efs__[src],/c/ml title=R?mvpwish to gnal-i/putarget=_blanknnter"="fab fa-efs__[s">F/aOF/lim < t-wra#mvp-lea_>onalication/rsd+xpt> facebookSD hrml title=Rf="h target=_blank>ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa-facebook-f">F/=pannF/a> ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa-m-dotht">F/=pannF/a> funcg_amtps:/ml title=R/ target=_blank>ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa- funcg_am">F/=pannF/a> efs__[src],/c/ml title=R?mvpwish to gnal-i/putarget=_blank>ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa-efs__[s">F/=pannF/a>F/divOFdivnnter"="onymo-flmvp-nav-tonymo-flmvp-ents[ t-wra#mvp-lea_>intpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannF/divOF/divOFdivnnter"=onymgba(top(t-wrain> w3t> w3t> Fh2nnter"="onymv-lo-s['we">ml title=RSD honfi] ation][' titl[onfica'ti][ fifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fiா] ]ca' fitionlefi= ca'F/c4>F/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=onymgba(top(h="24>ontpannnter"="onymgba(searchlbvp fa fa-search fa-2tonympearchlents[ cce=pannF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivn=anonym2-topgba(bottnter"="t-wra#mvp-lea_>< nter"=d-wr>< t-wr_>intpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannF/divOF/divOFdivnnter"=onymgba(bot(t-wrain><-toer>ficaகப]['ti][F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore npper .nt-mainnce:20% npper .nomalllor:#00npper .nt-mailor:#00small .mvp-nav-menu ul omall .mvp1718_>fiலங]['tiைF/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16810_>fiொழaதaபோti'tiுF/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1705_>fiionionfiF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1708_>fiழtiுti' tiுtiion]['ti][onள]['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1710_>fiம][onfi' tiுtiion]['ti][onள]['F/aOF/limfifi= ['ti][onlF/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp7523_>fiரfitionல['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp5471_>fiion][onதlF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1696_>fiationca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1697_>fiation ['tifi] ca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1700_>fiொழation]['titl[on]['ti]ca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1693_>fifi]i] ]i] ]ca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1694_>fiுfifi] ]i] ]ca'F/aOF/limfiோtiationca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp-nav-menu ul omall .mvp1707_>fifi] ொலionள]['F/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16806_>fiரfitionல['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp34537_>fiரfitionல[' fiரfi'tiுF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16807_>fiலகfica'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16809_>fiation][onfi] = ['ti][F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16808_>fiionionfiF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16804_>BiggBossTl tiF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp34538_>fifiaவூலca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp34539_>fiரion]ca'F/aOF/limfifiion][onள]['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp43733_>RIP BoardF/aOF/limintpannnter"="onymgba(searchlbvp fa fa-search fa-2tonympearchlents[ cce=pannF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/navOF/c?Zaer> < nter"="t-wra#mvp-lea_>fiலங]['tiைF/=pannF/a>F/h3>onfi] ation][' titl[onfica'ti][ fifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fiா] ]ca' fitionlefi= ca'F/c1OFdivnnter"="onymauthor-tofo(nav-tt-wra#mvp-lea_>inimg cla yer -"IMseta on/rsd+xsecure.g_aver ttps:/aver t/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=92&anom&r=g 2xco2lt="War46 .posit46 deco.wid=){try yer -"IMG'on/rsd+xsecure.g_aver ttps:/aver t/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=46&anom&r=g'nnter"='aver t aver t-46 photo d,.lazyl's> w3t>

PublishedF/u>ontpannnter"=onymt-maiyere>2 onfion]]['tiள][' agoF/=pannFp>onF/u>ontpannnter"="onymt-maiyere upyered_>ti][on] = ['ti]ion] 20, tami ByF/u>ontpannnter"="author-kit. vcard fn author_2itumprop=kit.>varman Tl title=RF/a>F/=pannF/divOF/divOF/divOF/c?Zaer> inimg .posit1lar2lt="War675 clas"ml titi 240nss:/ed_2deco.wid=){try fetchpriority=h="Wnyer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln9xml titi-240-ss:/ed.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 1larw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln9xml titi-240-300x169.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 3arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln9xml titi-240-1024x576.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 1024w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln9xml titi-240-768x432.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 768wco2s['we="onfi] ation][' titl[onfica'ti][ fifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fiா] ]ca' fitionlefi= ca' 1" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln9xml titi-240-ss:/ed.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 1larpx) 100vw, 1larpx"nnter"="attachgtag- _opt- iont-maiplay:td,.lazyl"s>inalicati# onents[=".p oasy(> facebookSD hrsharer.php?uion/rsd+xml title=RSD hrf="https://tamiln9/ta/dengue-pread.ra,b-week-topjaffna-di=Ia(ct/&t=onfi] ation][' titl[onfica'ti][ fifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fiா] ]ca' fitionlefi= ca'', 'facebookShare', '.posit626,lt="War436'); nction false;"ns['we="Share on Facebook"minifnnter"=onymt-maisoclfb>ininnter"="fa fa-2tfa-facebook" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-2tfa-m-dotht" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-2tfa-piyle[est-p" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-2tfa-enveloas" cria-hiddul=truecceimin/limin/a>inalicati# onents[=".p oasy(> facebookSD hrsharer.php?uion/rsd+xml title=RSD hrf="https://tamiln9/ta/dengue-pread.ra,b-week-topjaffna-di=Ia(ct/&t=onfi] ation][' titl[onfica'ti][ fifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fiா] ]ca' fitionlefi= ca'', 'facebookShare', '.posit626,lt="War436'); nction false;"ns['we="Share on Facebook"minifnnter"=onympoclmoblfb>ininnter"="fa fa-facebook" cria-hiddul=truecceimntpannnter"=onympoclmoblfb>Sharece=pannon/limin/a> ininnter"="fa fa-m-dotht" cria-hiddul=truecceimntpannnter"=onympoclmoblfb>Tweetce=pannon/limin/a> ininnter"="fa fa-piyle[est-p" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-whatstio" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-enveloas-o" cria-hiddul=truecceimin/limin/a>ininnter"="fa fa-ellipsis-h" cria-hiddul=truecceimn/divOF/divOF/divOFdivnnter"=onymt-maisoclin>fiுfifi] ]i] fiேfiைonள]['F/aO fition]['ti]i] on][' fi]acaகfica' tiேதaஸ]['tiatan[' fiaரation]ion][தaளfள] on]['.F/u>Fp>19.09.tami fifi] a'ti]['ti]i] தaதation][' titli]ion]['tiation ஊli]i fi ]['tiation]['ti]ian[' fiோtia fiவon][' fifi்fiா] ][ fiaரation]ion][தaளfள] on]['.F/u>Fp>fiவon][' fiேலaca' fiaரation]ion'tiைonfiion][', fifi] a'.]ca] ] = ['ti]iaதation][' titi['tiோtia fiaங'tiு titl[ய][' fiூonle fifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti]tion][' tiataக'tiian['tifia, fi]]i] ][' titi['tiோtia fi] ]ca'ti]ianaதationaக'tiian['ti ] ] = i'tiுti' tiian i'tiு fitaவn]['ti][fi்fiு onfiைon'tiுtia' fition['tion][' fiaங'tiு titl[ய]ian[' fi]i] 'tiica' fifiationர]ion'tii]i] ca' fit ontation]['ti] on]['on'tii]['ti]ilகion]ia.F/u>Fp>fiொதaவா] fifi] a'ti]['ti]i] F/aO fica] ] = ['ti]iaதation][' ti] = iீ] a' fitaவnfiை fi] ]ca'ti]ianaத fition['tion][' fion'til[பta', fiவca'பta' ti]tionca'பta', fitionatan ficai['tifca' fiaப]['tionatan fiகion ஐ ]['tia onfion]]['tiள]tion][' tiொதaவா] fiaங'tiு titl[ய]ian[' fitionata' fifiationca] fiataக'tiுca'.F/u>Fp>fiந]['ti tiataட]iaதaon][' tiொறlதaதatataonfiion][' fiat['tif atataonfiion][' fifi] a' fica] ] = ['ti]iaதation][' 1836 titl[ய]i] on]['tiள][' fiaங'tiு titl[ய][fi= [' fiatங]['tiா] ப]['ti]il'ti][ fiataக'tiian['tifion]['tiள]['. fiatation][' tiata fiaton]['ti][onca' fiti['ti = ['ti]tionaக'tiian['tifia, fiந]['ti tiataட]iaதation][' titionatan, fiaப]['tionatan, fica] ்fi', fiப]['tion][' fi]ion நfi] 'tiு tifion]]['tiள]tion][' tifiationca] titl[ய]i] on]['tiள][' fiatங]['tiா] ப]['ti]il'ti][ fiataந]['tiaton]['tiள]['.F/u>Fp>fition['tion][' fiூona', fitலை, fi]ஸl'ti][ fiெப ['ti]tca'பta' tifion]]['tiள]tion][' titifia'tiaton 1la, 130 titl[ய]i] on]['tiள][' fifi] ' fiatங]['tiா] ப]['ti]il'ti][ fiataக'tiian['tifion]['tiள]['. fiti['tiோtiaon fitழa'ti]tion][onfiion][' fiat]['ti titl[ய][' fiங'tiு tifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti]tion][' tiataக'tiian['tifia.F/u>Fp>fifi= ]['ti tiataட]i][' fifi] a'ti]['ti]i] மa' fica] ] = ['ti]iaதation][' 3460 titl[ய]i] on]['tiள][' fiatங]['tiா] ப]['ti]il'ti]a= [' 10 fiaton]['ti][onள][onca' fiti]tca'பெti['tifiataந]['tiat, fitfiே fifi= ]['ti tiataட]i][தa= [' fion]['ti]ian= ['ti][on][' ti] on]['on'tiைonfiion][' fifi] a'ti]['ti]i] மa' fica] ] = ['ti]iaதation][' fiaங'tiு titl[ய]ian[' fi]i] 'tiica' fifti[வா] fiே fifi] ப]['ti]ilகion]ia.F/u>Fp>fitfiே fiந]['ti tiat= i'tiு tiian i'tiு fitaவ ti][fi்fiு onfiை fi] ]ca'ti]ianaதa[ fiataக'tiian['ti fifi] ] தaதation]i] ][', நfi] ]['tiள][' fifi] a'ti]['ti]i] மa' fica] ] = ['ti]iaதation][' fitation]['tiataca' fifi] ]]['tiள]tion][' tiaங'tiு titl[ய][' fiionata tifi= ['ti][on]['ti]ilதaதaவதti['tia] fitation]['tiataca' fiெப ['ti]tca'பta' tifion]ca' 25fi]ca' fiationத] ficaதon][' tionle ['ti][ fiா] ]]['tiள][ titl[onfica'ti][ fifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fiா] ]ca] fitionle= ப]['ti]ilதaதati tiataக'tiian['tif[ca'.F/u>Fp>fifiat][ tiataங'tiianைon'tiian['ti ] ] ைonfiion][ fica] ] = ['ti fica= ['ti]iaதation][' fifi= ]['ti 15 fi]ca' fiationத] fifi] a' fica] ] = ['ti]ia' ficaலaiation fiரfit] ]['ti tifiationta' tion][onைonfiion][' fiaங'tiு titi][on]['ti] tiெய]ai] fit= ['ti]ia' fiti]tca'பெti['tif[ fiataந]['tiata, fiந]['titi' tiூ= ['ti]iaதation][' fiோtia fiந]['ti tionle ['ti][ fiா] ]]['tiள][ய][fi][' fiaங'tiு tifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fiா] ]ca] fitionlefi= ப]['ti]ilதaதaவதt[ fit onaர]['tica] ] ca' fitaக'tii]['ti]il'ti]ataந]['tiata.F/u>Fp>fiந]['ti tiat] ]aதation][' fitionle][fi fica= ['ti fiaங'tiு titi][on]['ti] tiெய]ai] fit= ['ti]i]['tiள][' fitionle][fi fiெய]ai] on]['tiள][' fifi][onைonfiion][' fiti]tca'பெti[ca'. fiந]['titi' tiூ= ['ti]iaதation][' fiோtia tiat்fiொரு fitionle][fi fiெய]ai] on][' fitionleon]ionaca' fifi்fiா] ][ fiந]['ti tiaங'tiு tifi= ['ti][on]['ti]i] = ['ti][ fitli]iti]at'tiைonள][ ticaன['tioட][on]['ti]it[ fit]['ti]it[ fiti['tifi onaர]['tica] ] க'tii]['ti]ilca'.F/u>Fp>fiதti['tia[ fi]ilதaத tifi= ['ti]ca] fiat]['ti tiat] ]aதation][ tiian]i] caion ca= ['ti fiaங'tiு titi][on]['ti] tiெய]ai] fit= ['ti]i]['tiள][' fiti]tca' பெti['tif[ fiian]i] c fica= ['ti]iaதation][' fifi்fiா] ][ fiதat][ tifi= ['ti][on]['ti]ilதaதaவதt[ fit]['ti]it[ fiti['tifi onaர]['tica] ] க'tii]['ti]ilca'. fiந]['ti tionle ['ti][ fiா] ]aதation][ca' fiaதaமக'tii][' fiti]['ti titl[onfica'ti][ fiti['ti aதationா] fian['ti ] ti]i]['tiள][ fiion]cafi] iaதation][' fiூலca' fiுfiaதationர]ion'ti fiேle ['ti][cat ontation]['ti] on]['on'tiian['tif[ca' fit onaரation]ion][தaளfள] on]['.F/u>Fdivnnter"="t-maii, .som">intpannnter"="t-maii, .s-im"> dashim">s dashim">s-chart-bat">F/=pannintpannnter"=t-maii, .s-label>P-ma V, .s:F/=pannintpannnter"=t-maii, .s-count>40ce=pannF/divOF/divOFdivn=anonymm">ontpannnter"=onymt-maitags-c?Zaer>Rmvp-ed Topics:F/=pannntpann .mvprop=keywords>Dengue Preaalence in Sri Lankan/a>Dengue Pread.ra,b Week In Jaffna Di=Ia(ctn/a>jaffnan/a>jaffna teaching hospit:/n/a>Mini=Iay of Health Sri Lankan/a>n/divOFdivn=anonymprea-next(nav-tnter"="t-wra#mvp-lea_> < t-wra#mvp-lea_>ontpannnter"="onymtrea-next(labelet-wra#mvp-lea_>Up NextF/=pannFp>tionle] ுவ ti][லன]i] ்fiா] on]['tiள][' ficaன['tiotion][onfiion][' fi]i] 'tii]['ti]il'ti நfi] ா] oமன['ti ] ti[ப]['ti]iann]['F/u>F/divOF/divOintpannnter"="onymgext(arr fa fa-chevr,b-#="24 #="Wac>F/=pannF/divOF/divO F/a>F/divOFdivnnter"="onymtrea-t-mainav-tt-wra#mvp-lea_>inalication/rsd+xml title=RSD hrf="htworld/tamiln9/19/killing-canadianisikh-trudeaupaccusesmindia-creditt jaffbookmark>< t-wra#mvp-lea_>F/=pannFdivnnter"=onymtrea-m">ontpannnter"="onymtrea-next(labelet-wra#mvp-lea_>Don't MissF/=pannFp>tiன[ti]aton][' fitaகொon][onfiion][' fiat]['tiationா] ]ian[' fiti'tiு titi[தati… fiெள]tion]['ti]ilonfi] fifti['tifi ['ti]i] = ['ti]tion fitionle]ர][' fiaர][= [F/u>F/divOF/divOF/divOF/divO F/a>F/divOF/divOFdivnnter"=onymorg(nav-t .mvprop=publishert .mv.SERV2itumt%2F"hlinscrischemat> Fdivnnter"=onymorg(v-lo .mvprop=v-lo .mv.SERV2itumt%2F"hlinscrischemat> inimg yer -"IMGon/rsd+xml title=RSD hrzeepsoza/tamiln7xml title=R-tami-v1_1.svg nter"=d,.lazyls> w3t> F/divOF/divOF/divOFdivnnter"=onymm">ontpannnter"=onymwidgetplist-s['we>You may likeF/=pannF/c4>Fulnnter"="onymrmvp-ed-t-masltisn t-wra#mvp-ed_> inif>inimg .posit4ar2lt="War240n clas"ml titi 15_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-15-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-15-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-15-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onொழaca'ti]ian][' fi]வion]ca] fiton][on][' fiaங'tiு 2" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-15-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tiொழaca'ti]ian][' fi]வion]ca] fiton][on][' fiaங'tiுF/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"ml titi 460_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-460-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-460-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-460-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onca] ]ர]ta' tion] titltionழ்fiிan][' fi]ian= [தon][ ti][லிtiள]tiona' fition['tionca' fiaற]ianaத fiட][: fi]ianfi] ] [ 4" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-460-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tica] ]ர]ta' tion] titltionழ்fiிan][' fi]ian= [தon][ ti][லிtiள]tiona' fition['tionca' fiaற]ianaத fiட][: fi]ianfi] ] [F/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"ml titi 422_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-422-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-422-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-422-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onfi= ['ti][on'tiோfi= ['ti][ fiat][ஞona' fiொon][ fi]i i'tiு : fiேலaca' fi]i] = ['tiationங]['tiள][ fition] ][ 6" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-422-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tifi= ['ti][on'tiோfi= ['ti][ fiat][ஞona' fiொon][ fi]i i'tiு : fiேலaca' fi]i] = ['tiationங]['tiள][ fition] ][F/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 256_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-256-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-256-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-256-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onationா] fi]ப]ca' fiation]ப]]tiona' fi]tionafi]ian= iaதation['tia[ ficaன[' tica] ]ர]ta' tiா] o' tifi ['ti]iி 8" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-256-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tiationா] fi]ப]ca' fiation]ப]]tiona' fi]tionafi]ian= iaதation['tia[ ficaன[' tica] ]ர]ta' tiா] o' tifi ['ti]iிF/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 253_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-253-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-253-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-253-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="ononle] ுவ ticaகfi]ia' ficaன['tiா] fica] ]ர]ta' tiionழ்fi[ 10" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-253-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tionle] ுவ ticaகfi]ia' ficaன['tiா] fica] ]ர]ta' tiionழ்fi[F/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 252_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-252-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-252-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-252-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onca] ]ர]ta'tiள][க'tiiய][' file ['ti]ர]tan][' fionafiationit[ fi]i] = ['ti]ti தaயfiion][] caion ['tica' 12" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-252-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tica] ]ர]ta'tiள][க'tiiய][' file ['ti]ர]tan][' fionafiationit[ fi]i] = ['ti]ti தaயfiion][] caion ['tica'F/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 245_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-245-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-245-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-245-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onfi] a'. fiti]ca]i] = ['tiati fica] ]ர]ta' tiaயfiion][] ca[' fiat ['tiதaதation][' fiக'tii][' fiation]e ['ti][ fifi ['ti]iி 14" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-245-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tifi] a'. fiti]ca]i] = ['tiati fica] ]ர]ta' tiaயfiion][] ca[' fiat ['tiதaதation][' fiக'tii][' fiation]e ['ti][ fifi ['ti]iிF/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 236_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-236-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-236-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-236-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onfi] a'. fiat ['tion][onfiion][' fi]ian= [தon][ ti][லிtiள][' fiatafi]i]tiona' fiationi]['tiatா] o' 16" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-236-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tifi] a'. fiat ['tion][onfiion][' fi]ian= [தon][ ti][லிtiள][' fiatafi]i]tiona' fiationi]['tiatா] o'F/u>F/divOin/limin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"ml titi 406_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-406-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-406-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-406-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onfi] aiion]tion][ந]['tia[ fiெள]tion]i] = ['ti]tion['tia[ fiேலa i'tiு ti]ன['tifi]i][on'tiு tiaயfica' 18" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-406-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

