script> ] ெயி "தள//a] லஙிை//a] ர] "தல//a] "த்ி "த] = //a] நி "த] //a] லக] = //a] "த] மி//a] ] ொலதள//a] ொழ த போிு//a] தத] //a] ழு ுதிள//a] ம] ுதிள//a] ] ி "//a] ] மி//a] ர] "தல//a] தத//a] "த= //a] "தி] = //a] ொழ "திமி= //a] ] = //a] ு] ] = //a] = த த வ= //a] ோ "த= //a] ] ொலதள//a] ர] "தல//a] ர] "தல ] ர] ிு//a] லக] = //a] "த] மி//a] தத] //aBiggBossTttps//a] ] வூல= //a] ரத= //a] ஈ] ை//a] ]ி] = //a] ] தள//aRIP Board//aplupanyEleme=heet , #soc ):(d>Conn=g| site usGeMpanr/ulyEleme="heet , #soc lise nav-tosition:i>/scr>//a//a//a//a//a<2F&# h thod=getylesoearch2F&# ar F="RSD href=https://tamilna > <):(derylesheetp-fea):(d-fly-bEleme="nav-tosition:i>plaitle=RSD href=httpfacebookmilnahttps://taadi. target=_blank>lupanyEleme="heetmvp-soc bvp fab fa-facebook-f">//Mpanr//a> lupanyEleme="heetmvp-soc bvp fab fa-hsitter">//Mpanr//a> lupanyEleme="heetmvp-soc bvp fab fa-a.srcguam">//Mpanr//a> lupanyEleme="heetmvp-soc bvp fab fa-[src*=\">//Mpanr//a>//div/supanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanr//div /h2yEleme="heetvp-f-tion'">https://tamiln<)4>] ரணநி ] ோிி ] "தஈ] ல ] "துவதி!plupanyEleme="heetmvp-search#bvp fa fa-search fa-2bheetoearch#stenes-GeMpanr//div/supanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanrplupanrGeMpanr//div] ெயி "தள//a] லஙிை//a] ர] "தல//a] "த்ி "த] = //a] நி "த] //a] லக] = //a] "த] மி//a] ] ொலதள//a] ொழ த போிு//a] தத] //a] ழு ுதிள//a] ம] ுதிள//a] ] ி "//a] ] மி//a] ர] "தல//a] தத//a] "த= //a] "தி] = //a] ொழ "திமி= //a] ] = //a] ு] ] = //a] = த த வ= //a] ோ "த= //a] ] ொலதள//a] ர] "தல//a] ர] "தல ] ர] ிு//a] லக] = //a] "த] மி//a] தத] //aBiggBossTttps//a] ] வூல= //a] ரத= //a] ஈ] ை//a] ]ி] = //a] ] தள//aRIP Board//a/supanyEleme="heetmvp-search#bvp fa fa-search fa-2bheetoearch#stenes-GeMpanr//div] ரணநி ] ோிி ] "தஈ] ல ] "துவதி!/simg alt gta-(a,se" cSD href=secure.guavgtarmilnaavgtar/e4ec1db38a5b3822ae6784790c38ba7f?s=92&eshm&r=g 2xnefdth: 0=46 b.styl46 deco-col=Ya(g) gta-(a,b'SD href=secure.guavgtarmilnaavgtar/e4ec1db38a5b3822ae6784790c38ba7f?s=46&eshm&r=g'yEleme='avgtar avgtar-46 photo city:0}.'pt as' gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>

Published//->plupanyEleme=heetp, .m gte>1 ] " = ago//Mpanr/p>on//->plupanyEleme="heetp, .m gte up gtedi>] 9, 2022By//->plupanyEleme="author-">Anarkala//a>//Mpanr//div/simg b.styl13A1fdth: 0=450 alty"Jonshanyfern8*Ma" deco-col=Ya(g) fetchpriority=hh: y gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Jonshan-fern8*Ma.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 13A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Jonshan-fern8*Ma-300x113.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 3A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Jonshan-fern8*Ma-1024x384.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1024w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Jonshan-fern8*Ma-768x288.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 768w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Jonshan-fern8*Ma-1536x576.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 1536wneftion'="] ரணநி ] ோிி ] "தஈ] ல ] "துவதி! 1" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l2cal/Jonshan-fern8*Ma.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 13A1px) 100vw, 13A1px"yEleme="attachush(- tton- -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/saitle=R# onstene="b..inito.he(nk hrc='httpfacebookmilnasharer.php?uRSD href=https://tamilnaadi.com/new2022cal/09/%e0%ae%9a%e0%ae%b0%e0%ae%a3%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%9c%e0%af%8b%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%a3%e0%af%88%e0%ae%af/&t=] ரணநி ] ோிி ] "தஈ] ல ] "துவதி!', 'facebookShare', 'b.styl626,dth: 0=436'); otype=afalse;"ytion'="Share on Facebook"/siyEleme="fa fa-2bfa-facebook" aria-hidds-=true-Gei /siyEleme="fa fa-2bfa-hsitter" aria-hidds-=true-Gei /siyEleme="fa fa-2bfa-piPterest-p" aria-hidds-=true-Gei /siyEleme="fa fa-2bfa-envelo.h" aria-hidds-=true-Gei /saitle=R# onstene="b..inito.he(nk hrc='httpfacebookmilnasharer.php?uRSD href=https://tamilnaadi.com/new2022cal/09/%e0%ae%9a%e0%ae%b0%e0%ae%a3%e0%ae%9f%e0%af%88%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%9c%e0%af%8b%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%a3%e0%af%88%e0%ae%af/&t=] ரணநி ] ோிி ] "தஈ] ல ] "துவதி!', 'facebookShare', 'b.styl626,dth: 0=436'); otype=afalse;"ytion'="Share on Facebook"/siyEleme="fa fa-facebook" aria-hidds-=true-GeiShareGeMpanrpl/li /siyEleme="fa fa-hsitter" aria-hidds-=true-GeiTweetGeMpanrpl/li /siyEleme="fa fa-piPterest-p" aria-hidds-=true-Gei /siyEleme="fa fa-whatsing" aria-hidds-=true-Gei /siyEleme="fa fa-envelo.h-o" aria-hidds-=true-Gei /siyEleme="fa fa-ellipsis-h" aria-hidds-=true-Gei

