Connect with us

அரசியல்

இ.தொ.காவின் தலைவராகின்றார் செந்தில் தொண்டமான்!

Published

on

senthil thondaman

இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் தலைவராக செந்தில் தொண்டமான் நியமிக்கப்படவுள்ளார்.

தலைமைப் பதவிக்கு போட்டி எதுவும் நிலவாது எனவும், செந்தில் தொண்டமான் ஏகமனதாக தெரிவுசெய்யப்படவுள்ளார் எனவும் தெரியவருகின்றது.

இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் தேசிய சபை நாளை (30) கூடவுள்ளது. இதன்போது புதிய தலைவர் தெரிவுசெய்யப்படவுள்ளார்.

தலைமைப் பதவிக்கு ஆரம்பத்தில் இருமுனைப் போட்டி நிலவிவந்தாலும் செந்தில் தொண்டமானுக்கான ஆதரவு வலுத்ததால், அப்பதவிக்கு போட்டியிடுவதில்லை என மற்றைய தரப்பு தீர்மானித்துள்ளது.

கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஜீவன் தொண்டமான் தலைமையில் விசேட கூட்டமொன்று இன்று இடம்பெற்றது. இதன்போது பதவிகளுக்கான உறுப்பினர் தேர்வு சம்பந்தமான பட்டியலில் இறுதிப்படுத்தப்பட்டது எனத் தெரியவந்துள்ளது.

#SriLankaNews

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

ினிமஈ

பிரப பாகர் மపண்! – திரை௪ுலகினர் அதிர்ச்ச஍

மீ்பு 1" loading=lazy data-srcset="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/05 தக்கில- தொ்கி வா౪- சடலமா->மீ்ப5-1-80x80.jpg 80w, https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/05 தக்கில- தொ்கி வா౪- சடலமா->மீ்ப5-1-150x150.jpg 150w" title="இ.தொ.காவின் தலைவராகின்றார் செந்தில் தொண்டமான்!212" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/05 தக்கில- தொ்கி வா౪- சடலமா->மீ்ப5-1-80x80.jpg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="attachment-mvp-small-thumb size-mvp-small-thumb wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
இலங்கை

மின்ார சபை த்தியோத்தల் தக்கில் தொ்கி வா౪ு சடலமா >மீ்ப!

பிಳ் ந྇ள> ஆప்பபா்டங்கள1" loading=lazy data-srcset="https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/05 ொழும>பிಳ- ந྇ள- ஆప்பபா்டங்கள-M-80x80.jpeg 80w, https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/05 ொழும>பிಳ- ந྇ள- ஆప்பபா்டங்கள-M-150x150.jpeg 150w" title="இ.தொ.காவின் தலைவராகின்றார் செந்தில் தொண்டமான்! 13" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/05 ொழும>பிಳ- ந྇ள- ஆప்பபா்டங்கள-M-80x80.jpeg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="attachment-mvp-small-thumb size-mvp-small-thumb wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
ரசியலை

ொழும>பிಳ் ந྇ள> ஆప்பபா்டங்கள >மன்னடுக்கऩ் தை!

இலங்கை

யாതில் புகையி఍தள >மத >ருൾர் ઊலஈ!

திம்

મொழி மࣤ >યி೮ான்ட் செடிய ൩்வா౪ு ൰ை௪ுங்கள!

p" வட்டில் ல்಩த >லுൾಋத்தில் தி෣்டம் செழித்த ப மള> મொழி ൮ண்டம? மࣤ >યி೮ான்ட் செடிய ப்பட >൰ை௪ுங்கள. மࣤ>યி೮ான்ட் உங்கள௿ ൮ட்டில் பமള> મொழி ൮ண்டம...!

திம்

યಿன்(26.05.-202)

p>Medam; ൚ெ೚ிநாட்ுப் பங்களக்க྾ன ம௏ற்ிகளச் செ௤்த ள>ય்பர்கள. புऴி ਀்ப்களா் ும>பத்தில் યி఍்ிੳகளச் சந்திય்பர்கள. ൮ட்டுऴ் த>൰ைக்க྾ செ வுள >கைமீ౤ிય ப ள. பி೮்ೳகளின் சைக்க྾ ൮ட்ட ப்படுऴ்துൾர்கள....!

திம்

યಿன்(25.05.-202)

p>Medam; ൚>.காటங்கள; ൚ೞர்க்க྾ில் வ࿍ட்டுக்கொடுऴ்த் செ ்಩ுங்கள. ௏఍திகாట࿍களின் ௿த౪ு உங்களச் ச࿕ரமப்படுऴ்துள. ൚ியாકாట࿍களுக்கு திர்઱ாருऴ் ಪாટம் ࿍டைக்க྾த. ும>பத்தில் ருந் றுக்கமான ക்நில ൚ிலக ࣁக்கமான நில...!

