Connect with us

செய்திகள்

அல்வாயில் வாள்வெட்டுக்குழு அட்டகாசம் – வீடுகள் தீக்கிரை

Published

on

11 9 720x375 1

யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி அல்வாய் வடக்கு மகாத்மா கிராமத்தில் இடம்பெற்ற வாள்வெட்டு குழுவினரின் அட்டகாசத்தில் இரண்டு வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுதோடு மேலும் சில வீடுகள் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன .

இந்த சம்பவம் தொடர்பில் வாள்வெட்டு குழுவினை சேர்ந்த “வெட்டுகுமார்” என்பவர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார். தலைமறைவாகியுள்ள ஏனையோரை தேடும் பணிகள் பொலிஸாரால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

இம்மாதம் 2 ஆம் திகதி அல்வாய் வடக்கு மகாத்மா கிராமத்தினும் மதுபோதையில் நுழைந்த வெட்டுக்குமார், அவரது கூட்டாளிகள் அப்பகுதியிலுள்ள வீடுகளினுள் புகுந்து பொருட்களை அடித்துநொறுக்கி வன்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்,

இதனால் 6 குடும்பங்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியேறி வேறு இடங்களில் வசித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் குறித்த குழுவினர் நேற்று முன்தினம் (25) மீண்டும் இரு வீடுகளுக்கு பெற்றோல் ஊற்றி நெருப்பு வைத்துள்ளதோடு அந்தப்பகுதியிலுள்ள மேலும் சில வீட்டு ஜன்னல்களை உடைத்தும், சொத்துக்கள் மற்றும் உடமைகள் என்பவற்றுக்கு நெருப்பு வைத்தும் அவற்றை தீக்கிரையாக்கியுள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய வெட்டுக்குமார் நேற்றுமுன்தினம் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் அவனது சகோதரனான ஜெயா உட்பட சிலர் தலைமறைவாகியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் தாம் தினமும் பயத்துடனே வாழ்வதாக அல்வாய் வடக்கு மகாத்மா கிராம மக்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

 

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

rea>

>); ); (adsbygooglen=et potw.adsbygooglen|| []).push({}) );
downloa7 1! 6
>="ச குந்தம் டத்ரின் டிி பெியட!v>
downloa1912 1
>="த விமைறும் ெங்கின் தாக்கமv>
downloa7 15 6
>="பிக்ெ்டில் ருந்த முத்தை ாதt>ாப்பத ப்படv>
downloa1812 1
>="ா வாு விை மாற்றமv>
downloa6 15 6
>="கிிொச்சியில் ுள்ள வாக்கல் கஞ்சv>
downloa5ad 1 6
>="ல நயகுன் ோணி ும் ய்ராரv>
>‘லிய’ 7 நிமி வீியவி பெியிட்் டக்கபழ – ் அதிஞ்ச்சியில் சிஞ்களv>
>

h4pt>

>ஞ ருந்ை அைச்சல் சோஞ்வு ீங்க தt>ிப்புன் ெய்ப தங்ய வீஞ்கள. ய டம்பத்ரி் ம்த உட்டகபம. ஁ப்புழக்ிம் சாக யரபம. சி வைகள வட்டு் ுத்த முிப்பீஞ்கள....!