tifi] aiion]tion][ந]['tia[ fiெள]tion]i] = ['ti]tion['tia[ fiேலa i'tiு ti]ன['tifi]i][on'tiு tiaயfica'F/u>F/divOin/limin/a>AdvertisementF/span>insde9e2 ){try "IMG on/rsd+xpay:ad2.google{trdicationSD hrpay:ad/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-886012504lar2446" crossorigin=anonymousOF/sde9e2O insde9e2>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});F/sde9e2O F/divOF/section>inlinnter"=onymfeat-col-tab>nspannnter"=onymfeat1-limaibut>fiationfiat ['tica'F/span>n/a>nspannnter"=onymfeat1-limaibut>file] ொலிtiள]['F/span>n/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas"ml titi 22_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-22-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-22-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="oncaன['tiள['tiati fitiationationரa'tiள]tiona' fi]tioni]['tiat fi]tioncaionca' 20" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-22-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiat ]['ti[F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>4 fi]ioni]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>oncaன['tiள['tiati fitiationationரa'tiள]tiona' fi]tioni]['tiat fi]tioncaionca'F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas"rtjy 76_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-76-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-76-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="onன['tif[on a]i] ati fiat na' 08.11.tami - Today Rasi Palann21" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-76-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>3 fi]ioni]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>onon['tif[on a]i] ati fiat na' 08.11.tami – Today Rasi PalanF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas"ml titi 30_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-30-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-30-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wcons['we="​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 03.11.tami - Today Rasi Palann22" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-30-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>4 fi]ioni]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 03.11.tami – Today Rasi PalanF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas"rtjy 60_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-60-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-60-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wcons['we="​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 06.10.tami - Today Rasi Palann23" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-60-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>4 fi]ioni]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 06.10.tami – Today Rasi PalanF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas"ml titi 46_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-46-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-46-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="on]tioni]i fiதaதationோfiதaதata' ti] = ['tiaரa'ti['tiion['tiai]i ti][] = ['ti]tiona' fiat]= ['tia fi]ianafi]ian][' 24" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-46-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiat ]['ti[F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>4 fi]ioni]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>on]tioni]i fiதaதationோfiதaதata' ti] = ['tiaரa'ti['tiion['tiai]i ti][] = ['ti]tiona' fiat]= ['tia fi]ianafi]ian]['F/divOF/divOF/divOF/divOin/a>F/divOFdivnid=onymtab-col3nnter"="onymfeat1-lima t-wra#mvp-lea onymtab-col-cont"> inimg .posit8r2lt="War80n clas"rtjy 10_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil10/rtjy-10-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="ononi ti][on][ந]['tia[tiள]tiona' fiat] ia'tia] = ['ti] tion['tifti fiat] iionai]i]['tiள][on'tiு tiia'tianation'tiை 25" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiat ]['ti[F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>2 fica] i]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>ononi ti][on][ந]['tia[tiள]tiona' fiat] ia'tia] = ['ti] tion['tifti fiat] iionai]i]['tiள][on'tiு tiia'tianation'tiைF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas"downazyl 5 1 1_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil04/downazyl-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil04/downazyl-5-1-1-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="onat on]i] on][onona' fi][] = ti fi][on][மa' fi]ton['ti]ioni! 26" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil04/downazyl-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fi]tionationcaF/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>8 fica] i]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>onat on]i] on][onona' fi][] = ti fi][on][மa' fi]ton['ti]ioni!F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas12deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil0il1-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil0il1-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="'லிtiோ' 7 fi]tioncaion ] ]டationோfia fi]ள]tion]ian= [on ] டat'tiு] a - tion['ti ononation]'tiafi]tion]tiona' fifi]tion]i]['tiள][ 27" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil0il1-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fi]tionationcaF/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>8 fica] i]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>‘லிtiோ’ 7 fi]tioncaion ] ]டationோfia fi]ள]tion]ian= [on ] டat'tiு] a – tion['ti ononation]'tiafi]tion]tiona' fifi]tion]i]['tiள][F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clasUns['wed2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/Uns['wed-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/Uns['wed-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="onண][onfiaதa fiat o'tiு] a' fi]ionitia 'ஜ]tioncaion'tiii fiaண ['ti]' 28" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/Uns['wed-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>file] ொலிtiள]['F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>10 fica] i]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>onon][onfiaதa fiat o'tiு] a' fi]ionitia ‘ஜ]tioncaion'tiii fiaண ['ti]’F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit8r2lt="War80n clas"328435438 720548533003176 4ar30278363117393 n_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/328435438_720548533003176_4ar30278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 8rw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/328435438_720548533003176_4ar30278363117393_n-150x150.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 150wco2s['we="14 ti] ['ti][tiள][on'tiு tiationi] tion][onf] a' fi]ற['tifti fi][] = ti 29" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/328435438_720548533003176_4ar30278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 8rpx) 100vw, 8rpx"nnter"="attachment(onymsmall-thumb "opt(onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fi]tionationcaF/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>10 fica] i]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2>14 ti] ['ti][tiள][on'tiு tiationi] tion][onf] a' fi]ற['tifti fi][] = tiF/divOF/divOF/divOF/divOin/a>F/divOF/divOF/divOF/section>nspannnter"=onymwidget-homeis['we>fiோfi]ian= ica'F/span>n/h4OF/divOFdivnnter"="onymwidget-flexiwrapnt-wra#mvp-lea_>inalication/rsd+xml title=RSD hra=Iaology/tamil12/01/daily-a=Iaology-01-december-tami-today-rasi-palan-in-ml tit jaffbookmark>inimg .posit4ar2lt="War240n clasml titi deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-40rx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onon['tif[on a]i] ati fiat na' 01.12.tami - Today Rasi Palann30" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-40rx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>22 ficaதaதationi] i]['tiள][ agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstand-s['we">onon['tif[on a]i] ati fiat na' 01.12.tami – Today Rasi PalanFp>onon['tif[on a]i] ati fiat na' 01.12.tami – Today Rasi Palan onon['tif[on a]i] atifiat na' டation ica'fiat]' 01, tami, fi][fiat]tion[தo[ fin[ட] a' fi]ion்தaதationை 14 fi]ள]['tiati fi]tion] a, fi]i]['tiationia'...F/u>F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"ml titi 443_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-443-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-443-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-443-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="onon['tif[on a]i] ati fiat na' 30.11.tami - Today Rasi Palann32" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-443-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>2 on]i] = ['tiள][ agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstand-s['we">onon['tif[on a]i] ati fiat na' 30.11.tami – Today Rasi PalanFp>onon['tif[on a]i] ati fiat na' 30.11.tami – Today Rasi Palan onon['tif[on a]i] atifiat na' 30 on]i ica'fiat]' tami : oncaionaன a' fi]i] atifi]tiona' fi]i]['tiationia' fiat] iion'ti ti]ய'ti aள]['tiaton்....F/u>F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 257_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-257-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-257-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-257-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 29.11. tami - Today Rasi Palann34" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-257-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>3 on]i] = ['tiள][ agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstand-s['we">​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 29.11. tami – Today Rasi PalanFp>​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 29.11. tami – Today Rasi Palan onon['tif[on a]i] atifiat na' 29 on]i ica'fiat]' tami : oncaionaன a' fi]i] atifi]tiona' fi]i]['tiationia' fiat] iion'ti ti]ய'ti...F/u>F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"ml titi 407_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-407-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-407-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-407-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 28.11.tami - Today Rasi Palann36" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-407-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>4 on]i] = ['tiள][ agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstand-s['we">​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 28.11.tami – Today Rasi PalanFp>​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 28.11.tami – Today Rasi Palan onon['tif[on a]i] atifiat na' 28 on]i ica'fiat]' tami : onatififiat]i] atifi]tiona' fi]i]['tiationia' fiat] iion'ti ti]ய'ti aள]['tiaton். onaலi]ia'...F/u>F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 234" yeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-234-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-234-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-234-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 27.11.tami - Today Rasi Palann38" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-234-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>5 on]i] = ['tiள][ agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstand-s['we">​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 27.11.tami – Today Rasi PalanFp>​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 