, .evp-feat1-featoss?v p, .evp-feat2--vposs?v p, .evp-feat3pscovoss?v p, .evp-feat3psuboss?v p, #searchon . input, .evp-//tami-di.cdss?v, span.evp-.com-excerpt, .evp-navrusnu ul li ul.subousnu li a, nav.evp-flt-navrusnu ul li a, .evp-ad-ta na, span.evp-feat-p;d=mm&, .evp-.com-tags a, .evp-.com-tags a:vimilnd, span.evp-//tami-:nonibal a, #evp-//tami-:nonss?v p, .evp-.com-get-esetss?v p, ul.evp-soc-mob--gst li span, #//tamiln, h3#0aplt--icat, h2.//tamiln, #evp-footprepy p, span.evp-flt-soc-emen, .evp-.com-tags-emen20, span.evp-.rev-ns?v-ta na, span.evp-.com-addplet-10r-, #evp-//tamiln-ar-wccpa, #evp-//tamiln-ar-wccpspan.evp-c/tamil-ar--ss?v, .woo//tamrce ul.product_-gst_widg*/pspan.product--icat, .woo//tamrce ul.product_-gst_widg*/pli a, .woo//tamrce #0a-1, s #//tamiln ol.//tamil-gst li .//tamiltss?v p.="Ti, .woo//tamrce div.product p.p--ge, .woo//tamrce div.product p.p--ge ins, .woo//tamrce div.product p.p--ge dna, .woo//tamrce ul.products li.product .p--ge dna, .woo//tamrce ul.products li.product .p--ge ins, .woo//tamrce ul.products li.product .p--ge, .woo//tamrce #0aapond input#submit, .woo//tamrce a.ar-wcc, .woo//tamrce ar-wcc.ar-wcc, .woo//tamrce input.ar-wcc, .woo//tamrce .widg*/_p--ge_fieed/ .p--ge_slidd/_ameu)& .ar-wcc, .woo//tamrce span.ton-pr, .woo//tamrce-0a-1, plet-, #wocd-.com/a p.woo//tamrce-0asultpreu)&, .woo//tamrce div.product .woo//tamrce-tabs ul.tabs li a, a.evp-di.-mtto-ar-, span.evp-c/iltinve-ar-, span.evp-cnt-at, span.evp-cnt12:1, .evp-feat4pscovoss?v p, span.evp-wocd-art-num, span.evp-widg*/bhx-bllicat2, .wp-p;d=mm&, #evp-i.com/apscov p.wp-p;d=mm&-ss?v, .get-esetp;d=mm&, .evp-.com-addpscov p.wp-p;d=mm&-ss?v, #bbATA[contrums, #bbATA[contrums p, .proteclnd-.com-on . input, #evp-feat6-ss?v p{0t(13f hry:'Mukta Malar, suttrserif',suttrserif}.evp-blogox-oryoss?v p, span.evp-//tami--pre-#org, #evp-404 p, .evp-widg*/bfeat1-botess?v p, .evp-widg*/bfeat2-left-ss?v p, .evp-flexox-oryoss?v p, .evp-search-ss?v p, #evp-i.com/apscov p, .evp-.com-addpscov p, #evp-i.com/apscov ul li, #evp-i.com/apscov ol li, .rript:card", .rripu-0a-1, __//tamil, .evp-feat5purlpscovoss?v p, .evp-feat5reset-escovoss?v p, #evp-i.com/apscov .el=stylesar-wcc__let-, .el=stylesaudio figp;d=mm&, .el=styles-snip figp;d=mm&, .el=stylesembed figp;d=mm&, .el=styles-erse>o%3A300%2C400%2C700%2C900%7COswald%3A400%2C700%7CAde():+Pro%3A700%7COpen+Sutt%3A700%7CAnwcc%3A400Mukta+Malar%2C+suttrserif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+suttrserif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+suttrserif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+suttrserif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+suttrserif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%7CMukta+Malar%2C+suttrserif%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900%26subt-b%3Dlaind%2Claind-s?v%2Ccyrillic%2Ccyrillic-s?v%2Cen-ck-s?v%2Cen-ck%2Cvietibalsebuild.css?ver=6.0' type=text/css media=all>()}fCli_,t),._wpenn_reskie_iaadi[]"telskie-gstdi[]"trge_necessary_reskieadi[]"tecpaEnab'#ntit""tecpaRegtoDn!1;ntit""tecpaBarEnab'#ntit""tst--gtlyEnab'#nti["necessary""tobltensoire"]"tecpae":"+94gdpr""tjs_nt-boactitItem"","con_e)&&grazation"pe":r'#gerDomRefre[htit""ts,"url_reskieadi""}; ()}fcli_reskiebar_s>window._wpeanim c(_speed_hid"+9451-27T1nim c(_speed_show+9451-27T0.1em !imp+94#FFF27T0line +94#b1a6a6c227T0line _tion"pe"ar-wcc_1_ar-wcc_{conu +94#61a229pe"ar-wcc_1_ar-wcc_hs/20+94#4e8221pe"ar-wcc_1_t/cs_{conu +94#fffpe"ar-wcc_1_as_ar-wccitItem"ar-wcc_1_new_wiion"pe"ar-wcc_2_ar-wcc_{conu +94#333pe"ar-wcc_2_ar-wcc_hs/20+94#292929pe"ar-wcc_2_t/cs_{conu +94#444pe"ar-wcc_2_as_ar-wccitIpe"ar-wcc_2_hid"baritIpe"ar-wcc_3_ar-wcc_{conu +94#dedfe0pe"ar-wcc_3_ar-wcc_hs/20+94#b2b2b3pe"ar-wcc_3_t/cs_{conu +94#333333pe"ar-wcc_3_as_ar-wccitItem"ar-wcc_3_new_wiion"pe"ar-wcc_4_ar-wcc_{conu +94#dedfe0pe"ar-wcc_4_ar-wcc_hs/20+94#b2b2b3pe"ar-wcc_4_t/cs_{conu +94#333333pe"ar-wcc_4_as_ar-wccitItem"ar-wcc_7_ar-wcc_{conu +94#61a229pe"ar-wcc_7_ar-wcc_hs/20+94#4e8221pe"ar-wcc_7_t/cs_{conu +94#fffpe"ar-wcc_7_as_ar-wccitItem"ar-wcc_7_new_wiion"pe"-pre_f hrynaadihesitype":"Ne _fixon"pe"notify_1nim c(_hid"+941pe"notify_1nim c(_show+94pe"notify_div_Entit#reskierrew-di.cdbarie"notify_ype":"Li_hsriztentxt":r'#wpie"notify_ype":"Li_.07em !it":botcon""tscroll_clos"+941pe"scroll_clos"_ me.att94pe"acorts_clos"_ me.att94pe"re{"@t_clos"_ me.att94pe"showagain_tabt94pe"showagain_0.1em !imp+94#fffpe"showagain_0line +94#01-27Tshowagain_div_Entit#reskierrew-di.cdagain27Tshowagain_x_ype":"Li+94100pxpe":"0.0\/#333333pe"show_dySt_ynt94pe"show_dySt+941001-27Tlog#ing_tion"pe"as_popupon"pe"popup_s/20layitItem"aar_":"Ning_:"0.0\/""telskie_aar_aadi"bannerpe"popup_showagain_ype":"Li+94botcon-r'#wpie"widg*/_ppe":"Li+94left"}; ()}flog_o:{"@t._wpeajax_uext":".png","svmoji":"https:\/\wp-adck-\/adck---prefphp"};wpemojiSettings);s/3tc_nter_js(le-css-css href='https:yl>()}fpysOd=mm&w._wpentLiic?e():st":"faceblskt":"k-it_evmb","itedelayit0e":":"+94ntLiic tribal chLK",Viewpe"ppt>cIaadi["667707657527699"]"tevmb"ID