efs__[src],/c/ml title=R?mvpwish to gnal-i/putarget=_blanknnter"="fab fa-efs__[s">F/aOF/lim < t-wra#mvp-lea_>onalication/rsd+xpt> facebookSD hrml title=Rf="h target=_blank>ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa-facebook-f">F/=pannF/a> ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa-m-dotht">F/=pannF/a> funcg_amtps:/ml title=R/ target=_blank>ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa- funcg_am">F/=pannF/a> efs__[src],/c/ml title=R?mvpwish to gnal-i/putarget=_blank>ntpannnter"="onymgba(soclbvp fab fa-efs__[s">F/=pannF/a>F/divOFdivnnter"="onymo-flmvp-nav-tonymo-flmvp-ents[ t-wra#mvp-lea_>intpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannF/divOF/divOFdivnnter"=onymgba(top(t-wrain> w3t> w3t> Fh2nnter"="onymv-lo-s['we">ml title=RSD h ‘fiெல]['tica'’on[ fiொon[onத[ fifi] ['tiat] ['.. fi] [' fition= ['ti][ tiat] [' tition]['titionில[' fitionlefi] ]['tile'] [' fiேfiionா] ]['F/c4>F/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=onymgba(top(h="24>ontpannnter"="onymgba(searchlbvp fa fa-search fa-2tonympearchlents[ cce=pannF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivn=anonym2-topgba(bottnter"="t-wra#mvp-lea_>< nter"=d-wr>< t-wr_>intpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannontpannce=pannF/divOF/divOFdivnnter"=onymgba(bot(t-wrain><-toer>ficaகப]['ti][F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore npper .nt-mainnce:20% npper .nomalllor:#00npper .nt-mailor:#00small .mvp-nav-menu ul omall .mvp1718_>fiலங]['tiைF/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp16810_>fiொழaதaபோti'tiுF/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1705_>fiionionfiF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1708_>fiழtiுti' tiுtiion]['ti][onள]['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp1710_>fiம][onfi' tiுtiion]['ti][onள]['F/aOF/limfifi= ['ti][onlF/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp7523_>fiரfitionல['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp5471_>fiion][onதlF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1696_>fiationca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp1697_>fiation ['tifi] ca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp1700_>fiொழation]['titl[on]['ti]ca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp1693_>fifi]i] ]i] ]ca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp1694_>fiுfifi] ]i] ]ca'F/aOF/limfiோtiationca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp-nav-menu ul omall .mvp1707_>fifi] ொலionள]['F/aOFulnnter"=mvp-fly-minifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16806_>fiரfitionல['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp34537_>fiரfitionல[' fiரfi'tiுF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16807_>fiலகfica'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp16809_>fiation][onfi] = ['ti][F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp16808_>fiionionfiF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp16804_>BiggBossTl tiF/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore omall .mvp34538_>fifiaவூலca'F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp34539_>fiரion]ca'F/aOF/limfifiion][onள]['F/aOF/liminifnnter"="omall .mv omall .mvpf btptaxonomy omall .mvp,d);vapVa(egore small .mvp43733_>RIP Boar/F/aOF/limintpannnter"="onymgba(searchlbvp fa fa-search fa-2tonympearchlents[ cce=pannF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/navOF/c?Zaer> < nter"="t-wra#mvp-lea_>fiலகfica'F/=pannF/a>F/h3>inimg cla yer -"IMseta on/rsd+xsecure.g_aver ttps:/aver t/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=92&anom&r=g 2xco2lt="War46 .posit46 deco.wid=){try yer -"IMG'on/rsd+xsecure.g_aver ttps:/aver t/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=46&anom&r=g'nnter"='aver t aver t-46 photo d,.lazyl's> w3t>

Publishe/F/u>ontpannnter"=onymt-maiyere>3 onfitiat'tiள][' agoF/=pannFp>onF/u>ontpannnter"="onymt-maiyere upyered_>ti][onon= ['ti]itiat 4, tami ByF/u>ontpannnter"="author-kit. vcard fn author_2itumprop=kit.>varman Tl title=RF/a>F/=pannF/divOF/divOF/divOF/c?Zaer> inimg .posit8002lt="War533 clas"fiion][onfi] ['ti][ fi] ['on][ tiூtiionா] [' fiெரaப்onfi] [' fiடion]['ti][] ['! tiொந]['tiation]['ti fiீonfiti]['"wdeco.wid=){try fetchpriority=h="Wnyer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln2xseeman(nho-changes-opinal-f.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 800w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln2xseeman(nho-changes-opinal-f-300xlar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 300w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln2xseeman(nho-changes-opinal-f-768x512.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 768wco2s['we=" 'fiெல]['tica''fi[ fiொon[onத[ fifi] ['tiat] ['.. fi] [' fition= ['ti][ tiat] [' tition]['titionில[' fitionlefi] ]['tile'] [' fiேfiionா] ][' 1" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamiln2xseeman(nho-changes-opinal-f.