ipt> "யகபழr/acr/licriptsheet li.menu-1718s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1718c> "ெயழமளr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-1699s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1699c> "லஙழைr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-16810s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16810c> "ர "மலr/acr/licriptsheet li.menu-16811s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16811c> "மநழம "யr/acr/lic "நழம "r/acr/licriptsheet li.menu-1692s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1692c> "லக "யr/acr/licriptsheet li.menu-1698s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1698c> "ம "ிழr/acr/licriptsheet li.menu-13292s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-13292c> " "ொலமளr/acr/lic "ொழதபோழுr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-1705s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1705c> "மம "r/acr/licriptsheet li.menu-1708s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1708c> "ழு ுமழளr/acr/licriptsheet li.menu-1710s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1710c> "ம " ுமழளr/acr/lic " "ழr/acr/licriptsheet li.menu-1709s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1709c> " "ிழr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-7523s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-7523c> "ர "மலr/acr/licriptsheet li.menu-5471s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-5471c> "மதr/acr/licriptsheet li.menu-1696s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1696c> "மயr/acr/licriptsheet li.menu-1697s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1697c> "மழ "யr/acr/licriptsheet li.menu-1700s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1700c> "ொழமழ௿ழயr/acr/licriptsheet li.menu-1693s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1693c> " """யr/acr/licriptsheet li.menu-1694s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1694c> "ு " ""யr/acr/lic "மததவயr/acr/licriptsheet li.menu-1711s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1711c> "ோமயr/acr/licriptsheet li.menu-1707s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1707c> " "ொலமளr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-16806s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16806c> "ர "மலr/acr/licriptsheet li.menu-34537s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34537c> "ர "மல "ர "ழுr/acr/licriptsheet li.menu-16807s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16807c> "லக "யr/acr/licriptsheet li.menu-16809s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16809c> "ம "ிழr/acr/licriptsheet li.menu-16808s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16808c> "மம "r/acr/licriptsheet li.menu-16804s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16804c>BiggBossTs://r/acr/licriptsheet li.menu-34538s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34538c> " "வூலயr/acr/licriptsheet li.menu-34539s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34539c> "ரமயr/acr/lic "࿈ "ைr/acruls");d.=i ul.subcriptsheet li.menu-1713s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1713c> " ழ "யr/acr/licriptsheet li.menu-11602s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-11602c> " "மளr/acr/licriptsheet li.menu-43733s");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-43733c>RIP Boardr/acr/licginpans");d.=t id=mvpsoc.d&&g>Conng_obekit usn_KpanMruls");d.="t id=mvpsoc.lisi -top-tion:relc>ript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/licript>r/acr/lic<#038 t thod=getsheeeearch#038 a="fun href=https://tamilnaadi > giae=RSD href=https:/facebooknaadips://tamil.com target=_blank>inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-facebook-f">r/KpanMr/a> inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-pekitma">r/KpanMr/a> inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-rc=b g_am">r/KpanMr/a> inpans");d.="t id-flysoc.bfl fab fa-c*=\"yo">r/KpanMr/a>r/divcrdivs");d.="t id=mvp-fly-but-t id=mvp-flyner(' -top-tion:relc>rinpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMr/divcr/divcrdivs");d.=t id-flytopy-top2in> rh2s");d.