ipt> "யகபழr/acr/licriptsheet li.menu-1718s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1718c> "ெயழமளr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-1699s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1699c> "லஙழைr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-16810s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16810c> "ர "மலr/acr/licriptsheet li.menu-16811s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16811c> "மநழம "யr/acr/lic "நழம "r/acr/licriptsheet li.menu-1692s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1692c> "லக "யr/acr/licriptsheet li.menu-1698s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1698c> "ம "ிழr/acr/licriptsheet li.menu-13292s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-13292c> " "ொலமளr/acr/lic "ொழதபோழுr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-1705s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1705c> "மம "r/acr/licriptsheet li.menu-1708s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1708c> "ழு ுமழளr/acr/licriptsheet li.menu-1710s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1710c> "ம " ுமழளr/acr/lic " "ழr/acr/licriptsheet li.menu-1709s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1709c> " "ிழr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-7523s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-7523c> "ர "மலr/acr/licriptsheet li.menu-5471s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-5471c> "மதr/acr/licriptsheet li.menu-1696s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1696c> "மயr/acr/licriptsheet li.menu-1697s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1697c> "மழ "யr/acr/licriptsheet li.menu-1700s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1700c> "ொழமழ௿ழயr/acr/licriptsheet li.menu-1693s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1693c> " """யr/acr/licriptsheet li.menu-1694s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1694c> "ு " ""யr/acr/lic "மததவயr/acr/licriptsheet li.menu-1711s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1711c> "ோமயr/acr/licriptsheet li.menu-1707s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1707c> " "ொலமளr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-16806s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16806c> "ர "மலr/acr/licriptsheet li.menu-34537s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34537c> "ர "மல "ர "ழுr/acr/licriptsheet li.menu-16807s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16807c> "லக "யr/acr/licriptsheet li.menu-16809s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16809c> "ம "ிழr/acr/licriptsheet li.menu-16808s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16808c> "மம "r/acr/licriptsheet li.menu-16804s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16804c>BiggBed-Ts://r/acr/licriptsheet li.menu-34538s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34538c> " "வூலயr/acr/licriptsheet li.menu-34539s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34539c> "ரமயr/acr/lic "࿈ "ைr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-1713s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1713c> " ழ "யr/acr/licriptsheet li.menu-11602s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-11602c> " "மளr/acr/licriptsheet li.menu-43733s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-43733c>RIP Boardr/acr/licginpans");d.=t id=mvpsoc.d&&g>Conng_obekit usn_KpanMruls");d.="t id=mvpsoc.lisi -top-tion:relc>ript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/lic<#038 t thod=getsheeeearch#038 a="fun href=https://tamilnaadi > giae=RSD href=https:/facebooknaadips://tamil.com target=_b/sri>inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-facebook-f">r/KpanMr/a> inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-pekitma">r/KpanMr/a> inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-rc=b g_am">r/KpanMr/a> inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-c*=\"yo">r/KpanMr/a>r/divcrdivs");d.="t id=mvp-fly-but-t id=mvp-flyner(' -top-tion:relc>rinpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMr/divcr/divcrdivs");d.=t id-flytopy-top2in> rh2s");d.="t idfoot-n']['">ps://tamilnaad "லஙழை "ெஞழமவை "ஙழ ்மழக "ய " "ழ – "ழநழ " ழ "ழிழ!ginpans");d.="t id-flysearchpbfl fa fa-search fa-2-t ideearchpner('lun_KpanMr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivsheet ideat3--flybot-");d.="-top-tion:relc>rinpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMr/divcr/divcrdivs");d.