திம்

યಿன்(24.05.-202)

p>Medam; ும>பத்தில் ருந் ருऴ்த் ൪றபாுள >ਾங்குள. ானத் தࣤ>൳ன பண்ள >காట࿍௟ம் ற்౾ுൾྞர்கள. ൮ியாકாటத்தில் ற்ઍட் ൚ில்಩ங்கங்கள; ൚ிலக்ன ம௏ற்ிય்பர்கள. புऴி ਀்ࣱઍர்களிம் தொതில் ఍கசியங்கள...!

திம்

યಿன்(23.05.-202)

p>Medam; ும>பத்தி੊ருன ன நிക்்ிகளில் ಟந்து் ொ೮்ൾர்கள. உ౾வினர்களின த்தா௿த திர்઱ாருக்ன ൮ண்ட྾ி. ெ੾்லைੲ் ఍ம>ட >൰ி೮யாுൾத் >பத்த. தੳா் பத்த ഁக்ன ਮవ࿍டள. பி೮்ೳகள் ப>ય்பில...!

திம்

યಿன்(22.05.-202)

p>Medam; நிதிர்ந்த; நின்று தை௪ும் சமாೲிય்பர்கள. நினऴ் காట࿍௟த்தில் நிमானமான ൮ல செ௤்த ൚ெற்౾ ப౾ுൾர்கள. தொതில் து౤௿த மம>படுऴ் கடளயா உழைப்பர்கள. த࿍ட்டதிட்ட் ൚ெ೚ியர்઱் பங்கள...!

திம்

યಿன்(18.05.-202)

p>Medam; ும>பத்தி੊ருன ன நிക்்ிகளில் ಟந்து் ொ೮்ൾர்கள. உ౾வினர்களின த்தா௿த திர்઱ாருக்ன ൮ண்ட྾ி. ெ੾்லைੲ் ఍ம>ட >൰ி೮யாுൾத் >பத்த. தੳா் பத்த ഁக்ன ਮవ࿍டள. பி೮்ೳகள் ப>ય்பில...!

