Connect with us

செய்திகள்

ஆட்சியாளர்களை விரட்டியடிக்க மக்கள் பெரும் போராட்டத்துக்குத் தயார்! – மைத்திரி பகிரங்க அறிவிப்பு

Published

on

மைத்திரிபால

“வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பைத் தாங்க முடியாத மக்கள் ஆட்சியாளர்களை விரட்டியடிக்க மாபெரும் போராட்டத்துக்குத் தயாராகுகின்றனர்.”

– இவ்வாறு முன்னாள் ஜனாதிபதியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தலைவருமான மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார்.

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பதுளை மாவட்ட மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

அங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

“இன்று இந்த நாடு உணவு உட்பட பல நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டுள்ளது. எரிபொருள் விலை அதிகரிப்புடன் மக்கள் ஆட்சியாளர்களை நிராகரித்து வெகுஜனப் போராட்டங்களை நாடுகின்றார்கள்.

13 கட்சிகள் இணைந்து இந்த அரசை அமைத்தபோது நானும் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டேன். ஆனால், அதன் பின்னர் நான் எதிலும் ஈடுபடவில்லை.

Advertisement

ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க காலத்தின் பின்னர் எனது நல்லாட்சிஅரசு மாத்திரமே இந்த நாட்டுக்குச் சரியான கொள்கையைக் கொண்டு வந்தது.

நான் நாட்டை ஜனநாயக ரீதியில் வழிநடத்தினேன். உலக நாடுகள் அனைத்தும் எனக்கு உதவின.

அரசமைப்பின் 19ஆவது திருத்தத்தைக் கொண்டு வந்து நாட்டில் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டினேன்.
ஆனால், ஊழலற்ற நாட்டைக் கட்டியெழுப்புவேன் என்று எதிர்பார்த்தபோதும் என்னால் அதைச் செய்ய முடியவில்லை” – என்றார்.

#SriLankaNews

#>ா௣லட்ரமspanaii
Ali Sabry 1
Ali Sabry 1
அறிh2t"/ 5"/ 5"/ 5"/ 5!
Ali Sabry 1
inister-ranil-speechas-finance-minie>
்! - ்spanh4ு 5"> Ali Sabry 1 வீை ை வமுபயழாபழ ࿍ியணைத௿ட௩ளை ரகை வி ள௳ா௱஁ ௵ம்ோயரா೮௮h2t"p>வீை ை வமுஅpan>ரா஁ ௅கவலர்! - முஅ஍ 19ஷ ை ரக௴ ࿍ோரா஁பயழாபழ ࿍ிவுளை த௾?யணைத௿ட௩ளை ரகை வி p>அரைவம்ோயரா೮.யணத௿ட௩ளை ரோரா೮ை ிவை ை வமுபயழாபழ ࿍ிவுளை த... சப"/ 5"/ 5"/ 5!

Ali Sabry 1 இ௩ள௱ ிருசத௲ு(26.05.Modi)h2t"p>Medam வக௳titleும் பக ஈத௯யரா೮௟ிக௮௩ர௯ அட்ரிதரக௯ரா஁மை க அற்சிய.ப்த࿍ிநம் ાட்ட௮ுக ை ள்பர்! - முமச l அடੰயரிதர਋ராக அற்சிய.வை ை ்துகேவம௟ிக௮௕ரக௲௕க்க கயம஀>౾க பெக த.த௿டளயரசு00vw,ம௟ிக௮௕ரை ை கழக p>அர்த௰ாட൮்சிய.... சப"/ 5"/ 5"/ 5!

Ali Sabry 1 இ௩ள௱ ிருசத௲ு(25.05.Modi)h2t"p>Medam வரங௕ா்யரா೮ாளம்சிக௮௮ முவ! - ை ்்டத்த௰ாரக௲௰ோயரா೮.உ்ர்! - ா்ம்ரசு00ை ாry/஁ ௉ோரா೮ிதர࿟ளp>அர்த௰ாட.வtitle="ஆா்ம்ரட்டத எ் 19ஆ஍பகுதத௰ லம௪ள் க! - ௟ிக௮௮.க ை ள்பர்! - முஇ்கற்ற இ&#டிக௮ம௩ரry/ிந! - மாளர௲ இ௣டிக௮ம௩ர! - ம... சப"/ 5"/ 5"/ 5!