=t id-flyboty-top2in> "யகபழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1718c> "ெயழமளr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1699c> "லஙழைr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16810c> "ர "மலr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16811c> "மநழம "யr/acr/lic "நழம "r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1692c> "லக "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1698c> "ம "ிழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-13292c> " "ொலமளr/acr/lic "ொழதபோழுr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1705c> "மம "r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1708c> "ழு ுமழளr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1710c> "ம " ுமழளr/acr/lic " "ழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1709c> " "ிழr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-7523c> "ர "மலr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-5471c> "மதr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1696c> "மயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1697c> "மழ "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1700c> "ொழமழ௿ழயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1693c> " """யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1694c> "ு " ""யr/acr/lic "மததவயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1711c> "ோமயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1707c> " "ொலமளr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16806c> "ர "மலr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34537c> "ர "மல "ர "ழுr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16807c> "லக "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16809c> "ம "ிழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16808c> "மம "r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16804c>BiggBed-Ts://r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34538c> " "வூலயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34539c> "ரமயr/acr/lic "࿈ "ைr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1713c> " ழ "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-11602c> " "மளr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-43733c>RIP Boardr/acr/lic<=RSD href=https://tamilnaadiappegorti.com/news/l >inpans");d.="t id.mvp-app--top"> "லஙழைr/KpanMr/a>r/h3> "லஙழை "ெஞழமவை "ஙழ ்மழக "ய " "ழ – "ழநழ " ழ "ழிழ!riimg $a; ag()-();seonthref=httsecure.g_avg()anageravg()a/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=92&eetm&r=g 2xigctyle.he46 tyle.w46 deco["pa=g);h. ag()-();d'href=httsecure.g_avg()anageravg()a/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=46&eetm&r=g's");d.='avg()a avg()a-46 photo y:0}.laz'async'ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>2 "ழள agor/KpanMrp>onr/y>ginpans");d.="t id.mvp-ag(e upag(edc> "ி 30, ocalvarman Ts://tamilr/a>r/KpanMr/divcr/divcr/divcr/d&&ger>riis");d.="fa fa-2-fa-facebook" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> riis");d.="fa fa-2-fa-pekitma" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> riis");d.="fa fa-2-fa-pi]="cest-p" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> ripts");d.=t id.mvp-soc.eeatl>riis");d.="fa fa-2-fa-enveload" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> riae=RSD # onner('="tyit(wioad.(href=https:/facebooknaadisharer.php?u href=https://tamilnaadi.com/news/local/27t30/sri-/sria-red-cred-cadministrpplic-liquidpplic-use-allegpplica&t= "லஙழை "ெஞழமவை "ஙழ ்மழக "ய " "ழ – "ழநழ " ழ "ழிழ!', 'facebookShare', 'tyle.w626,tyle.he436'); pe=a;refalse;"sn']['="Share on Facebook"cripts");d.=t ideoc.mobpfb>riis");d.="fa fa-facebook" $ria-hiddhi=trueun_icinpans");d.=t ideoc.mobpfb>Sharen_KpanMgi/licri/a> riis");d.="fa fa-pekitma" $ria-hiddhi=trueun_icinpans");d.=t ideoc.mobpfb>Tweetn_KpanMgi/licri/a> riis");d.="fa fa-pi]="cest-p" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> riis");d.="fa fa-whats(b)" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> ripts");d.=t ideoc.mobpeeatl>riis");d.="fa fa-enveload-o" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> "லஙழை "ெஞழமவை " "ஙழததம "்மழக "ய " "ழபழிழ ம "்மழக "யi/a> "ிழ "மோ " "யற࿈ "ல "ெரம "ெயழபழிழழு "தமந "ிழ "ிழை "டுந "மழமழழ" "லஙழை "ெஞழமவை " "ஙழததம " "ம "ெய"" "ஸ. "ஸ . "்ம "ழு " ுழ " "ாிழமுழ.r/y>rp>தமோம "i/a> "ம "ம "ல "ழ "ழயழம "ழு (30.07.ocal) "யபழ "க "நழமழம࿇ே "வ ை "ெரமம".r/y>rp> "வ ொடழழ " "ழுை "ல, “ "்ழள "பழதம "்மழக ுவா " "ே "ஙழி வு "மழோம. "யம, ஒு ு "࿈ழா ுவை "த "ெய"பிழ ணழம் "மழத.r/y>rp> "ழளழு "மம" "மாம " "வழள ்மழக "த "ெரம "ெயழ " " "த "ழழ " "ெய"பிழ ணழ "மத.r/y>rp> " " " " " "ழரு "ிழ "மளமய " " " "ததமோததழளம "த"ம "ழி வம "ழ" " "ழி வு "" " " "" ம࿈தழ.r/y>rp> " "ழம "ல, ும "࿈ழா ்மழக "தமழு "தமந "ழழு ""ழல "ெயழ "ிழை "டுதழம.” "ன "ெரமமழ.r/y>rp> r/y>rdivs");d.=".mvp--u-rsgnal" cod.mvp .mvp-83868 entry-om">c>rinpans");d.=".mvp--u-rs-inal dashinals dashinals-charoymaa">r/KpanMrinpans");d.=.mvp--u-rs-label>Pmvp Vu-rs:r/KpanMrinpans");d.