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 800px) 100vw, 800px"nnter"="attachgtag- _opt- iont-maiplay:td,.lazyl"s><"site .mvprop="lt="Wacom">inalicati# onents[=".p oasy(> facebookSD hrsharer.php?uion/rsd+xml title=RSD hrf="https://tamiln9/04/i-wnavapi-onp(nho-said-darlrngt&t= ‘fiெல]['tica'’on[ fiொon[onத[ fifi] ['tiat] ['.. fi] [' fition= ['ti][ tiat] [' tition]['titionில[' fitionlefi] ]['tile'] [' fiேfiionா] ]['', 'facebookShare', '.posit626,lt="War436'); nction false;"ns['we="Share on Facebook"minifnnter"=onymt-maisoclfb>ininnter"="fa fa-2tfa-facebook" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-2tfa-m-dotht" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-2tfa-pinthtest-p" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-2tfa-enveloas" cria-hiddul=truecceimin/limin/a>inalicati# onents[=".p oasy(> facebookSD hrsharer.php?uion/rsd+xml title=RSD hrf="https://tamiln9/04/i-wnavapi-onp(nho-said-darlrngt&t= ‘fiெல]['tica'’on[ fiொon[onத[ fifi] ['tiat] ['.. fi] [' fition= ['ti][ tiat] [' tition]['titionில[' fitionlefi] ]['tile'] [' fiேfiionா] ]['', 'facebookShare', '.posit626,lt="War436'); nction false;"ns['we="Share on Facebook"minifnnter"=onympoclmoblfb>ininnter"="fa fa-facebook" cria-hiddul=truecceimntpannnter"=onympoclmoblfb>Sharece=pannon/limin/a> ininnter"="fa fa-m-dotht" cria-hiddul=truecceimntpannnter"=onympoclmoblfb>Tweetce=pannon/limin/a> ininnter"="fa fa-pinthtest-p" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-whatstio" cria-hiddul=truecceimin/limin/a> ininnter"="fa fa-enveloas-o" cria-hiddul=truecceimin/limin/a>ininnter"="fa fa-ellipsis-h" cria-hiddul=truecceimn/divOF/divOF/divOFdivnnter"=onymt-maisoclin>fifiion]['titin/a> fitதaதaல[' fitionlefi] ][' tile'] [' fiேfiion ‘fiெல]['tica'’ fi] ['on fiசonத[தa filதa [' tilதa aல[' fiat] [' fit] ['onti][onaதaயfiat] on][on[', fiத[ fitilei tiat] [' tition]['titionில[' fiந]['tia[on]['tiத[ fi] ['on][] [' fiat] [' fi]caழ] ][' fifi= ['tii tiீonfiti][' tiூtiiona[on]['tiா] ]['.F/u>Fp>fi]caழ] onfition= ['ti]i][' tiோfiைonில[' fiேfi['on][ fiat] [' fi]caழ] ][' fifi= ['tii tiா] ]['fition[' fiொonுti'tiூti= ['ti]i][' tiட[onெற['tifiு. fiப]['ti][த[ fitfiion tiீonfiti][',”fifi] [' fiரfiion[' fiaல[onேfiiontion[' fiேfiion'tiொ] ்டionaந]['tia[] ['. fiதtion[' ‘fiொon]['ti[ fiெல]['tiக'tiுti= ['ti]i’ fi] fiேfiion[] ['. fia [' tilt] iont] ][' fiெளiontion[' fionlonில[' fit][onaதaரaந]['tia] ]['. fiத[ fiவ] ][' fif[] = ['ti][on'tiொ] ்டே fiரfந]['tia] ]['.F/u>Fp>fiion[', fia [' tilt] iont] ][' fia [' tilt[oniontion]i][' tiத[ fiற['tifi tiூtiiona] ]['. fiதற['ti[ fi] [' tilt[oni, fiண்ண] [' tion= tion][ti[n/a> fiூti= fitfiionaரaப்onfi] ][' fia i' tiூtiiona[on]['tiா] ]['. fiதற['ti[ fi] [' tilt] iont] ][', fiப]['ti]n= tiont fiரfவரfம[' fiேfiுவா] ]['fiள][' fia i' tiே] = ['ti][on]['tiா] ]['” fi] ['on]] ]['.F/u>Fp>fi][ti[ம[' fiேfiion tiீonfiti][', “filதa [' tilதa aல[' ‘fiெல]['tica'’ fi] ['on fiா] ]['fi[தaona[ fiionionfifiion[' fifi] [' fiat] [' tit] ['onti][onaதaன[] ['. fifi] ['tiாலங]['tiுtiion ['tii titதaதaல[' fion= tion][ti[fiை fiயக'tiுti[' fiோத[, ‘fiெல]['tica' fiங]['ti fiா fiோ’ fi] ['on][ tiat] [' tiேfiுவோம]['. fiத[, fiப]['ti][த[ fitfiiontion= ['ti]iு.F/u>Fp>fiப]['ti]n= ti tiat] [' tition]['titi fitதaதaல[' fitionlefi] ][' tile'] [' fiேfiுti['ti][த[ fiைonaதa ontion= ['ti]i] ]['fiள]['. fiத[ fifi] [' fi][= ['ti fition= ['ti][ tiat] ['. ‘fiெல]['tica'ca'’ -on[on[ fitionlefi] ][' tile'] [' fiேfiுtiா] ][, fiத[ fiat] ['” fi] i' tiூtiion]] ]['.F/u>Fdivnnter"="t-maii, .som">intpannnter"="t-maii, .s-im"> dashim">s dashim">s-chart(cat">F/=pannintpannnter"=t-maii, .s-label>P-ma V, .s:F/=pannintpannnter"=t-maii, .s-m"unt>66ce=pannF/divOF/divOFdivn=anonymm">ontpannnter"=onymt-maitags-c?Zaer>Rmvp-ed Topics:F/=pannntpann .mvprop=keywords>seemann/a>n/divOFdivn=anonymprev-f=xt(nav-tnter"="t-wra#mvp-lea_> < t-wra#mvp-lea_>ontpannnter"="onymtrev-f=xt(labelet-wra#mvp-lea_>Up N=xtF/=pannFp>fiiontfifiaaதa] fiுtiion[' fiெற['tif[ர][on'tiு ont ti tia] ] ]['fition[' fi][on'tiion titiionion]['ti][F/pnF/divOF/divOintpannnter"="onymg=xt(arr fa fa-chevronlh="24 h="24 cce=pannF/divOF/divO F/a>F/divOFdivnnter"="onymtrev-t-mainav-tt-wra#mvp-lea_>inalication/rsd+xml title=RSD hrf="htl onettamiln9/04/av-menu(nho-struggled-for(vife-hangingainvapi-gapt ho-sbookmark>< t-wra#mvp-lea_>ontpannnter"="onymtrev-f=xt(labelet-wra#mvp-lea_>Don't MissF/=pannFp>fiந]['tiaதaதaல[' fia] 'tiionti]n= ti tionaரaக'tiு onf[ர]] ion tiுtiந]['tia[F/pnF/divOF/divOF/divOF/divO F/a>F/divOF/divOFdivnnter"=onym> <(nav-t .mvprop=publishert .mv.SERV2itumg%2F"hlinscrischemat> Fdivnnter"=onym> <(v-lo .mvprop=v-lo .mv.SERV2itumg%2F"hlinscrischemat> inimg yer -"IMGon/rsd+xml title=RSD hrzeepsoza/tamiln7xml title=R-tami-v1_1.svg nter"=d,.lazyls> w3t> ontpannnter"=onymwidgetplist-s['we>You may likece=pannF/c4>Fulnnter"="onymrmvp-ed-t-masltisn t-wra#mvp-ed_> inimg .posit4002lt="War240 clas"rtjy 82"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-82-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-82-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-82-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fitionion]['ti][on[on[' fi][] ['onti]n= ti tiப]['ti]n[' fi][த[ fiat்ண][ர[' fiat] 'tiுti]n[': tiீon fifi= ['titi][ fiத['tia[on][ற]n[': ti][= tionோ 2" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-82-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fiionion]['ti][on[on[' fi][] ['onti]n= ti tiப]['ti]n[' fi][த[ fiat்ண][ர[' fiat] 'tiுti]n[': tiீon fifi= ['titi][ fiத['tia[on][ற]n[': ti][= tionோF/pnF/divOin/limin/a> inif>inimg .posit4002lt="War240 clas"rtjy 80"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-80-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-80-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-80-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fitionleiont] ion[' fi]] ுti fi][ont] [' fi][த[ fiat] 'tiுti]n[': 7 ti][ர] ]['fiள][' fionaரaழ] ]['ti][ 4" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-80-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fitionleiont] ion[' fi]] ுti fi][ont] [' fi][த[ fiat] 'tiுti]n[': 7 ti][ர] ]['fiள][' fionaரaழ] ]['ti][F/pnF/divOin/limin/a>