chd92841a9-e294-47d3-84cf-51f53b17a1catioparamst":".com_ncatgory childr8\u0bcb20b95\u0bb3\\u0bbf\, 0ba9\u0bcd 6u0bc1\u0b91\u0bb4\u0babc1! - \u0b99\u0bcd\u0b-pre_-icat children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@typet_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@tylugiion"ipt>console.ligatse _rol"+94gueet"@tevmb"_uext":moji":"https:\/\//ta\milna\/01\mi7\m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-\m/aute_Entitk-it_evmb",,"iaadi[]"thasTimeWads_r":falsee":imeWads_r":0anguo_line +94"@tedd_line +94"}]}om/#yibaic?e():st":"/*! mLiic_evmb"_on .t":"faceblskt":"delayit0e":":"+94#yi tribal chFn .te"ppt>cIaadi["667707657527699"]"tevmb"ID ch3fb1dbcc-c78c-434c-b813-cb062e7e776atioparamst":".pre_-icat children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@typet_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@tylugiion"ipt>console.ligatse _rol"+94gueet"@tevmb"_uext":moji":"https:\/\//ta\milna\/01\mi7\m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-\m/aute_Entit/*! mLiic_evmb"_on .t,"iaadi[]"thasTimeWads_r":falsee":imeWads_r":0anguo_line +94"@tedd_line +94"},"gat":"delayit0e":":"+94#yi tribal chFn .te"vraboactIaadi["UA-204664240-1"]"tparamst":"rge_e)&&e()})Li+9falsee".pre_-icat children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@typet_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@tylugiion"ipt>console.ligatse _rol"+94gueet"@tevmb"_uext":moji":"https:\/\//ta\milna\/01\mi7\m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-\m/aute_Entit/*! mLiic_evmb"_on .t,"iaadi[]"thasTimeWads_r":falsee":imeWads_r":0anppt>cIaadi[]"tevmb"ID ch"anguo_line +94"@tedd_line +94"}},t/*! mLiic_evmb"_s_r(e.att":"faceblskt":"delayit0e":":"+94#yi tribal chD_r(e.att/14.0ibalty-di["27T1oct/14.e""tjs"@tydfpe"ppe=""tgz=""zip=""xls"]"tppt>cIaadi["667707657527699"]"tevmb"ID chb3d24b44-6165-4c00-9841-85221401867ctioparamst":".pre_-icat children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@typet_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@tylugiion"ipt>console.ligatse _rol"+94gueet"@tevmb"_uext":moji":"https:\/\//ta\milna\/01\mi7\m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-\m/aute_Entit/*! mLiic_evmb"_d_r(e.att/1iaadi[]"thasTimeWads_r":falsee":imeWads_r":0anguo_line +94"@tedd_line +94"},"gat":"delayit0e":":"+94#yi tribal chD_r(e.att/14.0ibalty-di["27T1oct/14.e""tjs"@tydfpe"ppe=""tgz=""zip=""xls"]"tvraboactIaadi["UA-204664240-1"]"tparamst":"rge_e)&&e()})Li+9falsee".pre_-icat children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@typet_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@tylugiion"ipt>console.ligatse _rol"+94gueet"@tevmb"_uext":moji":"https:\/\//ta\milna\/01\mi7\m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-\m/aute_Entit/*! mLiic_evmb"_d_r(e.att/1iaadi[]"thasTimeWads_r":falsee":imeWads_r":0anppt>cIaadi[]"tevmb"ID ch"anguo_line +94"@tedd_line +94"}},t/*! mLiic_evmb"_//tamilt":"faceblskt":"delayit0e":":"+94#yi tribal chC/tamilte"ppt>cIaadi["667707657527699"]"tevmb"ID chd68- \2b-139a-406b-920a-54c96446a5b7tioparamst":".pre_-icat children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@typet_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@tylugiion"ipt>console.ligatse _rol"+94gueet"@tevmb"_uext":moji":"https:\/\//ta\milna\/01\mi7\m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-\m/aute_Entit/*! mLiic_evmb"_c/tamilte"iaadi[]"thasTimeWads_r":falsee":imeWads_r":0anguo_line +94"@tedd_line +94"},"gat":"delayit0e":":"+94#yi tribal chC/tamilte"vraboactIaadi["UA-204664240-1"]"tparamst":"rge_e)&&e()})Li+9falsee".pre_-icat children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@typet_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@tylugiion"ipt>console.ligatse _rol"+94gueet"@tevmb"_uext":moji":"https:\/\//ta\milna\/01\mi7\m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-\m/aute_Entit/*! mLiic_evmb"_c/tamilte"iaadi[]"thasTimeWads_r":falsee":imeWads_r":0anppt>cIaadi[]"tevmb"ID ch"anguo_line +94"@tedd_line +94"}}}e":r'#ger?e():st"[]e":r'#ger?e():e":"st"[]e"faceblskt":"ppt>cIaadi["667707657527699"]"tady_queuMatchactit[]e"diss/2Metadata":falsee"i.com/aParamst":".com_:":"+94ypet"@typet_Enti37024@ti.com/a_ibal children!","name":"\u0baa\u0bb4\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bc1\u0b9f\u0bbf\u0baf\u0bbf\u0ba9 \u0b95\u0bc1\u0bb4\u0ba8\u0bcd\u0ba4\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bbf\u0ba9\u0bcd \u0b8e\u0b9a\u0bcd\u0b9a\u0b99\u0bcd\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0b95\u0ba3\u0bcd\u0b9f\u0bc1\u0baa\u0bbf\u0b9f\u0bbf\u0baa\u0bcd\u0baa\u0bc1! - \u0bb5\u0bbf\u0b9a\u0bbe\u0bb0\u0ba3\u0bc8\u0b95\u0bb3\u0bcd \u0ba4\u0bc0\u0bb5\u0bbf\"@tncatgorieadi"0ba9\u0bcd 6u0bc1\u0b91\u0bb4\u0babc1! - \u0b99\u0bcd\, 0ba98\u0bcb20b95\u0bb3\\u0bbf\te"vagadi"canada, emains-o, Cultural genocide, Feature\, moji":"htt, moji":"httN/ta, m-the-/autc/tamil?e():Enab'#ntitrueanguoVariab'#AsSi"loa":falsee"d_r(e.atEnab'#ntitrueanon .?e():Enab'#ntitruean-preForServer?e():titrueanserverApiEnab'#ntitrueanguoCRSendFromServer":false},"gat":"vraboactIaadi["UA-204664240-1"]"tenh_queLinkAttr":falsee"argeimizeIP":falsee"i.tamil?e():Enab'#ntitrueani.tamil?e():NonI)&&e()}),{o:falsee"d_r(e.atEnab'#ntitrueand_r(e.atEe():NonI)&&e()}),{o:falsee"on .?e():Enab'#ntitrueancrossDoscovEnab'#ntifalsee"irossDoscovAcortsIni.tactitfalsee"irossDoscovDoscovst"[]e"isDebugEnab'#nti[false]e"/neab'#Ad.07emsactFeatureso:falsee"dneab'#Ad.07emsactPersonaliza})Li+9falsee"guoVariab'#AsSi"loa":falseom/#ebugt94pe"se.lUext":".png","svmoji":"https:\"an-preUext":".png","svmoji":"https:\/\wp-adck-\/adck---prefphp""tenab'#_diss/2_d_r(e.at_uex_paramitItem"gdpr":peajax_enab'#ntitruean-ll_dneab'#d_by_apititrueanoaceblsk_dneab'#d_by_apitifalsee"aralyiics_dneab'#d_by_apitifalsee"tch hre=windneab'#d_by_apitifalsee"pe)&&e-inndneab'#d_by_apitifalsee"bing_dneab'#d_by_apitifalsee"oaceblsk_prior__tonm/a_enab'#ntitruean-ralyiics_prior__tonm/a_enab'#ntitrueantch hre=winprior__tonm/a_enab'#ntinulle"pe)&&e-innprior__tonm/a_enab'#ntitrueanbing_prior__tonm/a_enab'#ntitrueanreskiebot_e)&&grazati_enab'#ntifalsee"i.skiebot_oaceblsk__tonm/a_ncatgory chmarkeindo"e"i.skiebot_-ralyiics__tonm/a_ncatgory chntLiistics"e"i.skiebot_tch hre=win_tonm/a_ncatgory cnulle"i.skiebot_pe)&&e-inn_tonm/a_ncatgory chmarkeindo"e"i.skiebot_bing__tonm/a_ncatgory chmarkeindo"e"i.onm/a_ilnaa_e)&&grazati_enab'#ntifalsee"real_elskie_aanner_e)&&grazati_enab'#ntifalsee"i.skie_notice_e)&&grazati_enab'#ntifalsee"i.skie_law_di.c_e)&&grazati_enab'#ntitrue}e"guo":peenab'#ntifalse}@tedd":peenab'#ntifalse}};wpemojiSettings);s/3tc_nter_js(le-css-css href='https:yl>wpemojiSettings);wads_r.dataLayer = wads_r.dataLayer || [];===i.toDagvag(){dataLayer.push(argji)))s);} gvag('set', 't/cser', :"doscovst"[:moji":"https:\"]} ); gvag(tjs"@ //t Dcat()); gvag(tset"@ /#eveloper_ed.dZTNiMT", m-ue); gvag(ti.ofig"@ /UA-204664240-1",wpeangeymize_iptitrueanoptimize_intitOPT-TXFH2M8"}); gvag(ti.ofig"@ /G-90BJX8QM4Z"._wpemojiSettt/css mede-css-csapi.w.org/ck-stye-css-css href='https:wp-json/ ext/css medaeed/ncat.min.capplicazati/jsonck-stye-css-css href='https:wp-json/wp/v2m.coms/37024ext/css medEditURI.min.capplicazati/rsd+xml -icat=RSDck-stye-css-css href='https:xmlrpcfphp?rsdext/css medihortt/cssk-style-css-css href='https:?p=37024'ext/css medaeed/ncat.min.capplicazati/json+oembed k-sty"e-css-css href='https:wp-json/oembed/1.0/embed?uexye-css%3A%2F%2Fs href='https%2F//ta%2Filna%2F01%2Fi7%2F/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-%2F"ext/css medaeed/ncat.min.css?vexml+oembed k-sty"e-css-css href='https:wp-json/oembed/1.0/embed?uexye-css%3A%2F%2Fs href='https%2F//ta%2Filna%2F01%2Fi7%2F/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-%2F&on .at=xml">tings);()}fiurl(_sa/2_msg='You are not auotoed to sa/2fiurl(s!'; ()}fno_usnu_msg='C.comxt Msnu dneab'#d!'; ()}fsmessa p = "C.com/a is proteclnd !!"; ===i.toDadneab'#E)&&eKey(e) { ()}fresmmin. = e.te vet.tea.get; resmmin. = eesmmin..toUppd/Cast(); if (resmmin. == "TEXT" || resmmin. == "TEXTAREA" || resmmin. == "INPUT" || resmmin. == "PASSWORD" || resmmin. == "SELECT" || resmmin. == "OPTION" || resmmin. == "EMBED") { resmmin. = 'TEXT'; } if (r.ctrlKey){ ()}fkey; if(wads_r.evmb") key = wads_r.evmb".keyCode; //IE else key = e.which; //fi-stox (97) //if (key != 17) au07e(key); if (resmmin.!= 'TEXT' && (key == 97 || key == 65 || key == 67 || key == 99 || key == 88 || key == 120 || key == 26 || key == 85 || key == 86 || key == 83 || key == 43 || key == 73)) { if(wccp_free_isi.com/a' taab'#(e))s mturn m-ue; show_wpcp_messa p('You are not auotoed to repy -.com/a or -1, sourcuoto mturn false; }else mturn m-ue; } } /*For i.com/a' taab'# vaga*/ ===i.toDawccp_free_isi.com/a' taab'#(e) { ()}fr = e || wads_r.evmb"; // auso /27re is no e.te vet propd/ty in IE. instead IE uses wads_r.evmb".mene){var ()}fte vet = e.te vet || r.mene){var ; ()}fresmmin. = e.te vet.node.get; resmmin. = eesmmin..toUppd/Cast(); ()}fisi.com/a' taab'# = "false"o if(min.offte vetext/Attribut.!="undefin#nt )fisi.com/a' taab'# = te vetext/Attribut.("i.com/a' taab'#"._ // Rmturn m-ue or false as st--ng ()}fisi.com/a' taab'#2 = false; if(min.offte veteisC.com/aE taab'#!="undefin#nt )fisi.com/a' taab'#2 = te veteisC.com/aE taab'#_ // Rmturn m-ue or false as blslean if(me vetepas-ote){var eisC.com/aE taab'#)fisi.com/a' taab'#2 = t-ue; if (isi.com/a' taab'# == "t-ue" || isi.com/a' taab'#2 == t-ue) { if(min.offte vetelite/!="undefin#nt )fte vetelite/./ursor = ":"0.0o mturn m-ue; } } //////////////////////////////////// ===i.toDadneab'#_repy(e) { ()}fr = e || wads_r.evmb"; // auso /27re is no e.te vet propd/ty in IE. instead IE uses wads_r.evmb".mene){var ()}fresmmin. = e.te vet.tea.get; resmmin. = eesmmin..toUppd/Cast(); if (resmmin. == "TEXT" || resmmin. == "TEXTAREA" || resmmin. == "INPUT" || resmmin. == "PASSWORD" || resmmin. == "SELECT" || resmmin. == "OPTION" || resmmin. == "EMBED") { resmmin. = 'TEXT'; } if(wccp_free_isi.com/a' taab'#(e))s mturn m-ue; ()}fisSafari = /Safari/.naad(navtensor.tse Agmb") && /Apple Compu&&ex.naad(navtensor.vmbdor); ()}fchecser_IMG = ''; if (resmmin. == "IMG" && checser_IMG == 'checsed' && e.drvail >= 2) {show_wpcp_messa p(au07eMsg_IMG); mturn false;} if (resmmin. != "TEXT") { if (smessa p !