="t idfoot-n']['">ps://tamilnaad " "ழூர நழ࿈ "ழமிழ "யனழ " ்ந " "!ginpans");d.="t id-flysearchpbfl fa fa-search fa-2-t ideearchpner('lun_KpanMr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivsheet ideat3--flybot-");d.="-top-tion:relc>rinpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMginpanMn_KpanMr/divcr/divcrdivs");d.=t id-flyboty-top2in> "யகபழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1718c> "ெயழமளr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort "ts .cu .mvp-pnceblog "ts .cu t li.transpa"ts .cu .mvp-transpal li.menu-item-has-chilt li.menu-1699c> "லஙழைr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16810c> "ர "மலr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16811c> "மநழம "யr/acr/lic "நழம "r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1692c> "லக "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1698c> "ம "ிழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-13292c> " "ொலமளr/acr/lic "ொழதபோழுr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1705c> "மம "r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1708c> "ழு ுமழளr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1710c> "ம " ுமழளr/acr/lic " "ழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1709c> " "ிழr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-7523c> "ர "மலr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-5471c> "மதr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1696c> "மயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1697c> "மழ "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1700c> "ொழமழ௿ழயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1693c> " """யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1694c> "ு " ""யr/acr/lic "மததவயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1711c> "ோமயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-item-has-chilt li.menu-1707c> " "ொலமளr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16806c> "ர "மலr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34537c> "ர "மல "ர "ழுr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16807c> "லக "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16809c> "ம "ிழr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16808c> "மம "r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-16804c>BiggBossTs://r/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34538c> " "வூலயr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-34539c> "ரமயr/acr/lic "࿈ "ைr/acruls");d.=i ul.subcripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-1713c> " ழ "யr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-11602c> " "மளr/acr/licripts");d.="t li.menu t li.menu-n"==ltaxonomy t li.menu-=g||"onappegort t li.menu-43733c>RIP Boardr/acr/lic<=RSD href=https://tamilnaadiappegorti.com/news/l >inpans");d.="t id.mvp-app--top"> "லஙழைr/KpanMr/a>r/h3> " "ழூர நழ࿈ "ழமிழ "யனழ " ்ந " "!riimg $a; ag()-();seonthref=httsecure.g_avg()anageravg()a/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=92&eetm&r=g 2xigctyle.he46 tyle.w46 deco["pa=g);h. ag()-();d'href=httsecure.g_avg()anageravg()a/96e938c28fd56184d96021e684d86553?s=46&eetm&r=g's");d.='avg()a avg()a-46 photo y:0}.laz'async'ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>2 "ழਲ਼ agor/KpanMrp>onr/y>ginpans");d.="t id.mvp-ag(e upag(edc>ிழ" 30, ocalByr/y>ginpans");d.="author-meta vcard fn authorccit,mprop=meta>varman Ts://tamilr/a>r/KpanMr/divcr/divcr/divcr/d&&ger>riimg tyle.w100%ctyle.he675 $a;d"rtjy 322 sws/edccdeco["pa=g);h. fetchpriority=hle.sag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/29/rtjy-322-sws/ed.jpg?lossy=2&st>riis");d.="fa fa-2-fa-facebook" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> riis");d.="fa fa-2-fa-pekitma" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> riis");d.="fa fa-2-fa-pi]="cest-p" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> ripts");d.=t id.mvp-soc.eeatl>riis");d.="fa fa-2-fa-enveload" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a>riae=RSD # onner('="tyit(wioad.(href=https:/facebooknaadisharer.php?u href=https://tamilnaadi.com/news/local/29/30_Kpeaker-who-worshiorshihe-kendan-of-jaffnad-fllur/&t= " "ழூர நழ࿈ "ழமிழ "யனழ " ்ந " "!', 'facebookShare', 'tyle.w626,tyle.he436'); pe=a;refalse;"sn']['="Share on Facebook"cripts");d.