60 fi] ்டுonள]t] fiலோti titl[onlon[ர] ][' fiononionுti= [' fitfi்ந]['tia[onந]['ti fiெண[': tiion[' fiat][onfi] ][' fionaரaழ] ]['ti fiோtii' tiia[F/pnF/divOin/limin/a> inif>inimg .posit4002lt="War240 clas"=deeenshot24598 1698764085"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/=deeenshot24598-1698764085-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/=deeenshot24598-1698764085-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fitன[on[ fiட['titi 22 onfition= ['ti]i]['fiள]ion[' fiti][onaத 3 onfi ti tiேfiதaதaற['ti[ fion]fiை: fitfi]ion[ fi] ['ti[ fi][onfi[' 6" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/=deeenshot24598-1698764085-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fitன[on[ fiட['titi 22 onfition= ['ti]i]['fiள]ion[' fiti][onaத 3 onfi ti tiேfiதaதaற['ti[ fion]fiை: fitfi]ion[ fi] ['ti[ fi][onfi['F/pnF/divOin/limin/a> inif>inimg .posit4002lt="War240 clas"9 4" yeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/9-4-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/9-4-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/9-4-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fiப்onfi டே] [' fiந]['ti Bigg Boss ti][த[ca'ட]i, fion][on'ca] = ['tiaற['ti[ fio] ][on'tiப]['ti]n= ['ti fiுti]nion ti]i] ['ti[- tiiaifi tifiுti fiூ] ]['fiionfi 8" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/9-4-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fiப்onfi டே] [' fiந]['ti Bigg Boss ti][த[ca'ட]i, fion][on'ca] = ['tiaற['ti[ fio] ][on'tiப]['ti]n= ['ti fiுti]nion ti]i] ['ti[- tiiaifi tifiுti fiூ] ]['fiionfiF/pnF/divOin/limin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"10 5"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/10-5-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/10-5-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/10-5-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fion]t] ion[' 2024 ] n]onleiontion[' fiti][on][on'tiு ont ti[' fiion]ni: ti ]['fiத[fi onfitiont 'fiள][on'tiு onion'tin[' 10" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/10-5-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fion]t] ion[' 2024 ] n]onleiontion[' fiti][on][on'tiு ont ti[' fiion]ni: ti ]['fiத[fi onfitiont 'fiள][on'tiு onion'tin['F/pnF/divOin/limin/a> inif>inimg .posit4002lt="War240 clas"8 4" yeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/8-4-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/8-4-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/8-4-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fiேfiம[' fit] ]['fi[தa ontion]['fi[fiை fiாலi fit]['fi[fi[' fiion] [' fit 'fifi- tiionைonaதaப][' ti][ய[' fiion['on fiூ] ]['fiionfi 12" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/8-4-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fiேfiம[' fit] ]['fi[தa ontion]['fi[fiை fiாலi fit]['fi[fi[' fiion] [' fit 'fifi- tiionைonaதaப][' ti][ய[' fiion['on fiூ] ]['fiionfiF/pnF/divOin/limin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"4 7" yeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/4-7-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/4-7-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/4-7-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fitionion]தafi]iont] ion[' 7 ti]fia oniona[onனion[' fiat]['tia[ ti]ளiontion= ['ti fiரaக'tinfiti ti]] ்டுon[ள][': fiti][onfi] ]i]['fiள][ ti]ளiontion= ['ti fiொon]tionfi] ][' 14" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/4-7-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fiionion]தafi]iont] ion[' 7 ti]fia oniona[onனion[' fiat]['tia[ ti]ளiontion= ['ti fiரaக'tinfiti ti]] ்டுon[ள][': fiti][onfi] ]i]['fiள][ ti]ளiontion= ['ti fiொon]tionfi] ]['F/pnF/divOin/limin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"3 5"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/3-5-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/3-5-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/3-5-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fiீont] ion[' fiரaந]['tia[ fifi] [ fionon]தa]['ti]n= ['ti 6ar ti]ளionfi] ['ட]it 'fiள][ onfitifi[': tiனion fiரaionf[onள][ ononf[on]['ti][ தa]it[' 16" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/3-5-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>

