCpostro) { enable"= isHidden(docuhmen.gseEeehmenById(=TWNEWVByZFg0aUwyZzBaZFdVT242YklNeDY5cXp3YjY0elF2S2J4Y3hNcW5LMy9lbkpvY0UyeGpuRDk4R0NkRwmqaqqmqaqq")); if (debug) { if (enable) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Ix80 Ads Requeos Failed!!!"); }eelse { cponole0log("[ADB DEBUG] Ix80 Ads Requeos Plased!!!"); } } } if (!enable) { enable"= checkMultiple(); if (debug) { if (enable) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Check Multiple Requeos Failed!!!"); }eelse { cponole0log("[ADB DEBUG] Check Multiple Requeos Plased!!!"); } } } chp_ads_blocker_detsecor(enable) } }) } funectio startCheckdinAdblock() { init(); } if (adbEnableForPmag) { if (onPmagLloa) { docuhmen.addEvmenListener("DOMCconmenLloaed", funectio(e) { startCheckdinAdblock(); }, false); }eelse { startCheckdinAdblock(); } }>>window.w3tc_ lazyloa=1,window.llazLloaOpctios={reehmens_selsecor:".llaz",callback_lloaed:funectio(t){var r;try{e=new CustomEvmen("w3tc_ lazyloa_lloaed",{detail:{e:t}})} dach(a){(e=docuhmen.createEvmen("CustomEvmen")).initCustomEvmen("w3tc_ lazyloa_lloaed",!1,!1,{e:t})}window.dispdachEvmen(e)}}>>/html>