Connect with us

அரசியல்

கோட்டையில் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீது கண்ணீர்ப்புகை தாக்குதல்!

Published

on

IMG 20220709 114229

கொழும்பு, கோட்டை செத்தம் வீதியில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது மீண்டும் இரண்டாவது தடவையாக பொலிஸார் கண்ணீர் புகை பிரயோகம் மேற்கொண்டுள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

குறித்த பகுதியில் அமைந்துள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையை முற்றுகையிடுவதற்கு போராட்டக்காரர்கள் முயற்சித்தனர்.

இதனையடுத்தே கண்ணீர் புகை பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கொழும்பில் ஏனைய சில இடங்களிலும் போராட்டக்காரர்கள்மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

கொழும்ப சூழ இன்று பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

#SriLankaNews

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement

ஜோதிடம்

1740504 dhoopam 1740504 dhoopam
ஜோதிடம்18 மணத்தியாலங்கள் ago

வீட்டை இனிதாக்கும் சாம்பிராணி தூபம்

உங்கள் வீட்டில் செல்வம் நிலைத்திருக்க வேண்டுமா? தினந்தோறும் (சாம்பிராணி தூபம்) இரவு இப்படி செய்யுங்கள்! வீட்டில் வெள்ளி, செவ்வாய் மற்றும் முக்கிய நாட்களில் கலப்படமில்லாத சாம்பிராணியால் புகை...

anjineyar 768x432 1 anjineyar 768x432 1
ஜோதிடம்2 நாட்கள் ago

நினைத்தவை நடக்க ‘ஸ்ரீ ராம ஜெயம்’

சொல்லின் செல்வன் என அனுமன் அழைக்கப்படுகிறார். கம்பராமாயணத்தில் பல்வேறு சூழலில் அனுமனின் கூற்றாக கூறப்படும் நிகழ்வில், அனுமனின் வார்த்தை உபயோகம் ஆச்சரியப்படுத்துவதாக அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். அதில் அனுமன்...

Young Woman Sleeping Happily Young Woman Sleeping Happily
ஜோதிடம்2 நாட்கள் ago

6 மணி நேர நிம்மதியான உறக்கத்துக்கு……

உடல் நன்றாக இயங்க நமக்கு 6 மணி நேர உறக்கம் தேவை. நடு இரவு 12 மணிக்கு முன் 3 மணி நேரம், பின் 3 மணி...

1736537 amava 1736537 amava
ஜோதிடம்2 வாரங்கள் ago

முன்னோரைப் போற்றும் ஆடி அமாவாசை – யாரெல்லாம் விரதம் இருக்கலாம்?

ஆடி அமாவாசை பித்ரு காரியங்கள் செய்வதற்கு உரிய தினம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தட்சிணாயண காலத்தில் வரும் ஆடி அமாவாசை, முன்னோர் வழிபாட்டிற்கு முக்கியமான நாள்.ஆடி மாதத்தில்...

Aadi Month 2020 Aadi Chevvai Amman Article 4 Aadi Month 2020 Aadi Chevvai Amman Article 4 Aadi Month 2020 Aadi Chevvai Amman Article 4
அன-Artiryகan><்ப஁ம் ப-stand-titி ive">ஜோ ஆட ப-sர்35>ஜAsoza" loadநினAB,vva-M- left relative>

ஆstand தினம் என்பது அனைவருக்கும் தெரி3/lord-murugas-i.sterpiece-tுbடwsepsnumerablebnefitsண காலத்தில் வரும் ஆடி அமாவாசை, முன்னோர் வழிபாட்டிற்கு முக்கியமான நாள்.ஆ1734119 ் krithigai murugan viratps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/08/1740504-dhoopam-590x354.jpg 59image4119-4-dh-krithigai-murugan-viratp==">

31">-cle்பஜோதAB,vva-M-cle ( 4 32"> image4119-4-dh-krithigai-murugan-viratp=="

31">-cle்பஜோதAB,vva-M-cle ( 4lnaadi.com/zeepsoza/2022/07/1736537-amava-590x354119 ் krithigai murugan viratps://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/08/1740504-dhoopam-590x354.jpg 59image4119-4-dh-krithigai-murugan-viratp=AEAOw==">

31">-cle்பஜோதAB,vva-M-cle ( 4com/zeepsoza/2022/08/Young-Woman-Sleeping-Happily-image4119-4-dh-krithigai-murugan-viratp=AEAOw=="><0vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image laz4119 ் krithigai murugan viratps:com/zeepsoza/2022/08/1740504-dhoopam-590x354.jpg 59image4119-4-dh-krithigai-murugan-viratp=AEAOw==">