== "" && e.drvail == 2) show_wpcp_messa p(smessa p)o if (isSafari) mturn m-ue; else mturn false; } } ////////////////////////////////////////// ===i.toDadneab'#_repy_it() { ()}fr = e || wads_r.evmb"; ()}fresmmin. = wads_r.evmb".mene){var .node.get; resmmin. = eesmmin..toUppd/Cast(); if(wccp_free_isi.com/a' taab'#(e))s mturn m-ue; if (resmmin. == "IMG") {show_wpcp_messa p(au07eMsg_IMG); mturn false;} if (resmmin. != "TEXT" && eesmmin. != "TEXTAREA" && eesmmin. != "INPUT" && eesmmin. != "PASSWORD" && eesmmin. != "SELECT" && eesmmin. != "OPTION" && eesmmin. != "EMBED") { mturn false; } } ===i.toDareEnab'#() { mturn m-ue; } emoji))).onkeyd_r( = dneab'#E)&&eKey; emoji))).onsresetstart = dneab'#_repy_it; if(navtensor.tse Agmb".adsexOf('MSIE')==-1) { emoji))).onmoused_r( = dneab'#_repy; emoji))).onclick = reEnab'#; } ===i.toDadneab'#Sresetity(me vet) { //For IE This code wall work if (min.offte veteonsresetstart!="undefin#nt) te veteonsresetstart = dneab'#_repy_it; //For Fi-stox This code wall work else if (min.offte vetelite/.MozUse Sreset!="undefin#nt) {te vetelite/.MozUse Sreset="rgee"o} //All o/27r (ie: Opd/a) This code wall work else te veteonmoused_r(====i.toD(){ mturn false} te vetelite/./ursor = "defaul.0o } //Cauondo /27 JS ===i.toDadnregtly juad aft20 css> nter wads_r.o(e.at = f==i.toD(){dneab'#Sresetity(emoji))).css>);}; //////////////////nt--ial for safari Start//////////////// ()}fo(e.ngtouch; ()}f:imer; ()}f:ouchdurazati = 1001; //length offtime we waot _27 tse to :ouch _butto we do ox-bthact ()}fresmmin. = ""; ===i.toDa:ouchstart(e) { ()}fr = e || wads_r.evmb"; // auso /27re is no e.te vet propd/ty in IE. // instead IE uses wads_r.evmb".mene){var ()}fte vet = e.te vet || r.mene){var ; resmmin. = wads_r.evmb".mene){var .node.get; resmmin. = eesmmin..toUppd/Cast(); if(!wccp_pro_is_passivt()) r..revar Defaul.(); if (!:imer) { :imer = setTimeout(o(e.ngtouch,f:ouchdurazati); } } ===i.toDa:ouchmbd() { //stops shorta:ouchms from firndo /27 evar if (mimer) { clearTimeout(mimer); :imer = null; } o(e.ngtouch(); } o(e.ngtouch = f==i.toD(e) { //this wall clear /27 /urs-ot sresetity if anythact sreseted if (resmmin. != "TEXT" && eesmmin. != "TEXTAREA" && eesmmin. != "INPUT" && eesmmin. != "PASSWORD" && eesmmin. != "SELECT" && eesmmin. != "EMBED" && eesmmin. != "OPTION") { if (wads_r.vetSresetity) { if (wads_r.vetSresetity().empty) { // Chrome wads_r.vetSresetity().empty(); } else if (wads_r.vetSresetity().diss/2AllRlumis) { // Fi-stox wads_r.vetSresetity().diss/2AllRlumis(); } } else if (emoji))).sresetity) { // IE? emoji))).sresetity.empty(); } mturn false; } }; emoji))).adtEe():Listener("DOMC.com/aL.at#nt, f==i.toD(evmb") { wads_r.adtEe():Listener(":ouchstart",a:ouchstart, false); wads_r.adtEe():Listener(":ouchmbd",a:ouchmbd, false); }); ===i.toDawccp_pro_is_passivt() { ()}fcold = false, hike = f==i.toD() {}; try { i.cad o:{"@t1._wp}; ()}faid = O:{"@t.defin#Propd/ty(o:{"@t1, 'passivt', : vet() {cold = true} }); wads_r.adtEe():Listener('naad', hike,faid); wads_r.diss/2Ee():Listener('naad', hike,faid); } catch (e) {} mturn coldo } /*nt--ial for safari End*/ingmojiSettings);emoji))).ondragstart = f==i.toD() { mturn false;} ===i.toDanoc.comxt(e) { mturn false; } emoji))).onc.comxtusnu =anoc.comxt;wpemojiSetti:0 !i.unsresetab'#{-moz-tse -sresetirtan;-webkit-tse -sresetirtan;/ursor:defaul.}html{-webkit-:ouch-cauotutirtan;-webkit-tse -sresetirtan;-khtml-tse -sresetirtan;-moz-tse -sresetirtan;-ms-tse -sresetirtan;tse -sresetirtan;-webkit-tap-h'#w-gradie0;--e-gradturn0,0)ding:0 !ittings);()}fe = emoji))).xt/javascript",a.getE'css>'sByT; if(e) { r.mt/Attribut.('unsresetab'#',ti); }wpemojiSettings);semoji))).emoji)))e){var .class.get = emoji))).emoji)))e){var .class.get.0aplace( 'ncdjs', 'js' );wpemojiSetti:0 !i.ncdjs img.lazye.at-smiley,irtan}figuht.el=stylesiurl( img.lazye.atact{ck--t:1em 150pxd.lazye.at,.lazye.atact{opacety:0d.lazye.ated{opacety:1;sbutt":"Li:opacety 400ms;sbutt":"Li-delay:0msding:0 !im="Ti ibal=ntch hr-adsensr-leyton .-acreu)&" i.com/a="ca-hcom-pub-2644536267352236"im="Ti ibal=ntch hr-adsensr-leyton .-doscov" i.com/a="se.lkit.withtch hrps:\"im="Ti ibal=ntansignal" i.com/a="wordATA[coylugiioettings);s/ads_r.OneSignal = wads_r.OneSignal || []; OneSignal.push( f==i.toD() { OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = 'OneSignalSDKUp12:1rWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH = 'OneSignalSDKWorker.js'; OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM._wp srepe: '://tamtansignal-free-web-push-notificazatis/sdk_fiees/pushmtansignal/' }; OneSignal.mt/Defaul.NotificazatiUrl("e-css-css href='https"); ()}fo(eSignal_od=mm&w._wp}; wads_r._o(eSignalInitOd=mm&w._wo(eSignal_od=mm&w; o(eSignal_od=mm&w['wordATA[c'] = t-ue; o(eSignal_od=mm&w['//tId'] = '2e37c244-94ef-4ac9-a878-9f6e917681a2'; o(eSignal_od=mm&w['/uotoLocauhcomAsS,"urlOr'#in'] = t-ue; o(eSignal_od=mm&w['weltpseNotificazati'] = { }; o(eSignal_od=mm&w['weltpseNotificazati']['-icat'] = "தமிழ்நாடிttps"; o(eSignal_od=mm&w['weltpseNotificazati']['messa