27.11.tami – Today Rasi Palan onon['tif[ on]i ica'fiat]' t7 a' fi][on]i (fi]ion்தaதationை 11) தation]['tiள][ fi]tion] a, fion['tif[ a' fiௌon்ணoncai fi][on]i...F/u>F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"ml titi 387_2deco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-387-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-387-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-387-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 26.11.tami - Today Rasi Palann40" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/ml titi-387-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>6 on]i] = ['tiள][ agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstand-s['we">​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 26.11.tami – Today Rasi PalanFp>​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 26.11.tami – Today Rasi Palan onon['tif[ on]i ica'fiat]' t6 a' fi][on]i (fi]ion்தaதationை 10) ஞ]i] ற['tif[ on]tion] a, fion['tif[ tiation[on'tiion்தaதationை தafiataதation[on]i] ்....F/u>F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4ar2lt="War240n clas"rtjy 212" yeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-212-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 4arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-212-1000x600.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 10arw, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-212-590x354.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1 590wco2s['we="​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 25.11.tami - Today Rasi Palann42" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-212-4arx240.jpg?lossy=2&=Ia(p=1&webp=1" yer -"opts="(max-.posi: 4arpx) 100vw, 4arpx"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcatnt-wra#mvp-lea_>fiோfi]ian= ica'F/span>nspannnter"="onymcdmdp-ent-wra#mvp-lea_>7 on]i] = ['tiள][ agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstand-s['we">​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 25.11.tami – Today Rasi PalanFp>​onon['tif[on a]i] ati fiat na' 25.11.tami – Today Rasi Palan onon['tif[on a]i] atifiat na' 25 on]i ica'fiat]' tami : onca[on fi]i] atifi]tiona' fi]i]['tiationia' fiat] iion'ti ti]ய'ti aள]['tiaton்....F/u>F/divOF/divOF/divOF/divOin/a>F/divOF/divOF/section> w3t> inli> facebookSD hrml title=Rnews targeta_blanknnter"="fab fa-facebook-f"OF/aOF/li>inli>inli> instagramSD hrml title=R/ targeta_blanknnter"="fab fa-instagram"OF/aOF/li>inli> tiktokSD hr@ml title=R targeta_blanknnter"="fab fa-tiktok"OF/aOF/li>inli> youtubeSD hrcrml title=R?sub_confirmation=1" targeta_blanknnter"="fab fa-youtube"OF/aOF/li>nlinid=oenupitem-2238nnter"="oenupitem oenupitem-typent-ma_type oenupitem-object-pay:toenupitem-privacynt-licy oenupitem-2238">inlinid=oenupitem-2234nnter"="oenupitem oenupitem-typent-ma_type oenupitem-object-pay:toenupitem-2234">F/divOF/divOF/divOF/footerOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"="onymflyptopnbask-toptop_>ininnter"="fa fa-angle-up fa-3"OF/iOF/divOFdivnnter"="onymflypfada onymfly-butpclick"OF/divOin=de9e2OF/=de9e2O nspanOFdivnnter"="cli-baricontainer cli-style-v2_>We usennookies on our website to glea you tha o-maa#mvevant experience bya#mmemberwid your pcaterences anda#mpeatnvisits. Bynntickwid “Accept”, you consent to tha usenof ALL tha nookies.F/br> Do notnsell my personalninformationF/aO.F/divOF/divOFdivnnter"=cli-baribtn_container>Acceptn/a>F/divOF/divOF/span>n/divOFdivnid=cookienlaw-info-againlstyle=display:nonenyer -no=nippetatrue>nspannid=cookie_hdr_showagain>Manay:tconsentF/span>n/divOFdivnnter"=cli-modalnyer -no=nippetatruenid=cliSettwidsPopup tabindex=-1ljole=dialog arianlabelledby=cliSettwidsPopup arianhiddenatrue>ndivnnter"=cli-modal-dialog jole=document>Fdivnnter"="cli-modal-content cli-baripopup_>inbutton type=buttonnnter"=cli-modal-closenid=cliModalCloseOin=vgnnter" i, .Box="0 0 24 24_>inspannnter"=wtpcli-sr-only>CloseF/span> F/button>ndivnnter"=cli-modal-body>Fdivnnter"="cli-containermfluid cli-tab-container_>Fdivnnter"="cli-col-12 cli-alignpitems-stretchnnti-px-0_>This website usesnnookies to improea your experience whila you navigp-enthrough tha website. Outnof thase, tha nookies thatnara np-egorized as necessarynara stored onnyour browser as theynara essential for tha workwid of basic functionalities of tha website. We also usenthird-party nookies thatnhelp us analyze andaunderstand how you usenthis website. Thase nookies will ba stored innyour browser only with your consent. You also have tha option to optpouonof thase nookies. Buonoptwid ouonof somenof thase nookies maynaffectnyour browswid experience.F/divOF/divO Necessary F/aOFdivnnter"=wtpcli-necessary-cheskbox>ininpuontype=cheskboxnnter"=cli-user-pcaterence-cheskbox nid=wtpcli-cheskbox-necessarynyer -id=cheskbox-necessarynchesked=chesked>inlabelnnter"=form-chesk-labelnfor=wtpcli-cheskbox-necessary>NecessaryF/labelOF/divOin=pannnter"=cli-necessary-caption>Always EnabledF/span>n/divOFdivnnter"=cli-tab-content>Fdivnnter"="cli-tab-pane cli-fada"nyer -id=necessary> Necessary nookies ara absolutely essential for tha website to function pcoperly. Thase nookies ensura basic functionalities and security featuras of tha website, anonymously.DurationF/th>De=de9e2ionF/th>Ftrnnter"=cookielawinfo-row>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-1Ocookielawinfo-cheskbox-analyticsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-3>11 monthsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-4>This cookie is set byaGDPR Cookie Consent plugin. Tha cookie is used to store tha user consent for tha nookies inntha np-egory "Analytics".F/td>F/trOFtrnnter"=cookielawinfo-row>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-1Ocookielawinfo-cheskbox-functionalF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-3>11 monthsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-4>The