fitont] ion[' fiரaந]['tia[ fifi] [ fionon]தa]['ti]n= ['ti 6ar ti]ளionfi] ['ட]it 'fiள][ onfitifi[': tiனion fiரaionf[onள][ ononf[on]['ti][ தa]it['F/pnF/divOin/limin/a>AdvertisegtagF/span>insde9e2 ){try "IMG on/rsd+xpay:ad2.google{trdicgnal-SD hrpay:ad/js/adsbygoogle.js?clitag=ca-pub-886012504lar2446" crossorigin=anonymousOF/sde9e2O insde9e2>(adsbygoogle = nindow.adsbygoogle || []).push({});F/sde9e2O F/divOF/section>inlinnter"=onymfeat-col-tab>nspannnter"=onymfeat1-limaibut>fiionப]n['onfi['F/span>n/a>nspannnter"=onymfeat1-limaibut>fi]] ொon]tionள][F/span>n/a> inimg .posit802lt="War80 clas2wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/2-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/2-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="fiafi][' fi[= டுon['tiு on][ற]] ][' fiti tifiுti[' fi][வion'tin... fi][வiont] ை fiே] i fitய['onfti[' fifi[னfi 18" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/2-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>onionionfiF/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>1 ti]fiம[' agoF/span>n/divOFh2>fiாfi][' fi[= டுon['tiு on][ற]] ][' fiti tifiுti[' fi][வion'tin… fi][வiont] ை fiே] i fitய['onfti[' fifi[னfiF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clas"rtjy 217" yeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-217-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-217-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="fionf[ரaion'ti தa] ரaதaதaற['ti[ fi][on]['ti]nti ஆt 'fi]['ti]nti['ட]i[' 19" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/rtjy-217-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on] ங]['fi[F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>2 ti]fiங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2>fionf[ரaion'ti தa] ரaதaதaற['ti[ fi][on]['ti]nti ஆt 'fi]['ti]nti['ட]i['F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clas"rtjy 1"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-1-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-1-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="fit 'fiaதa ononf[onaசரaionti[' fifion]nti[' on]aயுti][னf' ti[ரaion'tiை 20" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-1-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on] ங]['fi[F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>1 ti]fiம[' agoF/span>n/divOFh2>fit 'fiaதa ononf[onaசரaionti[' fifion]nti[' on]aயுti][னf' ti[ரaion'tiைF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clas"3 17" yeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/3-17-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/3-17-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="7 ti]fia onfiள][on'tiு onேfi'ti]['ti onன'tiொ] ][onf[.., fiடt]['tia[onfi] fiரaந]['ti தafi'ti'tiு 40 ஆt்டுonள][ oniona[ 21" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil11/3-17-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on] கfi['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>2 ti]fiங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2>7 ti]fia onfiள][on'tiு onேfi'ti]['ti onன'tiொ] ][onf[.., fiடt]['tia[onfi] fiரaந]['ti தafi'ti'tiு 40 ஆt்டுonள][ oniona[F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clas"ml titi 36"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-36-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-36-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="fit][ர[' fiat]it[ ti]ளiontion= ['ti fiion] தafi 22" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-36-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on] ங]['fi[F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>1 ti]fiம[' agoF/span>n/divOFh2>fit][ர[' fiat]it[ ti]ளiontion= ['ti fiion] தafiF/divOF/divOF/divOF/divOin/a>n/divOFdivn=anonymtab-col3nnter"="onymfeat1-lima t-wra#mvp-lea onymtab-col-cont"> inimg .posit802lt="War80 clas"rtjy 10"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil10/rtjy-10-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil10/rtjy-10-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="fionfi onேfiுந]['tia[onள]ion[' fi] ணonaச[= டு fiன['oni fitfiion]it 'fiள][on'tiு ononaசரaion'tiை 23" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil10/rtjy-10-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on] ங]['fi[F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>2 onfitiங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2>fionfi onேfiுந]['tia[onள]ion[' fi] ணonaச[= டு fiன['oni fitfiion]it 'fiள][on'tiு ononaசரaion'tiைF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clas"downazyl 5 1 1"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil04/downazyl-5-1-1-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil04/downazyl-5-1-1-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="fi] கfifitifiன[டt[' fi][டi fitfiும[' fitifiaதafiா! 24" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil04/downazyl-5-1-1-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>onionionfiF/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>8 onfitiங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2>fi] கfifitifiன[டt[' fi][டi fitfiும[' fitifiaதafiா!F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clas1wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil0il1-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil0il1-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="'on]tion][' 7 tiionfiti fi[= tion][] ை fi]ளiontion= ['ti fi= t'tiுfiு - fiன['on ononion்ச[onion]ion[' fioniont 'fiள][ 25" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil0il1-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>onionionfiF/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>9 