>
buttop typelbuttopan clascli-modal-slosein icliModalClosep pathe"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none9">pathe"3C/se">>Closev>>/spa
h4pt>
This website uses c=boies to improve your experience while you navigate through the website. Out of theba, the c=boiesithat are categorized as necessary are stored opayour browser asithey are essential for the workinj of basic funsectialities of the website. We also use third-party c=boiesithat help us analyze and understand how you use this website. Theba c=boiesiwill be stored ipayour browser onlyiwith your s-csent. You also have the optcti to opt-out of theba c=boies. But opeinjpout of some of theba c=boies may affectayour browsinjpexperience.v>
Necessary v
">labeliv clasform-checkwlabel foriwtdcli-checkbox-necessary>Necessary>Always Enabledv>>/span>
v>
Necessary c=boies are absolutelyiessential for the website to funsecti properly. Theba c=boiesiensure basic funsectialities and sesurity features of the website, anonymously.Duraectiv the"thiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>Denoscrictiv the"/triv/theadivtbodyevtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-analyticsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boie is used to store the user s-csent for the c=boiesiipathe category "Analytics".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-funsectialv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by GDPR c=boie s-csent to record the user s-csent for the c=boiesiipathe category "Funsectial".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-necessary11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boies is used to store the user s-csent for the c=boiesiipathe category "Necessary".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-othersv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boie is used to store the user s-csent for the c=boiesiipathe category "Other.v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1pc=boielawinfo-sheckbox-performancev tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-3>11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>This c=boie is set by GDPR C=boie C-csent plugin. The c=boie is used to store the user s-csent for the c=boiesiipathe category "Performance".v tdev/trivtriv clasc=boielawinfo-rowevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-1p20vied_c=boie_policy11 monthsv tdevtdiv clasc=boielawinfo-s-lumn-4>The c=boie is set by the GDPR C=boie C-csent plugin and is used to store whether or not user has s-csented to the use of c=boies. It doesinot store any personal " da.v tdev/triv/tbodyev/tableiv>
Funsectial v
">labeliforiwtdcli-checkbox-funsectial v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>>>Funsectialv >/span>labeliv>
v>
Funsectial v=boiesihelp to perform certaga funsectialities like sharinjpthe s-ctent of the website opasocial =edia platforms, s-llectafeedbacks, and other third-party features.v>
Performance v
">labeliforiwtdcli-checkbox-performance v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>>>Performancev >/span>labeliv>
v>
Performance v=boies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website whichihelpsiipadeliverinj a beteer user experience for the visitors.v>
Analytics v
">labeliforiwtdcli-checkbox-analytics v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>>>Analyticsv >/span>labeliv>
v>
Analytical v=boiesiare used to understand how visitors interactawith the website. Theba c=boiesihelp provide informaecti opametrics the number of visitors, bounce rate, trafficasource, etc.v>
Advertisement v
">labeliforiwtdcli-checkbox-advertisement v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>>>Advertisementv >/span>labeliv>
v>
Advertisement v=boiesiare used to provide visitors with t revant ads and markeeinjpcampaigns. Theba c=boiesitrack visitors across websites and s-llectainformaecti to provide customized ads.v>
Others v
">labeliforiwtdcli-checkbox-others v clascli-slider " datn i-enable=Enabled " datn i-disable=Disabled>>>Othersv >/span>labeliv>
v>
Other uncategorized v=boiesiare those that are beinj analyzed and have not beepan claified ipto a category as yet.v>
SAVE & ACCEPT>
nonoscriptimsa6 cla=lazyiheight=1 width=1 styitledisplay: none;" srcled da:image3C/s+xml,%3CC/s%20xmlis='http://www.w3.org/20003C/s'%2020viewBo'0%200%201%201'%3E%3C3C/s%3E" " datsrclehttps://www.faceb=bo.com/tr?n i667707657527699&ev=PageV0vi&nonoscri=1&cd%5Bpost_category%5D=%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&cd%5Bpage_title%5D=%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D+-+%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%88&cd%5Bpost_type%5D=post&cd%5Bpost_id%5D=12743&cd%5Bplugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_roit%5D=guest&cd%5Bevent_url%5D=tamilnaadi.com%2Fnews%2F2021%2F09%2F27%2Falvayil-swordsman-attakasam-houses-on-fire%2F" alipt>nonoscrip noscrip aboveNav){ $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-maga-nav-bot").cla("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-maga-nav-bot").cla("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-maga-nav-bot").addC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-maga-body-wrap").cla("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC cla("mvp-to-top"); if(scroll < p hviousScroll) { $("#mvp-maga-nav-bot").addC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-maga-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC cla("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-maga-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-maga-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-maga-body-wrap").cla("margin-top","0"); $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC cla("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-maga-nav-bot").cla("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-nav-small"); $("#mvp-maga-nav-bot").cla("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-maga-nav-bot").addC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-maga-body-wrap").cla("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addC cla("mvp-to-top"); if(scroll < p hviousScroll) { $("#mvp-maga-nav-bot").addC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeC cla("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-maga-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-maga-nav-top").addC cla("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addC cla("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-fixed"); $("#mvp-maga-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed1"); $("#mvp-maga-nav-bot").removeC cla("mvp-fixed2"); $("#mvp-maga-body-wrap").cla("margin-top","0"); $("#mvp-maga-nav-top").removeC cla("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeC cla("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeC cla("mvp-to-top"); } } p hviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { // Video PosefScroll $(window).ti("scroll.video", funsecti(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var rementOffset = $("#mvp-s-ctent-wrap").offset().top; var distance = ( rementOffset - scrollTop); var aboveHeight = $("#mvp-video-embed-wrap").outerHeight(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHeight + screen.height){ $("#mvp-video-embed-s-ct").addC cla("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").addC cla("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-slose").show(); } else { $("#mvp-video-embed-s-ct").removeC cla("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC cla("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-slose").hide(); } }); $(".mvp-video-slose").ti("c ick", funsecti(){ $("iframe").attr("src", $("iframe").attr("src")); $("#mvp-video-embed-s-ct").removeC cla("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeC cla("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-slose").hide(); $(window).tff("scroll.video"); }); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { // Mobile Social Buttops More $(".mvp-soc-mob-right").ti("c ick", funsecti(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").toggitC cla("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { $(".menuditem-has-children a").c ick(funsecti(event){ event.stopPropagaecti(); }); $(".menuditem-has-children").c ick(funsecti(){ $(this).addC cla("toggitd"); if($(".menuditem-has-children").hasC cla("toggitd")) { $(this).children("ul").toggit(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resizt(); } $(this).toggitC cla("tog-minus"); return false; }); // Maga MenufScroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funsecti($) { $(".infinite-s-ctent").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-lgaks", nextSelector: ".mvp-nav-lgaks a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: funsecti(){ $(".mvp-inf-more-but").cla("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-more-but").c ick(funsecti(){ $(".infinite-s-ctent").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-lgaks a").length) { $(".mvp-inf-more-but").cla("display","inlgae-block"); } else { $(".mvp-inf-more-but").cla("display","none"); } });!funsecti(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dvar c4wp_onloadCallback = funsecti() { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { let form = document.forms[i]; let captcha_>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptctis={ rements_selector:".lazy",callback_loaded:funsecti(t){var ;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(tldocument.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}