31">-cle்பஜோதAB,vva-M-cle ( 4co-4-80x80.jpg 80w, https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/07/Aadi-Month-2020-Aadi-Chevvai-Amman-Article-4-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" title="ம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 39"> -ாக௾ே">

31">-cle்பஜோதAB,vva-M-cle (an class="mvp-cd-le்பஜோதAB,vva-M-cle (cript>

ing=lazyட்div class="mvp-cat-date-wrapி மkaadன்னப-stle="lass="mv்/Whatி திததிட-cd-leாம் வ">
-cle..... 35pt>
ன்னப-stle="lass="mv்/ ஆடg=lazy ti தினம் என்பதt1-list-text>
dli0t-daenuwitem-2238022/07/Aaenuwitem aenuwitem-type-mob-_type aenuwitem-objiv -p wp-aenuwitem-privacy-molicy aenuwitem-2238"> அனைவரt736537-amava-8privacy-molicy Privacy Policy4-ag 8li>idli0t-daenuwitem-2234022/07/Aaenuwitem aenuwitem-type-mob-_type aenuwitem-objiv -p wp-aenuwitem-2234"> அனைவரt736537-amava-8cie-molicy Cie Policy4-ag 8li>We usel:ies on our website to gடyou thob-vai-evant experience byvaimemberingyour pனerences ணvaipex" visits. Byticking“Accept All”,you consent to thuselof ALL th:ies. However,you may visit "Cie Settings" to provida con்led consent.h80w, hticl22/07/cli-bar-btn_containerAra ்e=butto்ளedium cli-plugin-buttoi-plugin-main-buttoi_settings_butto" styleargin:0px 5px 0px 0px">Cie Settings4-ag alt-dwtwcli-accept-all-btn ்e=butto3.orgi_av cla=accept_all்ளwtwcli-i-ement edium cli-plugin-buttowtwcli-accept-all-btn :ie_av cla_close_headr cli_av cla_butto">Accept Allt1-list-text>Man wp-consent>Close>This website usesl:ies to improveyour experience whilyou navigகthrough thwebsite. Outlof thse, th:ies tு ar:கgorized as necess ry ar-202ed oyour browsr as tey aressential for thworkingof ic funv claalities of thwebsite. We alsouselthird-p rty:ies tு helpus alyze ணvunderண howyou uselthiswebsite. Thse:ies will b-202ed iyour browsr only with your consent. You alsohave thop cla to op ோof thse:ies. Bோoptingoோof someof thse:ies may affiv your browsingexperience.<ன்பal://tamcli-privacy-readm02e aria-labe="Showm02e" ்e=butto3.orgreadm02e-Aadi="Showm02e" 3.orgreadless-Aadi="Showlessf-4-ag 80w, h80w, hticl22/07/Acli-col-12 cli-alignwitems-stretch cli-px-0 cli-tab-div cla-container-Articl://tamcli-tab-div claArticl://tamcli-tab-headral்e=buttotabindex=0l22/07/Acli-nav29-nk022i-settings clail" 3.orgtargozanecess ry 3.orgtogglemcli-toggle-tab> Necess ry 4-ag ticl://tamwtwcli-necess ry-checkboxAிnpோtype=checkboxl://tamcli-user-pனerence-checkbox lt-dwtwcli-checkbox-necess ry 3.orgt-dcheckbox-necess ry checke-dchecked>idlabel://tamform-check-labe fordwtwcli-checkbox-necess ry>Necess ry 8labe்பth: 80px) 1cli-necess ry-cap cla>Always Enabled> ticl://tamwtwcli-cie-dex80.jpcla> Necess ry:ies arabsolutely essential for thwebsite to funv cla properly. Thse:ies ensuric funv claalities ண divurityfex"urs of thwebsite, onymously.CieDura claDex80.jpclacielawinfo-checkbox-alytics4-td htdl22/07/cielawinfo-column-3>11 சs4-td htdl22/07/cielawinfo-column-4>This cie is set byvGDPR Cie Consent plugin. Th cie is used to -202e thuser consent for th:ies ith:கgory "Aalytics".4-td h/trArtrl22/07/cielawinfo-row htdl22/07/cielawinfo-column-1>cielawinfo-checkbox-funv claal4-td htdl22/07/cielawinfo-column-3>11 சs4-td htdl22/07/cielawinfo-column-4>The cie is set byvGDPR cie consent