Connect with us

அரசியல்

காலி முகத்திடல் ஆர்ப்பாட்டம்: பொலிஸாரின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு!

Published

on

colombo 3

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச உள்ளிட்ட அரசுக்கு எதிராக கொழும்பு – காலி முகத்திடலில் ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளோர் வன்முறையில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் உத்தரவிடுமாறு பொலிஸார் முன்வைத்த கோரிக்கையை கொழும்பு மேலதிக நீதிவான் எம்.ஏ.பிரபாகரன் இன்று நிராகரித்தார்.

நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் சில நாட்களாக காலிமுகத்திடலில் ஒன்றுகூடி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளமையால், பொதுமக்கள் பாரிய அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளதுடன், பொதுச்சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுவதாக எதிர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 16 பேரின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டு கொழும்பு – கோட்டை பொலிஸார் மன்றின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்றனர்.

இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு எதிரானவர்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு இடையில் ஏதேனும் முறுகல் நிலை ஏற்படும் சாத்தியமுள்ளதாக மன்றில் சுட்டிக்காட்டிய கோட்டை பொலிஸார், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடும் 16 பேருக்கும் ஏற்ற உத்தரவை பிறப்பிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தனர்.

வன்முறையோ, பொதுமக்களுக்கு அசௌகரியம் ஏற்படுத்தும் சம்பவங்களோ இடம்பெறுவதற்கு முன்னர், உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கான இயலுமை இல்லை என்று தெரிவித்த மேலதிக நீதிவான், சட்டவிரோதமான நடவடிக்கைகள் ஏதேனும் இடம்பெற்றால், பொலிஸ் கட்டளைச் சட்டத்துக்கமைய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் பொலிஸாருக்கு உள்ளது என்றும் கூறினார்.

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் உரிமைக்காக முன்னிலையாவதற்காக அதிகளவான சட்டத்தரணிகள் இன்று நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு வருகை தந்திருந்தனர்.

#SriLankaNews

Advertisement
Advertisement

mall/a>ுமிய நிாகws d clasp-minme-l-nesan> pe"> d clasp-minme-t-forp-minme>பினாூட்ம> <-labe d clasp-minme-t-forauthor> பெர> <-labe> d clasp-minme-t-foremail> ினா்ல> <-labe> d clasp-minme-t-forurl>p>இைவத்தம்<-labe> d clasp-minme-t-forp-okiesvp-csnme>< <-labe
d clast-forsubmie>< pe"> e styl"e=displa none !important;"iv<-labeΔd-teareaan><-labe< o-foe">

ejectiiv iy:blo-6h4 class="mvsiderg-widg g-widg_y:blove"><> aan>pe"/ ejectie> ejectiiv iy:blo-4h4 class="mvsiderg-widg g-widg_y:blove">
ejectie> ejectiiv i="m_ad_p-widge2h4 class="mvsiderg-widg ="m_ad_p-widgve">
Advertisement >
ejectie> ejectiiv i="m_tabber_p-widge6h4 class="mvsiderg-widg ="m_tabber_p-widgve">
">
="ப 14 ப் >த றி் றிமுக! ்வ விலை பெியும?v>
">
="டுத் >தற்றுக்கு ாளாறும் த v>
">
="ெறிகப்ரில் ிம்ும் ஜித ! ட்ண்ளாறும் புகைப்படம.v>
">
=" ண்டடம௤ ரஜக்க்கஆ்!! – ஜித ச்சிக்யv>
">
="ிட பெற்ஸார் ங்களா்த மாளா றி பெத!!v>
">
="ாற் ும் சித்திமv>
">
="ச்சகட் திர்பர்ர்பில் பொன்னிின் செல்ன!v>
ejectie> ejectiiv i="m_flex_p-widge4h4 class="mvsiderg-widg ="m_flex_p-widg"iv>

eptemberet-r/noopice-sult-a/20le/ rel=bookmar">
vpe="ெப்ம்ர் மாத்தில் ேம் ரில் ுவங்க =" ம் ர டைவளா 12 ரக்கார்களக்கா ர பன்ககுறித்தப பர்க்கர் ேம  ே ரிைப பொத்தடகு 12...

vpeMedam பிள்ய்கள ="ம்க்ளை துவர்கள. ="ிரம் பொுப்களை வங்க ம்ர்கள. ="ி்ாத்தில் மர் ண்ர்கள ைப்பர்கள. ="ிர்ற ="றிமுகய மதல் ைர்கள. ="பாத்தில் ூ்டம்களை ுி்தக...

vpe="லுய ிேும் ாறும் ஊுற்தடம நலுய கர்தக்கு நய ுமே – ம் தெ த்கய கிமுகத்த தம! ர க்கு ்க டம் ூ்றுய !...

vpe="்ல் ="க்க ெ ெ ்ஆைகளை க ட க ர்ப்கய க மி்மிரக ிபாத்ளை தய ்ற ் பெி்த ொள் பின்றம. ="ம்க்ளை ல்ரல...

