Connect with us

செய்திகள்

முடங்கின வட்ஸ் அப், பேஸ்புக்!

Published

on

WA

தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக இலங்கை உட்பட உலகளாவிய ரீதியில் பல நாடுகளில் வட்ஸ் அப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் ஆகிய சமூக வலைத்தளங்கள் செயலிழந்துள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதனால் பயனர்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இதேவேளை இந்தப் பிரச்சினையை சரி செய்வதற்கு பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் டெக் டீம் பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது எனவும் விரைவில் சீராகும் எனவும் கூறப்படுகின்றது.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement

ஜோதிடம்

gg gg
ஜோதிடம்4 வாரங்கள் ago

செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் 2022! அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளப்போகும் ராசிக்காரர் யார்?

செப்டம்பர் மாதத்தில் மேஷம் ராசியில் துவங்கி மீனம் ராசி வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான இராசி பலன்கள் குறித்துப் பார்க்கலாம் மேஷம்  மேஷ ராசியினைப் பொறுத்தவரை குரு 12...

hh hh
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

உங்களுக்கு பணம் பல மடங்காக பெருக வேண்டுமா? இவற்றை செய்தாலே போதும்

பணவரவை அதிகரிக்க சில எளிய ஆன்மீக வழிகள் உள்ளன. தற்போது அவை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம். பணத்தை மரப்பெட்டியில் வைப்பதை மட்டும் வழக்கமாக்கி பாருங்கள். நிச்சயம்...

WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM WhatsApp Image 2021 10 26 at 9.12.46 PM
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

இன்றைய ராசிபலன் (01.09.2022)

Medam பிள்ளைகள் நம்பிக்கை தருவார்கள். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கிய மகிழ்வீர்கள். வெளிவட்டாரத்தில் புதியவர் நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். திடீரென்று அறிமுகம் ஆகுபவரால் பயனடைவீர்கள். வியாபாரத்தில் சில சூட்சுமங்களை புரிந்துக்...

1753987 tomorrw
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

உந><றऴம்ல>உில த? ச/d1; ஒரே நா><்றऴ!புரிந்துக்...

அடு்ரெள்இயிமா? இளில 5ாரர் யார்? 30" data-src=https://tad 80amepsoza/2022/026-at-9.12.46-PM-400x240.jpeg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">

ஜோதிடம்1 மாதம் ago
ரா்தை ம் ஆ"mvp-cdுஙੀனம?கள௕"ள் ம் ஏ>

அடு்ரெள்இயிமா? இளில ாலரா்தை ம் கள-title"ை ம பல ஈ ம பல ஈ ம ப"mvp-cdுஙੀன சூடle" ல் பம் मால் ல கற"ை ம ுமவறுடுவ் பணவ்கள். ் ந><ற

இனமாக்க 5ாலே போதும் 32" data-src=https://tami48967-surya-devpworship-psoza/2022/026-at-9.12.46-PM-400x240.jpeg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> இனமாக்க 5ாலே போதும் 33" data-src=https://tami48967-surya-devpworship-a/2022/08/0-26-at-9.12.46-PM-80x80.jpeg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

இனமாக்கதால

இனள்.ஷம் காக்க ௮ு் ! ட்ரு அவை தை்.பிள்.பம் பகாைகளை வைபவார் मா்டும்த௚ ம ம>

nd-title">உிள்று ிலி மா௟ும்தெ ணவழvp-cd-date leபுரிந்துக்...

இனமாக்க 5ிபலன் (01.09.2022) 34" data-src=https://tami48584-gokuoryhv> இனமாக்க 5ிபலன் (01.09.2022) 35" data-src=https://tami48584-gokuoryhv>
ஜோதிடம்1 மாதம் ago

இனமாக்கதால௉் வྩடைf்ங்களை ் வྩಯற

உ ிமா? இள்ரெள்இேண்ட௮౯ ல க"ைக. டd-title">ம ம ் : களுக்म்்ரெடd-title">ம ம ௾ல் பயபுரிந்துக்...

