Connect with us

இலங்கை

கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற இளைஞன் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு!

Published

on

Death body 1 1
மீன்பிடி அனுபவம் இல்லாமல் நண்பன் ஒருவனுடன் மீன்பிடிப்பதற்காக ஆழ்கடலுக்குச் சென்று ஒருவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளதாக ஊர்காவல்துறை பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
உயிரிழந்தவர் புளியந்தோப்பு திருகோணமலை பகுதியைச் சேர்ந்த 27  வயதுடைய அன்பழகன் ஜாக்சன் என பொலிசார் தெரிவித்தனர்.
இவர் நேற்று இரவு தனது நண்பனுடன் ஒன்பதாம் வட்டார பகுதியில் இருந்து மீன்பிடிப்பதற்காக சென்றுள்ளார்.
இதன் போதே இவரை சுழி இழுத்துள்ளது.
நீண்ட நேரமாக இளைஞன் காணாமல் போன நிலையில் பின்னர் சடலமாக மிதந்துள்ளார்.
சடலம் யாழ்ப்பாணம் போனா வைத்தியசாலையின் பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
விரிவான விசாரணைகளை ஊர்காவற்துறை பொலிசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
WhatsApp Image 2023 04 01 at 5.07.09 PM 1 WhatsApp Image 2023 04 01 at 5.07.09 PM
#SriLankaNews
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

rea>

>); ); (adsbygooglen=et potw.adsbygooglen|| []).push({}) );
downloa7 1 6 3
>="ராருந்பலம் டத்பின ஓிட வளிீv>
downloa823 12 3
>="மவிை உரிமைகள் ணைக்குுறுன ிறபன ்பிப்பv>
downloa7 1 5 3
>="ிக்்டஷவில் ேருந்து முகத்தை ாதt>ாப்பது ப்பழv>
downloa6 1 5 3
>="கிளிொ்சயில் ுள்ளவாக்க்கால் ஞ்சv>
downloa 24 1 1 1
>="ரன்ன லியனுக்க௯ ொதை அ்யுறுத்ாலv>
downloa5 1 1 1
>=" லநாயகுன ட ேரும் ியனாதாதv>
>‘ லிய’ 7 நிமி வடிபோதை வளிிட்் டக்கு – ேனா அதிர்சயில் சிரகளv>
>

h4pt>

>ர ேருந் அை்சல் ரு ங்க தt>ிப்புன ெய்ப தங்க வரகள. க டும்பத்பி் ிம்மத =" ண்ராரும. லப்புக்கம் ்சா =" ரும. சி வைகளை ிட்ளுக ொுத்து முிப்பரகள....!