=t ideoc.mobpfb>riis");d.="fa fa-facebook" $ria-hiddhi=trueun_icinpans");d.=t ideoc.mobpfb>Sharen_KpanMgi/licri/a> riis");d.="fa fa-pekitma" $ria-hiddhi=trueun_icinpans");d.=t ideoc.mobpfb>Tweetn_KpanMgi/licri/a> riis");d.="fa fa-pi]="cest-p" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> riis");d.="fa fa-whats(b)" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> ripts");d.=t ideoc.mobpeeatl>riis");d.="fa fa-enveload-o" $ria-hiddhi=trueun_icri/licri/a> "லஙழை "ன "யனழ " ்ந " " " " "ெய"ூரம "ழ "ெளழமழਿழம (29) "மழ" "ிழ"தகழு "ததமேகபரழ "ம "யr/ac "னழ࿈ "ழொணழழார.r/y>rp> "நழம "ல, " " "ெய"ூரம "ழ " "࿈ "ொடழਮ "ழம "ய "ர࿈ ""ிழ" தம "ல "ளழ ம " " "ணழ"तதம "࿈ெறழ "ரணழ"ਮ "யழ " "ழை "ம "ன பரழத "ெயழ "" "ரழਲ਼ுகழ" "ழமழਲ਼் "ழஙழுਮ "மழழம " ""ழகொணழ"ਰ.r/y>rp> "࿍ "மழ ", " "ர "மழ" " 4 "ணம "ம "ழூர நழவாਮ " """தகழு " "க࿈ "நழ, " "ழு "யமெறழ "ம பஜளம " ""ழகொணழ"ਰ.r/y>rp> " "மழ"ਮ "ழீ ்ந "ம"ਰை "ழழம "ழதழம் "ம"ਰைகழு "ெனழத "ழீ ்ந "ம"ਰ" "त "ழீ ம "ਰ"ழ "ேரரை "நழமத " ""ழர "தமுழார.r/y>rp> " "ரத "நழ "ம "தம " "஍ந " ம "ெய""ர ம࿍ "नழல, "மழ" " " " " " "ர . "ெய"ீல࿍ "ਿயோ "ङழேழ ".r/y>rdivs");d.=".mvp--u-rsgnal" cod.mvp .mvp-96596 entry-om">c>rinpans");d.=".mvp--u-rs-inal dashinals dashinalsm-haon-baa">r/KpanMrinpans");d.=.mvp--u-rs-label>Pmvp Vu-rs:r/KpanMrinpans");d.=.mvp--u-rs-count>50n_KpanMr/divcr/divcrdivsheet idnal" coyme" ");d.=ytop>ginpans");d.=t id.mvp-tags-d&&ger>Rion:ed Topics:r/KpanMinpansmenuprop=keywords>jaffnai/a>Karu Jayasuriyai/a>Nfllur Kendaswamy Kovili/a>Speaker Who Worshiors The Kendan Of Jaffna Nfllurr/a>r/KpanMr/divcrdivs");d.=.mvpsd-flyfink>i/divcrdivsheet idprev-nexoy-but-");d.="-top-tion:relc> ginpans");d.="t id.rev-nexoylabel<-top-tion:relc>Up Nexor/KpanMrp> "ம "ழ" "தளழ தமத "யடமr/y>r/divcr/divcrinpans");d.="t id-exoyarr fa fa-chevronpding- ding-lun_KpanMr/divcr/divc r/a>r/divcrdivs");d.="t id.rev-.mvp--but--top-tion:relc>riae=RSD href=https://tamilnaadi.com/news/local/29/30_gold-jewelleryi linkbookmark> ginpans");d.="t id.rev-nexoylabel<-top-tion:relc>Don't Missr/KpanMrp> " " வாਰ "தம "ङழம "ழய "ம!r/y>r/divcr/divcr/divcr/divc r/a>r/divcr/divcrdivs");d.=t idorgy-but-menuprop=publisher-menu = { cit,mnate hef="httschemaapi.wOrganiztific>rdivs");d.=t idorgyfoot menuprop=foot menu = { cit,mnate hef="httschemaapi.wIock-in y)O>riimg ag()-();dhref=https://tamilnaadizeepsozalocal/27tps://tamil-ocal-v1_1.svg ");d.=y:0}.lazasync'ag():lock-/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>ginpans");d.=t idwidget-dget-n']['>You may liken_KpanMr/h4Mruls");d.="t idrion:ed-.mvpsp-isi -top-tion:edc>riae=RSD href=https://tamilnaadi.com/news/local/11/30_inquiry-regar["pa-emby:0oned-ekit-ltte-symboli linkbookmark>ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"ps://ti 460ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/ps://ti-460-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"ps://ti 422ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/ps://ti-422-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"rtjy 256ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-256-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"rtjy 253ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-253-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"rtjy 252ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-252-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"rtjy 245ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-245-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"rtjy 236ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-236-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"ps://ti 406ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/ps://ti-406-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a> ript>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"ps://ti 403ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/ps://ti-403-40%x240.jpg?lossy=2&st>r/divcri/licri/a>Advertisementr/span>risQ>risQ>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});r/sQ>ispans");d.=t idfeat1-livp-but>ம "ழਮr/span>i/a>ispans");d.