Connect with us

அரசியல்

சீனா – இலங்கை விவகாரத்தில் தலையிடாதீர்! – இந்தியாவுக்கு எச்சரிக்கை

Published

on

297959776 6302833759744167 3658116457016247084 n

சீனா மற்றும் இலங்கை இடையிலான வழமையான செயற்பாடுகளுக்கு தொந்தரவு செய்வதை நிறுத்த வேண்டும் என சீனா வெளிநாட்டு அமைச்சர் வாங் வென்பின் இந்தியாவுஎச்சரித்துள்ளார்.

மேலும் தெரிவித்துள்ள அவர்,

இலங்கை வரவுள்ள சீனக் கப்பல் விவகாரத்தில், இந்தியா தேவையற்ற அழுத்தங்களை இலங்கைக்கு வழங்கி வருகிறது. சீனாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்புக்கள் இரு நாடுகளாலும்
பொதுவான நோக்கங்களுக்காக சுயாதீனமாக தெரிவு செய்யப்பட்டவை.

இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒத்துழைப்பு செயற்பாடுகள் மூன்றாந்தரப்பினரை இலக்காகக் கொண்டவை அல்ல.

கப்பலின் இலங்கை வருகை ஆய்வுகளுக்கானதே. அதிலுள்ள விஞ்ஞான ஆய்வுகளை நியாயமாக பார்க்க வேண்டும்.

வழமையான சூழ்நிலையில், சீனாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான பரிமாற்றங்கள் ​தொடர்பில் பிறப்பிக்கப்படும் தடை நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றுள்ளது.

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement

ஜோதிடம்

gg gg
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் 2022! அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் ராசிக்காரர் யார்?

செப்டம்பர் மாதத்தில் மேஷம் ராசியில் துவங்கி மீனம் ராசி வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான இராசி பலன்கள் குறித்துப் பார்க்கலாம் மேஷம்  மேஷ ராசியினைப் பொறுத்தவரை குரு 12...

hh hh
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

உங்களுக்கு பணம் பல மடங்காக பெருக வேண்டுமா? இவற்றை செய்தாலே போதும்

பணவரவை அதிகரிக்க சில எளிய ஆன்மீக வழிகள் உள்ளன. தற்போது அவை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். பணத்தை மரப்பெட்டியில் வைப்பதை மட்டும் வழக்கமாக்கி பாருங்கள். நிச்சயம்...

WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

இன்றைய ராசிபலன் (01.09.2022)

Medam பிள்ளைகள் நம்பிக்கை தருவார்கள். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கிய மகிழ்வீர்கள். வெளிவட்டாரத்தில் புதியவர் நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். திடீரென்று அறிமுகம் ஆகுபவரால் பயனடைவீர்கள். வியாபாரத்தில் சில சூட்சுமங்களை புரிந்துக்...

1753987 tomorrw1 மாதமderelatiDfச aHNடh\oa் சீனா! 21" data-src=https://tamilnaasepp-Image-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImag(0tory left9.2022page-2021h\oa் சீனc சிRus://tamilnaadi.-., htு அறிமஆகுபவரால் பயனடைவீர்கள். வியாபாரத்தில் சில சூட்சுமங்களை புரிந்துக்...

1753987 tomorrw
WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM1 ம/div>

dyloam>
1753987dyloamng=lazy data-srcset=மாதம

1 மாதமderelatiDfச aHNடh\oa் சீனா! 21" data-src=https://tamilnaasepp-Image-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImag(0tory dyloamியாபசீனc சிRus://tamilnaadi.-., hdyloamஆகுபவரால் பயனடைவீரdyloamியாபாரத்தில் சில சூட்dyloamகளை புரிந்துக்...

dyloam>
1753987dyloamng=lazy data00 height=240 src=மாதம

மாதம

இன௕ள்தயiதம ்ா? இApp-Imageறீம்/noscriptபலன் (0idth: 80੾த0w, https://naad்டமat left relative">ஜோதிடம೮ல-cax) 100vw,ps:///span>

1753987 t48967-surya-devxworshipng=lazy data-srcset=ஜோvpps://ம ்=">
1 மாதமderelatiDfச aHNடh\oa் சீனா! 21" data-src=https://tamilnaasepp-Image-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImag(0tory le48967-surya-devxworship-யாபசீனc சிRus://tamilnaadi.-., ht48967 surya dev worshipஆகுபவரால் பயனடைவீர்48967-surya-devxworship-யாபாரத்தில் சில சூட்48967-surya-devxworship-ளை புரிந்துக்...

1753987 t48967-surya-devxworshipng=lazy data00 height=240 src=ஜோvpps://ம ்=">ஜோvpps://ம ்=">ஜோலமங்oஜோவறைய மtle">்கு ஁span> கு ஁span>
1753987 t48584-gokuh ப-pujaAABAclasng=lazy data-srcset=மாதம

ஜோ
1 மாதமderelatiDfச aHNடh\oa் சீனா! 21" data-src=https://tamilnaasepp-Image-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImage-2021-10-NImag(0tory le48584-gokuh ப-pujaAABAclassயாபசீனc சிRus://tamilnaadi.-., ht48584 gokuh ப pujap-Imclasஆகுபவரால் பயனடைவீர்48584-gokuh ப-pujaAABAclassயாபாரத்தில் சில சூட்48584-gokuh ப-pujaAABAclassளை புரிந்துக்...