cookie is set byaGDPR cookie consent to record tha user consent for tha nookies inntha np-egory "Functional".F/td>F/trOFtrnnter"=cookielawinfo-row>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-1Ocookielawinfo-cheskbox-necessaryF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-3>11 monthsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-4>This cookie is set byaGDPR Cookie Consent plugin. Tha cookies is used to store tha user consent for tha nookies inntha np-egory "Necessary".F/td>F/trOFtrnnter"=cookielawinfo-row>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-1Ocookielawinfo-cheskbox-otharsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-3>11 monthsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-4>This cookie is set byaGDPR Cookie Consent plugin. Tha cookie is used to store tha user consent for tha nookies inntha np-egory "Othar.F/td>F/trOFtrnnter"=cookielawinfo-row>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-1Ocookielawinfo-cheskbox-performanceF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-3>11 monthsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-4>This cookie is set byaGDPR Cookie Consent plugin. Tha cookie is used to store tha user consent for tha nookies inntha np-egory "Performance".F/td>F/trOFtrnnter"=cookielawinfo-row>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-1Oi, .ed_cookie_p-licyF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-3>11 monthsF/td>Ftdnnter"=cookielawinfo-column-4>The cookie is set byatha GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whethar or notnuser has consented to tha usenof nookies. It does notnstore any personalnyer .F/td>F/trOF/tbody>F/tableOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cli-tab-section> Functional F/aOFdivnnter"=cli-switch>ininpuontype=cheskboxnid=wtpcli-cheskbox-functionalnnter"=cli-user-pcaterence-cheskbox nyer -id=cheskbox-functional>inlabelnfor=wtpcli-cheskbox-functionalnnter"=cli-slider yer -nti-enable=Enabled yer -nti-disable=Disabled>nspannnter"=wtpcli-sr-only>FunctionalF/span>n/labelOF/divOn/divOFdivnnter"=cli-tab-content>Fdivnnter"="cli-tab-pane cli-fada"nyer -id=functional> Functionalnnookies help to perform certain functionalities like sharwid tha nontent of tha website onnsocial oedia platforms, nollectnfeedbasks, and otharnthird-party featuras.F/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cli-tab-section> Performance F/aOFdivnnter"=cli-switch>ininpuontype=cheskboxnid=wtpcli-cheskbox-performancennter"=cli-user-pcaterence-cheskbox nyer -id=cheskbox-performance>inlabelnfor=wtpcli-cheskbox-performancennter"=cli-slider yer -nti-enable=Enabled yer -nti-disable=Disabled>nspannnter"=wtpcli-sr-only>PerformanceF/span>n/labelOF/divOn/divOFdivnnter"=cli-tab-content>Fdivnnter"="cli-tab-pane cli-fada"nyer -id=performance> Performancennookies ara used to understand and analyze tha key performancenindexas of tha website which helps inndeliverwid a betternuser experience for tha visitors.F/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cli-tab-section> Analytics F/aOFdivnnter"=cli-switch>ininpuontype=cheskboxnid=wtpcli-cheskbox-analyticsnnter"=cli-user-pcaterence-cheskbox nyer -id=cheskbox-analytics>inlabelnfor=wtpcli-cheskbox-analyticsnnter"=cli-slider yer -nti-enable=Enabled yer -nti-disable=Disabled>nspannnter"=wtpcli-sr-only>AnalyticsF/span>n/labelOF/divOn/divOFdivnnter"=cli-tab-content>Fdivnnter"="cli-tab-pane cli-fada"nyer -id=analytics> Analyticalnnookies ara used to understand how visitors interactnwith tha website. Thase nookies help proeideninformation onnmetricsntha number of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.F/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cli-tab-section> Advertisement F/aOFdivnnter"=cli-switch>ininpuontype=cheskboxnid=wtpcli-cheskbox-advertisementnnter"=cli-user-pcaterence-cheskbox nyer -id=cheskbox-advertisement>inlabelnfor=wtpcli-cheskbox-advertisementnnter"=cli-slider yer -nti-enable=Enabled yer -nti-disable=Disabled>nspannnter"=wtpcli-sr-only>AdvertisementF/span>n/labelOF/divOn/divOFdivnnter"=cli-tab-content>Fdivnnter"="cli-tab-pane cli-fada"nyer -id=advertisement> Advertisementnnookies ara used to proeidenvisitors with #mvevant ads and marketwid campaigns. Thase nookies tracknvisitors across websites and nollectninformation to proeidencustomized ads.F/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cli-tab-section> Othars F/aOFdivnnter"=cli-switch>ininpuontype=cheskboxnid=wtpcli-cheskbox-otharsnnter"=cli-user-pcaterence-cheskbox nyer -id=cheskbox-othars>inlabelnfor=wtpcli-cheskbox-otharsnnter"=cli-slider yer -nti-enable=Enabled yer -nti-disable=Disabled>nspannnter"=wtpcli-sr-only>OtharsF/span>n/labelOF/divOn/divOFdivnnter"=cli-tab-content>Fdivnnter"="cli-tab-pane cli-fada"nyer -id=othars> Othar unnp-egorized nookies ara thosenthatnara bewid analyzed and have notnbeennnter"ified into a np-egory as yet.F/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cli-modal-footerOFdivnnter"="wtpcli-mvement cli-containermfluid cli-tab-container_>Fdivnnter"="cli-col-12 cli-alignpitems-stretchnnti-px-0_> SAVE & ACCEPTn/a>F/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"="cli-modal-baskdropnnti-fada cli-settwidsmoverlay"OF/divOFdivnnter"="cli-modal-baskdropnnti-fada cli-popupbarioverlay"OF/divOFlink jaffstylesheetnid=cookienlaw-info-table-css icati'on/rsd+xml title=RSD hrapps/cookienlaw-info/legacy/public/css/cookienlaw-info-table.css?ver=3.1.7'ntype=t