] ி் ] மிர ] ோிி ] ெரி்ி] ை ] னி"த 8 ] ] ] கிு ி ] " "த] ] " "தித த த ] ] "்ு] ்ு ] ]ி]ஈ]மி ந" "திம ] ிு ] ] ] ] த த "தி"தி .//->

] வ " ைத செயி "ி ] ோமி ந" "த] ] "திதி ] "த "த] ஈ] ] வ " ] ரணய] = "ர நம]ஈித த ] ணி ] ] ]ி]ஈ]மி ந" "திம ] ]ி] ] ு்ிு ] "தஈிள த கிு ] ிு ] த த ] "திதி தி .//->

] ]ிி ] ெரி்ி ] ி ] ெயி ி ] த த] ஈ ] ொடரி த ] ]ி]ஈ]மி ந" "திம ] ு] ] ரிிை  "ழ] ிு = "ர ந" "தித த த ] ] "்ு] ] வ "ிு ] "த ] த த ய] = ""திதி ] ணி ] ோமி ந" "த] ஁ிு ] ]ி]ஈ]மி ந" "திம ] த த "தி"தி .//->

#SriLankaNewss/a>/supanyEleme="p, .mrwp-s-isig dashisigs dashisigs-char"-oar">//Mpanr/supanyEleme=p, .mrwp-s-label>P, . Vwp-s://Mpanr/supanyEleme=p, .mrwp-s-count>97GeMpanr//divplupanyEleme=heetp, .mtags-):(der>Rsitied Topics://Mpanrlupanyli.mprop=keywords>Fe;"ureds/a>Jonshanyfern8*Mas/a>srilankas/a>https://tas/a>https://taNewss/a>l/div plupanyEleme="heetprev-nex"-labelmnav-tosition:i>Up Nex"//Mpanr/p>இரா ஈ "தத த த ] " ] ரண!//div/saitle=RSD href=https://tamilnaadi.com/new2022cal/09/the-p-sk-istmo-longer-p-ndatorma "> plupanyEleme="heetprev-nex"-labelmnav-tosition:i>Don't Miss//Mpanr/p>இன கி = "] மி் ிிை! – ] ு] ] ] மிு ] ற "த] பி//p//div/divyEleme=heetorg-vp-f li.mprop=vp-f li.mRAM =fit:mternah hrref=schema://apI-bloOl==g|>/simg gta-(a,bSD href=https://tamilnazeepsozaws/l3ca7=https://ta-s/l3-v1_1.svg Eleme=city:0}.pt as' gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>plupanyEleme=heetwidgete-wid-tion'>You may likeGeMpanr//h4r/ulyEleme="heetrsitied-p, .s#nise nav-tositiedi>/saitle=RSD href=https://tamilnaadi.com/new2023ca7=26/sri-lankan#"upee-;a[b]-today-10a ">/scr>/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"] ொடர ] ிி] ] நி திி ] லஙிை "] "" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-371-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-371-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-371-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ொடர ] ிி] ] நி திி ] லஙிை "] " 2" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-371-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"] ொடர ] ிி] ] நி திி ] லஙிை "] "" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-371-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-371-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ொடர ] ிி] ] நி திி ] லஙிை "] " 3" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-371-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ொடர ] ிி] ] நி திி ] லஙிை "] "//p /scr>/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"] நி ந மளத ] ] = ிளிு ] ] ச" ] ] மிிமள: ""ததி "த] ] ற "த] பி" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=rtjy-206-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=rtjy-206-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=rtjy-206-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] நி ந மளத ] ] = ிளிு ] ] ச" ] ] மிிமள: ""ததி "த] ] ற "த] பி 4" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=rtjy-206-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"] நி ந மளத ] ] = ிளிு ] ] ச" ] ] மிிமள: ""ததி "த] ] ற "த] பி" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=rtjy-206-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=rtjy-206-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] நி ந மளத ] ] = ிளிு ] ] ச" ] ] மிிமள: ""ததி "த] ] ற "த] பி 5" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=rtjy-206-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] நி ந மளத ] ] = ிளிு ] ] ச" ] ] மிிமள: ""ததி "த] ] ற "த] பி//p /scr>

] "கிு ] மி ிா ] ி ] ]ிள ] ] ி] ] ி ] = .] "தள!! ] ] ]ி//p /scr>/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"] ரிி ] ] ிள"திு ] "த] ி ] ற "த] தி ! ] த த ந] தி" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=23-64abe599b268a-4A1x240.jpeg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=23-64abe599b268a-590x354.jpeg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ரிி ] ] ிள"திு ] "த] ி ] ற "த] தி ! ] த த ந] தி 6" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=23-64abe599b268a-4A1x240.jpeg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"] ரிி ] ] ிள"திு ] "த] ி ] ற "த] தி ! ] த த ந] தி" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=23-64abe599b268a-80x80.jpeg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=23-64abe599b268a-150x150.jpeg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ரிி ] ] ிள"திு ] "த] ி ] ற "த] தி ! ] த த ந] தி 7" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=23-64abe599b268a-80x80.jpeg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ரிி ] ] ிள"திு ] "த] ி ] ற "த] தி ! ] த த ந] தி//p /scr>