1753987 t48584-gokuh ப-pujaAABAclasng=lazy data00 height=240 src=மாதம

ஜோமாதம

ஜோரிலps="mம80px" titps://ம டitl>இன்ற௯வார்கள். விர50w" data-sizes="(max-wர்கள். வ வ article வ footer0px) 10-footeg claat-9.12Image-2021-10-26-at-px) 10-footetolaat-9.12Image-2021-10-26-at-ta-src=httmain-box26-at-px) 10-footelogoaat-9.12Image-2021-10-2ம்பிய பொரு di.comi.co பொரு/g widrjs=2-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150.jpeg 150w" t1212.46-PM-15_news_logo_rc="." aat-9.1height=8 alt="WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM" loading=lazy data-srcset="https://tamilnaadi.comi.co பொரு/g widrjs=2-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150.jpeg 150w" t1212.46-PM-15_news_logo_rc="." aat-9.1height=8 alt="WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM" loading=lazy data-srcset="https://tamilnaadi.comi.co பொரு/g widrjs=2-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150.jpeg 150w" t1212.46-PM-15_news_logo_rc="." aat-9.1height=8 alt="WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM" loading=lazy data-srcset="https://tamilnaadi.comat-9.1heigWhatsApp-Image-2021-10-26-at-9.12.46-PM-80x80.jpeg 80w, ht/2022/08/anjineyar-768x432-1-111-11/WhatsApp-Image-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150.jpeg 150w" t1212.46-PM-15_news_logo_rc="." ai.co பொரு/g widrjs=2%2080'%3E%3C/s80'%3E%3C/s80'%3E%3C/saC/svg%3E" dapx) 10-footesocaat-9.12Image-2021-10-26ulm/zeepsoza/20ootesocass="ass="mvp-mob-img wli>ம்பியeg 8faceீ0x150 பொரnews targ_blankm/zeepsofa fa-faceீ fa-ma3E%aC/sli> wli>ம்பியtwitter0x150 பொர targ_blankm/zeepsofa fa-twitter fa-ma3E%aC/sli> wli>ம்பியeg 8inPM-gram0x150 பொர/ targ_blankm/zeepsofa fa-inPM-gram fa-ma3E%aC/sli> wli>ம்"ியeg 8youtube0x150c0 பொர?sub_confirma(max=1" targ_blankm/zeepsofa fa-youtube-play fa-ma3E%aC/sli>wlimpx) enueitem-2238m/zeepsozenueitem enueitem-type=http_type enueitem-obj="(-p/tam enueitem-privacy=htlicy enueitem-2238">ம்பியt.46-PM-150x150privacy=htlicy dPrivacy PtlicyE%aC/sli> wlimpx) enueitem-2234m/zeepsozenueitem enueitem-type=http_type enueitem-obj="(-p/tam enueitem-2234">ம்பியt.46-PM-150x150cீie=htlicy dCீie PtlicyE%aC/sli>We use-tீies ax our website to gyou thரttpe-20evant experience bye-2memberingyour p்erences -80e-2pelt=visits. Byaaticking“Accept All”,you consent to thuse-of ALL thtீies. However,you may visit "Cீie Settings" to provida conled consent.Esvg%3E-at-/zeepscli-bar-btn_container26a e=buttosrcset="htedium cli-plugin-buttosrcsi-plugin-main-buttosrcsi_settings_buttos" style"htargin:0px 5px 0px 0px">Cீie SettingsE%aC/a-px)wtecli-accept-all-btn e=buttosrg widcsi_a"(max=accept_allrcset="hwtecli-20e ent tedium cli-plugin-buttosrwtecli-accept-all-btn tீie_a"(max_close_headr cli_a"(max_buttos">Accept Allர50w" data-sizes8.38.38-PM--at-px)cீie=law-info-again style"display:none-g wid80'nipptruedata-s-px)cீie_hdr_showagain>Man/tamconsentzes8.38.38-PM--at-/zeepscli-modal-g wid80'nipptrue-px)cliSettingsPopup tabindex=-1 e=dialog aria=labeledby)cliSettingsPopup aria=hiddentrueda-at-/zeepscli-modal-dialog e=docu ent3E-at-/zeepsocli-modal-content cli-bar-popupளbuttosrtype=buttosrcset="cli-modal-close-px)cliModalClose' aat-9. neyar-76"0 0 24 24-26path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z". path26path d="M0 0h24v24h-24z" fill=none. path26pp-Ig wp-post-imagwtecli-sr-only>Closezes8.38 This website uses-tீies to improveyour experience whileyou navigamilthrough thwebsite. Out-of thse, thtீies thlt=artamigorized as necess/ry=ar9/Whed osryour browsr as they=aressential for thworkingof e 2ic fun"(maxalities af thwebsite. We alsouse-third-p/rtytீies thlt=helpus -8alyze -80eunderPM-80 howyou use-thiswebsite. Thsetீies will b9/Whed isryour browsr only with your consent. You alsohave thop(max to op(் of thsetீies. B optingo of some of thsetீies may aff="(ryour browsingexperience.