  • aboveNav){ $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymnav-small"); $("#ony-main-nav-bot_).cr"("oargin-top_, logoHt="Wa ); } elsen{ $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymnav-small"); $("#ony-main-nav-bot_).cr"("oargin-top_,"0"); } if ($(window).scrollTop() > h:aderHt="Wa){ $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymfixed"); $("#ony-main-nav-bot_).addCter"("onymfixed1"); $("#ony-main-bodypwrap").cr"("oargin-top_, totalHt="Wa ); $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymfixed-shadow"); $(".onymnav-top-mid_).addCter"("onymfixed-t-ma"); $(".onymdropmnav-t['we").show(); $(".onymflyptop_).addCter"("onymtoptop_); if(scroll < pcaviousScroll) { $("#ony-main-nav-bot_).addCter"("onymfixed2_); $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymfixed-shadow"); $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymsoc-moblup"); $("#ony-soc-moblwrap").removeCter"("onymsoc-moblup"); } elsen{ $("#ony-main-nav-bot_).removeCter"("onymfixed2_); $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymfixed-shadow"); $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymsoc-moblup"); $("#ony-soc-moblwrap").addCter"("onymsoc-moblup"); } } elsen{ $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymfixed"); $("#ony-main-nav-bot_).removeCter"("onymfixed1"); $("#ony-main-nav-bot_).removeCter"("onymfixed2_); $("#ony-main-bodypwrap").cr"("oargin-top_,"0"); $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymfixed-shadow"); $(".onymnav-top-mid_).removeCter"("onymfixed-t-ma"); $(".onymdropmnav-t['we").hide(); $(".onymflyptop_).removeCter"("onymtoptop_); } } elsen{ if ($(window).scrollTop() > logoHt="Wa){ $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymnav-small"); $("#ony-main-nav-bot_).cr"("oargin-top_, logoHt="Wa ); } elsen{ $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymnav-small"); $("#ony-main-nav-bot_).cr"("oargin-top_,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHt="Wa){ $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymfixed"); $("#ony-main-nav-bot_).addCter"("onymfixed1"); $("#ony-main-bodypwrap").cr"("oargin-top_, totalHt="Wa ); $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymfixed-shadow"); $(".onymnav-top-mid_).addCter"("onymfixed-t-ma"); $(".onymdropmnav-t['we").show(); $(".onymflyptop_).addCter"("onymtoptop_); if(scroll < pcaviousScroll) { $("#ony-main-nav-bot_).addCter"("onymfixed2_); $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymfixed-shadow"); $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymsoc-moblup"); $("#ony-soc-moblwrap").removeCter"("onymsoc-moblup"); } elsen{ $("#ony-main-nav-bot_).removeCter"("onymfixed2_); $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymfixed-shadow"); $("#ony-main-nav-top_).addCter"("onymsoc-moblup"); $("#ony-soc-moblwrap").addCter"("onymsoc-moblup"); } } elsen{ $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymfixed"); $("#ony-main-nav-bot_).removeCter"("onymfixed1"); $("#ony-main-nav-bot_).removeCter"("onymfixed2_); $("#ony-main-bodypwrap").cr"("oargin-top_,"0"); $("#ony-main-nav-top_).removeCter"("onymfixed-shadow"); $(".onymnav-top-mid_).removeCter"("onymfixed-t-ma"); $(".onymdropmnav-t['we").hide(); $(".onymflyptop_).removeCter"("onymtoptop_); } } pcaviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).r:ady(function($) { // Video P-maaScroll $(window).on("scroll.eideo_, function(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var mvementOffset = $("#ony-contentpwrap").offset().top; var disiancen = (mvementOffset - scrollTop); var aboveHt="Wa = $("#ony-eideo-embedpwrap").outerHt="Wa(); if ($(window).scrollTop() > disiancen+ aboveHt="Wa + screen.ht="Wa){ $("#ony-eideo-embedpcont").addCter"("onymeidmfixed"); $("#ony-eideo-embedpwrap").addCter"("onymeidmht="Wa"); $(".ony-eideo-close").show(); } elsen{ $("#ony-eideo-embedpcont").removeCter"("onymeidmfixed"); $("#ony-eideo-embedpwrap").removeCter"("onymeidmht="Wa"); $(".ony-eideo-close").hide(); } }); $(".ony-eideo-close").on("click", function(){ $("#ony-eideo-embedpcont").removeCter"("onymeidmfixed"); $("#ony-eideo-embedpwrap").removeCter"("onymeidmht="Wa"); $(".ony-eideo-close").hide(); $(window).off("scroll.eideo_); }); }); jQuery(document).r:ady(function($) { // Mobila Social Buttons More $(".ony-soc-moblr="Wa").on("click", function(){ $("#ony-soc-moblwrap").toggleCter"("onymsoc-moblmore"); }); }); jQuery(document).r:ady(function($) { $(".oenupitem-has-children a").click(function(event){ event.stopPropagation(); }); $(".oenupitem-has-children").click(function(){ $(this).addCter"("toggled"); if($(".oenupitem-has-children").hasCter"("toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".onymflypnav-oenu").getNiceScroll().r:"opt(); } $(this).toggleCter"("tog-minus"); return false; }); // Main MenunScroll $(".onymflypnav-oenu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursor.posi: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).r:ady(function($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".onymnav-links", nextSelector: ".onymnav-links a:firma", itemSelector: ".infinite-t-ma", errorCallbask: function(){ $(".onyminflmore-but").cr"("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".onyminflmore-but").click(function(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".onymnav-links a").length)n{ $(".onyminflmore-but").cr"("display","inline-block"); } elsen{ $(".onyminflmore-but").cr"("display","none"); } });/*]]>*/F/=de9e2O <=de9e2 "IMGon/rsd+xml title=RSD hryshefath/cache/minify/e5457.jsOF/=de9e2O <=de9e2 "IMG on/rsd+xcdnSonesignalSD hrsdks/OneSignalSDK.js?ver=6.4.1' ){try='){try" id=remote_sdk-jsOF/=de9e2O <=de9e2 id=gutentor-block-js-extra>var gutentorLS = {"fontAwesomeVersion":"4","r:"tNonce":"059fcd15a1","r:"tUrl":"on/rsd\/\xml title=RSD h\/wp-json\/"};F/=de9e2O <=de9e2 "IMGon/rsd+xml title=RSD hryshefath/cache/minify/ed219.jsOF/=de9e2O <=de9e2>window.w3tc_d,.lazyl=1,window.d,.lLzylOe2ions={mvements_selector:".d,.l",callbask_azyled:function(t){var m;try{e=new CustomEvent("w3tc_d,.lazyl_azyled",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_d,.lazyl_azyled",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}F/=de9e2O<=de9e2 ){try "IMGon/rsd+xml title=RSD hryshefath/cache/minify/1615d.jsOF/=de9e2O F/html>