button typelbuttoniv clascli-modal-slosein icliModalClosep pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none3">pathe"3C/sp Closev>>
h4pt>
This website uses c=boies to improve your experience while you navigate through the website. Out of theba, the c=boiesathat are categorized as necessary are stored oniyour browser asathey are essential for the workinj of basic funsectialities of the website. We also use third-party c=boiesathat help us analyze and understand how you use this website. Theba c=boiesawill be stored iniyour browser onlyawith your s-csent. You also have the optcti to opt-out of theba c=boies. But opeinjpout of some of theba c=boies may affectiyour browsinjpexperience.v>
<6 clascli-privacywreadmore ariawlabel="Show more" roitlbuttoni" datreadmore-text="Show more" " datreadless-text="Show less"iv
Necessary v
">labeliv clasform-checkwlabel foriwttcli-checkbox-necessary>NecessarynAlways Enabledv>>
v>
Necessary c=boies are absolutelyaessential for the website to funsecti properly. Theba c=boiesaensure basic funsectialities and sesurity features of the website, anonymously.Duraectiv the"thiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>Denoscrictiv the"/triv/theadivtbodyevtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-analyticsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boie is used to store the user s-csent for the c=boiesainithe category "Analytics".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-funsectialv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by GDPR c=boie s-csent to record the user s-csent for the c=boiesainithe category "Funsectial".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-necessary11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boies is used to store the user s-csent for the c=boiesainithe category "Necessary".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-othersv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boie is used to store the user s-csent for the c=boiesainithe category "Other.v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-performancev tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boie is used to store the user s-csent for the c=boiesainithe category "Performance".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1p20vied_c=boie_policy11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by the GDPR C=boie C-csent plugin and is used to store whether or not user has s-csented to the use of c=boies. It doesanot store any personal " da.v tdev/triv/tbodyev/table/v>
Funsectial v
">labeliforiwttcli-checkbox-funsectial v clascli-slider " datv i-enable=Enabled " datv i-disable=Disabled>Funsectialv >labeliv>
v>
Funsectial v=boiesahelp to perform certag- funsectialities like sharinj the c=ctent of the website onisocial =edia platforms, c=llectifeedbacks, and other third-party features.v>
Performance v
">labeliforiwttcli-checkbox-performance v clascli-slider " datv i-enable=Enabled " datv i-disable=Disabled>Performancev >labeliv>
v>
Performance v=boies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website whichahelpsainideliverinj a beteer user experience for the visitors.v>
Analytics v
">labeliforiwttcli-checkbox-analytics v clascli-slider " datv i-enable=Enabled " datv i-disable=Disabled>Analyticsv >labeliv>
v>
Analytical v=boiesaare used to understand how visitors interactiwith the website. Theba c=boiesahelp provide informaecti onimetrics the number of visitors, bounce rate, trafficisource, etc.v>
Advertisement v
">labeliforiwttcli-checkbox-advertisement v clascli-slider " datv i-enable=Enabled " datv i-disable=Disabled>Advertisementv >labeliv>
v>
Advertisement v=boiesaare used to provide visitors with t revant ads and markeeinjpcampaigns. Theba c=boiesatrack visitors across websites and c=llectiinformaecti to provide customized ads.v>
Others v
">labeliforiwttcli-checkbox-others v clascli-slider " datv i-enable=Enabled " datv i-disable=Disabled>Othersv >labeliv>
v>
Other uncategorized v=boiesaare those that are beinj analyzed and have not beepan claified into a category as yet.v>
SAVE & ACCEPT>
nonoscriptimsa6 cla=lazyaheight=1 width=1 styitledisplay: none;" srcled da:image3C/s+xml,%3CC/s%20xmlis='http://www.w3.org/20003C/s'%2020viewBo'0%200%201%201'%3E%3C3C/s%3E" " datsrclehttps://www.faceb=bo.com/tr?n i667707657527699&ev=PageV0vi&nonoscri=1&cd%5Bpost_category%5D=%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%2C+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&cd%5Bpage_title%5D=%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9A%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1+%E0%AE%87%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%9E%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%21&cd%5Bpost_type%5D=post&cd%5Bpost_id%5D=71817&cd%5Bplugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_roit%5D=guest&cd%5Bevent_url%5D=tamilnaadi.com%2Fnews%2Flocal%2F2023%2F04%2F01%2Fa-young-man-who-went-fishinj-intthe-sea-drowned%2F" alipt>nonoscrip noscrip aboveNav){ $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-mag-inav-bot").cla("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-mag-inav-bot").cla("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-mag-inav-bot").addC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-mag-ibody-wrap").cla("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC cla("mvp-to-top"); if(scroll < p hviousScroll) { $("#mvp-mag-inav-bot").addC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-mag-inav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC cla("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-mag-inav-bot").removeC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-mag-inav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-mag-ibody-wrap").cla("margin-top","0"); $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC cla("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-mag-inav-bot").cla("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-mag-inav-bot").cla("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-mag-inav-bot").addC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-mag-ibody-wrap").cla("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC cla("mvp-to-top"); if(scroll < p hviousScroll) { $("#mvp-mag-inav-bot").addC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-mag-inav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mag-inav-top").addC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC cla("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-mag-inav-bot").removeC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-mag-inav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-mag-ibody-wrap").cla("margin-top","0"); $("#mvp-mag-inav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC cla("mvp-to-top"); } } p hviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { // Video PosefScroll $(window).ti("scroll.video", funsecti(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var rementOffset = $("#mvp-s-ctent-wrap").offset().top; var distance = ( rementOffset - scrollTop); var aboveHeight = $("#mvp-video-embed-wrap").outerHeight(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHeight + screen.height){ $("#mvp-video-embed-s-ct").addC cla("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").addC cla("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-slose").show(); } else { $("#mvp-video-embed-s-ct").removeC cla("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC cla("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-slose").hide(); } }); $(".mvp-video-slose").ti("c ick", funsecti(){ $("iframe").attr("src", $("iframe").attr("src")); $("#mvp-video-embed-s-ct").removeC cla("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC cla("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-slose").hide(); $(window).tff("scroll.video"); }); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { // Mobile Social Buttons More $(".mvp-soc-mob-right").ti("c ick", funsecti(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").toggitC cla("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { $(".menutitem-has-children a").c ick(funsecti(event){ event.stopPropagaecti(); }); $(".menutitem-has-children").c ick(funsecti(){ $(this).addC cla("toggitd"); if($(".menutitem-has-children").hasC cla("toggitd")) { $(this).children("ul").toggit(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resizt(); } $(this).toggitC cla("tog-minus"); return false; }); // Mag- MenufScroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { $(".infinite-s-ctent").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-lg-ks", nextSelector: ".mvp-nav-lg-ks a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: funsecti(){ $(".mvp-inf-moreibut").cla("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-moreibut").c ick(funsecti(){ $(".infinite-s-ctent").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-lg-ks a").length) { $(".mvp-inf-moreibut").cla("display","inlg-e-block"); } else { $(".mvp-inf-moreibut").cla("display","none"); } });!funsecti(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dvar c4wp_onloadCallback = funsecti() { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { let form = document.forms[i]; let captcha_>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptctis={ rements_selector:".lazy",callback_loaded:funsecti(t){var ;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(tldocument.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}