<். விa-ta-srccli-privacy=readmWhe aria=labe="ShowmWhe" e=buttosrg widreadmWhetsApp="ShowmWhe" g widreadlesstsApp="Showlessa3E%aC/svg%3Esvg%3E-at-/zeepsocli-col-12 cli-aligneitems-stretch cli-px-0 cli-tab-s="(max-container-26-at-ta-srccli-tab-s="(max26-at-ta-srccli-tab-headra-e=buttosrtabindex=0-/zeepsocli-nav-linkm/zi-settings5" dile" g widtargnecess/ry=g widtoggleccli-toggle-tab> Necess/ry E%aC/-at-ta-srcwtecli-necess/ry-checkbox2np type=checkbox-ta-srccli-user-p்erence-checkbox -px)wtecli-checkbox-necess/ry=g widpx)checkbox-necess/ry=checkex)checked> wlabe-ta-srcform-check=labe for)wtecli-checkbox-necess/ry>Necess/ry/slabe. வி'-post-imagcli-necess/ry-cap(max>Always Enabledzes8.38.38-PM--at-/zeepscli-tab-content3E-at-/zeepsocli-tab-8.3em/zi-fad"=g widpx)necess/ry>/-at-ta-srcwtecli-cீie=des%3E%3max> Necess/rytீies arabsolutely essential for thwebsite to fun"(max properly. Thsetீies ensure 2ic fun"(maxalities -80 s="urityfees af thwebsite, -8onymously.CீieDura(maxDes%3E%3maxcீielawinfo-checkbox--8alyticsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-3>11mWnthsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-4>This cீie is set byeGDPR Cீie Consent plugin. Th cீie is used to 9/Whe thuser consent for thtீies isrthtamigory "A8alytics".E%td3E/tr26tr-/zeepscீielawinfo-row3Etd-/zeepscீielawinfo-column-1>cீielawinfo-checkbox-fun"(maxalE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-3>11mWnthsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-4>The cீie is set byeGDPR cீie consent to record thuser consent for thtீies isrthtamigory "Fun"(maxal".E%td3E/tr26tr-/zeepscீielawinfo-row3Etd-/zeepscீielawinfo-column-1>cீielawinfo-checkbox-necess/ry/std3Etd-/zeepscீielawinfo-column-3>11mWnthsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-4>This cீie is set byeGDPR Cீie Consent plugin. Th cீies is used to 9/Whe thuser consent for thtீies isrthtamigory "Necess/ry".E%td3E/tr26tr-/zeepscீielawinfo-row3Etd-/zeepscீielawinfo-column-1>cீielawinfo-checkbox-othrsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-3>11mWnthsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-4>This cீie is set byeGDPR Cீie Consent plugin. Th cீie is used to 9/Whe thuser consent for thtீies isrthtamigory "Othr.E%td3E/tr26tr-/zeepscீielawinfo-row3Etd-/zeepscீielawinfo-column-1>cீielawinfo-checkbox-performanceE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-3>11mWnthsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-4>This cீie is set byeGDPR Cீie Consent plugin. Th cீie is used to 9/Whe thuser consent for thtீies isrthtamigory "Performance".E%td3E/tr26tr-/zeepscீielawinfo-row3Etd-/zeepscீielawinfo-column-1>neyaed_cீie_ptlicyE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-3>11mWnthsE%td3Etd-/zeepscீielawinfo-column-4>The cீie is set byethGDPR Cீie Consent plugin -80 is used to 9/Whe whethr or notuser has consented to thuse-of tீies. It does not9/Whe any persaxal=g wi.E%td3E/tr26/tbody3E/table3Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3E-at-ta-srccli-tab-s="(max26-at-ta-srccli-tab-headra-e=buttosrtabindex=0-/zeepsocli-nav-linkm/zi-settings5" dile" g widtargfun"(maxal=g widtoggleccli-toggle-tab> Fun"(maxal E%aC/-at-ta-src/zi-switch2np type=checkbox-px)wtecli-checkbox-fun"(maxal=ta-srccli-user-p்erence-checkbox -g widpx)checkbox-fun"(maxal> wlabe-for)wtecli-checkbox-fun"(maxal=ta-srccli-slidr g widcsi-enable=Enabled g widcsi-disable=Disabled>wp-post-imagwtecli-sr-only>Fun"(maxalE%s8.38.3labe. வ.38-PM--at-/zeepscli-tab-content3E-at-/zeepsocli-tab-8.3em/zi-fad"=g widpx)fun"(maxal>/-at-ta-srcwtecli-cீie=des%3E%3max> Fun"(maxal=tீies helpto perform certain fun"(maxalities like sharingthtntent af thwebsite osrsocial tedia platforms,tll="(rfeedbacks, -80 othr-third-p/rtyfees.Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3E-at-ta-srccli-tab-s="(max26-at-ta-srccli-tab-headra-e=buttosrtabindex=0-/zeepsocli-nav-linkm/zi-settings5" dile" g widtargperformance=g widtoggleccli-toggle-tab> Performance E%aC/-at-ta-src/zi-switch2np type=checkbox-px)wtecli-checkbox-performance=ta-srccli-user-p்erence-checkbox -g widpx)checkbox-performance> wlabe-for)wtecli-checkbox-performance=ta-srccli-slidr g widcsi-enable=Enabled g widcsi-disable=Disabled>wp-post-imagwtecli-sr-only>PerformanceE%s8.38.3labe. வ.38-PM--at-/zeepscli-tab-content3E-at-/zeepsocli-tab-8.3em/zi-fad"=g widpx)performance>/-at-ta-srcwtecli-cீie=des%3E%3max> Performance=tீies arused to underPM-80 -80 -8alyze thkey performance=indexes af thwebsite which helps isrdeliveringa better user experience for thvisitors.Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3E-at-ta-srccli-tab-s="(max26-at-ta-srccli-tab-headra-e=buttosrtabindex=0-/zeepsocli-nav-linkm/zi-settings5" dile" g widtarg-8alytics=g widtoggleccli-toggle-tab> A8alytics E%aC/-at-ta-src/zi-switch2np type=checkbox-px)wtecli-checkbox--8alytics=ta-srccli-user-p்erence-checkbox -g widpx)checkbox--8alytics> wlabe-for)wtecli-checkbox--8alytics=ta-srccli-slidr g widcsi-enable=Enabled g widcsi-disable=Disabled>wp-post-imagwtecli-sr-only>A8alyticsE%s8.38.3labe. வ.38-PM--at-/zeepscli-tab-content3E-at-/zeepsocli-tab-8.3em/zi-fad"=g widpx)-8alytics>/-at-ta-srcwtecli-cீie=des%3E%3max> A8alytical=tீies arused to underPM-80 howvisitors intera"(rwith thwebsite. Thsetீies helpprovidinforma(max osrmetrics=thnumber af visitors, bounce rate, trafficrsource, etc.Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3E-at-ta-srccli-tab-s="(max26-at-ta-srccli-tab-headra-e=buttosrtabindex=0-/zeepsocli-nav-linkm/zi-settings5" dile" g widtarg-dvertise ent g widtoggleccli-toggle-tab> Advertise ent E%aC/-at-ta-src/zi-switch2np type=checkbox-px)wtecli-checkbox--dvertise ent ta-srccli-user-p்erence-checkbox -g widpx)checkbox--dvertise ent> wlabe-for)wtecli-checkbox--dvertise ent ta-srccli-slidr g widcsi-enable=Enabled g widcsi-disable=Disabled>wp-post-imagwtecli-sr-only>Advertise entE%s8.38.3labe. வ.38-PM--at-/zeepscli-tab-content3E-at-/zeepsocli-tab-8.3em/zi-fad"=g widpx)-dvertise ent>/-at-ta-srcwtecli-cீie=des%3E%3max> Advertise ent tீies arused to providvisitors with -20evant ads -80 ரetingalmpaigns. Thsetீies trackvisitors acrosswebsites -80 tll="(rinforma(max to providcu9/Wmized ads.Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3E-at-ta-srccli-tab-s="(max26-at-ta-srccli-tab-headra-e=buttosrtabindex=0-/zeepsocli-nav-linkm/zi-settings5" dile" g widtargothrs g widtoggleccli-toggle-tab> Othrs E%aC/-at-ta-src/zi-switch2np type=checkbox-px)wtecli-checkbox-othrs ta-srccli-user-p்erence-checkbox -g widpx)checkbox-othrs> wlabe-for)wtecli-checkbox-othrs ta-srccli-slidr g widcsi-enable=Enabled g widcsi-disable=Disabled>wp-post-imagwtecli-sr-only>OthrsE%s8.38.3labe. வ.38-PM--at-/zeepscli-tab-content3E-at-/zeepsocli-tab-8.3em/zi-fad"=g widpx)othrs>/-at-ta-srcwtecli-cீie=des%3E%3max> Othr untamigorized tீies arthose-thlt=arbeinga8alyze0 -80 have notbeeost-imaified isto atamigory as yet.Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3E-at-ta-srccli-modal-footer3E-at-/zeepsowtecli-20e ent cli-containeruid cli-tab-container-26-at-ta-srccli-row3E-at-/zeepsocli-col-12 cli-aligneitems-stretch cli-px-0-26-at-ta-srcocli-tab-footer0wtecli-privacy=overneya-a"(maxs-2px)wtecli-privacy=save-btn e=buttosrtabindex=0-g widcsi-a"(max=accept-/zeepsowtecli-privacy=btn tsi_setting_save_buttosrwtecli-privacy=accept-btn tsi-btn">SAVE &lmp; ACCEPTர50w" data-sizevg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3Esvg%3E-at-ta-srcocli-modal-backdrolaati-fadm/zi-settings5overlay"3Esvg%3E-at-ta-srcocli-modal-backdrolaati-fadm/zi-popupbar-overlay"3Esvg%3E-at-g widtheiaStickySidbar-sidbarSel="(or)'"#s="ondary, #sidbar, .sidbar, #prim/ry"'-g widtheiaStickySidbar-op(maxs='{"containerSel="(or":"","addi(maxalMarginTop":0,"addi(maxalMarginBottom":0,"uptamiSidbarH2021/":false,"minW80 s":0,"sidbarBehavior":"modern","disableOnRespaxsiveLayouts":true}'. விtamilnaadi.comat-9.1heigW/2021/01m/zeeps1 style"hdisplay: none;0 alt="WhatsApp 21-10-26-at-9.12.46-PM-80x80.jpeg 80w, ht/2022/08/anjineyar-768x432-1-111-11/WhatsApp-Image-2021-10-2"ியeg 8faceீ0x150 r?px)667707657527699&ev=PAppVeya&tamilnaa=1&cd%5Bhttp_tamigory%5D=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%2C+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&cd%5BhApp_80.jp%5D=%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%BE+-+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%21+-+%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%8E%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88&cd%5Bhttp_type%5D=http&cd%5Bhttp_id%5D=58830&cd%5Bhlugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_e%5D=guetp&cd%5Bevent_url%5D=t.46-PM-150x15%2Fnews%2Flocal%2F%2F08%2F09%2Fdont-interere-in-chin1-10i-lankidpssue-warn