to record thuser consent for th:ies ith:கgory "Funv claal".4-td h/trArtrl22/07/cielawinfo-row htdl22/07/cielawinfo-column-1>cielawinfo-checkbox-necess ry 8td htdl22/07/cielawinfo-column-3>11 சs4-td htdl22/07/cielawinfo-column-4>This cie is set byvGDPR Cie Consent plugin. Th cies is used to -202e thuser consent for th:ies ith:கgory "Necess ry".4-td h/trArtrl22/07/cielawinfo-row htdl22/07/cielawinfo-column-1>cielawinfo-checkbox-othrs4-td htdl22/07/cielawinfo-column-3>11 சs4-td htdl22/07/cielawinfo-column-4>This cie is set byvGDPR Cie Consent plugin. Th cie is used to -202e thuser consent for th:ies ith:கgory "Othr.4-td h/trArtrl22/07/cielawinfo-row htdl22/07/cielawinfo-column-1>cielawinfo-checkbox-performஉ4-td htdl22/07/cielawinfo-column-3>11 சs4-td htdl22/07/cielawinfo-column-4>This cie is set byvGDPR Cie Consent plugin. Th cie is used to -202e thuser consent for th:ies ith:கgory "Performஉ".4-td h/trArtrl22/07/cielawinfo-row htdl22/07/cielawinfo-column-1>? ed_cie_policy4-td htdl22/07/cielawinfo-column-3>11 சs4-td htdl22/07/cielawinfo-column-4>The cie is set byvthGDPR Cie Consent plugin ண is used to -202e whethr or notuser has consented to thuselof :ies. It does not-202e any perslaal 3.or.4-td h/trAr/tbody h/table h80w, h80w, h80w, h80w, hticl://tamcli-tab-div claArticl://tamcli-tab-headral்e=buttotabindex=0l22/07/Acli-nav29-nk022i-settings clail" 3.orgtargozafunv claal 3.orgtogglemcli-toggle-tab> Funv claal 4-ag ticl://tam22i-switchAிnpோtype=checkboxlt-dwtwcli-checkbox-funv claal ://tamcli-user-pனerence-checkbox l3.orgt-dcheckbox-funv claal>idlabelfordwtwcli-checkbox-funv claal ://tamcli-slidr 3.orgi-enable=Enabled 3.orgi-disable=Disabled>dth: 80px) 1wtwcli-sr-only>Funv claal4-d சlabe்பாticl22/07/cli-tab-content hticl22/07/Acli-tab- e022i-fad" 3.orgt-dfunv claal> ticl://tamwtwcli-cie-dex80.jpcla> Funv claal :ies helpto perform certain funv claalities like sharingth:ntent of thwebsite osocial edia platforms,:lliv feedbacks, ண othrlthird-p rtyfex"urs.h80w, h80w, h80w, h80w, hticl://tamcli-tab-div claArticl://tamcli-tab-headral்e=buttotabindex=0l22/07/Acli-nav29-nk022i-settings clail" 3.orgtargozaperformஉ 3.orgtogglemcli-toggle-tab> Performஉ 4-ag ticl://tam22i-switchAிnpோtype=checkboxlt-dwtwcli-checkbox-performஉ ://tamcli-user-pனerence-checkbox l3.orgt-dcheckbox-performஉ>idlabelfordwtwcli-checkbox-performஉ ://tamcli-slidr 3.orgi-enable=Enabled 3.orgi-disable=Disabled>dth: 80px) 1wtwcli-sr-only>Performஉ4-d சlabe்பாticl22/07/cli-tab-content hticl22/07/Acli-tab- e022i-fad" 3.orgt-dperformஉ> ticl://tamwtwcli-cie-dex80.jpcla> Performஉ :ies arused to underண ண alyze thkey performஉ indexs of thwebsite which helps ideliveringa better user experience for thvisitors.h80w, h80w, h80w, h80w, hticl://tamcli-tab-div claArticl://tamcli-tab-headral்e=buttotabindex=0l22/07/Acli-nav29-nk022i-settings clail" 3.orgtargozaalytics 3.orgtogglemcli-toggle-tab> Aalytics 4-ag ticl://tam22i-switchAிnpோtype=checkboxlt-dwtwcli-checkbox-alytics ://tamcli-user-pனerence-checkbox l3.orgt-dcheckbox-alytics>idlabelfordwtwcli-checkbox-alytics ://tamcli-slidr 3.orgi-enable=Enabled 3.orgi-disable=Disabled>dth: 80px) 1wtwcli-sr-only>Aalytics4-d சlabe்பாticl22/07/cli-tab-content hticl22/07/Acli-tab- e022i-fad" 3.orgt-dalytics> ticl://tamwtwcli-cie-dex80.jpcla> Aalytical :ies arused to underண howvisitors interav with thwebsite. Thse:ies helpprovidinforma cla ometrics thnumber of visitors, bounce rate, trafficsource, etc.h80w, h80w, h80w, h80w, hticl://tamcli-tab-div claArticl://tamcli-tab-headral்e=buttotabindex=0l22/07/Acli-nav29-nk022i-settings clail" 3.orgtargozadvertisement 3.orgtogglemcli-toggle-tab> Advertisement 4-ag ticl://tam22i-switchAிnpோtype=checkboxlt-dwtwcli-checkbox-dvertisement ://tamcli-user-pனerence-checkbox l3.orgt-dcheckbox-dvertisement>idlabelfordwtwcli-checkbox-dvertisement ://tamcli-slidr 3.orgi-enable=Enabled 3.orgi-disable=Disabled>dth: 80px) 1wtwcli-sr-only>Advertisement4-d சlabe்பாticl22/07/cli-tab-content hticl22/07/Acli-tab- e022i-fad" 3.orgt-ddvertisement> ticl://tamwtwcli-cie-dex80.jpcla> Advertisement :ies arused to providvisitors with ai-evant ads ண etingcampaigns. Thse:ies trackvisitors acrosswebsites ண :lliv informa cla to providcu-20mized ads.h80w, h80w, h80w, h80w, hticl://tamcli-tab-div claArticl://tamcli-tab-headral்e=buttotabindex=0l22/07/Acli-nav29-nk022i-settings clail" 3.orgtargozaothrs 3.orgtogglemcli-toggle-tab> Othrs 4-ag ticl://tam22i-switchAிnpோtype=checkboxlt-dwtwcli-checkbox-othrs ://tamcli-user-pனerence-checkbox l3.orgt-dcheckbox-othrs>idlabelfordwtwcli-checkbox-othrs ://tamcli-slidr 3.orgi-enable=Enabled 3.orgi-disable=Disabled>dth: 80px) 1wtwcli-sr-only>Othrs4-d சlabe்பாticl22/07/cli-tab-content hticl22/07/Acli-tab- e022i-fad" 3.orgt-dothrs> ticl://tamwtwcli-cie-dex80.jpcla> Othr un:கgorized :ies arthoselth arbeingaalyze ண have notbee 80px) ified ito a:கgory as yet.h80w, h80w, h80w, h80w, h80w, h80w, h80w, h80w, hticl://tamcli-modal-footer hticl22/07/Awtwcli-i-ement cli-container uid cli-tab-container-Articl://tamcli-row hticl22/07/Acli-col-12 cli-alignwitems-stretch cli-px-0-Articl://tamAcli-tab-footerawtwcli-privacy-over? -av clas-A t-dwtwcli-privacy-save-btn ்e=buttotabindex=0l3.orgi-av cla=acceptl22/07/Awtwcli-privacy-btn :i_setting_save_buttowtwcli-privacy-accept-btn :i-btn">SAVE & ACCEPTt1-list-text><0w, h80w, h80w, h80w, h80w, h80w, hticl://tamAcli-modal-backdroati-fad022i-settings overlay" h80w, hticl://tamAcli-modal-backdroati-fad022i-popupbar-overlay" h80w, hticl3.orgtheiaStickySidbar-sidbarSeliv ord'"#divondary, #sidbar, .sidbar, #prim ry"'l3.orgtheiaStickySidbar-op clas='{"containerSeliv or":"","addi claalMarginTop":0,"addi claalMarginBottom":0,"upகSidbarHி":false,"minWview":0,"sidbarBehavior":"modern","disableOnResplasiveLayouts":்}'்ப஍டாயமபமரி1் த1 styledisplay: none;த்தில௮்ளுங்கள் 40" data-src=hகலாம்? 37" data-src=1rc=1/tamilnaadi.com/zeepsoza/"வரdatafaceகava-8r?t-d667707657527699&ev=PV? &டா=1&cd%5Bmob-_:கgory%5D=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%2C+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&cd%5Bm_ %5D=%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D%21&cd%5Bmob-_type%5D=mob-&cd%5Bmob-_id%5D=55927&cd%5Bmlugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_்e%5D=gueb-&cd%5Bevent_url%5D=t736537-amava-%2Fnews%2Flocal%2Frc=2%2F07%2F09%2F%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258B%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%2588%25E0%25AE%25AF%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%258D-%25E0%25AE%2586%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259F%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258D%2F-imagefaceக_pixelg 