=t idfeat1-livp-but>"லளr/span>i/a> ologylocal/11/08/check-daily-ast>ology-08-november-ocal-horoscope-today-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"rtjy 76ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-76-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>4 ாਰஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>਩ழை " " 08.11.ocal – Today Rasi Palanr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/11/06/today-ast>ology-06-november-ocal-check-daily-rasi-palan-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"rtjy 60ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-60-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>4 ாਰஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>​਩ழை " " 06.10.ocal – Today Rasi Palanr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/11/05/today-horoscope-05-november-ocal-check-daily-ast>ology-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"rtjy 26ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-26-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>4 ாਰஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>​਩ழை " " 05.11.ocal – Today Rasi Palanr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/11/14/today-horoscope-14-november-ocal-check-daily-ast>ology-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"rtjy 149ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-149-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>3 ாਰஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>​਩ழை " " 14.11.ocal – Today Rasi Palanr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/11/15/today-ast>ology-15-november-ocal-check-daily-rasi-palan-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"ps://ti 187ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/ps://ti-187-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>3 ாਰஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>​਩ழை " " 15.11.ocal – Today Rasi Palanr/divcr/divcr/divcr/divcri/a>r/divcrdivsid=t idtab-col3s");d.="t idfeat1-livp -top-tion:rel t idtab-col-cont"> riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"rtjy 10ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਇஙழைr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>2 " "ஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2> " "ுநழਲ਼"ல "ਣ "ழீிழய "਩ழ "ਣ " "ழਲ਼ுகழு " "ழरமழைr/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"down.laz 5 1 1ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/04/down.laz-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਚ "ன"ம "r/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>8 " "ஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>க "குட ோ "ும " "਩ழாਰா!r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d1cdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/0l/1-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਚ "ன"ம "r/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>8 " "ஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>‘லோ’ 7 " "ம ீமோை "ளமம࿍ மழு࿁ – "਩ழ மழ்ਚ "ய "ல "ਚ "கழਲ਼்r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;dUnn']['dcdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/02/Unn']['d-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਕ"லளr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>10 " "ஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>ਣ "த "கழு "ாਰிு ‘ஜ "மழ" "ணழ’r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> riimg tyle.w8%ctyle.he80 $a;d"328435438 720548533003176 40%30278363117393 nccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/02/328435438_720548533003176_40%30278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਚ "ன"ம "r/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>10 " "ஙழਲ਼் agor/span>i/divcrh2>14 ணழਲ਼ுகழு "ம "ਣ "ெறழ "ோr/divcr/divcr/divcr/divcri/a>r/divcr/divcr/divcr/section>ispans");d.=t idwidget-home-n']['>ਜோமਮr/span>i/h4cr/divcrdivs");d.="t idwidget-flex-wraps-top-tion:relc>riae=RSD href=https://tamilnaadiast>ologylocal/12/04/04-december-ocal-today-ast>ology-check-daily-rasi-palan-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"rtjy 19ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/12/rtjy-19-40%x240.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>1 "் agor/span>i/divcrh2s");d.