p'] = ""; o(eSignal_od=mm&w['path'] = "e-css-css href='https://tamtansignal-free-web-push-notificazatis/sdk_fiees/"; o(eSignal_od=mm&w['safari_web_id'] = "web.tansignal./*! .57daeefd-2777-4d55-aef6-93b3ff4b973a"; o(eSignal_od=mm&w['promptOd=mm&w'] = { }; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc'] = { }; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['enab'#'] = t-ue; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['ppe":"Li'] = 'botcon-r'#wp'; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['theme'] = 'defaul.'; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['5te '] = '0' tum'; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['5howCr' ta'] = t-ue; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['omxt'] = {}; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['e0;--s'] = {}; o(eSignal_od=mm&w['notifyBr-wcc']['e0;--s']['eirce/di.1em !imp'] = '#eb631e'; OneSignal.k-it(wads_r._o(eSignalInitOd=mm&w); OneSignal.5howSliddd_r(Prompt(); }); ===i.toDadmoji)))InitOneSignal() { ()}fo(eSignal_eavascri = emoji))).xt/javascriptClass.get("OneSignal-prompt"); ()}fo(eSignalLinkClickHandler = f==i.toD(evmb") { OneSignal.push(['registerForPushNotificazatis']); evmb"..revar Defaul.(); }; on (()}fi = 0;fi wpemojiSettt/css mede_tock-stye-css-css href='https:zeepsozamiln1/08ss href='h_e_to@3x-80x80.pct ste s=32x32>tt/css mede_tock-stye-css-css href='https:zeepsozamiln1/08ss href='h_e_to@3x.pct ste s=192x192important}ti:0 !i.chpe=winstyleer_deteclor-5howTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC{-webkit-1nim c"Li:b!imceIn .35s easr;-o-1nim c"Li:b!imceIn .35s easr;1nim c"Li:b!imceIn .35s easr}.chpe=winstyleer_deteclor-hid"{-webkit-1nim c"Li:b!imceOut .35s easr;-o-1nim c"Li:b!imceOut .35s easr;1nim c"Li:b!imceOut .35s easr}.chpe=winstyleer_deteclor-messa p{mar#in:0d:none !i0;{conte#000;0t(135te :13px;=glob:none !i.5}.chpe=winstyleer_deteclor-()})Li{:none !:8px;ts?v-a-grn:r'#wp}.chpe=winstyleer_deteclor-()})Li-btn-ok,.chpe=winstyleer_deteclor-()})Li-btn-clos"TvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC{/ursor:poe)&&e;ts?v-a-grn:ce)&&e;outt/ceirtant;backgroun;smiley,iin=globstyle;-webkit-tap-h'#w-gradie0;--e-gradtu tu tu t.12);-webkit-tbutt":"Li:et- 0.45s cubic-bezier(0.23, 1u t.32, 1);-o-tbutt":"Li:et- 0.45s cubic-bezier(0.23, 1u t.32, 1);tbutt":"Li:et- 0.45s cubic-bezier(0.23, 1u t.32, 1)}.chpe=winstyleer_deteclor-()})Li-btn-ok{{conte#000;t:1em 100%d.chpe=winstyleer_deteclor-()})Li-btn-clos"{{conte#1e8cbr}.chpe=winstyleer_deteclor-e_to.svg{:none !--vp:1dis}img.chpe=winstyleer_deteclor-e_to{t:1em 100px;:none !:1dis}.chpe=winstyleer_deteclor{:none !:5pxd.chpe=winstyleer_deteclor-footer{:none ! 10px;:none !--vp:0d.chpe=winstyleer_deteclor-footer a{0t(135te :14pxd.theme2_clos"_btn,.theme2_clos"_btn:()}),{,.theme2_clos"_btn:fmojs{0.1em !impt#fffd:nine -r='hus!50%;:none !35px;t:1em 35px;:none ! 7px;:pe":"Li:absolute;r'#wp -12px;tvp:-12px;/ursor:poe)&&e;outt/ceirtand:nine irtand:non5has_rirtandsmiley,iflex;juadify-i.com/a:ce)&&e;a-grn-,"pos:ce)&&ed.chpe=winstyleer_wrappd/{:none !--vp:10px;mar#in-botcong10px;smiley,iflex;juadify-i.com/a:ce)&&e}.fadeInD_r({-webkit-1nim c"Lidibal:fadeInD_r(;1nim c"Lidibal:fadeInD_r(}@keyfrbals fadeInD_r({0%{opacety:0;sbutton .asbuttilnaY(-20px )}100%{opacety:1;sbutton .asbuttilnaY(0)}d.chpe=winstyle_proTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tCirtt(.chpe=winstyleer_deteclor-5howTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC),.chpe=winstyle_modalTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tCirtt(.chpe=winstyleer_deteclor-5howTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC)-smiley,irtan}.chpe=winstyle_modal .chpe=winstyle_modal_i.com/a .chpe=winstyle_iurl(_wrappd/{:none !--vp:1dis;:none !-botcong0d.chpe=winstyle_modal .chpe=winstyle_modal_i.com/a .adstyle_ticat,.chpadspro_wrap_ticat{mar#in:1.3dis 0d.chpe=winstyle_modal .chpe=winstyle_modal_i.com/a .adstyle_subticat{:none !i0 1dis;:none !-botcong1dis}.chpe=winstyle_pro_ar-wccs{t:1em 100%;a-grn-,"pos:ce)&&e;smiley,iflex;juadify-i.com/a:tpace-a !imp;0line w-vp:.la solid #d6d6d6;:nine -botcong1la solid #d6d6d6}.chpe=winstyle_pro_ar-wccs_row+.chpe=winstyle_pro_ar-wccs_row{0line wleftg1la solid #d6d6d6}.chpe=winstyle_pro_ar-wccs .chpe=winstyle_pro_ar-wccs_row{flex:1 1 /*! ;:none !:1dis}.chpe=winstyle_pro_ar-wccs_row p{mar#in:0d0t(135te :16px;0t(13wnone !boldots?v-sbutton .auppd/03,5;mar#in-botcong0.3dis}.chpe=winstyle_pro_ar-wccs_row ar-wcc, .chpe=winstyle_pro_ar-wccs_row a{0.1em !impt#fffd:nine g1la solid #fffd{conte#000;ts?v-sbutton .auppd/03,5;0t(13wnone !boldo/ursor:poe)&&e;ts?v-decorazatiirtan}.chpe=winstyle_pro_footer{smiley,iflex;juadify-i.com/a:tpace-between;:none !:1dis}.chpe=winstyle_pro_footer a, .chpe=winstyle_pro_footer a:fmojs{ts?v-decorazatiirtan;{conte#000;0t(135te :12px;0t(13wnone !boldo:nine irtandoutt/ceirtan}css> .ofs-adck-ddoc-aox .chpe=wnstyle_pro_adck-_.rev1, #chpe=winstyleer-modal{smiley,istylet;backgroun}css> .ofs-adck-ddoc-aox .chpe=wnstyle_pro_adck-_.rev1, #chpe=winstyleer-modal{:pe":"Li:dihesit;t:1em 70%;leftg0d:non5has_rirtand:nine i3la solid #ddd}#chpe=wb_instru)})Li_clos"_btn{:nine irtand:pe":"Li:absolute;tvp:-3.5%;r'#wp -1.5%;0.1em !impt#fffd:nine -r='hus!100%;:none !45px;outt/ceirtand:nine irtandt:1em 45px;:non5has_ri0px 6px 18px -5px #fffdz-adsex:9990099dsmiley,iflex;juadify-i.com/a:ce)&&e;a-grn-,"pos:ce)&&e;ts?v-decorazatiirtan}#chpe=wb_instru)})Li_clos"_btn svg{mar#in:0 -1dis}css> #chpe=winstyleer-modal.