<-foottive">தமiv class="mvp-flex-s/div><-foottto">தமiv class="mvp-flex-s22) 35"><-foottlogo>தமiv class="mvp-f>
< AABAAEp-mov>
a9.12.rjs=20%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src=https:/123E%3C/svg%3_news_logo_tps:.ewB>தமss="mvp-ob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEp-mov>
a9.12.rjs=20%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src=https:/123E%3C/svg%3_news_logo_tps:.ewB>தமss="mvp-ob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEp-mov>
a9.12.rjs=20%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src=https:/123E%3C/svg%3_news_logo_tps:.ewB>தமss="mvp-ob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEதமss="script>p-mov>
a9.12.rjs=2பலன் லன் லன் a (01.09.20/div><-foottsoc>தமiv class="mvp-flulv class=mvp-foottsoc1-lis>
-cli>
< targomo_blankv class=fa fa-twitter fa-ிa li>-cli>
-cli> <=1" targomo_blankv class=fa fa-youtube-play fa-ிa li><-foottmenutive">தமiv class="mvp-flex-s/div><-foottmenu>தமiv class="mvp-flex-s22) 35"enutfooter-one-containerflulv/divenutfooter-ones22) 35"enu>cliv/divenutitem-2238v class=menutitem venutitem-typex80.j_type venutitem-objdiv-p clavenutitem-privacyx80licy venutitem-2238">-cliv/divenutitem-2234v class=menutitem venutitem-typex80.j_type venutitem-objdiv-p clavenutitem-2234"><-foottbot>தமiv class="mvp-flex-s22) 35"><-foottcopy>தமiv class="mvp-flpAC-pydiv cl©mage %ae%b t%3C/svg%3E" dுரிந்துகfooter.0 (01.0 (01.0 (01.0ex-s class=mvp-flytto">back2/09to"p-flev class=fa fa-angle-up fa-ிi.0 (01.0ex-s class=mvp-flytfads="mvp-fy-buttclick"க்...னdocuvent.addEventLlisener("keydown", funiv> < (event) { });>ஜ.0ex-s class=cli-bar-container cli-style-v2-flex-s22) 35cli-bar-mess cl>We uses2-leies < our website to gass=you ths="0.jlassevant experience bylasmembering=your pv>icking=“Accept All”,=you consent to ths=usesof ALL ths=2-leies. However,=you may visit "C-leie Settings" to provids=a conhrefled consent.0 (01.0ex-s classcli-bar-btn_containerfla refe=buttoோதிedium cli-plugin-buttoோi-plugin-main-buttoோi_settings_butto" styleிargin:0px 5px 0px 0px">C-leie Settingsaas/diwttcli-accept-all-btn refe=butto9.12.i_aiv> <=accept_allோதwttcli-ssevent edium cli-plugin-buttowttcli-accept-all-btn 2-leie_aiv> <_close_headsr cli_aiv> <_butto">Accept All.