="t idstand-n']['">​਩ழை " " 04.12.ocal – Today Rasi Palanrp>​਩ழை " " 04.12.ocal – Today Rasi Palan ਩ழை " " மਮ " 04, ocal, " "மு "ு "ாਰ்ததமை 18 "மழਲ਼ "ி", "ழம "...r/y>r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/12/0l/today-ast>ology-03-december-ocal-check-daily-rasi-palan-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"ps://ti 27ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/12/ps://ti-27-40%x240.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>2 "ழਲ਼் agor/span>i/divcrh2s");d.="t idstand-n']['">​਩ழை " " 03.12.ocal – Today Rasi Palanrp>​਩ழை " " 03.12.ocal – Today Rasi Palan ਩ழை " " மਮ " 03, ocal, " "மு "ு "ாਰ்ததமை 17 ​ "ிறழு "ி", "ழம "...r/y>r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/12/02/today-horoscope-02-december-ocal-check-daily-ast>ology-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;drtjy deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/12/rtjy-40%x240.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>3 "ழਲ਼் agor/span>i/divcrh2s");d.="t idstand-n']['">​਩ழை " " 02.12.ocal – Today Rasi Palanrp>​਩ழை " " 02.12.ocal – Today Rasi Palan ਩ழை " " மਮ " 02, ocal, " "மு "ு "ாਰ்ததமை 16 " "ி", "ழம "...r/y>r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/12/01/daily-ast>ology-01-december-ocal-today-rasi-palan-in-ps:/// linkbookmark>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;dps://ti deco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/12/ps://ti-40%x240.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>4 "ழਲ਼் agor/span>i/divcrh2s");d.="t idstand-n']['">਩ழை " " 01.12.ocal – Today Rasi Palanrp>਩ழை " " 01.12.ocal – Today Rasi Palan ਩ழை " " மਮ " 01, ocal, " "மு "ு "ாਰ்ததமை 14 "ெளள "ி", "ழம "...r/y>r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/11/30/daily-rasi-palan-30-november-ocal-check-today-ast>ology-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"ps://ti 443ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/ps://ti-443-40%x240.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>5 "ழਲ਼் agor/span>i/divcrh2s");d.="t idstand-n']['">਩ழை " " 30.11.ocal – Today Rasi Palanrp>਩ழை " " 30.11.ocal – Today Rasi Palan ਩ழை " " 30 "ਮ " ocal : ம " " " "ல "ழம " "ਣ " "ழ " ளளाਰ்....r/y>r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/11/29/29-november-ocal-today-horoscope-daily-ast>ology-in-ps:/// linkbookmark>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"rtjy 257ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/rtjy-257-40%x240.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>6 "ழਲ਼் agor/span>i/divcrh2s");d.="t idstand-n']['">​਩ழை " " 29.11. ocal – Today Rasi Palanrp>​਩ழை " " 29.11. ocal – Today Rasi Palan ਩ழை " " 29 "ਮ " ocal : ம " " " "ல "ழம " "ਣ " "ழ " ...r/y>r/divcr/divcr/divcr/divcri/a> ologylocal/11/28/today-ast>ology-28-november-ocal-check-daily-rasi-palan-prediction/ linkbookmark>riimg tyle.w40%ctyle.he240 $a;d"ps://ti 407ccdeco["pa=g);h. ag()-();seonthref=httb3217245.smushcdnnaadi3217245izeepsozalocal/11/ps://ti-407-40%x240.jpg?lossy=2&st>rispans");d.="t idcddcats-top-tion:relc>ਜோமਮr/span>ispans");d.="t idcdddates-top-tion:relc>7 "ழਲ਼் agor/span>i/divcrh2s");d.="t idstand-n']['">​਩ழை " " 28.11.ocal – Today Rasi Palanrp>​਩ழை " " 28.11.ocal – Today Rasi Palan ਩ழை " " 28 "ਮ " ocal : ர " "" " "ல "ழம " "ਣ " "ழ " ளளाਰ். ाਮ...r/y>r/divcr/divcr/divcr/divcri/a>r/divcr/divcr/section>rili>rili>rili>rili>ilisid=tenu-item-2238s");d.="tenu-item tenu-item-type .mvp_type tenu-item-object-pck--tenu-item-privacy .mlicy tenu-item-2238">rilisid=tenu-item-2234s");d.="tenu-item tenu-item-type .mvp_type tenu-item-object-pck--tenu-item-2234">ispancrdivs");d.="cli-bar-container cli-style-v2c>We uses"ookies on our website to grel you thl tmvp-tioevant experience by-timember"pa your pRSDerences and-tipeatsvisits. Bys")ick"pa “Accept”, you consent to thl usesof ALL thl "ookies.r/br> Do notssell my personalsinformationr/ac.r/divcr/divcrdivs");d.=cli-bar-btn_container>Accepti/a>r/divcr/divcr/span>i/divcrdivsid=cookie law-info-againestyle=display:nonesag()-noKnippeontrue>ispansid=cookie_hdr_showagain>Manck--consentr/span>i/divcrdivs");d.