onfitiங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2>‘on]tion][’ 7 tiionfiti fi[= tion][] ை fi]ளiontion= ['ti fi= t'tiுfiு – fiன['on ononion்ச[onion]ion[' fioniont 'fiள][F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clasUns['wedwdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/Uns['wed-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/Uns['wed-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="fi] ை]fiatia[ ti] கf'tiுfi[' fiாரaionு 'onionfiti'tini fiொ] ]['fi[' 26" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/Uns['wed-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on]] ொon]tionள][F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>10 onfitiங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2>fi] ை]fiatia[ ti] கf'tiுfi[' fiாரaionு ‘onionfiti'tini fiொ] ]['fi[’F/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit802lt="War80 clas"328435438 720548533003176 40030278363117393 n"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 80w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-150x150.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 150wco2s['we="14 ஆt்டுonள][on['tiு on]ionaiு on] ை]ffi[' fiெற['oni fi][டi 27" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil02/328435438_720548533003176_40030278363117393_n-80x8r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 80px) 100vw, 80px"nnter"="attachgtag-onymsmall-thumb "opt-onymsmall-thumb iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>onionionfiF/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>10 onfitiங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2>14 ஆt்டுonள][on['tiு on]ionaiு on] ை]ffi[' fiெற['oni fi][டiF/divOF/divOF/divOF/divOin/a>n/divOF/divOF/divOF/section>nspannnter"=onymnidget-homeis['we>fi][தaionti['F/span>n/h4OF/divOFdivnnter"="onymnidget-flexinav- t-wra#mvp-lea_>inalication/rsd+xml title=RSD hrasteology/tamil12/11/today-horo=dope-11-decembe[-tami-checkmyeily-asteology-prmdictiont ho-sbookmark>inimg .posit4002lt="War240 clas"ml titi 151"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-151-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-151-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-151-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 11.12.tami - Today Rasi Palann28" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-151-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on][தaionti['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>15 onfiதaதaயfi] ங]['fiள][' agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstandis['we">​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 11.12.tami – Today Rasi PalanFp>fiன['onு onaioni['ப]n[' 11fi[' fitfia (on]] 'fiaதatiை 25) தati]['fiள][' tinifinf[, fit]['tiaionன][' fiionுச[onion fiononion]ion[' fiள]['ள fiionfi] fi[', onon[ஷம[' fiti[onத]['tiaionத]['tiaion[' fiஞaசரaion'ti fiள]['ள]] '. fiன['onு onரa on][] fi['...F/pnF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"rtjy 75"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-75-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-75-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-75-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fiன['onை] fiononi ப]nt[' 10.12.tami - Today Rasi Palann30" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-75-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on][தaionti['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>2 onfi] ['கள][' agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstandis['we">fi] ['onை] fiononi ப]nt[' 10.12.tami – Today Rasi PalanFp>fiன['onை] fiononiப]nt[' onaioni['ப]n[' 10, tami, fit[பtinifiுti][ ]it onti[' fi]] 'fiaதatiை 24 ஞfitifiற['on[ ]inifinf[, fit]['tiaionன][' fia[onfiti[' fifionion]ion[' fiஞaசரaion'ti]ionai] '. fi[னfi[', ontfi fiononion]ion[' fiள]['ள fitfitiai,...F/pnF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"rtjy 62"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-62-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-62-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-62-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 09.12.tami - Today Rasi Palann32" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-62-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on][தaionti['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>3 onfi] ['கள][' agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstandis['we">​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 09.12.tami – Today Rasi PalanFp>​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 09.12.tami – Today Rasi Palan fiன['onை] fiononiப]nt[' onaioni['ப]n[' 09, tami, fit[பtinifiுti][ ]it onti[' fi]] 'fiaதatiை 23 fiனaion' ]inifinf[, fit]['tiaionன]['...F/pnF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"ml titi 109"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-109-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-109-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-109-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 08.12.tami - Today Rasi Palann34" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-109-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on][தaionti['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>4 