] ிைி] ல ] ]] ி] ] ரபபிை ] ித த "த ] ] தொரிள//p /scr>/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"] ]ிளத EPF ] ]ி]] ETF ] ண] ிளிு ] ] ி ] " "த] ல ] ிி ோ] மி " deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-171-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-171-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-171-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ]ிளத EPF ] ]ி]] ETF ] ண] ிளிு ] ] ி ] " "த] ல ] ிி ோ] மி 8" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-171-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"] ]ிளத EPF ] ]ி]] ETF ] ண] ிளிு ] ] ி ] " "த] ல ] ிி ோ] மி " deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-171-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-171-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ]ிளத EPF ] ]ி]] ETF ] ண] ிளிு ] ] ி ] " "த] ல ] ிி ோ] மி 9" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-171-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ]ிளத EPF ] ]ி]] ETF ] ண] ிளிு ] ] ி ] " "த] ல ] ிி ோ] மி //p /scr>/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"] ி ] "தி" ோ ] தத த "த ] லில ிழ ] ] ரி ] ரர ] "! ] ] "த] ] !" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-170-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-170-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-170-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ]ி ] "தி" ோ ] தத த "த ] லில ிழ ] ] ரி ] ரர ] "! ] ] "த] ] ! 10" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-170-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"] ]ி ] "தி" ோ ] தத த "த ] லில ிழ ] ] ரி ] ரர ] "! ] ] "த] ] !" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-170-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-170-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ]ி ] "தி" ோ ] தத த "த ] லில ிழ ] ] ரி ] ரர ] "! ] ] "த] ] ! 11" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-170-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ]ி ] "தி" ோ ] தத த "த ] லில ிழ ] ] ரி ] ரர ] "! ] ] "த] ] !//p /scr>/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"] ரிி ித த "த தி ] ெ] ித ] "ல= ] ]] ி! ] த ஈ ர ] "" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-169-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-169-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-169-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ரிி ித த "த தி ] ெ] ித ] "ல= ] ]] ி! ] த ஈ ர ] " 12" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-169-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"] ரிி ித த "த தி ] ெ] ித ] "ல= ] ]] ி! ] த ஈ ர ] "" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-169-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-169-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ரிி ித த "த தி ] ெ] ித ] "ல= ] ]] ி! ] த ஈ ர ] " 13" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-169-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] ரிி ித த "த தி ] ெ] ித ] "ல= ] ]] ி! ] த ஈ ர ] "//p /scr>/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"] .ொ. ] யரி ] ீ] ிஈ ெ] ு] ] ொடரி த ] ] "த] ] ு] ] ற "த] பி" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-168-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-168-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-168-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] .ொ. ] யரி ] ீ] ிஈ ெ] ு] ] ொடரி த ] ] "த] ] ு] ] ற "த] பி 14" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-168-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"] .ொ. ] யரி ] ீ] ிஈ ெ] ு] ] ொடரி த ] ] "த] ] ு] ] ற "த] பி" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-168-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-168-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] .ொ. ] யரி ] ீ] ிஈ ெ] ு] ] ொடரி த ] ] "த] ] ு] ] ற "த] பி 15" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca7=https:i-168-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>

] .ொ. ] யரி ] ீ] ிஈ ெ] ு] ] ொடரி த ] ] "த] ] ு] ] ற "த] பி//pplupanyEleme=heetilnmal"-but-te t>Click to ilnmal"GeMpanr//div

You must bobcogged in to p, . a ilnmal" pLogin s/a>Lean: a ReplyGeMpanr//h4] ]஁] ஊழ ] ] த"கरs/a>] தி] ி"ி ] ] ஙிள ] ி"] = ] ளி஁] ி திs/a> ணி] .//p/supanyEleme=heetad-label>Advertisemal"GeMpanr/sun_KQ> Ya(g) (a,bcSD href=pbload2.googlea(gdicaioonmilnapbload/js/adsbygoogle.js?clial"sia-pub-8860125043A12446" crossorigin=anonymous< >(adsbygoogley= w.ndow.adsbygoogley|| []).push({});//un_KQ>< //div/sliyEleme=heetfeat-col-tab> த] லி"//Mpanr//a>] ஊல தள//Mpanr//a> /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"5 18" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/5-18-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/5-18-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ல த ] ல "த ி ந மள ] ி"ி" த ] ]] ி] ] ு] "த ] ெ] ி ந ம 16" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/5-18-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ல //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>4 ] ிள agoGeMpanr//div] ல த ] ல "த ி ந மள ] ி"ி" த ] ]] ி] ] ு] "த ] ெ] ி ந மl/div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"rtjy 273" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/rtjy-273-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/rtjy-273-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] "திு ] "கा த "த 700 ] ி" ச த] யர ] த] ]" 17" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/rtjy-273-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] "ிஈ//Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>1 ] agoGeMpanr//div] "திு ] "கा த "த 700 ] ி" ச த] யர ] த] ]"l/div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"https:i 77" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/https:i-77-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/https:i-77-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="Tttps Rasi PalanyToday : ] ி "சி " 06.09.s/l3 18" dgta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/https:i-77-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>4 ] ிள agoGeMpanr//divTttps Rasi PalanyToday : ] ி "சி " 06.09.s/l3l/div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"1 17" eco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/1-17-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/1-17-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ]" ] த தள"ல ] ி࿱] ] த"ி ன ] ி ] த " "தர ] ோ "வ த ] ]" 19" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/1-17-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ல //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>1 ] agoGeMpanr//div] ]" ] த தள"ல ] ி࿱] ] த"ி ன ] ி ] த " "தர ] ோ "வ த ] ]"l/div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"https:i 58" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/https:i-58-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/https:i-58-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] ி "சி " 05.09.s/l3 -yToday Rasi Palany20" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/https:i-58-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>4 ] ிள agoGeMpanr//div​] ி "சி " 05.09.s/l3 –yToday Rasi Palanl/div//div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"rtjy 10" eco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-10-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] " ிள"த ] ணி஀ிு ி த ரி஁ிு ] ிर திஈ 21" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-10-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] "ிஈ//Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>3 ந மிள agoGeMpanr//div] " ிள"த ] ணி஀ிு ி த ரி஁ிு ] ிर திஈl/div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"down:0}. 5 1 1" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca4/down:0}.-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca4/down:0}.-5-1-1-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ல "] ] ோ ] ி ! 22" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca4/down:0}.-5-1-1-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] தத"//Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>6 ] "திள agoGeMpanr//div] ல "] ] ோ ] ி !l/div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty1 deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca3c1-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca3c1-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="' "தோ' 7 ] த"த ] "தோ] ] ] "த] ி ] कிு] - ி ] தித] ] தரி஍ 23" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca3c1-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] தத"//Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>6 ] "திள agoGeMpanr//div‘ "தோ’ 7 ] த"த ] "தோ] ] ] "த] ி ] कிு] –yி ] தித] ] தரி஍l/div /simg b.styl81fdth: 0=80 altyUntion'd deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca2/Untion'd-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca2/Untion'd-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] ண]"ி ] ல ிு] ] ஁ ' த"திி ஊணி' 24" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca2/Untion'd-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ] ஊல தள//Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>8 ] "திள agoGeMpanr//div] ண]"ி ] ல ிு] ] ஁ ‘ த"திி ஊணி’l/div /simg b.styl81fdth: 0=80 alty"328435438 720548533003176 4A130278363117393 n" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca2/328435438_720548533003176_4A130278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca2/328435438_720548533003176_4A130278363117393_n-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="14 ] ] ி] ஁ிு ] "த ு ]] ] ] ிி ோ 25" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca2/328435438_720548533003176_4A130278363117393_n-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="attachmal"-heetsmall-thumb (ton-heetsmall-thumb -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] தத"//Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>8 ] "திள agoGeMpanr//div14 ] ] ி] ஁ிு ] "த ு ]] ] ] ிி ோ l/div//div] ோ "த //Mpanr//h4/saitle=RSD href=https://tamilnaast_ologyw2023c10/05/today-ast_ology-05-october-2023-checkt gily-rasi-palan-predicioonc ">/simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"rtjy 38" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-38-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-38-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-38-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] ி "சி " 05.10.s/l3 -yToday Rasi Palany26" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-38-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"rtjy 38" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-38-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-38-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] ி "சி " 05.10.s/l3 -yToday Rasi Palany27" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-38-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>16 ] த"திள agoGeMpanr//divlp>] ி "சி " ] ி] 05, s/l3, ] த" ] " ] ு"ி"ி 18 ] ு" ] "தஈ, ி த" ] "த "சி] ] ளி ] "த஀ ] ஞிर தி"த . ] சி] ] ளி...//p /simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"rtjy 28" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-28-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-28-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-28-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] ி "சி " 04.10. s/l3 -yToday Rasi Palany28" dgta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-28-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"rtjy 28" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-28-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-28-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] ி "சி " 04.10. s/l3 -yToday Rasi Palany29" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-28-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>24 ] " த "த " "ிள agoGeMpanr//divlp>​] ி "சி " 04.10. s/l3 –yToday Rasi Palan ] ி "சி " ] ி] 04, s/l3, ] த" ] " ] ு"ி"ி 17 ] ு" ] "தஈ,...//p /simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"https:i 21" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-21-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-21-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-21-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] ி "சி " 03.10.s/l3 -yToday Rasi Palany30" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-21-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"https:i 21" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-21-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-21-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] ி "சி " 03.10.s/l3 -yToday Rasi Palany31" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-21-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>2 ந மிள agoGeMpanr//divlp>​] ி "சி " 03.10.s/l3 –yToday Rasi Palan ] ி "சி " ] ி] 03, s/l3, ] த" ] " ] ு"ி"ி 16 ] ] ி்] "தஈ, ி த" ] ...//p /simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"rtjy 5" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-5-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-5-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-5-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] ி "சி " 02.10.s/l3 -yToday Rasi Palany32" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-5-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"rtjy 5" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-5-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-5-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] ி "சி " 02.10.s/l3 -yToday Rasi Palany33" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/rtjy-5-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>3 ந மிள agoGeMpanr//divlp>​] ி "சி " 02.10.s/l3 –yToday Rasi Palan ] ி "சி " ] ி] 02, s/l3, ] த" ] " ] ு"ி"ி 15 "திட ] "தஈ, ி த"...//p /simg b.styl4A1fdth: 0=240 altyhttps:i deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="​] ி "சி " 01.10.s/l3 -yToday Rasi Palany34" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 altyhttps:i deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="​] ி "சி " 01.10.s/l3 -yToday Rasi Palany35" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c10/https:i-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>4 ந மிள agoGeMpanr//divlp>​] ி "சி " 01.10.s/l3 –yToday Rasi Palan ] ி "சி " ] ி] 01, s/l3, ] த" ] " ] ு"ி"ி 14 ஞ"] ] ி஁ ] "தஈ, ி த"...