1 மex-s/dic-leiexlaw-info-again styledisplay:nones9.12.nippomotruee">ஜs/dic-leie_hdr_showagain>Man claconsent>1 மex-s classcli-modals9.12.nippomotrues/dicliSettingsPopup tabindex=-1 refe=dialog ariaxlabefledbyicliSettingsPopup ariaxhiddenotruee"ex-s classcli-modal-dialog refe=docuvent.0ex-s class=cli-modal-content cli-bar-popupp-flbuttotype=buttoோதcli-modal-closes/dicliModalClose...wB>த http://w"0 0 24 24-flpath d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"கpathflpath d="M0 0h24v24h-24z" fill=noneகpathfliewBp-cat-date-wrawttcli-sr-only>Close><>This website usess2-leies to improve=your experience while=you navig < to opvow"><="Show=more" 9.12.readless-in><="Show=lessa (01.0 (01.0ex-s class=cli-col-12 cli-aligntitems-stretch cli-px-0 cli-tab-/div> <-container-flex-s22) 35cli-tab-/div> Necess ry aex-s22) 35wttcli-necess ry-checkboxfflenp">-clabefs22) 35form-checkxlabef foriwttcli-checkbox-necess ry>Necess ry labefக்...t-date-wracli-necess ry-capv> <>Always Enabled>1 மex-s classcli-tab-content.0ex-s class=cli-tab-tivev ci-fads"t9.12./dinecess ry>ex-s22) 35wttcli-c-leiexde/ன> <> Necess ry=2-leies ars=absolutely essential for ths=website to funiv> < properly. Thsse=2-leies ensurs=lazic funiv> C-leieDurav> <De/ன> <c-leielawinfo-checkbox-11=monthstd.0tds classc-leielawinfo-column-4>This c-leie is set bylGDPR C-leie Consent plugin. Ths c-leie is used to store ths=user consent for ths=2-leies iths=2c-leielawinfo-checkbox-funiv> 11=monthstd.0tds classc-leielawinfo-column-4>The c-leie is set bylGDPR c-leie consent to record ths=user consent for ths=2-leies iths=2 c-leielawinfo-checkbox-necess ry td.0tds classc-leielawinfo-column-3>11=monthstd.0tds classc-leielawinfo-column-4>This c-leie is set bylGDPR C-leie Consent plugin. Ths c-leies is used to store ths=user consent for ths=2-leies iths=2c-leielawinfo-checkbox-othsrstd.0tds classc-leielawinfo-column-3>11=monthstd.0tds classc-leielawinfo-column-4>This c-leie is set bylGDPR C-leie Consent plugin. Ths c-leie is used to store ths=user consent for ths=2-leies iths=2c-leielawinfo-checkbox-performancetd.0tds classc-leielawinfo-column-3>11=monthstd.0tds classc-leielawinfo-column-4>This c-leie is set bylGDPR C-leie Consent plugin. Ths c-leie is used to store ths=user consent for ths=2-leies iths=2httped_c-leie_p0licytd.0tds classc-leielawinfo-column-3>11=monthstd.0tds classc-leielawinfo-column-4>The c-leie is set bylths=GDPR C-leie Consent plugin Funiv> -clabefsforiwttcli-checkbox-funiv> cat-date-wrawttcli-sr-only>Funiv> labefக்.">1 மex-s classcli-tab-content.0ex-s class=cli-tab-tivev ci-fads"t9.12./difuniv> ex-s22) 35wttcli-c-leiexde/ன> <> Funiv> Performance aex-s22) 35 ci-switchfflenp">-clabefsforiwttcli-checkbox-performancet22) 35cli-slidsr 9.12.i-enable=Enabled 9.12.i-disable=Disabled>cat-date-wrawttcli-sr-only>Performance/tive">labefக்.">1 மex-s classcli-tab-content.0ex-s class=cli-tab-tivev ci-fads"t9.12./diperformance>ex-s22) 35wttcli-c-leiexde/ன> <> Performancet2-leies ars=used to undergo A/alytics aex-s22) 35 ci-switchfflenp">-clabefsforiwttcli-checkbox-cat-date-wrawttcli-sr-only>A/alytics/tive">labefக்.">1 மex-s classcli-tab-content.0ex-s class=cli-tab-tivev ci-fads"t9.12./diex-s22) 35wttcli-c-leiexde/ன> <> A/alyticalt2-leies ars=used to undergo < ometricstths=number f visitors, bounce rate, trafficsource, etc.0 (01.0 (01.0 (01.0 (01.0ex-s22) 35cli-tab-/div> Advertisevent aex-s22) 35 ci-switchfflenp">-clabefsforiwttcli-checkbox-cat-date-wrawttcli-sr-only>Advertisevent/tive">labefக்.">1 மex-s classcli-tab-content.0ex-s class=cli-tab-tivev ci-fads"t9.12./diex-s22) 35wttcli-c-leiexde/ன> <> Advertisevent 2-leies ars=used to provids=visitors with assevant ads < to provids=customized ads.0 (01.0 (01.0 (01.0 (01.0ex-s22) 35cli-tab-/div> Othsrs aex-s22) 35 ci-switchfflenp">-clabefsforiwttcli-checkbox-othsrs 22) 35cli-slidsr 9.12.i-enable=Enabled 9.12.i-disable=Disabled>cat-date-wrawttcli-sr-only>Othsrs/tive">labefக்.">1 மex-s classcli-tab-content.0ex-s class=cli-tab-tivev ci-fads"t9.12./diothsrs>ex-s22) 35wttcli-c-leiexde/ன> <> Othsr un2 <=accepts class=wttcli-privacyxbtn 2i_setting_save_buttowttcli-privacyxaccept-btn 2i-btn">SAVE &lmp; ACCEPT.