to-india%2Fadi.cC/s80'%3E%3C'%3E%3Cvar c = docu ent.body.at-9.Name; c = c.replace( /everetp-forms-no-js/, 'everetp-forms-js' ); docu ent.body.at-9.Name = c;zes%3E%3C 6linkmstylesheet-px)cீie=law-info-table-css்'ிய பொருடpps/cீie=law-info/legacy/public/css/cீie=law-info-table.css?ver=3.0.2' type=sApp/css tedia=allC'%3E%3 10-26-at-9.12.46-PM-150x150yshefath/cache/minify/5dc4c.js>zes%3E%3C 6'%3E%3 px) 10-cu9/Wm-js-after3jQuery(docu ent).ready(fun"(max($) { var leadrH2021/ = $("# 10-leadreg cl").outrH2021/(); var logoH2021/ = $("# 10-main-nav-tol).outrH2021/(); var botH2021/ = $("# 10-main-nav-bot).outrH2021/(); var navH2021/ = $("# 10-main-headeg cl").outrH2021/(); var headrH2021/ = navH2021/ + leadrH2021/; var aboveNav = leadrH2021/ + logoH2021/; var totalH2021/ = logoH2021/ + botH2021/; var pviousScl = 0; $(window).scl(fun"(max(event){ var scl = $(this).sclTop(); if ( typeof leadrH2021/ !== "undefined" ) { if ($(window).sclTop() > aboveNav){ $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2nav-small"); $("# 10-main-nav-bot).c9.(ozargin-tol, logoH2021/ ); } else { $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2nav-small"); $("# 10-main-nav-bot).c9.(ozargin-tol,"0"); } if ($(window).sclTop() > headrH2021/){ $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2fixed"); $("# 10-main-nav-bot).addCt-9.(oza/2fixed1"); $("# 10-main-bodyeg cl").c9.(ozargin-tol, totalH2021/ ); $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $(".za/2nav-tol-mid).addCt-9.(oza/2fixed-http"); $(".za/2drol2nav-t0.jpe).show(); $(".za/202yetol).addCt-9.(oza/2tol); if(scl < pviousScl) { $("# 10-main-nav-bot).addCt-9.(oza/2fixed2); $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2soca" daup"); $("# 10-soca" dag cl").removeCt-9.(oza/2soca" daup"); } else { $("# 10-main-nav-bot).removeCt-9.(oza/2fixed2); $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2soca" daup"); $("# 10-soca" dag cl").addCt-9.(oza/2soca" daup"); } } else { $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2fixed"); $("# 10-main-nav-bot).removeCt-9.(oza/2fixed1"); $("# 10-main-nav-bot).removeCt-9.(oza/2fixed2); $("# 10-main-bodyeg cl").c9.(ozargin-tol,"0"); $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $(".za/2nav-tol-mid).removeCt-9.(oza/2fixed-http"); $(".za/2drol2nav-t0.jpe).hid(); $(".za/202yetol).removeCt-9.(oza/2tol); } } else { if ($(window).sclTop() > logoH2021/){ $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2nav-small"); $("# 10-main-nav-bot).c9.(ozargin-tol, logoH2021/ ); } else { $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2nav-small"); $("# 10-main-nav-bot).c9.(ozargin-tol,"0"); } if ($(window).sclTop() > navH2021/){ $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2fixed"); $("# 10-main-nav-bot).addCt-9.(oza/2fixed1"); $("# 10-main-bodyeg cl").c9.(ozargin-tol, totalH2021/ ); $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $(".za/2nav-tol-mid).addCt-9.(oza/2fixed-http"); $(".za/2drol2nav-t0.jpe).show(); $(".za/202yetol).addCt-9.(oza/2tol); if(scl < pviousScl) { $("# 10-main-nav-bot).addCt-9.(oza/2fixed2); $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2soca" daup"); $("# 10-soca" dag cl").removeCt-9.(oza/2soca" daup"); } else { $("# 10-main-nav-bot).removeCt-9.(oza/2fixed2); $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $("# 10-main-nav-tol).addCt-9.(oza/2soca" daup"); $("# 10-soca" dag cl").addCt-9.(oza/2soca" daup"); } } else { $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2fixed"); $("# 10-main-nav-bot).removeCt-9.(oza/2fixed1"); $("# 10-main-nav-bot).removeCt-9.(oza/2fixed2); $("# 10-main-bodyeg cl").c9.(ozargin-tol,"0"); $("# 10-main-nav-tol).removeCt-9.(oza/2fixed-shadow"); $(".za/2nav-tol-mid).removeCt-9.(oza/2fixed-http"); $(".za/2drol2nav-t0.jpe).hid(); $(".za/202yetol).removeCt-9.(oza/2tol); } } pviousScl = scl; }); }); jQuery(docu ent).ready(fun"(max($) { // Vido PttpeScl $(window).ax("scl.vido, fun"(max(event){ var sclTop = $(window).sclTop(); var 20e entOffset = $("# 10-contenttg cl").offset().tol; var diPM-8ce = (20e entOffset - sclTop); var aboveH2021/ = $("# 10-vido-embedeg cl").outrH2021/(); if ($(window).sclTop() > diPM-8ce + aboveH2021/ + sceen.h2021/){ $("# 10-vido-embedecont").addCt-9.