onfi] ['கள][' agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstandis['we">​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 08.12.tami – Today Rasi PalanFp>​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 08.12.tami – Today Rasi Palan fiன['onை] fiononiப]nt[' onaioni['ப]n[' 08, tami, fit[பtinifiுti][ ]it onti[' fi]] 'fiaதatiை 22 ti]ள['ள] ]inifinf[, fit]['tiaionன]['...F/pnF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"rtjy 35"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-35-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-35-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-35-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fiன['onை] fiononi ப]nt[' 07.12.tami - Today Rasi Palann36" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-35-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on][தaionti['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>5 onfi] ['கள][' agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstandis['we">fi] ['onை] fiononi ப]nt[' 07.12.tami – Today Rasi PalanFp>fiன['onை] fiononi ப]nt[' 07.12.tami – Today Rasi Palan onfi] ion[' fia[= t'tiத]['tiaion[' fifiti[' fifi] [on['tiுரaion fiononiப]nt[ tioniந]['tia[ ]iொ] ]['fiு fionற['tiேற['onாற['on][ல[' fiுன['on]சaசரaion'tiை on][ல[' fiiல fit[on]['கள][...F/pnF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"ml titi 81"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-81-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-81-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-81-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="fiன['onை] fiononi ப]nt[' 06.12.tami - Today Rasi Palann38" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/ml titi-81-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on][தaionti['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>6 onfi] ['கள][' agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstandis['we">fi] ['onை] fiononi ப]nt[' 06.12.tami – Today Rasi PalanFp>fiன['onை] fiononi ப]nt[' 06.12.tami – Today Rasi Palan fiன['onை] fiononiப]nt[' onaioni['ப]n[' 06, tami, fit[பtinifiுti][ ]it onti[' fi]] 'fiaதatiை 20 on][ti]t[' onnifinf[, fit]['tiaionன]['...F/pnF/divOF/divOF/divOF/divOin/a> inimg .posit4002lt="War240 clas"rtjy 32"wdeco.wid=){try yer -"IMseta on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-32-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 400w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-32-1000x6ar.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 1000w, on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-32-590x354.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1 590wco2s['we="​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 05.12.tami - Today Rasi Palann40" yer -"IMG on/rsd+xb3217245.smushcdnSD hr3217245rzeepsoza/tamil12/rtjy-32-400xl4r.jpg?lossy=2&ste9e=1&webe=1" yer -"opts="(max-.posi: 400px) 100vw, 400px"nnter"="onymrmg-img iont-maiplay:td,.lazyl"s>inspannnter"="onymcdmcgn t-wra#mvp-lea_>on][தaionti['F/span>nspannnter"="onymcdmyere t-wra#mvp-lea_>7 onfi] ['கள][' agoF/span>n/divOFh2nnter"="onymstandis['we">​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 05.12.tami – Today Rasi PalanFp>​fiன['onை] fiononi ப]nt[' 05.12.tami – Today Rasi Palan fiன['onை] fiononiப]nt[' onaioni['ப]n[' 05, tami, fit[பtinifiுti][ ]it onti[' fi]] 'fiaதatiை 19 fit[onaவfitif'ti' onnifinf[, fit]['tiaionன]['...F/pnF/divOF/divOF/divOF/divOin/a>F/divOF/divOF/section> w3t> inli> facebookSD hrml title=Rnews targeta_blanknnter"="fab fa-facebook-f"OF/aOF/li>inli>inli> instagramSD hrml title=R/ targeta_blanknnter"="fab fa-instagram"OF/aOF/li>inli> tiktokSD hr@ml title=R targeta_blanknnter"="fab fa-tiktok"OF/aOF/li>inli> youtubeSD hrcrml title=R?sub_confirmation=1" targeta_blanknnter"="fab fa-youtube"OF/aOF/li>nlin=anoenuiitem-2238nnter"="oenuiitem oenuiitem-typent-ma_type oenuiitem-object-pay:toenuiitem-privacynt-licy oenuiitem-2238">inlin=anoenuiitem-2234nnter"="oenuiitem oenuiitem-typent-ma_type oenuiitem-object-pay:toenuiitem-2234">nspanOFdivnnter"="cli-bar-container cli-style-v2_>We usennookies on our website to glea you tha o-maa#mvevant experience bya#mmembe[wid your pcaterences andml mcgviebss. Bopy clie[wi“Accept”,ea yor-csevane tu the usof ALLtu thennooki h.br2_> Do nibosell my expsonaAcceptOin/a>F/divOF/divOF/span>n/div nspivn=ancook_hdr_showagmma>Man-payr-csevavOF/span>n/div n-btop a_ty=y-btopannnter="clm Tol-eloseivn=aliM TolCloseivOi.svg nte 20i, .Bo"0 0 22234"path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59zck"Opath4"path d="M0 0h24v24h-24z" fill=nr-ok"Opath4"3C/sa_>inspannnterwbutic-ster-ly>ClosevOF/spa h.b-btopue Thisur website ussennookiee timproglea yrnt experiencwhillea yonavigmyerthroughtu thr websi. Outsof u tse,tu thennookitu mcgarthemyegorized as nec-mesrygarthxisted opaa yrnbrowsineaitu eygarth-meevaiat inftu throrie[wiof f;bic funsectialitokiesftu thr websi. :>Walsohe usthirdct-rtyhennookitu mcghelphe es alyzees anunderymsta howea yoe usthishr websi. T tsehennookitwill bthxisted ipaa yrnbrowsiner-lytwith a yrnr-cseva. Y yoalsohhavetu thoptiop ao optryiosof u tsehennooki Biosopte[wioiosof somesof u tsehennooki maygaffbjeaa yrnbrowse[wit