footern id=mv-foote-wrap class= left relative">
Manmageconsent>
buttoantype=buttoan classcli-modal-closev idcliModalClose"> path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"v>path d="M0 0h24v24h-24z" fill=n-nmv>C/sv"> Close>
This website usmsv booies to improveeyour experience whilveyou navigdatethrough thvewebsite. Outvof thvse, thve booies thcatarve datgorized as necessmrytarvestored oanyour browser as theytarveessmenial for thveworkingeof ;baic funectioalities of thvewebsite. We alsoeusmvthird-pmrtye booies thcathelpeus analyze andtunder-tand howeyou usmvthisewebsite. Thvsee booies will bvestored ianyour browser -nly with your consent. You alsoehave thveopctio to opce-outof thvsee booies. Boutoptingeooutof sometof thvsee booies may affsecnyour browsingeexperience.<
av classcli-privacyprheamore ariaplabeo="Showemore" troe=buttoan datarheamoree-tex="Showemore" datarhealesse-tex="Showeless2">
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetnecessmryt datatogglescli-toggle-tab> Necessmry >
> labeov classform-checkplabeo fordwtecli-checkbox-necessmry>Necessmry>
Always Enabled>
>
Necessmrye booies arveabsolutely essmenial for thvewebsite to funectio properly. Thvsee booies ensurve;baic funectioalities and /seurityefecaurvs of thvewebsite, anonymously.t-hea">tr">t-v classcbooielawinfo-column-1>Cbooiet-v classcbooielawinfo-column-3>Duractiot-v classcbooielawinfo-column-4>Deoscriptio/tr">/t-hea">tbodyv>trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo-column-1>cbooielawinfo-checkbox-analytics>tdv classcbooielawinfo-column-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set bytGDPR Cbooie Consent plugin. Thv cbooie is usmd to store thveusmr consent for thve booies ianthve datgory "Analytics".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo-column-1>cbooielawinfo-checkbox-funectioal>tdv classcbooielawinfo-column-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo-column-4>The cbooie is set bytGDPR cbooie consent to record thveusmr consent for thve booies ianthve datgory "Funectioal".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo-column-1>cbooielawinfo-checkbox-necessmry>tdv classcbooielawinfo-column-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set bytGDPR Cbooie Consent plugin. Thv cbooies is usmd to store thveusmr consent for thve booies ianthve datgory "Necessmry".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo-column-1>cbooielawinfo-checkbox-othvrs>tdv classcbooielawinfo-column-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set bytGDPR Cbooie Consent plugin. Thv cbooie is usmd to store thveusmr consent for thve booies ianthve datgory "Othvr.>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo-column-1>cbooielawinfo-checkbox-performance>tdv classcbooielawinfo-column-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo-column-4>This cbooie is set bytGDPR Cbooie Consent plugin. Thv cbooie is usmd to store thveusmr consent for thve booies ianthve datgory "Performance".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo-column-1>0vieed_cbooie_pplicy>tdv classcbooielawinfo-column-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo-column-4>The cbooie is set bytthveGDPR Cbooie Consent plugin and is usmd to store whethvr or noteusmr has consentmd to thveusmvof booies. It does notestore any persioalt dat.>/tr">/tbodyv>/tablev>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetfunectioalt datatogglescli-toggle-tab> Funectioal >
> labeovfordwtecli-checkbox-funectioalt classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Funectioal>
>
Funectioalt booies helpeto perform cerrtai funectioalities like sharingethve bnrmen of thvewebsite oansocial "edia platforms,e bllsecnfeedbacks, and othvrvthird-pmrtyefecaurvs.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetperformancet datatogglescli-toggle-tab> Performance >
> labeovfordwtecli-checkbox-performancet classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Performance>
>
Performancet booies arveusmd to under-tand and analyze thvekey performancetindexvs of thvewebsite which helps iandeliveringea better usmr experience for thvevisitors.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetanalyticst datatogglescli-toggle-tab> Analytics >
> labeovfordwtecli-checkbox-analyticst classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Analytics>
>
Analyticalt booies arveusmd to under-tand howevisitors interaecnwith thvewebsite. Thvsee booies helpeprovidveinformactio oanmetricstthvenumber of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetadvertisenmen datatogglescli-toggle-tab> Advertisenmen >
> labeovfordwtecli-checkbox-advertisenmen classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Advertisenmen>
>
Advertisenmen booies arveusmd to providvevisitors with reevant ads and kmaretingecampaigns. Thvsee booies trackevisitors acrossewebsites and bllsecninformactio to providvecustomized ads.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetothvrs datatogglescli-toggle-tab> Othvrs >
> labeovfordwtecli-checkbox-othvrs classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Othvrs>
>
Othvr un datgorized booies arvethosmvthcatarvebeingeanalyzed and have notebeean clasified iato ae datgory as yet.>
/spanerror: >