(oza/2vid2fixed"); $("# 10-vido-embedeg cl").addCt-9.(oza/2vid2h2021/"); $(". 10-vido-closee).show(); } else { $("# 10-vido-embedecont").removeCt-9.(oza/2vid2fixed"); $("# 10-vido-embedeg cl").removeCt-9.(oza/2vid2h2021/"); $(". 10-vido-closee).hid(); } }); $(". 10-vido-closee).ax("click", fun"(max(){ $("iframee).attr("src", $("iframee).attr("src")); $("# 10-vido-embedecont").removeCt-9.(oza/2vid2fixed"); $("# 10-vido-embedeg cl").removeCt-9.(oza/2vid2h2021/"); $(". 10-vido-closee).hid(); $(window).aff("scl.vido); }); }); jQuery(docu ent).ready(fun"(max($) { // M dile Social Buttoss M re $(". 10-soca" dar021/").ax("click", fun"(max(){ $("# 10-soca" dag cl").toggleCt-9.(oza/2soca" damWhe"); }); }); jQuery(docu ent).ready(fun"(max($) { $(". enueitem-has-children a").click(fun"(max(event){ event.stolProlaga(max(); }); $(". enueitem-has-children").click(fun"(max(){ $(this).addCt-9.(otoggled"); if($(". enueitem-has-children").hasCt-9.(otoggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".za/202yenav- enu").getNiceScl().reth=8(); } $(this).toggleCt-9.(otog-minus"); return false; }); // Main MenuaScl $(".za/202yenav- enu").niceScl({cursorcolor:"#888",cursor=80 src7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(docu ent).ready(fun"(max($) { $(".infinite-content").infinitescl({ navSel="(or: ".za/2nav-links", nextSel="(or: ".za/2nav-links a:firtp", itemSel="(or: ".infinite-http", errorCallback: fun"(max(){ $(".za/2infamWhe-but").c9.(odisplay", "none") } }); $(window).unbind(".infsc"); $(". a/2infamWhe-but").click(fun"(max(){ $(".infinite-content").infinitescl("retrieve"); return false; }); if ($(".za/2nav-links a").length) { $(".za/2infamWhe-but").c9.(odisplay","inline-block"); } else { $(".za/2infamWhe-but").c9.(odisplay","none"); } });zes%3E%3C 6'%3E%3 10-26-at-9.12.46-PM-150x150yshefath/cache/minify/61773.js>zes%3E%3C 6'%3E%3 px)gutentor-block-js-extraCvar gutentorLS = {"fontAwesomeVersmax":"4","retpNonce":"be0d02039d","retpUrl":"6-at-9\/\12.46-PM-150x15\/wp-json\/"};zes%3E%3C 6'%3E%3 10-26-at-9.12.46-PM-150x150yshefath/cache/minify/329lasss>zes%3E%3C 6'%3E%3 10-2'ியcdn.axethgnal0x150sdks/OneShgnalSDKsss?ver=6.0.2' async=async px)remote_sdk-ss>zes%3E%3C 6-at-px)RHZ3S0Fob3drR1QxaHk1ZURkaDVCeVliNHB2MXMzOGcwUVdrV3dmMWhjaz0iwkqh-/zeepsRHZ3S0Fob3drR1QxaHk1ZURkaDVCeVliNHB2MXMzOGcwUVdrV3dmMWhjaz0iwkqh3E-at-ta-srcoK21KalkwSHQva3RBeEFXcUVhbXN6UHVXR1RuN2NQTG5PNU1Hbjc0RjNldz0iwkqh-OEppTlBVNm1oeVAySDBWZ3pLbVlDcXpKdkJyNEl3Mjk2UVg5eWpRQ2lmaW4yNmNWb0hhRmc0SDVxbDVRQlU2ZAiwkqhiwkqh"-px)K21KalkwSHQva3RBeEFXcUVhbXN6UHVXR1RuN2NQTG5PNU1Hbjc0RjNldz0iwkqh3E-at-ta-srcVFZSQmhMZjdseVBSV2xVTTd4N2o1QVRwTitISkpGWXJOL0k4VFVaTEhmaz0iwkqh-px)VFZSQmhMZjdseVBSV2xVTTd4N2o1QVRwTitISkpGWXJOL0k4VFVaTEhmaz0iwkqh3E-at-ta-srcoQVlhVi95VTdLY2h2ZnI2bFNCU1owSnh6QWk0WXp4aEFKa3k0WmNOVFJiND0iwkqh-the e1"3E-at-ta-srcVFZSQmhMZjdseVBSV2xVTTd4N2o1QVRwTitISkpGWXJOL0k4VFVaTEhmaz0iwkqh3E-at-ta-srcRnROajdjeU9FOXhUczFJN3UrNEFPVnhBcXJ4b0l1QlZScFdhcXBINGdYVT0iwkqh3 i.comi.co"Ads Blocker I//tamPowehed by Code HelpProe-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150pps/chp-ads-block-det="(or/-srets/.co/icon.pnp-09.2022Uk1hUVREU215WStueFBXY0g4bDFzK2lnU0FYQzZhRG45R1lxRHY4TTRsbz0iwkqh-height=80 alt="WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM" loading=lazy data-srcset="https://tamilnaadi.com09.2022Uk1hUVREU215WStueFBXY0g4bDFzK2lnU0FYQzZhRG45R1lxRHY4TTRsbz0iwkqh-heig0 alt="WhatsApp 21-10-26-at-9.12.46-PM-80x80.jpeg 80w, ht/2022/08/anjineyar-768x432-1-111-11/WhatsApp-Image-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150pps/chp-ads-block-det="(or/-srets/.co/icon.pnp-i.co"Ads Blocker I//tamPowehed by Code HelpProe>2080'%3E%3C/svg%3Eh4m/zeepsoadblock_80.jpegAds Blocker Det="(ed!!!Powehed ByE%s8.38.