=.mvp--u-rs-count>41n_KpanMr/divcr/divcrdivsheet idnal" coyme" ");d.=ytop>ginpans");d.=t id.mvp-tags-d&&ger>Rion:ed Topics:r/KpanMinpansmenuprop=keywords>Cts .cu .comi/a>news/ .comi/a>Ncomi/a>Red Cred-i/a>s/ .comi/a>sri /sriai/a>sri/sria .comi/a>Ts:// .comi/a>Trinaadaleer/a>r/KpanMr/divcrdivs");d.=.mvpsd-flyfiri>i/divcrdivsheet idprev-.cxoy-but-");d.="-top-tion:relc> ginpans");d.="t id.rev-.cxoylabel<-top-tion:relc>Up Ncxor/KpanMrp>வை "தமரழளழு "மழழ "ெயழ! "தமரிழபழி " "யப – "ம "ீரழ "யr/pMr/divcr/divcrinpans");d.="t id-cxoyarr fa fa-chevric-ring- tle.hi>r/KpanMr/divcr/divc r/a>r/divcrdivs");d.="t id.rev-.mvp--but--top-tion:relc>riae=RSD href=https://tamilnaadi.com/news/local/27t30/sri-/sria-j-r-jayawardena-world-war-ll-japaca linkbookmark> r/KpanMrdivs");d.=t id.rev-nal"2in>ginpans");d.="t id.rev-.cxoylabel<-top-tion:relc>Don't Missr/KpanMrp>இலஙழை "யனழ" ""ம "ழி " "பழம "ழள கந "ாிழழள!r/pMr/divcr/divcr/divcr/divc r/a>r/divcr/divcrdivs");d.=t idorgy-but-menuprop=publisher-menu = { cit,mnate hef==httschemaapi.wOrganiztific>rdivs");d.=t idorgyfoot menuprop=foot menu = { cit,mnate hef==httschemaapi.wIock-in y)O>riimg ag()-();dhref=https://tamilnaadizeepsozalocal/27tps://tamil-ocal-v1_1.svg ");d.=y:0}.lazasync'ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>ginpans");d.=t idwidget-dget-n']['>You may liker/KpanMr/h4Mruls");d.="t idrion:ed-.mvpsp-isi -top-tion:edc>riae=RSD href=https://tamilnaadi.com/news/local/29/al/sri-/sria-fins/ war-3a linkbookmark>ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 209" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc9-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc9-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc9-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" "மம "ொடழழ "ை "நழம " "கழு " "...!! 2" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc9-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 208" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc8-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc8-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc8-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" "ல 4 "ளமமழ "ழ " ல "ளழமழ " "ழ " "ொளமளழு "ம" "யப࿁ " 4" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc8-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 206" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc6-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc6-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc6-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" " " " "ம "ொதழள ம "ெயழ ழள 6" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc6-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 205" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc5-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc5-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc5-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" ". "் ்மழள "மகழ வை "த "ச" """ 8" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc5-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 203" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc3-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc3-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc3-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" "யழழு " " "ப "ஹழ "ுழு "ழி "ோிழ 10" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc3-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 202" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc2-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc2-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc2-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" "மத "யம ""ழ࿁ "ொடழம ி " "ழி " "தம 12" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc2-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 200" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc0-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc0-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc0-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" "மழத "சுுத ""ழ࿁"மள ை "டுத ழ࿁ள 14" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-oc0-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 199" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-199-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-199-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-199-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" " ாய "தம " "மள "பித ""ிழ 16" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-199-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c> ript>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 198" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-198-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-198-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-198-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['=" " "தம "ம࿀"! "ம࿀ "ம" "ீ" 18" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-198-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>Click to aadm corLogin i/a>Leael a Reply"࿁ ழம࿈ மரr/a>ு ழ࿂ிழ " "ழள ிழ "ளழ࿁ "ழமுழi/a> "ழ .r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivsid=t idside-wraps");d.