noscripdocu=ent.addEventL-liener("keydown", funjecti (event) { });v> oscrip ">
We useiv=boies ti our website to gati you thi d-poft revant experience byft membering your p hrerences andft peicavisits. Bya4 icking “Accept All”, you consent to thi useiof ALL thi v=boies. However, you may visit "C=boie Settings" to providi a controlled consent.v>
C=boie Settings">aptaiv iwtacli-accept-all-btn role=buttopa" datn i_ajecti=accept_allan classwtacli- re=ent =edium cli-plugin-buttopawtacli-accept-all-btn v=boie_ajecti_close_headir cli_ajecti_buttop">Accept All>
/span>
Manimagconsentv> /span>
>
buttopatype=buttopan clascli-modal-closeiv icliModalCloseii>n/sa4 cla 20viewBo"0 0 24 24ve"path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"iv>pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=noneiv>pathe"3C/se"> Closev> /spa >
This website usesiv=boies to improve your experience while you navig deathrough thi website. Outiof thise, thi v=boies thicaari v degorized as necessiryaari stored opayour browsir as theyaari essential for thi working of f;bic funjectialities tf thi website. We also useithird-pirty v=boies thicahelp us analyze andfunderstand how you useithis website. Thise v=boies will bi stored ipayour browsir only with your consent. You also have thi opecti to opeaoutfof thise v=boies. Butfopting outfof somefof thise v=boies may affejeayour browsing experience.<>
aiv clascli-privacywreadmore ariawlabel="Show more" role=buttopa" datreadmoread-te="Show more" " datreadlessad-te="Show less >">apt>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkiv i-settingsvp-mile" " dattargcsenecessirya" dattogglescli-toggle-tab> Necessiry ">apt>
nputftype=checkboxiv clascli-user-p hrerence-checkbox iv iwtacli-checkbox-necessirya" datv icheckbox-necessiryachecke ichecked>">labeliv clasform-checkwlabel foriwtacli-checkbox-necessiry>Necessiryt>labeliv>nAlways Enabledv> /span>
t>
Necessiry v=boies ari absolutely essential for thi website to funjecti properly. Thise v=boies ensuri f;bic funjectialities and ejurity features tf thi website, anonymously.C=boieDuraectiDe oscrictic=boielawinfo-checkbox-analytics">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 months">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set byfGDPR C=boie Consent plugin. Thi c=boie is used to store thi user consent for thi v=boies ipathi v degory "Analytics".">tdiv/tre"triv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-column-1>c=boielawinfo-checkbox-funjectial">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 months">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-4>The c=boie is set byfGDPR c=boie consent to record thi user consent for thi v=boies ipathi v degory "Funjectial".">tdiv/tre"triv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-column-1>c=boielawinfo-checkbox-necessiryt>tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 months">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set byfGDPR C=boie Consent plugin. Thi c=boies is used to store thi user consent for thi v=boies ipathi v degory "Necessiry".">tdiv/tre"triv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-column-1>c=boielawinfo-checkbox-othirs">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 months">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set byfGDPR C=boie Consent plugin. Thi c=boie is used to store thi user consent for thi v=boies ipathi v degory "Othir.">tdiv/tre"triv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-column-1>c=boielawinfo-checkbox-performance">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 months">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-4>This c=boie is set byfGDPR C=boie Consent plugin. Thi c=boie is used to store thi user consent for thi v=boies ipathi v degory "Performance".">tdiv/tre"triv clasc=boielawinfo-rowivtdiv clasc=boielawinfo-column-1>20vied_c=boie_p-licy">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-3>11 months">tdivtdiv clasc=boielawinfo-column-4>The c=boie is set byfthi GDPR C=boie Consent plugin and is used to store whethir or not user has consented to thi useiof v=boies. It does not store any perstiala" da.">tdiv/tre"/tbodyiv/tableiv>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkiv i-settingsvp-mile" " dattargcsefunjectiala" dattogglescli-toggle-tab> Funjectial ">apt>
nputftype=checkboxiv iwtacli-checkbox-funjectialav clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-funjectial>">labeliforiwtacli-checkbox-funjectialav clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Funjectial"> /span>labeliv>
t>
Funjectialav=boies help to perform certain funjectialities like sharing thi v=ntent tf thi website opasocial =edia platforms, v=llejeafeedbacks, and othirithird-pirty features.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkiv i-settingsvp-mile" " dattargcseperformancea" dattogglescli-toggle-tab> Performance ">apt>
nputftype=checkboxiv iwtacli-checkbox-performanceav clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-performance>">labeliforiwtacli-checkbox-performanceav clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Performance"> /span>labeliv>
t>
Performanceav=boies ari used to understand and analyze thi key performanceaindexes tf thi website which helps ipadelivering a better user experience for thi visitors.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkiv i-settingsvp-mile" " dattargcseanalyticsa" dattogglescli-toggle-tab> Analytics ">apt>
nputftype=checkboxiv iwtacli-checkbox-analyticsav clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-analytics>">labeliforiwtacli-checkbox-analyticsav clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Analytics"> /span>labeliv>
t>
Analyticalav=boies ari used to understand how visitors interajeawith thi website. Thise v=boies help providi informaecti opametricsathi number tf visitors, bounce rate, trafficasource, etc.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkiv i-settingsvp-mile" " dattargcseadvertise=ent " dattogglescli-toggle-tab> Advertise=ent ">apt>
nputftype=checkboxiv iwtacli-checkbox-advertise=ent v clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-advertise=ent>">labeliforiwtacli-checkbox-advertise=ent v clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Advertise=ent"> /span>labeliv>
t>
Advertise=ent v=boies ari used to providi visitors with t revant ads and okmaeting dimpaigns. Thise v=boies track visitors across websites and v=llejeainformaecti to providi customized ads.v>
airole=buttopatabindex=0iv classcli-nav-linkiv i-settingsvp-mile" " dattargcseothirs " dattogglescli-toggle-tab> Othirs ">apt>
nputftype=checkboxiv iwtacli-checkbox-othirs v clascli-user-p hrerence-checkbox i" datv icheckbox-othirs>">labeliforiwtacli-checkbox-othirs v clascli-slidir " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>> Othirs"> /span>labeliv>
t>
Othir unv degorized v=boies ari thoseithicaari being analyzed and have not beepan claified ipto a v degory as yet.v>
SAVE &imp; ACCEPT>
>