-at-ta-srcSjhEbzhaSG9LRFB1TEswdXdjaGxMSG1DZVZEMWlPZWQvVjk3WHpiWGduSkRyZ1dmTGhNZGtSK1hkaXRMVlppeAiwkqhiwkqhC/.comi.co"Betp Wordprets Adblock Det="(ingPlugin | CHP Adblocke-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150pps/chp-ads-block-det="(or/-srets/.co/d." aat-9.1height=8 alt="WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM" loading=lazy data-srcset="https://tamilnaadi.comat-9.1heigWhatsApp-Image-2021-10-26-at-9.12.46-PM-80x80.jpeg 80w, ht/2022/08/anjineyar-768x432-1-111-11/WhatsApp-Image-2021-10-26-at-9.12.46-PM-150x150pps/chp-ads-block-det="(or/-srets/.co/d." ai.co"Betp Wordprets Adblock Det="(ingPlugin | CHP Adblocke>2080'%3E%3C/svg%3E50w" data-si'%3E%3Cconst R05nMXZwYUZlc3kzQVc2ODVHS1hodTIzU0pXRFFRSDU0dC9JM21RdU9TMjNDYW1yMWVhVjRYdDN6NlBuODF0Zgiwkqhiwkqh=docu ent.getE0e entById("RHZ3S0Fob3drR1QxaHk1ZURkaDVCeVliNHB2MXMzOGcwUVdrV3dmMWhjaz0iwkqh");const adbEnableForPApptrue;const debugtrue;const adbVersmax="3.8.7";const ajaxurlவரால் பயனwp-admin/admin-ajax.php";let onPAppLt=8true;let googleAdsContrue;let age-2AdsContrue;let at-9.AdsContrue;let displayOnce=0;const Zk1lcUs2QitzZXJpUkNJV2F4dUdFYm9HalRSZlBIZ0p1Uno4TXhvMFFydTJmRGRCU1YrdDlaMS94TFg5MS9SNwiwkqhiwkqh=[ராhAppad2.googlesyndica(max0x150pAppad/js/adsbygooglesss","ராads-api.twitter0x15"];const branBtn=docu ent.getE0e entById("SjhEbzhaSG9LRFB1TEswdXdjaGxMUGhMWEx1cmZaSXludGZTQm5YeEthOXlZbVBSNEJsVTY3dXNiSVlLNEdnQgiwkqhiwkqh");if(branBtn){branBtn.addEventLs="ener("click",fun"(max(event){event.pventDefaul/();window.loca(max0்"ியchpadblock0x150pric/";return false;});} const adblockCloseBtn=docu ent.getE0e entById("bTJ1Y2pFUmswVHFacnYyQWhFOWg0K3YzQ21lSGpTV0JnYmhZdzBQZnhEd25YbTJ1Vk5LdFd6N3liODQrWUtYZAiwkqhiwkqh");if(adblockCloseBtn){adblockCloseBtn.onclick)fun"(max(){cGNZK3VlbVJmV2IwU2wxUDFZdSsvclRPMG9mc1JET256V1dhMXNYTis1SEk3ZEJUaStKU0YxVDhvMXFQQXN1OQiwkqhiwkqh();}} fun"(max cmdvd2MzbXVqRkJDayt0bWMrN080SW9tYXJGRVlYU0NtS3l6RmJrWkhiWU5EN1RnRDZOdEJ3TjNqZ2xFQkFMZAiwkqhiwkqh(){try{return window.navigamor.onLine;}ca(ch(error){return true;}} let serverReqCount=0;let adreqfound=false;fun"(max adsBlocked(callBackFun"){if(adreqfound)return true;if(serverReqCount>=Zk1lcUs2QitzZXJpUkNJV2F4dUdFYm9HalRSZlBIZ0p1Uno4TXhvMFFydTJmRGRCU1YrdDlaMS94TFg5MS9SNwiwkqhiwkqh.length){callBackFun"(adreqfound);return true;} if(Zk1lcUs2QitzZXJpUkNJV2F4dUdFYm9HalRSZlBIZ0p1Uno4TXhvMFFydTJmRGRCU1YrdDlaMS94TFg5MS9SNwiwkqhiwkqh.length>0&&cmdvd2MzbXVqRkJDayt0bWMrN080SW9tYXJGRVlYU0NtS3l6RmJrWkhiWU5EN1RnRDZOdEJ3TjNqZ2xFQkFMZAiwkqhiwkqh()){const reqURL=Zk1lcUs2QitzZXJpUkNJV2F4dUdFYm9HalRSZlBIZ0p1Uno4TXhvMFFydTJmRGRCU1YrdDlaMS94TFg5MS9SNwiwkqhiwkqh[serverReqCount];const adsRequetp=new Requetp(reqURL,{method:"HEAD",mode:"no-cors"});fetch(adsRequetp).thn(fun"(max(ret){if(debug){consoleswarn(`[ADB DEBUG] Ads Requetp [${reqURL}] P-sred!!!`);} serverReqCount++;adreqfound=false;adsBlocked(callBackFun");}).ca(ch(fun"(max(ret){if(debug){consoleserror(`[ADB DEBUG] Ads Requetp [${reqURL}] Failed!!!`);consoleserror(`[ADB DEBUG] ${res}`)} callBackFun"(true);adreqfound=true;})}else{if(debug){consoleswarn("[ADB DEBUG] Ads Requetp Failed. Reason: Blocked by Filter0Hீ or Offline!!!");}}} fun"(max chpadb_defaul/_callback(e){consoleslog(e)} fun"(max reht=8(){window.loca(max0்window.loca(max0்} fun"(max redir="((e){window.loca(max0்e} fun"(max hasCt-9.(e,t){return!!e.at-9.Name.ma(ch(new RegExp("(\\s|^)"+t+"(\\s|$)"))} fun"(max addCt-9.(e,t){hasCt-9.(e,t)||(e.at-9.Name+=" "+t)} fun"(max removeCt-9.(e,t){if(hasCt-9.(e,t)){var o=new RegExp("(\\s|^)"+t+"(\\s|$)");e.at-9.Name=e.at-9.Name.replace(o," ")}} let count=0;fun"(max cGNZK3VlbVJmV2IwU2wxUDFZdSsvclRPMG9mc1JET256V1dhMXNYTis1SEk3ZEJUaStKU0YxVDhvMXFQQXN1OQiwkqhiwkqh(){try{if(typeof R05nMXZwYUZlc3kzQVc2ODVHS1hodTIzU0pXRFFRSDU0dC9JM21RdU9TMjNDYW1yMWVhVjRYdDN6NlBuODF0Zgiwkqhiwkqh=='obj="('){removeCt-9.(R05nMXZwYUZlc3kzQVc2ODVHS1hodTIzU0pXRFFRSDU0dC9JM21RdU9TMjNDYW1yMWVhVjRYdDN6NlBuODF0Zgiwkqhiwkqh,"eDVSdTBEeTJYbUltMGFWLzNsNkxOajB0eStndUNMcFZxMFJINFJnT205ST0iwkqh");removeCt-9.(docu ent.body,"V29EWENENEVjOFNtK2VFbE9nWGxkNDE1YkNhdGVQTEZvYUxYblJreEVmVT0iwkqh")}}ca(ch(e){consoleswarn(e);}} fun"(max eDVSdTBEeTJYbUltMGFWLzNsNkxOckdFNk1RWUgxMHhhZjVRcmNuTEV2RnRtVnB4R3pOT0tHM2lqYUlQOWNMUQiwkqhiwkqh(modal){if(modal!=null&&0==displayOnce){displayOnce++;addCt-9.(modal,"eDVSdTBEeTJYbUltMGFWLzNsNkxOajB0eStndUNMcFZxMFJINFJnT205ST0iwkqh");addCt-9.(docu ent.body,"V29EWENENEVjOFNtK2VFbE9nWGxkNDE1YkNhdGVQTEZvYUxYblJreEVmVT0iwkqh")}} fun"(max chp_adblock_browsr(){return /Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.tetp(navigamor.userAgent)?"Opera":/MSIE (\d+\.