experien.vOF/divOF/di_> Nec-mesry "OF/a>inpiosa_ty=i-chen-bivnnter"=cle ur-r pcaterenmi-chen-b ivn=wbutic-c-chen-b-nec-mesrygroyervn=a-chen-b-nec-mesryga-cheen=a-cheedli>inbelivnnterinfimi-checinbeliinf=wbutic-c-chen-b-nec-mesry>Nec-mesryaOFnbelk"OF/divOinspannntertic-nec-mesrymiaptiop>Always EnabledvOF/span>n/div _> Nec-mesryhennooki arthabsolutelyt-meevaiat inftu thr website tfunsectiur oexply. T tsehennookitensurthf;bic funsectialitokiesta F/surityhf mcurtiesftu thr websi,estonymously.Durrmaticyth4"teivnnter"nnookenlw-infe-lumn-4>DeF/=de9iopcyth4"/trr"/teih:r"tbodyantrivnnter"nnookenlw-infrowantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-1r"nnookenlw-infe-chen-b-s alyticscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-3>11emsnthscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-4>Thisu"nnook isuietce bGDPR OCookiC-csevanplugma. T tu"nnook isue udte txistetu the urnr-cseva inftu thennookitipau themyegory "A alytics".cytdan/trr"trivnnter"nnookenlw-infrowantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-1r"nnookenlw-infe-chen-b-funsectialcytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-3>11emsnthscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-4>Theu"nnook isuietce bGDPR "nnook r-csevane trecordtu the urnr-cseva inftu thennookitipau themyegory "Funsectial".cytdan/trr"trivnnter"nnookenlw-infrowantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-1r"nnookenlw-infe-chen-b-nec-mesryaOtdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-3>11emsnthscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-4>Thisu"nnook isuietce bGDPR OCookiC-csevanplugma. T tu"nnooks isue udte txistetu the urnr-cseva inftu thennookitipau themyegory "Nec-mesry".cytdan/trr"trivnnter"nnookenlw-infrowantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-1r"nnookenlw-infe-chen-b-ou trscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-3>11emsnthscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-4>Thisu"nnook isuietce bGDPR OCookiC-csevanplugma. T tu"nnook isue udte txistetu the urnr-cseva inftu thennookitipau themyegory "Ou tr.cytdan/trr"trivnnter"nnookenlw-infrowantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-1r"nnookenlw-infe-chen-b-expinfirrencytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-3>11emsnthscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-4>Thisu"nnook isuietce bGDPR OCookiC-csevanplugma. T tu"nnook isue udte txistetu the urnr-cseva inftu thennookitipau themyegory "Pxpinfirren".cytdan/trr"trivnnter"nnookenlw-infrowantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-1r20i,ed_ancook_p P-licytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-3>11emsnthscytdantdivnnter"nnookenlw-infe-lumn-4>Theu"nnook isuietce bu thGDPR OCookiC-csevanplugmaesta isue udte txistetwheu tr nftniboe urnhasnr-csevaudte tu the usof ennooki It dokitnibosistetany expsona Funsectial "OF/a>inpiosa_ty=i-chen-bivn=wbutic-c-chen-b-funsectialgvnnter"=cle ur-r pcaterenmi-chen-b iroyervn=a-chen-b-funsectialli>inbeliinf=wbutic-c-chen-b-funsectialgvnnter"=clsli:ineroyernnc-enable=Enablederoyernnc-disable=Disabled>>inspannnterwbutic-ster-ly>FunsectialcyF/span>Fnbelk"OF/din>n/div Funsectialgvnnookithelphe texpinfi ceronta funsectialitokielike shabe[wiu thencoevansftu thr websi opasociat =edianplatinfis,henllbjeafeed- bas,esta ou trsthirdct-rtyhf mcurti.vOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cltablF/secti2_> Pxpinfirren "OF/a>inpiosa_ty=i-chen-bivn=wbutic-c-chen-b-expinfirrengvnnter"=cle ur-r pcaterenmi-chen-b iroyervn=a-chen-b-expinfirrenli>inbeliinf=wbutic-c-chen-b-expinfirrengvnnter"=clsli:ineroyernnc-enable=Enablederoyernnc-disable=Disabled>>inspannnterwbutic-ster-ly>PxpinfirrencyF/span>Fnbelk"OF/din>n/div Pxpinfirrengvnnooki arthe udte tunderymsta sta stalyzeeu thkey expinfirrengindextiesftu thr websicwhichthelpitipadelivmbe[wia bewittoe urnt experiencinftu thviebsori.vOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cltablF/secti2_> A alytics "OF/a>inpiosa_ty=i-chen-bivn=wbutic-c-chen-b-s alyticsgvnnter"=cle ur-r pcaterenmi-chen-b iroyervn=a-chen-b-s alyticsli>inbeliinf=wbutic-c-chen-b-s alyticsgvnnter"=clsli:ineroyernnc-enable=Enablederoyernnc-disable=Disabled>>inspannnterwbutic-ster-ly>A alyticscyF/span>Fnbelk"OF/din>n/div A alyticalgvnnookitarthe udte tunderymsta howeviebsori w-ittajeawith u thr websi. T tsehennookithelphprogi:iul-infirmati opametricsgu thnumembesftviebsori, bouiencrasi,etrafficasourci,eetc.vOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cltablF/secti2_> Advmbtism:tot "OF/a>inpiosa_ty=i-chen-bivn=wbutic-c-chen-b-sdvmbtism:totgvnnter"=cle ur-r pcaterenmi-chen-b iroyervn=a-chen-b-sdvmbtism:totli>inbeliinf=wbutic-c-chen-b-sdvmbtism:totgvnnter"=clsli:ineroyernnc-enable=Enablederoyernnc-disable=Disabled>>inspannnterwbutic-ster-ly>Advmbtism:totcyF/span>Fnbelk"OF/din>n/div Advmbtism:totgvnnookitarthe udte tprogi:iuviebsori with aa#mvevanadiesta okmaete[wicampaigns. T tsehennookittrackuviebsori acrosshr websiiesta enllbjeal-infirmati e tprogi:iucusismized adi.vOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=cltablF/secti2_> Ou trs "OF/a>inpiosa_ty=i-chen-bivn=wbutic-c-chen-b-ou trsgvnnter"=cle ur-r pcaterenmi-chen-b iroyervn=a-chen-b-ou