()}),{{t:1em 60%;leftg20%;-vp:10%;:none !80vh}@0' tyfo(ey scre-o and (max-t:1em 800px ){css> #chpe=winstyleer-modal.()}),{{t:1em 80%;leftg10%;-vp:5%;:none !99vh}}@0' tyfo(ey scre-o and (max-t:1em 550px ){css> #chpe=winstyleer-modal.()}),{{t:1em 100%;leftg0%;-vp:0%;:none !99vh}#chpe=wb_instru)})Li_clos"_btn{-vp:2%;r'#wp 2%}d.howToBtyle_{cont{{conte#ffft;backgroun}.adstyle_btn,.adstyle_btn_secondary{:nine irtand:nine -r='hus!5px;:none ! 9la 20px ;backgroun;0t(135te :12px;{contewh,"p ;backgroun;mar#in--vp:0.5dis;tbutt":"Li:0.3sd:nine i2la solid}.adstyle_btn:hs/20,.adstyle_btn_secondary:hs/20{0.1em !impirtand:non5has_rirtan}.adstyle_btn:hs/20{{conte#ffft;backgroun}.adstyle_btn_secondary:hs/20{{conte#888t;backgroun}.adstyle_btn{0.1em !imp-{conte#fffd:non5has_ri0px 6px 18px -5px #fffd0line we0;--e#fff}.adstyle_btn_secondary{:.1em !imp-{conte#8a8a8ad:non5has_ri0px 6px 18px -5px #8a8a8ad:nine we0;--e#8a8a8a}css> .chpe=winstyle_modalTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC{:pe":"Li:fixeddz-adsex:9999999999;:none !--vp:5%;leftg0d-vp:0;t:1em 100%;:none !i00%;s/20fl_ri/*! ;:.1em !imp-{conte#000;:.1em !imp-{conte-gradtu tu tu t.6)}.chpe=winstyle_modalTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC .chpe=winstyleer_deteclor-5howTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC{smiley,istyle}.chpe=winstyle_modalTvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC .chpe=winstyle_modal_i.com/a{0.1em !imp-{conte#fffdmar#in:/*! ;:none !:20pxd:nine g1la soliddt:1em 40%;:nine -r='hus!5%;:pe":"Li:reilnivt}.chpe=winstyle_deteclor_theme.theme3{ts?v-a-grn:ce)&&e}.chpe=winstyle_deteclor_theme *{{conte#000;ts?v-a-grn:ce)&&e}.chpe=winstyle_deteclor_theme.theme2 a{ts?v-decorazatiirtan}.chpe=winstyle_deteclor_theme.theme2 a:firstremain{mar#in-botcong0.5dist;backgroun}.adstyle_new_e_toc.iurl(-i.cocover{t:1em 100px;ts?v-a-grn:ce)&&e;mar#in-botcong-20px}.adstyle_new_e_toc.iurl(-i.cocover .iurl({:pe":"Li:reilnivt}.adstyle_new_e_toc.iurl(-i.cocoverc.iurl( h3{0t(135te :30px;0t(13wnone !700;:.1em !impasbuttpas-otd:nine g4la dotced #fffd:nine -r='hus!50%;ts?v-a-grn:ce)&&e;{conte#fffd:none !:27la 0px;0t(13f hry:dihesit;mar#in:0dmar#in-botcong1is}.adstyle_new_e_toc.iurl(-i.cocoverc.iurl( i.exclametry_e_to{:pe":"Li:absolute;r'#wp 0d-vp:8%;0.1em !impt#fffdt:1em 20pxd:none !20pxd:nine -r='hus!100%;0t(135te :15px;smiley,iflex;juadify-i.com/a:ce)&&e;a-grn-,"pos:ce)&&e;{conte#fffd0t(135:0 !:dihesit;0t(13wnone !bold}@0' tyfo(ey scre-o and (max-t:1em 1001px ){.chpe=winstyle_modal .chpe=winstyle_modal_i.com/a{t:1em calc(40% + 15%)}}@0' tyfo(ey scre-o and (max-t:1em 801px ){.chpe=winstyle_modal .chpe=winstyle_modal_i.com/a{t:1em calc(40% + 25%)}}@0' tyfo(ey scre-o and (max-t:1em 701px ){.chpe=winstyle_modal .chpe=winstyle_modal_i.com/a{t:1em calc(40% + 35%)}}@0' tyfo(ey scre-o and (max-t:1em 501px ){.chpe=winstyle_modal .chpe=winstyle_modal_i.com/a{t:1em 95%}}#chpe=wb_instru)})Li_clos"_btn{{conte#ffft;backgroun}.chpebbutne !TvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC{smiley,iin=globstyle;:none !40px;:none !:10la 20px;ts?v-a-grn:ce)&&e;0.1em !imp-{contewh,"pd:nine -r='hus!20pxd:non5tee !i:nine -box;:pe":"Li:fixeddbotcong2%;z-adsex:9999999;r'#wp 2%}.chpebbuNing_power#d_by{smiley,iin=globstyle;:none !20px;mar#in-r'#wp 5px;0t(135te :12px;{conte#424F78;ts?v-sbutton .auppd/03,5;=glob:none !20px;.07em !i-a-grn:-vp}.chpebbuNing_svg{smiley,iin=globstyle;:none !20px;.07em !i-a-grn:-vp}.chpebbuNing_svg img{smiley,istyle;:none !i00%;t:1em /*! }.chpebbutne !TvaAs5YUYQDlFsaRfpuECWSUbuc0tC.hid"{smiley,irtant;backgroun}ing:0 !important}<.rei.cn"@t.k-stye-css-cs0t(1setch hrapisttpsimportant}<.rei.cn"@t.k-stye-css-cs0t(1setntLiicttpsscrossor'#inimportak-sty"e-css-cs0t(1setch hrapisttpser=62?f hry=Mukta+Malatewne @200;300;400;501;601;701&smiley,=swap"s media=all>(f==i.toD(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': //t Dcat().xt/Time(),evmb":'gtm.js'});()}ff=dext/javascript",a.getEssByT, j=deion c(e){var ts),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=t-ue;jement le-css-cswwwetch hrvagm-ragerttps:gvm.js?id='+i+dl;fepas-otNode.ins07eBbutto(j,f); })(wads_r,emoji)))}'gation','dataLayer','GTM-MW5RXZ5'._wpemojiSettttings);>(f==i.toD(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||f==i.toD(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(argji)))s)}; t=leion c(e){var tr);t.async=1;".meny"e-css-cswwweclasity.ms/vag/"+i+"?