="-top-tion:rel theiaStickySidebar"crsectronsid=bnewk-4s");d.="t idside-wylget wylget_bnewk"crdivs");d.=g-ytsubKQ>Advertisem co(adsbygoogles= wyndow.adsbygoogles|| []).push({});r/sQ> "ழr/spancr/a>"ொலமளr/spancr/a> riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"ps://ti 418" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-418-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-418-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" " ணழண "சுுத "ொளள "ழ࿁ ࿁ம " 20" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-418-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ழைr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>3 "ழள ago " ணழண "சுுத "ொளள "ழ࿁ ࿁ம " riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"rtjy 282" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28/rtjy-o82-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28/rtjy-o82-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" "ழம ிழம" """ிழம " "ழமமா 21" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28/rtjy-o82-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ம"r/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>4 "ழள ago "ழம ிழம" """ிழம " "ழமமா riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"ps://ti 387" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-387-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-387-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" " ர࿁ம "ழ " "ழளழு "ழ "ேர சரமழை 22" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-387-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ழைr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>4 "ழள ago " ர࿁ம "ழ " "ழளழு "ழ "ேர சரமழை riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"ps://ti 409" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-409-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-409-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" " "மளம 14 ம மழளழள "ம࿇ழம - ம ழொ "ழ ம . 23" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/28tps://ti-409-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ழைr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>3 "ழள ago " "மளம 14 ம மழளழள "ம࿇ழம – ம ழொ "ழ ம . riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"5 18" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/5-18-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/5-18-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" "കி "ம"ழ "ிள "ிழமலம "ழ லம றழ "ி 24" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/5-18-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "കமr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>2 "ழள ago "കி "ம"ழ "ிள "ிழமலம "ழ லம றழ "ிr/divcrdivsid=t idtab-col3s");d.="t idfeat1-list -top-tion:rel t idtab-coldnalt"> riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"down.laz 5 1 1" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/24/down.laz-5-1-1-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/24/down.laz-5-1-1-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" "കநாய " "ோத "ே࿁ யழ! 25" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/24/down.laz-5-1-1-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ிமr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>6 ""ழள ago "കநாய " "ோத "ே࿁ யழ! riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d1 deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/23/1-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/23/1-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['="'லமோ' 7 ம ம࿋ " ளம"ழ நழ࿁ - "ழ "தம்சம" மழள 26" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/23/1-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ிமr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>6 ""ழள ago‘லமோ’ 7 ம ம࿋ " ளம"ழ நழ࿁ – ழ "தம்சம" மழள riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;dUnn']['d deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/Unn']['d-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/Unn']['d-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" " " " "കழ࿁ " 'ஜமழி "ழ' 27" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/Unn']['d-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> ""ொலமளr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>7 ""ழள ago " " " "കழ࿁ " ‘ஜமழி "ழ’ riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"328435438 720548533003176 40030278363117393 n" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['="14 ழளழு "ம"ு " " றழி ோத 28" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ிமr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>8 ""ழள ago14 ழளழு "ம"ு " " றழி ோத riimg tyle.w80ctyle.he80c $a;d"328680446-8573128487cal93 311474724cal0015003 n" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/328680446_8573128487cal93_311474724cal0015003_n-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 80w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/328680446_8573128487cal93_311474724cal0015003_n-150x150.