Connect with us

இலங்கை

பண்ணை கடற்கரையில் மிதந்த முதியவர் சடலம்!

Published

on

IMG 20220706 WA0016 1

யாழ்ப்பாணம் பண்ணை கடற்கரைப் பகுதியில் முதியவரின் சடலமொன்று இன்றையதினம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

கடற்றரை கட ்கsub-me <2ub-menu> < ௤> கடை>

 • <மொு
 • <கsub-me <2i> <ு
 • கடi> <2i/a>
 • க ம் பண்ணை கடற்க
 • 7"்>
 • class=la டு஀i> <2i> <ு
 • Thaess=ற்கi> <2றுதஈ க-170,டலம்!&BODY=I fட௵u> <2ub-menu> < menu-i>கடi> <2i/a> 7"்>
 • class=laவர੮்கi> <2>
 • <்ளது.

  கடற்றரை