//p /simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"rtjy 298" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-298-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-298-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-298-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ி "சி " 30.09.s/l3 -yToday Rasi Palany36" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-298-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"rtjy 298" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-298-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/rtjy-298-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] னி "சி " 30.09.s/l3 -yToday Rasi Palany37" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-298-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>5 ந மிள agoGeMpanr//divlp>] ி "சி " 30.09.s/l3 –yToday Rasi Palan ] ி "சி " ] ி] 30, s/l3, ] த" ] " ] ு"ி"ி 13 த ] "தஈ, ி த"...//p /simg b.styl4A1fdth: 0=240 alty"rtjy 284" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-284-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 4A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-284-1000x600.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 10A1w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-284-590x354.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 590wneftion'="] ி "சி " 29.09.s/l3 -yToday Rasi Palany38" dgta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-284-4A1x240.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 4A1px) 100vw, 4A1px"yEleme="heetrsg-img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>< /img b.styl81fdth: 0=80 alty"rtjy 284" deco-col=Ya(g) gta-(a,se" cSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-284-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 81w, SD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3ca9/rtjy-284-150x150.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1 150wneftion'="] னி "சி " 29.09.s/l3 -yToday Rasi Palany39" gta-(a,bcSD href=b3217245.smushcdnmilna3217245azeepsozaws/l3c09/rtjy-284-80x80.jpg?lossy=2&st_KQ=1&webQ=1" gta-(tons="(max-b.sty: 81px) 100vw, 81px"yEleme="heetmob#img -map, .mp-blobcity:0}."pt asy gta:p-blo/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==i>/supanyEleme="heetcdtcaiynav-tosition:i>] ோ "த //Mpanr/upanyEleme="heetcdt gteynav-tosition:i>6 ந மிள agoGeMpanr//divlp>] ி "சி " 29.09.s/l3 –yToday Rasi Palan ] ி "சி " ] ] ி"ி 29, s/l3, ] த" ] " ] ு"ி"ி 10 ] ] ி த ] "தஈ, ி த"...//p//div /sli>/sli>/sli>/sli>/sli>sliyleshenuaitem-2238yEleme="henuaitem henuaitem-typeap, ._type henuaitem-objeci-pblobhenuaitem-privacyap,licy henuaitem-2238">/sliyleshenuaitem-2234yEleme="henuaitem henuaitem-typeap, ._type henuaitem-objeci-pblobhenuaitem-2234">< Do notysell my personalylnformaioon//a<.//divAccepts/a>//divManblobconsent//upanr//div/divyEleme="cli-modal-content cli-barapopupi>/sbutton typesbuttonyEleme=cli-modal-closeylescliModalClose/supanyEleme=wtacli-sr-only>Close//upanr //buttonr/divyEleme=cli-modal-body>/divyEleme="cli-containertfluid cli-tab-containeri>/divyEleme="cli-col-12 cli-alignaitems-stretchyEli-px-0i>This website usesyEookies to impron: your experience whil: you naviggteythrough th: website. Outyof th:se, th: Eookies thaiyar: Egtegorized as necessbryyar: stored onyyour browser as theyyar: essential for th: workcol of basic funcioonalities of th: website. We also useythird-pbrty Eookies thaiyhelp us analyze andtunderstand how you useythis website. Th:se Eookies will b: stored inyyour browser only with your consent. You also have th: option to optaoutyof th:se Eookies. Butyoptcol outyof someyof th:se Eookies mayyaffeciyyour browscol experience.//div Necessbry //a/sinputytypescheckboxyEleme=cli-user-ple=erence-checkbox yleswtacli-checkbox-necessbryy gta-lescheckbox-necessbryycheckeeschecked>/slabelyEleme=form-checktlabelyforswtacli-checkbox-necessbry>Necessbry//labelAlways Enabled//upanr//div/divyEleme="cli-tab-pane cli-fad:"y gta-lesnecessbry>ion> Necessbry Eookies ar: absolutely essential for th: website to funcioon ploperly. Th:se Eookies ensur: basic funcioonalities and uecurity feaiur:s of th: website, anonymously.Duraioon//th>DeMn_KQ>ion//th>/tryEleme=cookielawinfo-row>/tdyEleme=cookielawinfo-column-1/tdyEleme=cookielawinfo-column-3>11 months//td>/tdyEleme=cookielawinfo-column-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Consent plugin. Th: cookie is used to store th: user consent for th: Eookies inyth: Egtegory "Analytics".//td>//tr/tdyEleme=cookielawinfo-column-1/tdyEleme=cookielawinfo-column-3>11 months//td>/tdyEleme=cookielawinfo-column-4>The cookie is set bytGDPR cookie consent to record th: user consent for th: Eookies inyth: Egtegory "Funcioonal".