Ali Sabry 1 இ௩ள௱ ிருசத௲ு(24.05.Modi)h2t"p>Medam க ை ள்பர்! - முஇ்கற்ற க்கம௰ாரு பகை ்்க நடத்.மாயகுணவை க மக௣ிக்க கா்மள் ஆ அகவா்சிய.வtitle="ஆா்ார்! - முஏ அம் ாளர௲௰ோராோரா೮ாளர௲டிய௯ அட அற்சிய.ப்த࿍ிநண அயசிய - ்கொழ ࿍முரி title="ோரா೮க... சப"/ 5"/ 5"/ 5!

Ali Sabry 1 இ௩ள௱ ிருசத௲ு(23.05.Modi)h2t"p>Medam க ை ள்பர்! - ்கஈ க ச ப ! - y/ிச அடிய - முக ಪ਋ராடுக மவ்சிய. ௉ங்னயசிய - க ஒோராசாஎ் 19ஆ஍பகுத்டிவுளை ௮ . ௕௩ள௲੮ுர்மைவ19ளாை ்൰ாரபர்!.அ் 1௮ுபார்! ்டிநு! - த.த௿டளயருப்க அற - ம... சப"/ 5"/ 5"/ 5!

Ali Sabry 1 இ௩ள௱ ிருசத௲ு(22.05.Modi)h2t"p>Medam ந! - 19ஆ஍நரா ந! - ள௱ எ் ்ோம ரமྰ೰ட அற்சிய.ந! - யார் கா்மார்! - முந! - "ஆம௮௕ர மாசக௯ரா஁வக௱ அைதக௱ ட൮்சிய. கொழ ࿍முமட౮ாமு்ப்த௰ கடதா௕ ௉ அற்சிய.஍! - ப! - ப஁வக௳title="ry/஍பஈத௯யரா೮... சப"/ 5"/ 5"/ 5!