trsli>inbeliinf=wbutic-c-chen-b-ou trsgvnnter"=clsli:ineroyernnc-enable=Enablederoyernnc-disable=Disabled>>inspannnterwbutic-ster-ly>Ou trscyF/span>Fnbelk"OF/din>n/div Ou trtunemyegorized vnnookitarththo usthmcgarthbee[wiatalyzea sta havetnibobeepannnteified ipe tahemyegory as yet.vOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"=clm Tol-F/footerOFdivnnter"wbutic-a#m:tot ="cle-containnymuidn"=cltable-containv2_> SAVE =1&am ACCEPTOin/a>F/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOF/divOFdivnnter"="clm Tol-- badrito- clyifaer cliette[wsnoverlay"ivOF/divOFdivnnter"="clm Tol-- badrito- clyifaer clpope-i-baoverlay"ivOF/divltakealhoi-stysheetivn=ancookienlaw-inftable-csshalica'tion/rsd+xml title=RSD hpps/ancookienlaw-in/legiva/public/css/ancookienlaw-inftable.css?ver=3.1.7'sa_ty=yit aboveNav){ $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onnav-small"); $("#anonymmainav-boto).cte("= tain-oito, logoH2lt=" ); } el us{ $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onnav-small"); $("#anonymmainav-boto).cte("= tain-oito,"0"); } if ($(window).scrollTop() > hih:inH2lt="){ $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onfixid"); $("#anonymmainav-boto).addCnnte("="onfixid1"); $("#anonymmaibodynuina").cte("= tain-oito, totalH2lt=" ); $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onfixid-shadow"); $(".="onnav-oit-mido).addCnnte("="onfixid-ent-"); $(".="ondritnnav-ois['w).show(); $(".="onymflyito).addCnnte("="onkmtoito); if(scroll < r pviousScroll) { $("#anonymmainav-boto).addCnnte("="onfixid2o); $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onfixid-shadow"); $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="ontisoymmoup"); $("#anontisoymmouina").removeCnnte("="ontisoymmoup"); } el us{ $("#anonymmainav-boto).removeCnnte("="onfixid2o); $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onfixid-shadow"); $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="ontisoymmoup"); $("#anontisoymmouina").addCnnte("="ontisoymmoup"); } } el us{ $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onfixid"); $("#anonymmainav-boto).removeCnnte("="onfixid1"); $("#anonymmainav-boto).removeCnnte("="onfixid2o); $("#anonymmaibodynuina").cte("= tain-oito,"0"); $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onfixid-shadow"); $(".="onnav-oit-mido).removeCnnte("="onfixid-ent-"); $(".="ondritnnav-ois['w).hide(); $(".="onymflyito).removeCnnte("="onkmtoito); } } el us{ if ($(window).scrollTop() > logoH2lt="){ $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onnav-small"); $("#anonymmainav-boto).cte("= tain-oito, logoH2lt=" ); } el us{ $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onnav-small"); $("#anonymmainav-boto).cte("= tain-oito,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navH2lt="){ $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onfixid"); $("#anonymmainav-boto).addCnnte("="onfixid1"); $("#anonymmaibodynuina").cte("= tain-oito, totalH2lt=" ); $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onfixid-shadow"); $(".="onnav-oit-mido).addCnnte("="onfixid-ent-"); $(".="ondritnnav-ois['w).show(); $(".="onymflyito).addCnnte("="onkmtoito); if(scroll < r pviousScroll) { $("#anonymmainav-boto).addCnnte("="onfixid2o); $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onfixid-shadow"); $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="ontisoymmoup"); $("#anontisoymmouina").removeCnnte("="ontisoymmoup"); } el us{ $("#anonymmainav-boto).removeCnnte("="onfixid2o); $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="onfixid-shadow"); $("#anonymmainav-oito).addCnnte("="ontisoymmoup"); $("#anontisoymmouina").addCnnte("="ontisoymmoup"); } } el us{ $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onfixid"); $("#anonymmainav-boto).removeCnnte("="onfixid1"); $("#anonymmainav-boto).removeCnnte("="onfixid2o); $("#anonymmaibodynuina").cte("= tain-oito,"0"); $("#anonymmainav-oito).removeCnnte("="onfixid-shadow"); $(".="onnav-oit-mido).removeCnnte("="onfixid-ent-"); $(".="ondritnnav-ois['w).hide(); $(".="onymflyito).removeCnnte("="onkmtoito); } } r pviousScroll = scroll; }); }); jQuery(docu:tot).rih:y(funsecti($) { // Video P o-mScroll $(window).ti("scroll.gi:ioo, funsecti(evtot){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var a#m:totOffietc= $("#anone-coevaruina").offiet().oit; var dis*/2OF/=de9e2Oin=de9 -"IMGon/rsd+xml title=RSD yshefath/cac-c/minify/e5457.jse2OF/=de9e2Oin=de9 -"IMG on/rsdshcdr-osignal=RSD sdks/OneSignalSDK.js?ver=6.4.2' d=){t='d=){t" vn=remote_sdk-jse2OF/=de9e2Oin=de9 vn=guototor-block-js-extra>var guototorLS = {"f-coAwesomeVerscti":"4c,"ri tNoren":"f8ff33b746c,"ri tUrl":"G on/r\/\d+xml title=RSD\/wp-json\/"};2OF/=de9e2Oin=de9 -"IMGon/rsd+xml title=RSD yshefath/cac-c/minify/ed219.jse2OF/=de9e2Oin=de9>window.w3tc_"=d,.laz=1,window."=d,LlazOe9iops={a#m:tots_selbjeor:"."=d,",call- ba_.lazed:funsecti(t){var a;try{e=new CusismEvtot("w3tc_"=d,.laz_.lazed",{detail:{e:t}})}catch(a){(y=docu:tot.createEvtot("CusismEvtot")).inuiCusismEvtot("w3tc_"=d,.laz_.lazed",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvtot(e)}}2OF/=de9eOin=de9 d=){tr -"IMGon/rsd+xml title=RSD yshefath/cac-c/minify/1615d.jse2OF/=de9e2O/bodyan/html>