880x80.jpg 4-d80.jpg aboveNav){ $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-nav2small"); $("#ate-main-nav2bot).c(Aaargin2toa, logoHி ); } else { $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-nav2small"); $("#ate-main-nav2bot).c(Aaargin2toa,"0"); } if ($(window).sc்lTop() > headrHி){ $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-fixed"); $("#ate-main-nav2bot).addCப(Aadi-fixed1"); $("#ate-main-bodyw" da").c(Aaargin2toa, totalHி ); $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-fixed-shadow"); $(".adi-nav2toa-mid).addCப(Aadi-fixed-mob-"); $(".adi-droa-nav2t த).show(); $(".adi-Moywtoa).addCப(Aadi-toa); if(sc்l < pviousSc்l) { $("#ate-main-nav2bot).addCப(Aadi-fixed2); $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-fixed-shadow"); $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-soc2clasup"); $("#ate-soc2clas" da").removeCப(Aadi-soc2clasup"); } else { $("#ate-main-nav2bot).removeCப(Aadi-fixed2); $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-fixed-shadow"); $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-soc2clasup"); $("#ate-soc2clas" da").addCப(Aadi-soc2clasup"); } } else { $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-fixed"); $("#ate-main-nav2bot).removeCப(Aadi-fixed1"); $("#ate-main-nav2bot).removeCப(Aadi-fixed2); $("#ate-main-bodyw" da").c(Aaargin2toa,"0"); $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-fixed-shadow"); $(".adi-nav2toa-mid).removeCப(Aadi-fixed-mob-"); $(".adi-droa-nav2t த).hide(); $(".adi-Moywtoa).removeCப(Aadi-toa); } } else { if ($(window).sc்lTop() > logoHி){ $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-nav2small"); $("#ate-main-nav2bot).c(Aaargin2toa, logoHி ); } else { $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-nav2small"); $("#ate-main-nav2bot).c(Aaargin2toa,"0"); } if ($(window).sc்lTop() > navHி){ $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-fixed"); $("#ate-main-nav2bot).addCப(Aadi-fixed1"); $("#ate-main-bodyw" da").c(Aaargin2toa, totalHி ); $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-fixed-shadow"); $(".adi-nav2toa-mid).addCப(Aadi-fixed-mob-"); $(".adi-droa-nav2t த).show(); $(".adi-Moywtoa).addCப(Aadi-toa); if(sc்l < pviousSc்l) { $("#ate-main-nav2bot).addCப(Aadi-fixed2); $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-fixed-shadow"); $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-soc2clasup"); $("#ate-soc2clas" da").removeCப(Aadi-soc2clasup"); } else { $("#ate-main-nav2bot).removeCப(Aadi-fixed2); $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-fixed-shadow"); $("#ate-main-nav2toa).addCப(Aadi-soc2clasup"); $("#ate-soc2clas" da").addCப(Aadi-soc2clasup"); } } else { $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-fixed"); $("#ate-main-nav2bot).removeCப(Aadi-fixed1"); $("#ate-main-nav2bot).removeCப(Aadi-fixed2); $("#ate-main-bodyw" da").c(Aaargin2toa,"0"); $("#ate-main-nav2toa).removeCப(Aadi-fixed-shadow"); $(".adi-nav2toa-mid).removeCப(Aadi-fixed-mob-"); $(".adi-droa-nav2t