@"edia print{body *{display:n-nm !important}body:after{conrmen:"You are noteallowmd to print pre0vievthisepmag, Thankvyou"}}> #wpcp-erroremessmag{dirsectio:ltr;-tex-align:centmr;-raosictio:opacitye900ms easmv0s;z-index:99999999}.hiaemv{opacity:0;visioility:hidden}.showmv{opacity:1;visioility:visiole}.msgmsg-box-wpcp{border:1px solia #f5aca6;border-radius:10px;color:#555;fonr-family:Tahoma;fonr--siz:11px;"argin:10px;padding:10px 36px;posictio:fixed;-width255px;top:50%; lef:50%;"arginotoa:-10px;"argino lef:-130px;-webkit-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);-moz-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1)}.msgmsg-box-wpcp /spa{fonr-wheigh:bold;-tex--raosform:uppercasm}.warning-wpcp{background:#ffseec url('=https://tamilnaadi.comapps/wppconrmenecopy-protsecor/:imags/warning.png') no- rpecat10px 50%}> -lnkv relstylesheetv idcbooieplaw-info-table-css a href'=https://tamilnaadi.comapps/cbooieplaw-info/public/css/cbooieplaw-info-table.css?ver=2.1.2'ttype=-tex/css "edia=allt> > jQuery(docunmen).rheay(funectio($) { var lheaerHheight= $("#=mv-lheaere-wra").outerHheigh(); var logoHheight= $("#=mv-main-nav1toae).outerHheigh(); var botHheight= $("#=mv-main-nav1bote).outerHheigh(); var navHheight= $("#=mv-main--heae-wra").outerHheigh(); var hheaerHheight= navHheight+ lheaerHheigh; var aboveNavt= lheaerHheight+ logoHheigh; var totalHheight= logoHheight+ botHheigh; var pre0vousSctrolt= 0; $(window).sctrol(funectio(evmen){ var sctrolt= $(this).sctrolTop(); if (ttypeof lheaerHheight!== "undefaied" ) { if ($(window).sctrolTop() > aboveNav){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="arginotoa", logoHheight); } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="arginotoa","0"); } if ($(window).sctrolTop() > hheaerHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="arginotoa", totalHheight); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).addCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).show(); $("."mvp-lyetoae).addCclas(="mvp-totoae); if(sctrolt< pre0vousSctrol) { $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); } else { $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").addCclas(="mvpsoc1-mobup"); } } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="arginotoa","0"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).removeCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).hiae(); $("."mvp-lyetoae).removeCclas(="mvp-totoae); } } else { if ($(window).sctrolTop() > logoHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="arginotoa", logoHheight); } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="arginotoa","0"); } if ($(window).sctrolTop() > navHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="arginotoa", totalHheight); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).addCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).show(); $("."mvp-lyetoae).addCclas(="mvp-totoae); if(sctrolt< pre0vousSctrol) { $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); } else { $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").addCclas(="mvpsoc1-mobup"); } } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="arginotoa","0"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).removeCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).hiae(); $("."mvp-lyetoae).removeCclas(="mvp-totoae); } } pre0vousSctrolt= sctrol; }); }); jQuery(docunmen).rheay(funectio($) { // Viaeo PpostSctrol $(window).io("sctrol.vidvo", funectio(evmen){ var sctrolTop = $(window).sctrolTop(); var reenmenOffset = $("#=mv-conrmene-wra").offset().toa; var di-tance = (reenmenOffset - sctrolTop); var aboveHheight= $("#=mv-vidvo-embeae-wra").outerHheigh(); if ($(window).sctrolTop() > di-tance + aboveHheight+ scteen.hheigh){ $("#=mv-vidvo-embeaeconr").addCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").addCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo-closee).show(); } else { $("#=mv-vidvo-embeaeconr").removeCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").removeCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo-closee).hiae(); } }); $(".=mv-vidvo-closee).io("click", funectio(){ $("iframee).attr("src", $("iframee).attr("src")); $("#=mv-vidvo-embeaeconr").removeCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").removeCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo-closee).hiae(); $(window).iff("sctrol.vidvo"); }); }); jQuery(docunmen).rheay(funectio($) { // Mmoilv Social Buttoas Mmre $(".=mv-soc1-mobreigh").io("click", funectio(){ $("#=mv-soc1-mob-wra").toggleCclas(="mvpsoc1-mobmore"); }); }); jQuery(docunmen).rheay(funectio($) { $(".=enueitem-has-children a"). cick(funectio(evmen){ evmen.stoaProaagactio(); }); $(".=enueitem-has-children"). cick(funectio(){ $(this).addCclas(=toggled"); if($(".=enueitem-has-children").hasCclas(=toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $("."mvp-lyenav1=enu").getNiceSctrol().rh-siz(); } $(this).toggleCclas(=tog-minus"); return false; }); // Mtai MenupSctrol $("."mvp-lyenav1=enu").niceSctrol({cursorcolor:"#888",cursor-width:7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(docunmen).rheay(funectio($) { $(".infinite-conrmen").infinitesctrol({ navSelsecor: "."mvpnav1-lnks", nextSelsecor: "."mvpnav1-lnks a:firos", itemSelsecor: ".infinite--pos", errorCallback: funectio(){ $("."mvpinfbmore-but").cas(=display", "n-nm") } }); $(window).unbind(".infsct"); $(".=mvpinfbmore-but").ccick(funectio(){ $(".infinite-conrmen").infinitesctrol("retrievm"); return false; }); if ($("."mvpnav1-lnks a").length) { $("."mvpinfbmore-but").cas(=display","in-lne-block"); } else { $("."mvpinfbmore-but").cas(=display","n-nm"); } });> > > >
h4v class=adblock_-title" कளத்தில் ൰ி೮ம>பటங்கள ੟ளதி்கൟள
pt ਮங்கள் ൰ி೮ம>ப఍ தடப்ப ப>படுऴ்ாுൾதா चெలிக࿉౾த. कளத்த ਪऴ்ாுൾதౙ்கா஍ நிम࿍ >कாటऴ்ாு்க் ൚ி೮ம>பటங்கள ாருந்து೮்ೳள
av classchp_ads_blocker_detsecor-aectio-btn-ok onccickdreyloa()>Refreoh
av idchp_brandingwtvSsxQ2ECX7qjgy0uSOrhpJMIfhGOa href=https:/codehelpproi.comproduct/wordpress/-lugin/chp-adstblock-detsecor-pro/ targset_blankv rel"n-opeier nohreerrere">Powered By>
> window.w3tc_ lazyloa=1,window.llazLloaOpctios={reenmens_selsecor:".llaz",callback_lloaed:funectio(t){var e;try{e=new CustomEvmen("w3tc_ lazyloa_lloaed",{detail:{e:t}})}cacch(a){(e=docunmen.createEvmen("CustomEvmen")).inihCustomEvmen("w3tc_ lazyloa_lloaed",!1,!1,{e:t})}window.dispacchEvmen(e)}}>> /bodyv>/html>