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 150wigcn']['=" " "ழ ம - ா "ூிழ - "࿁ ளத 67 ை ம࿋ 29" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/22/328680446_8573128487cal93_311474724cal0015003_n-80x8%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 80px) 100vw, 80px"s");d.="attachm co-t idsmall-thumb ('][-t idsmall-thumb in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ிமr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>8 ""ழள ago " "ழ ம – ா "ூிழ – "࿁ ளத 67 ை ம࿋r/divcr/divcr/divcr/sectroncrsectronsid=t i_flex_tylget-4s");d.="t idside-wylget t i_flex_tylget"crdivs");d.=t idtylget-home-h-ad>ோ"தr/spancr/h4Mr/divcrdivs");d.="t idtylget-flex wraps-top-tion:relc>riae=RSD href=https://tamilnaadiastrologylocal/29/al/23-september-ocal-today-astrology-checkddtily-rasi-palan-predictrona linkbookmark>riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 193" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-193-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-193-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-193-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['="​ழ ி " 23 "ெமம " ocal - Today Rasi Palan 30" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-193-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ோ"தr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>4 ததமழள agoழ ி " "ெமம " o3, ocal, "ோ "மு ிழி 6 "னம ". " "ழமன " ி" ளழ , "ம ிழழமதழம " "ழழிா. "ஷம,...r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"ps://ti 283" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-283-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-283-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-283-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['="​ழ ி " 22.09.ocal - Today Rasi Palan 32" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-283-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ோ"தr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>1 நாள ago​ழ ி " 22.09.ocal – Today Rasi Palan ழ ி " "ெமம " o2, ocal, "ோ "மு ிழி 5 ளளம ". "மும...r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"ps://ti 263" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-263-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-263-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-263-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['="ழ ி " 21.09.ocal - Today Rasi Palan 34" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-263-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ோ"தr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>2 "ிழள agoழ ி " 21.09.ocal – Today Rasi Palan ழ ி " "ெமம " o1, ocal, "ோ "மு ிழி 4 "ம" "". "மும...r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"ps://ti 239" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-239-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-239-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-239-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['="​ழ ி " 20.09.ocal - Today Rasi Palan 36" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-239-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ோ"தr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>3 "ிழள ago​ழ ி " 20.09.ocal – Today Rasi Palan ழ ி " "ெமம " o0, ocal, "ோ "மு ிழி 3 " "". "மும...r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"ps://ti 209" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-209-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-209-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-209-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['="ழ ி " 19,09.ocal - Today Rasi Palan 38" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-209-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ோ"தr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>4 "ிழள agoழ ி " 19,09.ocal – Today Rasi Palan ழ ி " "ெமம " 19, ocal, "ோ "மு ிழி 2 "ெழாயழ ". " "ழமன...r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"ps://ti 190" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-190-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-190-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-190-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['="​ழ ி " 18.09.ocal - Today Rasi Palan 40" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/ps://ti-190-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ோ"தr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>5 "ிழள ago​ழ ி " 18.09.ocal – Today Rasi Palan ழ ி " "ெமம " 18, ocal, "ோ "மு ிழி 1 த"ழட ". " "ழமன...r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w400ctyle.he240c $a;d"rtjy 164" deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-164-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 400w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-164-1000x60%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 1000w, href=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-164-590x354.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1 590wigcn']['="​ழ ி " 17.09.ocal - Today Rasi Palan 42" ag()-();dthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-164-400x04%.jpg?led-y=2&strip=1&webp=1" ag()-('][s="(max-tyle.: 400px) 100vw, 400px"s");d.="t idrig-img in .mvp-lock--y:0}.laz"async ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==c>rispans");d.="t idcddcn:s-top-tion:relc> "ோ"தr/spancrspans");d.="t idcdddttes-top-tion:relc>6 "ிழள ago​ழ ி " 17.09.ocal – Today Rasi Palan ழ ி " "ெமம " 17, ocal, "ோ "மு 31 ஞாயு ". " "ழமன...r/pMr/divcr/divcr/divcr/divcri/a>r/divcr/divcr/sectroncr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/articlecr/divcrfootersid=t i-footdwraps");d.="-top-tion:relc>rili>rili>rili>rili>ilisid=tenuditem-2238s");d.="tenuditem tenuditem-type .mvp_type tenuditem-object-pck--tenuditem-privacy .mlicy tenuditem-2238">rilisid=tenuditem-2234s");d.="tenuditem tenuditem-type .mvp_type tenuditem-object-pck--tenuditem-2234">We uses"ookies on our website to grel you thl tmvp-tioevant experience by-timember"pa your pRSDerences srd-tipen:svisits. Bys")ick"pa “Accept”, you consent to thl usesof ALL thl "ookies.r/br> Do notssell my personalsinformatronr/ac.r/divcr/divcrdivs");d.=cli-bar-btn_container>Accepti/a>r/divcr/divcr/spancr/divcrdivsid=cookie law-info-againestyle=display:nonesag()-noKnippeontruecrspansid=cookie_hdr_showagain>Manck--consentr/spancr/divcrdivs");d.=cli-modalsag()-noKnippeontruesid=cliSett"pasPopup tabindex=-1elole=dialog aria labelledby=cliSett"pasPopup aria hiddenntruecrdivs");d.=cli-modal-dialog lole=docutent>rdivs");d.="cli-modal-content cli-bar-popupc>ributton type=buttons");d.=cli-modal-closesid=cliModalClosecriKvgs");d. -u-rBox="0 0 24 24c>rispans");d.=wtdcli-sr-only>Closer/spanc r/buttoncrdivs");d.=cli-modal-body>rdivs");d.="cli-containerdfluid cli-tab-containerc>rdivs");d.="cli-col-12 cli-alignditems-stretchs")i-px-0c>This website usess"ookies to improel your experience whill you navigttesthrough thl website. Outsof thlse, thl "ookies thn:sarl "ttegorized as necesscrysarl stored onsyour browser as theysarl essential for thl work"pa of basic functronalities of thl website. We also usesthird-pcrty "ookies thn:shelp us sralyze srd-understsrd how you usesthis website. Thlse "ookies will bl stored insyour browser only with your consent. You also have thl option to optdoutsof thlse "ookies. Butsopt"pa outsof somesof thlse "ookies maysaffectsyour brows"pa experience.r/divcr/divc Necesscry r/acrdivs");d.=wtdcli-necesscry-checkbox>riinputstype=checkboxs");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sid=wtdcli-checkbox-necesscrysag()-id=checkbox-necesscryschecked=checked>rilabels");d.=form-checkdlabelsfor=wtdcli-checkbox-necesscry>Necesscryr/labelcr/divcriKpans");d.=cli-necesscry-caption>Always Enabledr/spancr/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=necesscry> Necesscry "ookies arl absolutely essential for thl website to functron pRoperly. Thlse "ookies ensurl basic functronalities srd security fen:urls of thl website, sronymously.Duratronr/th>DeKQ>rtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-sralyticsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookie is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ttegory "Aralytics".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-functronalr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>The cookie is set by-GDPR cookie consent to record thl user consent for thl "ookies insthl "ttegory "Functronal".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-necesscryr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookies is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ttegory "Necesscry".