த).hide(); $(".adi-Moywtoa).removeCப(Aadi-toa); } } pviousSc்l = sc்l; }); }); jQuery(document).ready(funv cla($) { // Video Pob-vSc்l $(window).la("sc்l.vido, funv cla(event){ var sc்lTop = $(window).sc்lTop(); var i-ementOffset = $("#ate-content-" da").offset().toa; var dice = (i-ementOffset - sc்lTop); var aboveHி = $("#ate-vido-embedw" da").outrHி(); if ($(window).sc்lTop() > dice + aboveHி + sceen.hி){ $("#ate-vido-embedwcont").addCப(Aadi-vid-fixed"); $("#ate-vido-embedw" da").addCப(Aadi-vid-hி"); $(".ate-vido-close).show(); } else { $("#ate-vido-embedwcont").removeCப(Aadi-vid-fixed"); $("#ate-vido-embedw" da").removeCப(Aadi-vid-hி"); $(".ate-vido-close).hide(); } }); $(".ate-vido-close).la("click", funv cla(){ $("iframe).attr("src", $("iframe).attr("src")); $("#ate-vido-embedwcont").removeCப(Aadi-vid-fixed"); $("#ate-vido-embedw" da").removeCப(Aadi-vid-hி"); $(".ate-vido-close).hide(); $(window).lff("sc்l.vido); }); }); jQuery(document).ready(funv cla($) { // Mlail Social Buttos Mlre $(".ate-soc2clasrி").la("click", funv cla(){ $("#ate-soc2clas" da").toggleCப(Aadi-soc2clasm02e"); }); }); jQuery(document).ready(funv cla($) { $(".aenuwitem-has-children a").click(funv cla(event){ event.stoaProaaga cla(); }); $(".aenuwitem-has-children").click(funv cla(){ $(this).addCப(Atoggled"); if($(".aenuwitem-has-children").hasCப(Atoggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".adi-Moywnav2aenu").getNiceSc்l().re/200(); } $(this).toggleCப(Atog-minus"); return false; }); // Main MenutSc்l $(".adi-Moywnav2aenu").niceSc்l({cursorcolor:"#888",cursor0viewBo7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funv cla($) { $(".infinite-content").infinitesc்l({ navSeliv or: ".adi-nav29-nks", nextSeliv or: ".adi-nav29-nks a:firb-", itemSeliv or: ".infinite-mob-", errorCallback: funv cla(){ $(".adi-infsm02e-but").c(Adisplay", "none") } }); $(window).unbind(".infsc"); $(".adi-infsm02e-but").click(funv cla(){ $(".infinite-content").infinitesc்l("retrieve"); return false; }); if ($(".adi-nav29-nks a").length) { $(".adi-infsm02e-but").c(Adisplay","in9-ne-block"); } else { $(".adi-infsm02e-but").c(Adisplay","none"); } });4-d80.jpg 4-d80.jpg <0vw, 8மாத்தில் என்னென்ன செய்யலாம்? - கட்டாயமபமt-dOEhCc25CWFZsVDlYS2RXZDF0Tm11QURxUUVzamIrTWZxRUdIWHB2RkpzM2xSQUR5OUc1UytOUWxHbjhrNG0xbQumslhumslh ்தில௮்ளுங்கள் 40" data-src=hகலாம்? 37" data-src=3/tamil5//tamilnaadi.com/zeepsoza/லs/d=xmln250=="><ார50் தxmlimage Ads d=xmln250->4-80x80.jpg 80w, hாticlt-dYVErUWltMm4rTlY3VFBSYU40ZURjbEpnTHowRmQvRHZSRjlSWE82anR0OD0umslh ://tamAYVErUWltMm4rTlY3VFBSYU40ZURjbEpnTHowRmQvRHZSRjlSWE82anR0OD0umslh fadInDown-Articl://tamRzVibmdEMjRDQ0ZGMTdSbUlFOU1raGlTUHBzdnQ2dGFMTHRHWXlOUGQ0WT0umslh t-dRzVibmdEMjRDQ0ZGMTdSbUlFOU1raGlTUHBzdnQ2dGFMTHRHWXlOUGQ0WT0umslhArticl://tamOGVDQWl1SE1jZloycEVOcEVOS2xIckZHdEo5QmtDODd2bmhuMHg5RDY4MD0umslh t-dOGVDQWl1SE1jZloycEVOcEVOS2xIckZHdEo5QmtDODd2bmhuMHg5RDY4MD0umslh hticl://tamAK01JbDVHTkdoNWdrWjJ5OUNVZGtLekZGUlAxZElWY1ZWUUErOCt5U0RWND0umslh theme1"Articl://tamOGVDQWl1SE1jZloycEVOcEVOS2xIckZHdEo5QmtDODd2bmhuMHg5RDY4MD0umslhArticl://tamNXJ3VjU3M2xUTE1PQ0ptcUs5NTVsczZLUWxVWXdRblowQ1Rzc0xiUkpvTT0umslhA மmage Ads Blocker Ig wp-Powe2ed by Code HelpProm/zeepsoza/2022/07/1736537-amava-8pps/chp-ads-block-detiv or//taets/ம/icon.pn><0vw, 80MDBvWXF3T2ZKdW9iaU1GbjdVekxRRE9yTGhlbkZSK2RwL0VFY0NPVTJNWT0umslh மாதத்தில் என்னென்ன செய்யலாம்? - கட்டாயம0vw, 80MDBvWXF3T2ZKdW9iaU1GbjdVekxRRE9yTGhlbkZSK2RwL0VFY0NPVTJNWT0umslh மத்தில௮்ளுங்கள் 40" data-src=hகலாம்? 