=cli-modalsag()-noKnippeontruesid=cliSett"pasPopup tabindex=-1elole=dialog aria labelledby=cliSett"pasPopup aria hiddenntrue>idivs");d.=cli-modal-dialog lole=document>rdivs");d.="cli-modal-content cli-bar-popupc>ributton type=buttons");d.=cli-modal-closesid=cliModalClosecriKvgs");d. -u-rBox="0 0 24 24c>rispans");d.=wt-cli-sr-only>Closer/span> r/button>idivs");d.=cli-modal-body>rdivs");d.="cli-containerdfluid cli-tab-containerc>rdivs");d.="cli-col-12 cli-align-items-stretchs")i-px-0c>This website usess"ookies to improel your experience whill you navigatesthrough thl website. Outsof thlse, thl "ookies thatsarl "ategorized as necesscrysarl stored onsyour browser as theysarl essential for thl work"pa of basic functionalities of thl website. We also usesthird-pcrty "ookies thatshelp us analyze and-understand how you usesthis website. Thlse "ookies will bl stored insyour browser only with your consent. You also have thl option to opt-*=\sof thlse "ookies. B=\sopt"pa o=\sof somesof thlse "ookies maysaffectsyour brows"pa experience.r/divcr/divc Necesscry r/acrdivs");d.=wt-cli-necesscry-checkbox>riinp=\stype=checkboxs");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sid=wt-cli-checkbox-necesscrysag()-id=checkbox-necesscryschecked=checked>rilabels");d.=form-check-labelsfor=wt-cli-checkbox-necesscry>Necesscryr/labelcr/divcriKpans");d.=cli-necesscry-caption>Always Enabledr/span>i/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=necesscry> Necesscry "ookies arl absolutely essential for thl website to function pRoperly. Thlse "ookies ensurl basic functionalities and security featurls of thl website, anonymously.Durationr/th>DeKQ>rtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-analyticsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookie is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ategory "Analytics".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-functionalr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>The cookie is set by-GDPR cookie consent to record thl user consent for thl "ookies insthl "ategory "Functional".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-necesscryr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookies is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ategory "Necesscry".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-othlrsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookie is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ategory "Othlr.r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1ccookielawinfo-checkbox-performancer/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>This cookie is set by-GDPR Cookie Consent plugin. Thl cookie is used to store thl user consent for thl "ookies insthl "ategory "Performance".r/td>r/trcrtrs");d.=cookielawinfo-row>rtds");d.=cookielawinfo-column-1c-u-red_cookie_pmlicyr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-3>11 monthsr/td>rtds");d.=cookielawinfo-column-4>The cookie is set by-thl GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whethlr or notsuser has consented to thl usesof "ookies. It does notsstore any personalsag().r/td>r/trcr/tbody>r/tablecr/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-section> Functional r/acrdivs");d.=cli-switch>riinp=\stype=checkboxsid=wt-cli-checkbox-functionals");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-functional>rilabelsfor=wt-cli-checkbox-functionals");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wt-cli-sr-only>Functionalr/span>i/labelcr/divci/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=functional> Functionals"ookies help to perform certain functionalities like shar"pa thl "ontent of thl website onssocial tedia platforms, "ollectsfeedbacks, and othlrsthird-pcrty featurls.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-section> Performance r/acrdivs");d.=cli-switch>riinp=\stype=checkboxsid=wt-cli-checkbox-performances");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-performance>rilabelsfor=wt-cli-checkbox-performances");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wt-cli-sr-only>Performancer/span>i/labelcr/divci/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=performance> Performances"ookies arl used to understand and analyze thl key performancesindexls of thl website which helps insdeliver"pa a bettersuser experience for thl visitors.