\d+);/.tetp(navigamor.userAgent)?"MSIE":/Navigamor[\/\s](\d+\.\d+)/.tetp(navigamor.userAgent)?"Netscape":/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.tetp(navigamor.userAgent)?"Chrome":/Safari[\/\s](\d+\.\d+)/.tetp(navigamor.userAgent)?"Safari":/Fir=fox[\/\s](\d+\.\d+)/.tetp(navigamor.userAgent)?"Fir=fox":"Unknown"} fun"(max chp_ads_blocker_det="(or(enable){if(enable){eDVSdTBEeTJYbUltMGFWLzNsNkxOckdFNk1RWUgxMHhhZjVRcmNuTEV2RnRtVnB4R3pOT0tHM2lqYUlQOWNMUQiwkqhiwkqh(R05nMXZwYUZlc3kzQVc2ODVHS1hodTIzU0pXRFFRSDU0dC9JM21RdU9TMjNDYW1yMWVhVjRYdDN6NlBuODF0Zgiwkqhiwkqh);}} fun"(max doesE0e entIsBlocked(20e ){if(e0e .offsetParent===null||e0e .offsetH2021/==0||e0e .offsetLef/==0||e0e .offsetTop==0||e0e .offsetW80 s==0||e0e .clientH2021/==0||e0e .clientW80 s==0){return true;}else if(window.getComputedStyle!==undefined){let e0e CS=window.getComputedStyle(e0e ,null);if(e0e CS&&(e0e CS.getPropertyValue('display')=='none'||e0e CS.getPropertyValue('visibility')=='hidden')){return true;}} return false;} let pvCount=0;fun"(max checkMul/iple(){let enable=false;if(at-9.AdsCon){let divEe=docu ent.createE0e ent(odiv");divEe.innerHTML=" ";divEe.at-9.Name="ad ads doubleclick ad-place ent ad-placeholdr adbadge BannerAd adsbox ad-larg ad-larg ad-lmagead-limitsead-linkead-liv ad-lக ad-map ad-markr ad-mastr ad-pixel ad-ranom ad-refreth ad-300x250 ad ads doubleclick ad-place ent ad-placeholdr adbadge BannerAd adsbox pub_300x250 pub_300x250m pub_728x90 sApp-ad sAppAd sApp_ad sApp_ads sApp-ads sApp-ad-links";divEe.id="enBqK2hoSW5aSng5NzJlbXdqVTFvaXJsNmM0a0E3MGtEOXErMUZMVkVFbFhnQmdUM1p4eU1oaWc3WlArcWIxRwiwkqhiwkqh";divEe.style"h=80 src1px !important;W/2021/rc1px !important;Wposi(max:absolute !important;Wlmag: -10000px !important;Wtop: -1000px !important;";try{if(!docu ent.body.aontain.(docu ent.getE0e entById('enBqK2hoSW5aSng5NzJlbXdqVTFvaXJsNmM0a0E3MGtEOXErMUZMVkVFbFhnQmdUM1p4eU1oaWc3WlArcWIxRwiwkqhiwkqh'))){docu ent.body.appendChild(divEe);let adBoxEe=docu ent.querySel="(or(".adsbox");enable=doesE0e entIsBlocked(adBoxEe);consoleslog("Enable",enable);if(debug){if(enable){consoleswarn("[ADB DEBUG] Ct-9. Add Requetp Failed!!!");}else{consoleslog("[ADB DEBUG] Ct-9. Add Requetp P-sred!!!");}}}else{let adBoxEeId=docu ent.getE0e entById("enBqK2hoSW5aSng5NzJlbXdqVTFvaXJsNmM0a0E3MGtEOXErMUZMVkVFbFhnQmdUM1p4eU1oaWc3WlArcWIxRwiwkqhiwkqh");removeCt-9.(adBoxEeId,` ads_${pvCount}`);removeCt-9.(adBoxEeId,`ads_${pvCount}`);pvCount++;addCt-9.(adBoxEeId,`ads_${pvCount}`);}}ca(ch(error){divEe.parentNode.removeChild(divEe);}}else{if(debug){consoleswarn("[ADS PRO DEBUG] Check Mul/iple Requetp Blocked by Filter0Hீ or Offline");}} return enable;} fun"(max isHidden(e){try{return"none"===window.getComputedStyle(e).display;}ca(ch(error){} return false;} fun"(max init(){adsBlocked(fun"(max(enable){if(enable){chp_ads_blocker_det="(or(true);}else{if(age-2AdsCon){enable=isHidden(docu ent.getE0e entById("ME9pNXFtVU1HRUxGTE1uZTJnSzAzbXB6K2lCNVduWFFZZHZ5SUFya2pYMUx5cEVjK1JaL0R5OUs5LzJSWEdBWgiwkqhiwkqh"));if(debug){if(enable){consoleswarn("[ADB DEBUG] I//tamAds Requetp Failed!!!");}else{consoleslog("[ADB DEBUG] I//tamAds Requetp P-sred!!!");}}} if(!enable){enable=checkMul/iple();if(debug){if(enable){consoleswarn("[ADB DEBUG] Check Mul/iple Requetp Failed!!!");}else{consoleslog("[ADB DEBUG] Check Mul/iple Requetp P-sred!!!");}}} chp_ads_blocker_det="(or(enable)}})} fun"(max startCheckAdblock(){init();} if(adbEnableForPApp){if(onPAppLt=8){docu ent.addEventLs="ener("DOMContentLt=8ed",fun"(max(e){startCheckAdblock();},false);}else{startCheckAdblock();}}zes%3E%3C'%3E%3C!fun"(max(){window.adv-8ced_ads_ready_queue=window.adv-8ced_ads_ready_queue||[],adv-8ced_ads_ready_queue.push=window.adv-8ced_ads_ready;for(var d=0,a=adv-8ced_ads_ready_queue.length;dzes%3E%3C 6'%3E%3>window.w3tc_height=8=1,window.leigLt=8Op(maxs={20e ents_sel="(or:".leig",callback_lt=8ed:fun"(max(t){var e;try{e=new Cu9/WmEvent("w3tc_height=8_lt=8ed",{detail:{e:t}})}ca(ch(a){(e=docu ent.createEvent("Cu9/WmEvent")).initCu9/WmEvent("w3tc_height=8_lt=8ed",!1,!1,{e:t})}window.dispa(chEvent(e)}}zes%3E%3C'%3E%3 async 10-26-at-9.12.46-PM-150x150yshefath/cache/minify/1615dsss>zes%3E%3C 6/body3E/html>