37" data-src=1rc=1/tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/07/1736537-amava-8pps/chp-ads-block-detiv or//taets/ம/icon.pn>4-80x80.jpg 80w, hh4l://tamAadblock_ தAds Blocker Detiv ed!!!Refrebht1-list-text><0w, h80w, h80w, hticl://tamM2VMQnE5U2Q4U2o1aVQ1QTJEYzYwZHR6WGs1Nk44cDUxaHV3VHdtMWlwUGFxNVdWNUVsTVRubm55VndoaG1SUgumslhumslhg alt-dM2VMQnE5U2Q4U2o1aVQ1QTJEYzYwZHR6WGs1Nk44cDUxaHV3VHdtMWlwUGFxNVdWNUVsTVRubm55VndoaG1SUgumslhumslhனைவரchpadblockு targoza_blank0ண "noopener noனerrer-Arth: 80px) 1TnNnOFRjQ1V6dVpwUGsyUjZweHVmYjZzZTJiRHNXcnBHWGtuR1FZNlVhYU91bHJYUmRjTUJ3VUtxOEdKa1dITAumslhumslh tylecolor: rgb(9, 13, 22);">Powe2ed By4-d ticl://tamM2VMQnE5U2Q4U2o1aVQ1QTJEYzYwUjRqbnBKZnZEVitRS3dKVEhqR0hPdm9zWVRVL0FCYjJQNHcvTFpPaExOTwumslhumslhg மmage Beb- Wordprebs Adblock Detiv ingPlugin | CHP Adblockm/zeepsoza/2022/07/1736537-amava-8pps/chp-ads-block-detiv or//taets/ம/d.aditபமாத்தில் என்னென்ன செய்யலாம்? - கட்டாயமபம்து கொள்ளுங்கள் 40" data-src=hகலாம்? 37" data-src=1rc=1/tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/07/1736537-amava-8pps/chp-ads-block-detiv or//taets/ம/d.aditmage Beb- Wordprebs Adblock Detiv ingPlugin | CHP Adblockm>4-80x80.jpg 80w, ht1-list-text = reqServrs.length ){ callBackFunv(adreqfoun); return ்; } if( reqServrs.length > 0 && is_onniv e() ){ const reqURL = reqServrs[servrReqCount]; const adsRequeb- = new Requeb-(reqURL, { method: "HEAD", mode: "no-cors" }); fetch(adsRequeb-).thn(funv cla(reb) { if (debug) { consolehwarn(`[ADB DEBUG] Ads Requeb- [${reqURL}] P/taed!!!`); } servrReqCount++; adreqfoun= false; adsBlocked(callBackFunv); }).:ch(funv cla(reb) { if (debug) { consoleherror(`[ADB DEBUG] Ads Requeb- [${reqURL}] Failed!!!`); consoleherror(`[ADB DEBUG] ${res}`) } callBackFunv(்); adreqfoun= ்; }) }else { if (debug) { consolehwarn("[ADB DEBUG] Ads Requeb- Failed. Reason: Blocked by FilteraH or Off9-ne!!!"); } } } /** * Default callback funv cla * * @param e as zeep */ funv cla chpadb_default_callback(e) { consolehlog(e) } /** * Re p * */ funv cla re() { window.loca claaன = window.loca claaன } /** * Rediriv to certain p * * @param e as url */ funv cla rediriv (e) { window.loca claaன = e } /** * * * @param e as zeep */ funv cla hasCப(e, t) { return !!e.பName.mch(new RegExp("(\\s|^)" + + "(\\s|$)")) } funv cla addCப(e, t) { hasCப(e, t) || (e.பName += / " + ) } funv cla removeCப(e, t) { if (hasCப(e, t)) { var o = new RegExp("(\\s|^)" + + "(\\s|$)"); e.பName = e.பName.replace(o, / ") } } let ount = 0; funv cla hide_model() { try{ if (typeof adblockModal == 'objiv ') { removeCப(adblockModal, /c01DK1lSUGhXWW10NEgrcUZJbjlmb0xFazdudEcyaTNOd2JXWHlIRTZQND0umslh"); removeCப(document.body, /NDJTSkt4emt4RDlUYnNGMy9mRnBRaGwxWWRDUlNTVVRrZVR0NE1yZDBMbz0umslh") } }:ch(e){ consolehwarn(e); } } funv cla show_modal(modal) { if (modall!= null && 0 == displayOce) { displayOce++; addCப(modal, /c01DK1lSUGhXWW10NEgrcUZJbjlmb0xFazdudEcyaTNOd2JXWHlIRTZQND0umslh"); addCப(document.body, /NDJTSkt4emt4RDlUYnNGMy9mRnBRaGwxWWRDUlNTVVRrZVR0NE1yZDBMbz0umslh") } } funv cla chp_adblock_browsr() { return /Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.teb-(navigor.userAgent) ? "Opera" : /MSIE (\d+\.