Connect with us

அரசியல்

ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித்! –  ஐமச முடிவு

Published

on

sajith 2

எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக முன்மொழிவதற்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமையிலான கூட்டணி தீர்மானித்துள்ளது.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் உள்ளடங்கலாக பங்காளி கட்சிகளுனுடைய விசேட கூட்டம் கொழும்பில் இன்று நடைபெற்றது.

இதன்போது ஜனாதிபதி பதவிக்கான வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாசவின் பெயரை கட்சியின் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார முன்மொழிந்தார். அதனை தவிசாளர் சரத் பொன்சேகா வழிமொழிந்தார்.

#SriLankaNews

Advertisement
et>
You m:7mW="faApp-hema.pconte07-09=at-8.25.57-PMd80xle>Yoeu -2.jpg 1080w, https://tamilnaadi.com/zeepso7mW="faApp-hema.pconte07-09=at-8.25.57-PMds5tit50-10e0: 50 .jpg 768w" த௵ிபலிடனை் ம! &துஇநுுக்ஙைஇ ti்றப்஁ வஈ஍டி னகை் ம! &யவதளஸிறசபொி! 2வு 1" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepso7mW="faApp-hema.pconte07-09=at-8.25.57-PMd80xle>Yoeu pg 768w" data-sizes="(mawidth: 1080px8.dt"
 • et>
  et>
  et>
  et>
  You m:imW="faApp-hema.pconte08ent=at-9.37.42-PMd80xle>Yoeu -2.jpg 1080w, https://tamilnaadi.com/zeepsoomW="faApp-hema.pconte08ent=at-9.37.42-PMds5tit50-10e0: 50 .jpg 768w" ன௚க்கைுபடுஂதவிஈ்2ி -ச பமா்கபஸிஂ் இன்ன௚க்க ஜனவித௅தன/ >கசறின்படுக்க வஅசபொன௰ிப/ >வஞிய253C/svg%3E" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoimW="faApp-hema.pconte08ent=at-9.37.42-PMd80xle>Yoeu pg 768w" data-sizes="(mawidth: 1080px8.dt"
 • et>
  இலஙay lirtitle"> ன௚க்கைுபடுஂதவிஈ்2ி ுக!ச பமா்கபஸிஂ் இன்ன௚க்க ஜனவித௅தன/ >கசறின்படுக்க வஅசபொன௰ிப/ >வஞியh2>ii>
  You m:7/W="faApp-hema.pconte07-29=at-8.38.38-PMdsd80xle>Yoeu -2.jpg 1080w, https://tamilnaadi.com/zeepso7mW="faApp-hema.pconte07-29=at-8.38.38-PMdsds5tit50-10e0: 50 .jpg 768w" அசக்கிஸி஁ட் ம! & &யடுவ? 263C/svg%3E" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepso7/W="faApp-hema.pconte07-29=at-8.38.38-PMdsd80xle>Yoeu pg 768w" data-sizes="(mawidth: 1080px8.dt"
 • et>
  அசக்கிஸி஁ட் ம!! & &யடுவ?h2>ii>
  You m:7/W="faApp-hema.pconte07-29=at-8.38.38-PMd80xle>Yoeu -2.jpg 1080w, https://tamilnaadi.com/zeepso7mW="faApp-hema.pconte07-29=at-8.38.38-PMds5tit50-10e0: 50 .jpg 768w"'tiட௨டுன்211; நடுத஁ வஈ஁': ன் &ப்டஇடிடமன்படு சக௮றி஁ 273C/svg%3E" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepso7/W="faApp-hema.pconte07-29=at-8.38.38-PMd80xle>Yoeu pg 768w" data-sizes="(mawidth: 1080px8.dt"
 • et>
  et>
  et>
  ு6;tiநடு யிய2 -தள் மகபஸிறார ய ரலஈ்ii> <

  ிay lire