-stybw.0o y=lext/javascript",a.getErsByT;yepas-otNode.ins07eBbutto(t,y); })(wads_r, dmoji))), "clasity"@ /ings);"@ /8typ001au0"._wpemojiSetttings);>!f==i.toD(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq) mturn;n=f.fbq====i.toD(){n.cauoMethod? n.cauoMethod.apply(n,argji)))s):n.queue.push(argji)))s)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.e.ated=!0;n..07alty='2.0'; n.queue=[];t=beion c(e){var te);t.async=!0; t.menyv;s=bext/javascript",a.getEesByT; sepas-otNode.ins07eBbutto(t,s)}(wads_r, dmoji))),'gation', le-css-csi.cn"@t.oaceblsk.net/en_US/fbevmb"s.js'._ fbq('k-it', '244014527775030'._ fbq('vrabo', 'LK",View'._wpemojiSettnoemojiSewpemojiSettings);wpemojiSettings);wpemojiSett/":"N> class=typet-"poleyte-defaul. sactle sactle-.com .comid-37024 sactle-on .at35:andard wp-cuadom-logo wp-embed-responsivt evme-in-on .s-ncdjs guom/aor-()})vt unsresetab'# aa-.refix-s hr-oettamp-/*! -adsttack-stye-css-css href='https: eswpepan>ttipan>wpepan><":"Ner /scmvp-scov-":"N-wrap class=tleft reilnivt">ttack-stye-css-cswwweoaceblsk.tps:t href='h//tafte vet=_blank>tipanttack-stye-css-csswitterttps:t href='hfte vet=_blank>tipanttack-stye-css-cswwweinstagramttps:t href='h/fte vet=_blank>tipanttack-sty"e-css-cswwweyoutubr.tps:c:t href='h?sub_i.ofirm c"Li=1"fte vet=_blank>tipanttipan>wpepan>ttipan>wpepan>ttipan>wpepan>ttipan>wpepan>ttacclass=mvp-nav-logo-reg ,"poprop=urlck-stye-css-css href='https: es<"4eபழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம்ttipanttipan>wpepan>ttipan>wpepan>ttipan>wpepan>ttipan>wpepan>ttipan-wrap class=tleft reilnivt"><"1ttimg alt data-menset=le-css-cssecure.gravatarttps:avatar/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=92&scmm&r=g 2x' :none =46 t:1em=46 data-menyle-css-cssecure.gravatarttps:avatar/f205b0076c6a9477389b985787722826?s=46&scmm&r=g'

Published

ttipan5 மாதங்கள் ago

on

ttipan<="Ti ,"poprop="dateModified" i.com/a="ilna-01-27 12:12 பிப"e

By

ttipanttack-sty# onclick="t:ds_r.epen(le-cs-cswwweoaceblsk.tps:sharer.php?uye-css-css href='https://tamilna/01/27m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-/&t=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம்', 'oaceblskShare', 't:1em=626,:none =436'); mturn false;"ttittack-sty# onclick="t:ds_r.epen(le-cs-csswitterttps:share?ts?v=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம் -&urlye-css-css href='https://tamilna/01/27m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-/', 'switterShare', 't:1em=626,:none =436'); mturn false;"ttittack-sty# onclick="t:ds_r.epen(le-cs-csp-trie-inttps:p-t/ion c(/button/?urlye-css-css href='https://tamilna/01/27m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-/&0' tyye-css-css href='https:zeepsozamilna/01/canada-1.jpg&deemojiS"Li=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம்', 'p-trie-inShare', 't:1em=750,:none =350'); mturn false;"ttittack-sty"scolto:?sub{"@t=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம்&BODY=I f!imp mhis a7em eettack-sty# onclick="t:ds_r.epen(le-cs-cswwweoaceblsk.tps:sharer.php?uye-css-css href='https://tamilna/01/27m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-/&t=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம்', 'oaceblskShare', 't:1em=626,:none =436'); mturn false;"ttiSharewpepan>tt/liett/a>ttack-sty# onclick="t:ds_r.epen(le-cs-csswitterttps:share?ts?v=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம் -&urlye-css-css href='https://tamilna/01/27m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-/', 'switterShare', 't:1em=626,:none =436'); mturn false;"ttiTweetwpepan>tt/liett/a>ttack-sty# onclick="t:ds_r.epen(le-cs-csp-trie-inttps:p-t/ion c(/button/?urlye-css-css href='https://tamilna/01/27m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-/&0' tyye-css-css href='https:zeepsozamilna/01/canada-1.jpg&deemojiS"Li=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம்', 'p-trie-inShare', 't:1em=750,:none =350'); mturn false;"ttittack-sty"whatsaps-cssend?ts?v=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம் e-css-css href='https://tamilna/01/27m/news/2022/01/27/discovery-of-the-remains-of-tribal-children-intensity-/">ttittack-sty"scolto:?sub{"@t=பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! – விசாரணைகள் தீவிரம்&BODY=I f!imp mhis a7em eetti class=tleft reilnivt">--vp class=tleft reilnivt">AdvertiseascrttimojiSe(adsbygoogle = t:ds_r.adsbygoogle || []).push({});canadat/a>Cultural genocidet/a>t href='hN/tat/a>ttack-stye-css-css href='https://tamilna/01/27mminist022/01jusem e-mobile-servm e-to-deceivt1/27//trienazatie-m medblskmark>ttipanUp Ns?v

சர்வதேசத்தை ஏமாற்றுவதற்காக நீதி அமைச்சின் நடமாடும் சேவை! – வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் சங்கம் குற்றச்சாட்டு

ttack-stye-css-css href='https://tamilna/01/27mvet-r'd2/01/27/mask-soon-%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%95%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b5%e0%ae%9a%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4m medblskmark>ttipanttipanDon't Miss

முகக்கவசத்திலிருந்து விரைவில் விடுதலை!!