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-othlrsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookie is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ttegory "Othlr.r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-performancer/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookie is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ttegory "Performance".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1c-u-red_cookie_pmlicyr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>The cookie is set by-thl GDPR Cookie Consent plugin srd is used to store whethlr or notsuser has consented to thl usesof "ookies. It does notsstore any personalsag().r/td>r/trcr/tbody>r/tablecr/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-sectron> Functronal r/acrdivs");d.=cli-switch>riinputstype=checkboxsid=wtdcli-checkbox-functronals");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-functronal>rilabelsfor=wtdcli-checkbox-functronals");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wtdcli-sr-only>Functronalr/spancr/labelcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=functronal> Functronals"ookies help to perform certain functronalities like shar"pa thl "ontent of thl website onssocial tedia platforms, "ollectsfeedbacks, srd othlrsthird-pcrty fen:urls.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-sectron> Performance r/acrdivs");d.=cli-switch>riinputstype=checkboxsid=wtdcli-checkbox-performances");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-performance>rilabelsfor=wtdcli-checkbox-performances");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wtdcli-sr-only>Performancer/spancr/labelcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=performance> Performances"ookies arl used to understsrd srd sralyze thl key performancesindexls of thl website which helps insdeliver"pa a bettersuser experience for thl visitors.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-sectron> Aralytics r/acrdivs");d.=cli-switch>riinputstype=checkboxsid=wtdcli-checkbox-sralyticss");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-sralytics>rilabelsfor=wtdcli-checkbox-sralyticss");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wtdcli-sr-only>Aralyticsr/spancr/labelcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=sralytics> Aralyticals"ookies arl used to understsrd how visitors interactswith thl website. Thlse "ookies help proeidesinformatron onsmetricssthl number of visitors, bounce rate, trafficssource, etc.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-sectron> Advertisetent r/acrdivs");d.=cli-switch>riinputstype=checkboxsid=wtdcli-checkbox-sdvertisetents");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-sdvertisetent>rilabelsfor=wtdcli-checkbox-sdvertisetents");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wtdcli-sr-only>Advertisetentr/spancr/labelcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=sdvertisetent> Advertisetents"ookies arl used to proeidesvisitors with tioevant ads srd market"pa campaigns. Thlse "ookies tracksvisitors across websites srd "ollectsinformatron to proeidescustomized ads.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-sectron> Othlrs r/acrdivs");d.=cli-switch>riinputstype=checkboxsid=wtdcli-checkbox-othlrss");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-othlrs>rilabelsfor=wtdcli-checkbox-othlrss");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wtdcli-sr-only>Othlrsr/spancr/labelcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=othlrs> Othlr un"ttegorized "ookies arl thosesthn:sarl be"pa aralyzed srd have notsbeens");d.ified into a "ttegory as yet.r/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-modal-footercrdivs");d.="wtdcli-ioetent cli-containerdfluid cli-tab-containerc>rdivs");d.="cli-col-12 cli-alignditems-stretchs")i-px-0c> SAVE & ACCEPTi/a>r/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.="cli-modal-backdrops")i-fadl cli-sett"pasdoverlay"cr/divcrdivs");d.="cli-modal-backdrops")i-fadl cli-popupbar-overlay"cr/divcrlink linkstylesheetsid=cookie law-info-table-css =RSD 'href=https://tamilnaadiapps/cookie law-info/legacy/public/css/cookie law-info-table.css?ver=3.1.4'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-components-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/components/style.min.css?ver=6.3.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-block-editor-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/block-editor/style.min.css?ver=6.3.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-reusable-blocks-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/reusable-blocks/style.min.css?ver=6.3.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-editor-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/editor/style.min.css?ver=6.3.