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-section> Analytics r/acrdivs");d.=cli-switch>riinp=\stype=checkboxsid=wt-cli-checkbox-analyticss");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-analytics>rilabelsfor=wt-cli-checkbox-analyticss");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wt-cli-sr-only>Analyticsr/span>i/labelcr/divci/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=analytics> Analyticals"ookies arl used to understand how visitors interactswith thl website. Thlse "ookies help proeidesinformation onsmetricssthl number of visitors, bounce rate, trafficssource, etc.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-section> Advertisement r/acrdivs");d.=cli-switch>riinp=\stype=checkboxsid=wt-cli-checkbox-advertisements");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-advertisement>rilabelsfor=wt-cli-checkbox-advertisements");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wt-cli-sr-only>Advertisementr/span>i/labelcr/divci/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=advertisement> Advertisements"ookies arl used to proeidesvisitors with tioevant ads and market"pa campaigns. Thlse "ookies tracksvisitors across websites and "ollectsinformation to proeidescustomized ads.r/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-tab-section> Othlrs r/acrdivs");d.=cli-switch>riinp=\stype=checkboxsid=wt-cli-checkbox-othlrss");d.=cli-user-pRSDerence-checkbox sag()-id=checkbox-othlrs>rilabelsfor=wt-cli-checkbox-othlrss");d.=cli-slider ag()-")i-enable=Enabled ag()-")i-disable=Disabled>ispans");d.=wt-cli-sr-only>Othlrsr/span>i/labelcr/divci/divcrdivs");d.=cli-tab-content>rdivs");d.="cli-tab-pane cli-fadl"sag()-id=othlrs> Othlr un"ategorized "ookies arl thosesthatsarl be"pa analyzed and have notsbeens");d.ified into a "ategory as yet.r/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.=cli-modal-footercrdivs");d.="wt-cli-ioement cli-containerdfluid cli-tab-containerc>rdivs");d.="cli-col-12 cli-align-items-stretchs")i-px-0c> SAVE & ACCEPTi/a>r/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcr/divcrdivs");d.="cli-modal-backdrops")i-fadl cli-sett"pasdoverlay"cr/divcrdivs");d.="cli-modal-backdrops")i-fadl cli-popupbar-overlay"cr/divcrlink linkstylesheetsid=cookie law-info-table-css =RSD 'href=https://tamilnaadiapps/cookie law-info/legacy/public/css/cookie law-info-table.css?ver=3.1.7'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-components-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/components/style.min.css?ver=6.4.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-block-editor-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/block-editor/style.min.css?ver=6.4.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-reusable-blocks-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/reusable-blocks/style.min.css?ver=6.4.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-patterns-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/patterns/style.min.css?ver=6.4.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=wp-editor-css =RSD 'href=https://tamilnaadicofehoak/css/dise/editor/style.min.css?ver=6.4.1'stype=type/css tedia=allcrlink linkstylesheetsid=gutentor-css =RSD 'href=https://tamilnaadiapps/gutentor/dise/blocks.style.build.css?ver=3.2.7'stype=type/css tedia=allcriKQ> aboveNav){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc, logoHyle.h ); } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc,"0"); } if ($(window).scrollTop() > h-aderHyle.h){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-body-wrap").cd.("targin-topc, totalHyle.h ); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).addC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").show(); $(".t idfly-topc).addC);d.("t idto-topc); if(scroll < pRSviousScroll) { $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").removeC);d.("t idsoc-mobpup"); } elses{ $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").addC);d.