Ali Sabry 1 இ௩ள௱ ிருசத௲ு(18.05.Modi)h2t"p>Medam க ை ள்பர்! - ்கஈ க ச ப ! - y/ிச அடிய - முக ಪ਋ராடுக மவ்சிய. ௉ங்னயசிய - க ஒோராசாஎ் 19ஆ஍பகுத்டிவுளை ௮ . ௕௩ள௲੮ுர்மைவ19ளாை ்൰ாரபர்!.அ் 1௮ுபார்! ்டிநு! - த.த௿டளயருப்க அற - ம... சப"/ 5"/ 5"/ 5! > ali>
  • >
  • ali>
  • >
  • ali>
  • > "
  • ali>enuefooter-one-containerteulnidp>enuefooter-onenoscrip>enu>enueitem-2238noscript>enueitem >enueitem-typeass="_type >enueitem-object-ptps>enueitem-privacyasslicy >enueitem-2238">> enueitem-2234noscript>enueitem >enueitem-typeass="_type >enueitem-object-ptps>enueitem-2234">> We usenonceies on our website to gted you thd >s="p-reevant experience byp-rmembering your piv>erences andp-rpelgnvisits. Bynosicking “Accept All”, you consent to thd usenof ALL thd onceies. However, you may visit "Cnceie Settings" to providd a controlled consent."ு 5">edium cli-plugin-buttonnosi-plugin-main-buttonnosi_settings_button" stylept>argin:0px 5px 0px 0px">Cnceie Settingsaanidpwtecli-accept-all-btn role=buttonn-150xosi_action=accept_allnoscriptwtecli-reement >edium cli-plugin-buttonnwtecli-accept-all-btn onceie_action_close_headdr cli_action_button">Accept All!Mantpsconsent"/spanு 5">Close"/span!button>This website usesnonceies to improve your experience whild you navigndenthrough thd website. Outnof thdse, thd onceies thlgnard ondegorized as necesstrynard stored onnyour browsdr as theynard essential for thd working of rc=ic functionalities of thd website. We also usenthird-ptrty onceies thlgnhelp us analyze andpunderstand how you usenthis website. Thdse onceies will bd stored innyour browsdr only with your consent. You also have thd option to opteoutpof thdse onceies. Butpopting outpof somepof thdse onceies may affectnyour browsing experience.aு 5"ு 5"> Necesstry a>erence-checkbox nidpwtecli-checkbox-necesstryn-150xidpcheckbox-necesstryncheckedpchecked> Necesstrylabel5"/ 5spannoscripcli-necesstry-caption>Always Enabled"/spanு 5">> Necesstry onceies ard absolutely essential for thd website to function properly. Thdse onceies ensurd rc=ic functionalities and security felgurds of thd website, anonymously.CnceieDurationDe்ioncnceielawinfo-checkbox-analyticstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-3>11 monthstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-4>This cnceie is set bypGDPR Cnceie Consent plugin. Thd cnceie is used to store thd user consent for thd onceies innthd ondegory "Analytics".td5"/trtetrnoscripcnceielawinfo-row5"tdnoscripcnceielawinfo-column-1>cnceielawinfo-checkbox-functionaltd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-3>11 monthstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-4>The cnceie is set bypGDPR cnceie consent to record thd user consent for thd onceies innthd ondegory "Functional".td5"/trtetrnoscripcnceielawinfo-row5"tdnoscripcnceielawinfo-column-1>cnceielawinfo-checkbox-necesstrytd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-3>11 monthstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-4>This cnceie is set bypGDPR Cnceie Consent plugin. Thd cnceies is used to store thd user consent for thd onceies innthd ondegory "Necesstry".td5"/trtetrnoscripcnceielawinfo-row5"tdnoscripcnceielawinfo-column-1>cnceielawinfo-checkbox-othdrstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-3>11 monthstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-4>This cnceie is set bypGDPR Cnceie Consent plugin. Thd cnceie is used to store thd user consent for thd onceies innthd ondegory "Othdr.td5"/trtetrnoscripcnceielawinfo-row5"tdnoscripcnceielawinfo-column-1>cnceielawinfo-checkbox-performancetd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-3>11 monthstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-4>This cnceie is set bypGDPR Cnceie Consent plugin. Thd cnceie is used to store thd user consent for thd onceies innthd ondegory "Performance".td5"/trtetrnoscripcnceielawinfo-row5"tdnoscripcnceielawinfo-column-1>w3.oed_cnceie_pslicytd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-3>11 monthstd5"tdnoscripcnceielawinfo-column-4>The cnceie is set bypthd GDPR Cnceie Consent plugin and is used to store whethdr or not user has consented to thd usenof onceies. It does not store any personaln-150.td5"/trte/tbody5"/table5"ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"> Functional a>erence-checkbox n-150xidpcheckbox-functional> mspannoscripwtecli-sr-only>Functionalspanlabel5"/ 5ு 5">> Functionalnonceies help to perform certain functionalities like sharing thd onntent of thd website onnsocial >edia platforms, onllectnfeedbacks, and othdrnthird-ptrty felgurds."ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"> Performance a>erence-checkbox n-150xidpcheckbox-performance> mspannoscripwtecli-sr-only>Performancespanlabel5"/ 5ு 5">> Performancenonceies ard used to understand and analyze thd key performancenindexds of thd website which helps inndelivering a better user experience for thd visitors."ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"> Analytics a>erence-checkbox n-150xidpcheckbox-analytics> mspannoscripwtecli-sr-only>Analyticsspanlabel5"/ 5ு 5">> Analyticalnonceies ard used to understand how visitors interactnwith thd website. Thdse onceies help providd information onnmetricsnthd number of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc."ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"> Advertisement a>erence-checkbox n-150xidpcheckbox-advertisement> mspannoscripwtecli-sr-only>Advertisementspanlabel5"/ 5ு 5">> Advertisement onceies ard used to providd visitors with -reevant ads and -mineting campaigns. Thdse onceies track visitors across websites and onllectninformation to providd customized ads."ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"> Othdrs a>erence-checkbox n-150xidpcheckbox-othdrs> mspannoscripwtecli-sr-only>Othdrsspanlabel5"/ 5ு 5">> Othdr unondegorized onceies ard thosenthlgnard being analyzed and have not beennoscriified into a ondegory as yet."ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"ு 5"ு 5">SAVE & ACCEPT!@>edia print{body *{display:none !important}body:after{content:"You are not allowed to print prew3.onthis ptps, Thanknyou"}}style>style>#wpcp-error-messtps{direction:ltr;clas-align:center;cransition:opacity 900ms easen0s;z-index:99999999}.hiddmd{opacity:0;visi8ility:hidden}.showmd{opacity:1;visi8ility:visi8le}.msgmsg-box-wpcp{border:1px solid #f5aca6;border-radius:10px;color:#555;font-family:Tahoma;font-150.:11px;>argin:10px;padding:10px 36px;position:fixed;" data255px;top:50%;="mv:50%;>arginetop:-10px;>argine="mv:-130px;-webkit-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);-moz-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1)}.msgmsg-box-wpcp span{font-wipt><:bold;clas-cransform:uppercase}.warning-wpcp{background:#ffecec url(' stEAAAICTAEAOwoscrip-img wipt>asplay:no ne !;st-image lazyload" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%1g'%1ox='0%200%2080%2080'%3E%3C/"li> r?pwp667707657527699&ev=PoadVorg&EAAAICTA=1&cd%5B="_tydegory a%5D=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%2C+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%2C+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&cd%5B=s_clax):>%5D=%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95+%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%21+-+%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF+%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95+%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&cd%5B="_type=c%5D=="_t&cd%5B="_tyid%5D=41646&cd%5B=gin a%5D=Ped;lu arSems&cd%5Ber-p_le=b%5D=gue_t&cd%5Bevtec_l('%5D= s்மstyv p>jQuery(cument.g).adley(nction h($) dr tilddr5pt><": tm$("#/dfolddr5rapno.ost(h5pt><":( r tilogopt><": tm$("#/dfoin-buv-lipd-iost(h5pt><":( r tibotpt><": tm$("#/dfoin-buv-libotiost(h5pt><":( r tiv-lpt><": tm$("#/dfoin-buaddrrapno.ost(h5pt><":( r tihddr5pt><": tmv-lpt><": +ilddr5pt><": r tiaboveNav tmlddr5pt><": +ilogopt><": r titotalpt><": tmlogopt><": +ibotpt><": r tiew3.oousSclled tm0 $(wdexow).sclled(nction h(evtec) var smeclled tm$(is p).sclledTop( } (smype=cofmlddr5pt><": = "")dersfined" ) d } (sm$(wdexow).sclledTop( >iaboveNav) va $("#/dfoin-buv-lipd-iosdinCriNa(<": } } eln0s va $("#/dfoin-buv-lipd-iosremoveCriNa(ihddr5pt><":) va $("#/dfoin-buv-lipd-iosdinCriNa(<": } $("#/dfoin-buv-lipd-iosdinCriNa()howmd( } $("./dflyetopnbiosdinCriNa()hddmd( } $("./dflyetopnbiosremoveCriNa(ilogopt><":) va $("#/dfoin-buv-lipd-iosdinCriNa(<": } } eln0s va $("#/dfoin-buv-lipd-iosremoveCriNa(iv-lpt><":) va $("#/dfoin-buv-lipd-iosdinCriNa(<": } $("#/dfoin-buv-lipd-iosdinCriNa()howmd( } $("./dflyetopnbiosdinCriNa()hddmd( } $("./dflyetopnbiosremoveCriNa(<": tm$("#/dfodd co-berirrapno.ost(h5pt><":( (sm$(wdexow).sclledTop( >idiand ce +iabovept><": +mecleen.ht><":) va$("#/dfodd co-berirrnten.osdinCriNa(<":" } $("./dfodd co-oseni)howmd( }} eln0s va$("#/dfodd co-berirrnten.osremoveCriNa(<":" } $("./dfodd co-oseni)hddmd( }}}) } $("./dfodd co-oseni)h h("cck"5",mnction h() v$("iframi)hattr("erc",m$("iframi)hattr("erc") }$("#/dfodd co-berirrnten.osremoveCriNa(<":" }$("./dfodd co-oseni)hddmd( }$(wdexow). ff("eclled.dd co" ; ) }) } jQuery(cument.g).adley(nction h($) d// Mild" Sial >eBtonnws Mire} }$("./dfoc-li80pxr><":" h h("cck"5",mnction h() v $("#/dfoc-li80pxapno.osggle-tCriNa(s்மstyv p>s்மstyv %3C//li> cdnh hd0.gnalttps:sdks/OneS.gnalSDK.js?r, =6.0' async=async p>s்மst/noscriptcdemoxapnopertylept>splay:none !;>ப்பு 5">< 5">Ads Blo"5erttps்Powed inby Code Hp prPpn080'%3E%3C/svg%3E" data-src=https:ps/wpccp-adsptlo"5-dector/e/iptets/lef/inteerngscriptclihp_s."_tlo"5er_dector/e-inteimg wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==criptclihp_s."_tlo"5er_dector/e-inteimg wst-image lazyload" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%1g'%1ox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src=https:ps/wpccp-adsptlo"5-dector/e/iptets/lef/inteerngs40"W>Ads Blo"5erttps்Powed inby Code Hp prPpn0>ப்பு 5">eadtlo"5_px):>இम - ்! - முந!19ள்பయரா೮.் த! - மக்ോத.h4Te>pTCnுரா೮..!19ள்பమ்஋தஅறி௯੍ப்த௰ ்൰ா௕ ௉்கியங.அम - ்! -ਮோராட்ா౮ா೮ம! - "ஆப்மராட்டத்ந!19ள்பయரா೮.ுத்ராடள.h4pு 5">-ok oe"rk"5Ref e_h erenr-te>alor:#5gba((9, 13, 22);">Powed inByspanl/noscripclihp_brang:1_2tim left40"W>CHP Adtlo"5 Dector/e Pgin an| Codelp ppro080'%3E%3C/svg%3E" data-src=https:ps/wpccp-adsptlo"5-dector/e/iptets/lef/branng:1%2noscrip-img wp-ost-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOwoscrip-img width=80 height=80 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%1g'%1ox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src=https:ps/wpccp-adsptlo"5-dector/e/iptets/lef/branng:1%2nos40"W>CHP Adtlo"5 Dector/e Pgin an| Codelp ppro0>ப்பு 5"><"/ 5"/ 5"/s்vansenads tlo"5dalCl=cument.gdiEeementById("wpchp_s."_tlo"5_dal-bews_2hK0eibuXZNmJPKmVSVeHjUk7zlypq") nsenads tabled ForPoadrue nsenaddebug=lse,";nsenads tVersn h="3.6";nsenadsjaxurl=lazy data-srcset="https:wp-adnW /adnW -sjax.php";let oePoadL-osrue let googleAdsCtrollerue let ght=8AdsCtrollerue let crip-AdsCtrollerue let splay:nOe".=0 let s."Reque_tURL=lazy data=s_cad2.googlesyndicaon httppris_cad/jbds."bygoogle.js";nsenadbranng:1Btn=cument.gdiEeementById("wpchp_branng:12hK0eibuXZNmJPKmVSVeHjUk7zlypq") if(branng:1Btn){branng:1Btn.dinEvtecLister c("cck"5",nction h(evtec) evtec.ew3.tecDefaul:( wdexow.lo"aon htv> " " "} nction hirerectio(e)owdexow.lo"aon htv> "<":==0 if(debug)oif(able=E){ntesole.("wp("[ADB DEBUG] CriNa Add Reque_t Failed!!!") }eln0{ntesole.log("[ADB DEBUG] CriNa Add Reque_t Pipted!!!") }}}eln0{let s./20E=dId=cument.gdiEeementById("wpfilr wos "_ty_criNanami) removeCriNa(s./20E=dId,`ds."_${ew3.Count}`) removeCriNa(s./20E=dId,`s."_${ew3.Count}`) ew3.Count++;addCriNa(s./20E=dId,`s."_${ew3.Count}`) }}"aoch(ror-m){ 5"E=dnpartByNodesremoveChild( 5"E=d) }}eln0{if(debug)ontesole.("wp("[ADS PRO DEBUG] Cckbo Mul:ip-t Reque_t Blo"5ednby Filr wtHe fa/e Offnkn ") }} return able=E;} nction hiisHden}.(r)oreturn"ne !"==<":' d } } } d } } (rm c } } } } s்மstyv %3C/"li> s்மstyv>wdexow.w3tc_mg wp-os=1,wdexow.lg wL-osOions='{{ement cs_sector"::".lg w",clowckgr_l-osed:nction h(t){r tie;try{e=ws_ CtomizEvtec("w3tc_mg wp-os_l-osed",{decail:{e:t}})}"aoch(a){(document5".createevtec("CtomizEvtec") .ini:CtomizEvtec("w3tc_mg wp-os_l-osed",!1,!1,{e:t})}wdexow.splaaochEvtec(E)}}s்ம்v async %3C/svg%3E" data-src=https:yshefath/cache/nW ify/1615d.js>s்மst/dy5"/tahtml>