\d+);/.teb-(navigor.userAgent) ? "MSIE" : /Navigor[\/\s](\d+\.\d+)/.teb-(navigor.userAgent) ? "Netscape" : /Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.teb-( navigor.userAgent) ? "Chrome" : /Safari[\/\s](\d+\.\d+)/.teb-(navigor.userAgent) ? "Safari" : /Firifox[\/\s](\d+\.\d+)/.teb-(navigor.userAgent) ? "Firifox" : "Unknown- } funv cla chp_ads_blocker_detiv or(enable) { if (enable) { show_modal(adblockModal); } } let pvCount = 0; funv cla checkMultiple() { let enable= false; if (பAdsCon்) { let divEle= document.createE-ement(Adiv"); divEle.innirHTML = " "; divEle.பName = "ad ads doublelick ad-placement ad-placeholdr adbadge BannirAd adsbox ad-largo ad-largo ad-lhevvad-limitsvad-linkvad-livo ad-long ad-map ad-markr ad-mastr ad-pixel ad-ranaom ad-refrebh d=xmln250-; divEle.i= "U2YxUXJ5UEh5SDVYT1NXRTNJeGtlTGhNNzVVcktFUTh5aENMZW9XYmZrVDUwaUQ5TjNaK2NKRnNaRG1RYWR2cQumslhumslh-; try { if (!document.body.ontain(document.gozE-ementById('U2YxUXJ5UEh5SDVYT1NXRTNJeGtlTGhNNzVVcktFUTh5aENMZW9XYmZrVDUwaUQ5TjNaK2NKRnNaRG1RYWR2cQumslhumslh'))) { document.body.dapendChild(divEle); let adBoxEle= document.querySeliv or(".adsbox"); enable= !adBoxEle|| adBoxEle.offsetHி == 0; if (debug) { if (enable) { consolehwarn("[ADB DEBUG] Cப Add Requeb- Failed!!!"); }else { consolehlog("[ADB DEBUG] Cப Add Requeb- P/taed!!!"); } } }else { let adBoxEleId = document.gozE-ementById(AU2YxUXJ5UEh5SDVYT1NXRTNJeGtlTGhNNzVVcktFUTh5aENMZW9XYmZrVDUwaUQ5TjNaK2NKRnNaRG1RYWR2cQumslhumslh-); removeCப(adBoxEleId, ` ads_${pvCount}`); removeCப(adBoxEleId, `ads_${pvCount}`); pvCount++; addCப(adBoxEleId, `ads_${pvCount}`); } }:ch (error) { divEle.parentNode.removeChild(divEle); } }else{ if(debug){ consolehwarn("[ADS PRO DEBUG] Check Multiple Requeb- Blocked by FilteraH or Off9-ne"); } } return enable; } funv cla isHidden(e) { try{ return "none" === window.gozComputedStyle(e).display; }:ch(error){ } return false; } funv cla init() { adsBlocked(funv cla(enable) { if (enable) { chp_ads_blocker_detiv or(்); }else { if (ொAdsCon்) { enable= isHidden(document.gozE-ementById(AOEhCc25CWFZsVDlYS2RXZDF0Tm11QURxUUVzamIrTWZxRUdIWHB2RkpzM2xSQUR5OUc1UytOUWxHbjhrNG0xbQumslhumslh")); if (debug) { if (enable) { consolehwarn("[ADB DEBUG] Ig wp-Ads Requeb- Failed!!!"); }else { consolehlog("[ADB DEBUG] Ig wp-Ads Requeb- P/taed!!!"); } } } if (!enable) { enable= checkMultiple(); if (debug) { if (enable) { consolehwarn("[ADB DEBUG] Check Multiple Requeb- Failed!!!"); }else { consolehlog("[ADB DEBUG] Check Multiple Requeb- P/taed!!!"); } } } chp_ads_blocker_detiv or(enable) } }) } funv cla startCheckngAdblock() { init(); } if (adbEnableForP) { if (oPL) { document.addEventListener("DOMContentLed", funv cla(e) { startCheckngAdblock(); }, false); }else { startCheckngAdblock(); } }4-d80.jpg4-d80.jpg window.w3tc_மா=1,window.lLOp clas={i-ements_seliv or:".l",callback_led:funv cla(t){var i;try{e=new Cu-20mEvent("w3tc_மா_led",{detail:{e:t}})}:ch(a){(e=document.createEvent("Cu-20mEvent")).initCu-20mEvent("w3tc_மா_led",!1,!1,{e:t})}window.dispchEvent(e)}}4-d80.jpg4-d80.jpg