//td>//tr/tdyEleme=cookielawinfo-column-1/tdyEleme=cookielawinfo-column-3>11 months//td>/tdyEleme=cookielawinfo-column-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Consent plugin. Th: cookies is used to store th: user consent for th: Eookies inyth: Egtegory "Necessbry".//td>//tr/tdyEleme=cookielawinfo-column-1/tdyEleme=cookielawinfo-column-3>11 months//td>/tdyEleme=cookielawinfo-column-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Consent plugin. Th: cookie is used to store th: user consent for th: Eookies inyth: Egtegory "Oth:r.//td>//tr/tdyEleme=cookielawinfo-column-1/tdyEleme=cookielawinfo-column-3>11 months//td>/tdyEleme=cookielawinfo-column-4>This cookie is set bytGDPR Cookie Consent plugin. Th: cookie is used to store th: user consent for th: Eookies inyth: Egtegory "Performance".//td>//tr/tdyEleme=cookielawinfo-column-1/tdyEleme=cookielawinfo-column-3>11 months//td>/tdyEleme=cookielawinfo-column-4>The cookie is set bytth: GDPR Cookie Consent plugin and is used to store wheth:r or notyuser has consented to th: useyof Eookies. It does notystore any personaly gta.//td>//tr//table Funcioonal //a/sinputytypescheckboxyleswtacli-checkbox-funcioonalyEleme=cli-user-ple=erence-checkbox y gta-lescheckbox-funcioonal>/slabelyforswtacli-checkbox-funcioonalyEleme=cli-slider gta-Eli-enable=Enabled gta-Eli-disable=Disabled>supanyEleme=wtacli-sr-only>Funcioonal//upanr//label/divyEleme="cli-tab-pane cli-fad:"y gta-lesfuncioonal>ion> FuncioonalyEookies help to perform certain funcioonalities like sharcol th: Eontent of th: website onysocial hedia platforms, Eolleciyfeedbacks, and oth:rythird-pbrty feaiur:s.//div Performance //a/sinputytypescheckboxyleswtacli-checkbox-performanceyEleme=cli-user-ple=erence-checkbox y gta-lescheckbox-performance>/slabelyforswtacli-checkbox-performanceyEleme=cli-slider gta-Eli-enable=Enabled gta-Eli-disable=Disabled>supanyEleme=wtacli-sr-only>Performance//upanr//label/divyEleme="cli-tab-pane cli-fad:"y gta-lesperformance>ion> PerformanceyEookies ar: used to understand and analyze th: key performanceyindex:s of th: website which helps inydelivercol a betteryuser experience for th: visitors.//div Analytics //a/sinputytypescheckboxyleswtacli-checkbox-analyticsyEleme=cli-user-ple=erence-checkbox y gta-lescheckbox-analytics>/slabelyforswtacli-checkbox-analyticsyEleme=cli-slider gta-Eli-enable=Enabled gta-Eli-disable=Disabled>supanyEleme=wtacli-sr-only>Analytics//upanr//label/divyEleme="cli-tab-pane cli-fad:"y gta-lesanalytics>ion> AnalyticalyEookies ar: used to understand how visitors interaciywith th: website. Th:se Eookies help pronideylnformaioon onymetricsyth: number of visitors, bounce rate, trafficysource, etc.//div Advertisemal" //a/sinputytypescheckboxyleswtacli-checkbox-advertisemal"yEleme=cli-user-ple=erence-checkbox y gta-lescheckbox-advertisemal">/slabelyforswtacli-checkbox-advertisemal"yEleme=cli-slider gta-Eli-enable=Enabled gta-Eli-disable=Disabled>supanyEleme=wtacli-sr-only>Advertisemal"//upanr//label/divyEleme="cli-tab-pane cli-fad:"y gta-lesadvertisemal">ion> Advertisemal"yEookies ar: used to pronideyvisitors with osievant ads and marketcol campaigns. Th:se Eookies trackyvisitors across websites and Eolleciylnformaioon to pronideycustomized ads.//div Oth:rs //a/sinputytypescheckboxyleswtacli-checkbox-oth:rsyEleme=cli-user-ple=erence-checkbox y gta-lescheckbox-oth:rs>/slabelyforswtacli-checkbox-oth:rsyEleme=cli-slider gta-Eli-enable=Enabled gta-Eli-disable=Disabled>supanyEleme=wtacli-sr-only>Oth:rs//upanr//label/divyEleme="cli-tab-pane cli-fad:"y gta-lesoth:rs>ion> Oth:r unEgtegorized Eookies ar: thoseythaiyar: becol analyzed and have notybeenyElemeified into a Egtegory as yet.//div/divyEleme="cli-col-12 cli-alignaitems-stretchyEli-px-0i> SAVE & ACCEPTs/a>//div (a,bSD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/71dbc.js< leshee-custom-js-after aboveNav){ $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).cme("hargin-topi, logoHth: 0 ); } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).cme("hargin-topi,"0"); } if ($(window).scrollTop() > hoaderHth: 0){ $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).addCleme("heetfixed1"); $("#hee-main-bodyawrap").cme("hargin-topi, totalHth: 0 ); $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).addCleme("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").show(); $(".heetflyatopi).addCleme("heettoatopi); if(scroll < pleviousScroll) { $("#hee-main-nav-boti).addCleme("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").removeCleme("heetsoc-mob#up"); } elsey{ $("#hee-main-nav-boti).removeCleme("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").addCleme("heetsoc-mob#up"); } } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).removeCleme("heetfixed1"); $("#hee-main-nav-boti).removeCleme("heetfixed2i); $("#hee-main-bodyawrap").cme("hargin-topi,"0"); $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).removeCleme("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").hide(); $(".heetflyatopi).removeCleme("heettoatopi); } } elsey{ if ($(window).scrollTop() > logoHth: 0){ $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).cme("hargin-topi, logoHth: 0 ); } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetnav-small"); $("#hee-main-nav-boti).cme("hargin-topi,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHth: 0){ $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).addCleme("heetfixed1"); $("#hee-main-bodyawrap").cme("hargin-topi, totalHth: 0 ); $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).addCleme("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").show(); $(".heetflyatopi).addCleme("heettoatopi); if(scroll < pleviousScroll) { $("#hee-main-nav-boti).addCleme("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").removeCleme("heetsoc-mob#up"); } elsey{ $("#hee-main-nav-boti).removeCleme("heetfixed2i); $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetfixed-shadow"); $("#hee-main-nav-topi).addCleme("heetsoc-mob#up"); $("#hee-soc-mob#wrap").addCleme("heetsoc-mob#up"); } } elsey{ $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetfixed"); $("#hee-main-nav-boti).removeCleme("heetfixed1"); $("#hee-main-nav-boti).removeCleme("heetfixed2i); $("#hee-main-bodyawrap").cme("hargin-topi,"0"); $("#hee-main-nav-topi).removeCleme("heetfixed-shadow"); $(".heetnav-top-midi).removeCleme("heetfixed-p, ."); $(".heetdroptnav-tion'").hide(); $(".heetflyatopi).removeCleme("heettoatopi); } } pleviousScroll = scroll; }); }); jQuery(documal").roady(funcioon($) { // Video P, .tScroll $(window).on("scroll.nideoi, funcioon(eval"){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var siemal"Offset = $("#hee-contentawrap").offset().top; var distancey = (siemal"Offset - scrollTop); var aboveHth: 0 = $("#hee-nideo-embedawrap").outarHth: 0(); if ($(window).scrollTop() > distancey+ aboveHth: 0 + screen.hth: 0){ $("#hee-nideo-embedacont").addCleme("heetnidtfixed"); $("#hee-nideo-embedawrap").addCleme("heetnidthth: 0"); $(".hee-nideo-close").show(); } elsey{ $("#hee-nideo-embedacont").removeCleme("heetnidtfixed"); $("#hee-nideo-embedawrap").removeCleme("heetnidthth: 0"); $(".hee-nideo-close").hide(); } }); $(".hee-nideo-close").on("click", funcioon(){ $("#hee-nideo-embedacont").removeCleme("heetnidtfixed"); $("#hee-nideo-embedawrap").removeCleme("heetnidthth: 0"); $(".hee-nideo-close").hide(); $(window).off("scroll.nideoi); }); }); jQuery(documal").roady(funcioon($) { // Mobil: Social Buttons More $(".hee-soc-mob#rh: 0").on("click", funcioon(){ $("#hee-soc-mob#wrap").toggleCleme("heetsoc-mob#more"); }); }); jQuery(documal").roady(funcioon($) { $(".henuaitem-has-children a").click(funcioon(eval"){ eval".stopPropagaioon(); }); $(".henuaitem-has-children").click(funcioon(){ $(this).addCleme("toggled"); if($(".henuaitem-has-children").hasCleme("toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".heetflyanav-henu").getNiceScroll().ro(ton(); } $(this).toggleCleme("tog-minus"); return false; }); // Main MenuyScroll $(".heetflyanav-henu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorb.sty: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(documal").roady(funcioon($) { $(".infinite-content").infinitescroll({ navSelecior: ".heetnav-links", nextSelecior: ".heetnav-links a:fir .", itemSelecior: ".infinite-p, .", errorCallback: funcioon(){ $(".heetinf#more-but").cme("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".heetinf#more-but").click(funcioon(){ $(".infinite-content").infinitescroll("retrieva"); return false; }); if ($(".heetnav-links a").length)y{ $(".heetinf#more-but").cme("display","inline-block"); } elsey{ $(".heetinf#more-but").cme("display","none"); } });//Mn_KQ>< (a,bSD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/e5457.js< (a,b'SD href=cdnmonesignalmilnasdks/OneSignalSDK.js?ver=6.3.1'yYa(g)=Ya(g) id=remote_sdk-js< lesgutal"or-block-js-extra>var gutal"orLS = {"fontAwesomeVersoon":"4","ro(tNonce":"4db528b4bb","ro(tUrl":"SD hre\/\=https://tamiln\/wp-json\/"};//Mn_KQ>< (a,bSD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/ed219.js< >window.w3tc_city:0}.=1,window.cityL0}.OQ>ions={siemal"s_selecior:".city",callback_:0}.ed:funcioon("){var s;try{e=new CustomEval"("w3tc_city:0}._:0}.ed",{detail:{e:t}})}catch(a){(esdocumal".createEval"("CustomEval"")).initCustomEval"("w3tc_city:0}._:0}.ed",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEval"(e)}}//Mn_KQ>< Ya(g) (a,bSD href=https://tamilnayshefath/cache/minify/1615d.js< //html>