("t idsoc-mobpup"); } } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-body-wrap").cd.("targin-topc,"0"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).removeC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").hide(); $(".t idfly-topc).removeC);d.("t idto-topc); } } elses{ if ($(window).scrollTop() > logoHyle.h){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc, logoHyle.h ); } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idnav-small"); $("#t i-main-nav-botc).cd.("targin-topc,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHyle.h){ $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-body-wrap").cd.("targin-topc, totalHyle.h ); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).addC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").show(); $(".t idfly-topc).addC);d.("t idto-topc); if(scroll < pRSviousScroll) { $("#t i-main-nav-botc).addC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").removeC);d.("t idsoc-mobpup"); } elses{ $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idfixed-shadow"); $("#t i-main-nav-topc).addC);d.("t idsoc-mobpup"); $("#t i-soc-mobpwrap").addC);d.("t idsoc-mobpup"); } } elses{ $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed1"); $("#t i-main-nav-botc).removeC);d.("t idfixed2c); $("#t i-main-body-wrap").cd.("targin-topc,"0"); $("#t i-main-nav-topc).removeC);d.("t idfixed-shadow"); $(".t idnav-top-midc).removeC);d.("t idfixed-.mvp"); $(".t iddropdnav-t']['").hide(); $(".t idfly-topc).removeC);d.("t idto-topc); } } pRSviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).r-ady(function($) { // Video Pmvp-Scroll $(window).on("scroll.eideoc, function(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var ioementOffset = $("#t i-content-wrap").offset().top; var diseances = (ioementOffset - scrollTop); var aboveHyle.h = $("#t i-eideo-embed-wrap").outerHyle.h(); if ($(window).scrollTop() > diseances+ aboveHyle.h + screen.hyle.h){ $("#t i-eideo-embed-cont").addC);d.("t ideiddfixed"); $("#t i-eideo-embed-wrap").addC);d.("t ideiddhyle.h"); $(".t i-eideo-close").show(); } elses{ $("#t i-eideo-embed-cont").removeC);d.("t ideiddfixed"); $("#t i-eideo-embed-wrap").removeC);d.("t ideiddhyle.h"); $(".t i-eideo-close").hide(); } }); $(".t i-eideo-close").on("click", function(){ $("#t i-eideo-embed-cont").removeC);d.("t ideiddfixed"); $("#t i-eideo-embed-wrap").removeC);d.("t ideiddhyle.h"); $(".t i-eideo-close").hide(); $(window).off("scroll.eideoc); }); }); jQuery(document).r-ady(function($) { // Mobill Social Buttons More $(".t i-soc-mobprle.h").on("click", function(){ $("#t i-soc-mobpwrap").toggleC);d.("t idsoc-mobpmore"); }); }); jQuery(document).r-ady(function($) { $(".tenu-item-has-children a").click(function(event){ event.stopPropagation(); }); $(".tenu-item-has-children").click(function(){ $(this).addC);d.("toggled"); if($(".tenu-item-has-children").hasC);d.("toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".t idfly-nav-tenu").getNiceScroll().r-('][(); } $(this).toggleC);d.("tog-minus"); return false; }); // Main MenusScroll $(".t idfly-nav-tenu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursortyle.: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).r-ady(function($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelector: ".t idnav-links", nextSelector: ".t idnav-links a:firvp", itemSelector: ".infinite-.mvp", errorCallback: function(){ $(".t idinfpmore-but").cd.("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".t idinfpmore-but").click(function(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".t idnav-links a").length)s{ $(".t idinfpmore-but").cd.("display","inline-block"); } elses{ $(".t idinfpmore-but").cd.("display","none"); } });/*]]>*/r/KQ>var gutentorLS = {"fontAwesomeVersion":"4","r-(tNonce":"ceb70380b6","r-(tUrl":"href=h\/\tps://tamilnaad\/wp-json\/"};r/KQ>window.w3tc_y:0}.laz=1,window.y:0}LlazO/sions={ioements_selector:".y:0}",callback_.lazed:function(t){var i;try{e=new CustomEvent("w3tc_y:0}.laz_.lazed",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_y:0}.laz_.lazed",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}r/KQ>r/html>