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=gutentor-css =RSD 'href=https://tamilnaadiapps/gutentor/dise/blocks.style.build.css?ver=3.2.7'stype=type/css tedia=allcriKQ> aboveNav){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc, logoHyle.h ); } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc,"0"); } if ($(window).scrollTop() > h-aderHyle.h){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-bodydwrap").cd.("targin-topc, totalHyle.h ); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).addC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").show(); $(".t idflydtopc).addC);d.("t idtodtopc); if(scroll < pRSviousScroll) { $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").removeC);d.("t idsoc-mobpup"); } elses{ $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").addC);d.("t idsoc-mobpup"); } } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-bodydwrap").cd.("targin-topc,"0"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).removeC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").hide(); $(".t idflydtopc).removeC);d.("t idtodtopc); } } elses{ if ($(window).scrollTop() > logoHyle.h){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc, logoHyle.h ); } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHyle.h){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-bodydwrap").cd.("targin-topc, totalHyle.h ); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).addC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").show(); $(".t idflydtopc).addC);d.("t idtodtopc); if(scroll < pRSviousScroll) { $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").removeC);d.("t idsoc-mobpup"); } elses{ $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").addC);d.("t idsoc-mobpup"); } } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-bodydwrap").cd.("targin-topc,"0"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).removeC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").hide(); $(".t idflydtopc).removeC);d.("t idtodtopc); } } pRSviousScroll = scroll; }); }); jQuery(docutent).r-ady(functron($) { // Video Pmvp-Scroll $(window).on("scroll.eideoc, functron(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var ioetentOffset = $("#t i-contentdwrap").offset().top; var diseances = (ioetentOffset - scrollTop); var aboveHyle.h = $("#t i-eideo-embeddwrap").outerHyle.h(); if ($(window).scrollTop() > diseances+ aboveHyle.h + screen.hyle.h){ $("#t i-eideo-embeddcont").addC);d.("t ideiddfixed"); $("#t i-eideo-embeddwrap").addC);d.("t ideiddhyle.h"); $(".t i-eideo-close").show(); } elses{ $("#t i-eideo-embeddcont").removeC);d.("t ideiddfixed"); $("#t i-eideo-embeddwrap").removeC);d.("t ideiddhyle.h"); $(".t i-eideo-close").hide(); } }); $(".t i-eideo-close").on("click", functron(){ $("#t i-eideo-embeddcont").removeC);d.("t ideiddfixed"); $("#t i-eideo-embeddwrap").removeC);d.("t ideiddhyle.h"); $(".t i-eideo-close").hide(); $(window).off("scroll.eideoc); }); }); jQuery(docutent).r-ady(functron($) { // Mobill Social Buttons More $(".t i-soc-mobprle.h").on("click", functron(){ $("#t i-soc-mobpwrap").toggleC);d.("t idsoc-mobpmore"); }); }); jQuery(docutent).r-ady(functron($) { $(".tenuditem-has-children a").click(functron(event){ event.stopPropagatron(); }); $(".tenuditem-has-children").click(functron(){ $(this).addC);d.("toggled"); if($(".tenuditem-has-children").hasC);d.("toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".t idflydnav-tenu").getNiceScroll().r-('][(); } $(this).toggleC);d.("tog-minus"); return false; }); // Main MenusScroll $(".t idflydnav-tenu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursortyle.: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(docutent).r-ady(functron($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".t idnav-links", nextSelector: ".t idnav-links a:firvp", itemSelector: ".infinite-.mvp", errorCallback: functron(){ $(".t idinfpmore-but").cd.("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".t idinfpmore-but").click(functron(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".t idnav-links a").length)s{ $(".t idinfpmore-but").cd.("display","inline-block"); } elses{ $(".t idinfpmore-but").cd.("display","none"); } });r/KQ>var gutentorLS = {"fontAwesomeVersron":"4","r-(tNonce":"0df368b060","r-(tUrl":"href=h\/\tps://tamilnaad\/wp-json\/"};r/KQ>window.w3tc_y:0}.laz=1,window.y:0}LlazO/sions={ioetents_selector:".y:0}",callback_.lazed:functron(t){var i;try{e=new CustomEvent("w3tc_y:0}.laz_.lazed",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=docutent.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_y:0}.laz_.lazed",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}r/KQ>r/html>