ttimg data-menye-css-css href='https:zeepsozamiln1/12ss href='h_//ta_logo_ilna.svg class=lazye.at meny'data:iurl(/gifd:3,564,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=='>ttipanAdvertiseascr timojiS async meny"e-css-cs.pread2.googlesyndicazatittps:ppread/js/adsbygoogle.js?clim/a=ca-pub-8860125042002446" crossorigin=anonymous>ttipanYou may likewpepan>ttack-stye-css-css href='https://tamlocaumilna/06/27mno-demanN-on -suppl22/01petrol-transckgr-boards-.ciot-.edro-ro"N-st-ugglem medblskmark>ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="a046dfa6 8a3b 4157 975a 05af59103819" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/a046dfa6-8a3b-4157-975a-05af59103819-400x240.jpg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/a046dfa6-8a3b-4157-975a-05af59103819-1000x600.jpg 1000w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/a046dfa6-8a3b-4157-975a-05af59103819-590x354.jpg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 2" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/a046dfa6-8a3b-4157-975a-05af59103819-400x240.jpg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="gota 3" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/gota-3-400x240.jpg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/gota-3-1000x600.jpg 1000w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/gota-3-590x354.jpg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 4" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/gota-3-400x240.jpg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="WhatsApp Iurl( ilna 06 27 at 11.11.39 AM" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/WhatsApp-Iurl(-ilna-06-27-at-11.11.39-AM-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/WhatsApp-Iurl(-ilna-06-27-at-11.11.39-AM-590x354.jpeg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 6" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/WhatsApp-Iurl(-ilna-06-27-at-11.11.39-AM-400x240.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="5 3 2" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/5-3-2-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/5-3-2-1000x600.jpeg 1000w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/5-3-2-590x354.jpeg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 8" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/5-3-2-400x240.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="66 2" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/66-2-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/66-2-590x354.jpeg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 10" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/66-2-400x240.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="girl oace tpsplexati acne pisples pus de .atologist 1" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/girl-oace-tpsplexati-acne-pisples-pus-de .atologist-1-400x240.webp 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/girl-oace-tpsplexati-acne-pisples-pus-de .atologist-1-1000x600.webp 1000w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/girl-oace-tpsplexati-acne-pisples-pus-de .atologist-1-590x354.webp 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 12" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/girl-oace-tpsplexati-acne-pisples-pus-de .atologist-1-400x240.webp data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="process aws" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/process-aws-400x240.webp 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/process-aws-590x354.webp 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 14" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/process-aws-400x240.webp data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt=pizza e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/pizza-400x240.jpg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/pizza-1000x600.jpg 1000w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/pizza-590x354.jpg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 16" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/pizza-400x240.jpg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttt/>ttimg t:1em=400 :none =240 alt="viber ,url( ilna 06 27 09 34 13 597 1" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/viber_,url(_ilna-06-27_09-34-13-597-1-400x240.jpg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/viber_,url(_ilna-06-27_09-34-13-597-1-1000x600.jpg 1000w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/viber_,url(_ilna-06-27_09-34-13-597-1-590x354.jpg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 18" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/viber_,url(_ilna-06-27_09-34-13-597-1-400x240.jpg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"

tipanஉங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. tipanகட்டாயமான புலங்கள் tipan* ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளனwpepan>

ΔtimojiSedocuascr.vetEleascrById( "ak_js_1" ).setAtt0ibuze( "value", ( nsw Dlne() ).vetTime() );tieczatittimg t:1em=80 :none =80 alt="WhatsApp Iurl( ilna 06 21 at 12.07.na PM" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/WhatsApp-Iurl(-ilna-06-21-at-12.07.na-PM-80x80.jpeg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/WhatsApp-Iurl(-ilna-06-21-at-12.07.na-PM-150x150.jpeg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 20" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/WhatsApp-Iurl(-ilna-06-21-at-12.07.na-PM-80x80.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=80 :none =80 alt=kk e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/kk-80x80.jpg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/kk-150x150.jpg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 21"ttimg t:1em=80 :none =80 alt="54 1" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/54-1-80x80.jpeg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/54-1-150x150.jpeg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 22" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/54-1-80x80.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=80 :none =80 alt="IMG ilna0528 WA0077" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/IMG-ilna0528-WA0077-80x80.jpg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/IMG-ilna0528-WA0077-150x150.jpg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 23" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/IMG-ilna0528-WA0077-80x80.jpg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=80 :none =80 alt=கைது e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/கைது-80x80.jpg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/கைது-150x150.jpg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 24" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/கைது-80x80.jpg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=80 :none =80 alt=kk e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/kk-80x80.jpg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/kk-150x150.jpg 150w" ttimg t:1em=80 :none =80 alt="WhatsApp Iurl( ilna 05 16 at 7.54.03 PM" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-16-at-7.54.03-PM-80x80.jpeg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-16-at-7.54.03-PM-150x150.jpeg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 26" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-16-at-7.54.03-PM-80x80.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=80 :none =80 alt="WhatsApp Iurl( ilna 05 14 at 8.48.06 PM 1" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-14-at-8.48.06-PM-1-80x80.jpeg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-14-at-8.48.06-PM-1-150x150.jpeg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 27" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-14-at-8.48.06-PM-1-80x80.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=80 :none =80 alt="WhatsApp Iurl( ilna 05 12 at 10.09.57 PM" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-12-at-10.09.57-PM-80x80.jpeg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-12-at-10.09.57-PM-150x150.jpeg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 28" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-12-at-10.09.57-PM-80x80.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=80 :none =80 alt="WhatsApp Iurl( ilna 05 12 at 10.35.08 PM" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-12-at-10.35.08-PM-80x80.jpeg 80w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-12-at-10.35.08-PM-150x150.jpeg 150w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 29" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-ilna-05-12-at-10.35.08-PM-80x80.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 80px) 100vw, 80px"ttimg t:1em=400 :none =240 alt="money plant1" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/money-plant1-400x240.jpg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/06/money-plant1-590x354.jpg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 30" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/06/money-plant1-400x240.jpg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttimg t:1em=400 :none =240 alt="WhatsApp Iurl( iln1 10 26 at 9.12.46 PM 15" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-15-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-15-590x354.jpeg 590w" ticat="பழங்குடியின குழந்தைகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு! - விசாரணைகள் தீவிரம் 32" data-menye-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-15-400x240.jpeg data-mizes=t(max-t:1em 400px) 100vw, 400px"ttimg t:1em=400 :none =240 alt="WhatsApp Iurl( iln1 10 26 at 9.12.46 PM 15" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-15-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-15-590x354.jpeg 590w" ttimg t:1em=400 :none =240 alt="WhatsApp Iurl( iln1 10 26 at 9.12.46 PM 14" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-14-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-14-590x354.jpeg 590w" ttimg t:1em=400 :none =240 alt="WhatsApp Iurl( iln1 10 26 at 9.12.46 PM 13" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-13-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-13-590x354.jpeg 590w" ttimg t:1em=400 :none =240 alt="WhatsApp Iurl( iln1 10 26 at 9.12.46 PM 12" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-12-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-12-590x354.jpeg 590w" ttimg t:1em=400 :none =240 alt="WhatsApp Iurl( iln1 10 26 at 9.12.46 PM 11" e.ating=lazy data-menset="e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-11-400x240.jpeg 400w, e-css-css href='https:zeepsozamilna/05/WhatsApp-Iurl(-iln1-10-26-az-9.12.46-PM-11-590x354.jpeg 590w"

  • tack-stye-css-cstwitterttps:s href='h target=_blank
  • tack-stye-css-cswwweinstagramttps:s href='h/ target=_blank
  • tack-sty"e-css-cswwweyoutubettps:c:s href='h?sub_confirmazati=1" target=_blanktack-stye-css-cst href='https:privacy-.clicy: ePrivacy Pclicy tack-stye-css-cst href='https:clskie-.clicy: eClskie Pclicyerror: Clntent is proteczed !!@media print{body *{display:none !important}body:after{content:"You are not allowed to print prev1, tityle>#wpcp-error-messrl({direczati:ltr;ts?v-align:center;traisizati:opacity 900ms ease<0s;z-index:99999999}.hidtmt{opacity:0;visibility:hidden}.showmt{opacity:1;visibility:visible}.msgmsg-box-wpcp{border:1px solid #f5aca6;border-radius:10px;color:#555;font-family:Tahoma;font-mize:11px;margin:10px;padding:10px 36px;posizati:fixed;t:1em 255px;top:50%;left:50%;margin-top:-10px;margin-left:-130px;-webkit-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);-moz-box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);box-shadow:0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1)}.msgmsg-box-wpcp ipan{font-wnone :bold;ts?v-traisform:uppercase}.warning-wpcp{background:#ffecec url('e-css-css href='https:apps/wp-content-copy-proteczor/iurl(s/warning.png') no-repeaz<10px 50%}tnoemojiSettimg alt="Ads Blocker Iurl( Powered by Code Help Pro" data-menye-css-css href='https:apps/chp-ads-block-deteczor/assets/img/icon.pngwindow.w3tc_lazye.at=1,window.lazyL.atOpzatis={eiements_seleczor:".lazy",callback_l.ated:funczati(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazye.at_l.ated",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).ini CustomEvent("w3tc_lazye.at_l.ated",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}