<(01.0 (01.0 (01.0 (01.0 (01.0 (01.0ex-s22) 35=cli-modal-backdro">i-fadsv ci-settings1overlay".0 (01.0ex-s22) 35=cli-modal-backdro">i-fadsv ci-popupbar-overlay".0 (01.0ex-s9.12.theiaStickySidsbar-sidsbarSeldivori'"#/diondary, #sidsbar, .sidsbar, #prim ry"'s9.12.theiaStickySidsbar-opv> ":false,"minW.jpe":0,"sidsbarBehavior":"modern","disableOnResp <1EAAAICT1 styledisplay: none;mob-img wp-post-im=80 height=80 src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org1org1vg'%20viewBox='0%200%2080"div> ><-custom-js-after.jQuery(docuvent).ready(funiv> <($) { var leadsrHw=="> = $("#v><-leadsrtive"").outsrHw==">(); var logoHw=="> = $("#v><-main-nav-to"p).outsrHw==">(); var botHw=="> = $("#v><-main-nav-botp).outsrHw==">(); var navHw=="> = $("#v><-main-headtive"").outsrHw==">(); var headsrHw=="> = navHw=="> + leadsrHw==">; var aboveNav = leadsrHw=="> + logoHw==">; var totalHw=="> = logoHw=="> + botHw==">; var pv>viousScrefl = 0; $(window).screfl(funiv> <(event){ var screfl = $(this).screflTop(); if ( !== "undefined" ) { if ($(window).screflTop() > aboveNav){ $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-nav-small"); $("#v><-main-nav-botp).c(=margin-to"p, logoHw=="> ); } else { $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-nav-small"); $("#v><-main-nav-botp).c(=margin-to"p,"0"); } if ($(window).screflTop() > headsrHw==">){ $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-fixed"); $("#v><-main-nav-botp).addC(=mvp-fixed1"); $("#v><-main-bodytive"").c(=margin-to"p, totalHw=="> ); $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-to"-midp).addC(=mvp-fixed-80.j"); $(".mvp-dro"-nav-tn>viousScrefl) { $("#v><-main-nav-botp).addC(=mvp-fixed2p); $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-fixed-shadow"); $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-soc12.46up"); $("#v><-soc12.46ive"").removeC(=mvp-soc12.46up"); } else { $("#v><-main-nav-botp).removeC(=mvp-fixed2p); $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-fixed-shadow"); $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-soc12.46up"); $("#v><-soc12.46ive"").addC(=mvp-soc12.46up"); } } else { $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-fixed"); $("#v><-main-nav-botp).removeC(=mvp-fixed1"); $("#v><-main-nav-botp).removeC(=mvp-fixed2p); $("#v><-main-bodytive"").c(=margin-to"p,"0"); $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-to"-midp).removeC(=mvp-fixed-80.j"); $(".mvp-dro"-nav-tn> logoHw==">){ $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-nav-small"); $("#v><-main-nav-botp).c(=margin-to"p, logoHw=="> ); } else { $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-nav-small"); $("#v><-main-nav-botp).c(=margin-to"p,"0"); } if ($(window).screflTop() > navHw==">){ $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-fixed"); $("#v><-main-nav-botp).addC(=mvp-fixed1"); $("#v><-main-bodytive"").c(=margin-to"p, totalHw=="> ); $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-to"-midp).addC(=mvp-fixed-80.j"); $(".mvp-dro"-nav-tn>viousScrefl) { $("#v><-main-nav-botp).addC(=mvp-fixed2p); $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-fixed-shadow"); $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-soc12.46up"); $("#v><-soc12.46ive"").removeC(=mvp-soc12.46up"); } else { $("#v><-main-nav-botp).removeC(=mvp-fixed2p); $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-fixed-shadow"); $("#v><-main-nav-to"p).addC(=mvp-soc12.46up"); $("#v><-soc12.46ive"").addC(=mvp-soc12.46up"); } } else { $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-fixed"); $("#v><-main-nav-botp).removeC(=mvp-fixed1"); $("#v><-main-nav-botp).removeC(=mvp-fixed2p); $("#v><-main-bodytive"").c(=margin-to"p,"0"); $("#v><-main-nav-to"p).removeC(=mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-to"-midp).removeC(=mvp-fixed-80.j"); $(".mvp-dro"-nav-tn>viousScrefl = screfl; }); }); jQuery(docuvent).ready(funiv> <($) { // Vidso P0.jlScrefl $(window). <("screfl.vidsop, funiv> <(event){ var screflTop = $(window).screflTop(); var sseventOffset = $("#v><-content-ive"").offset().to"; var digo = $("#v><-vidso-embedtive"").outsrHw==">(); if ($(window).screflTop() > digo + screen.hw==">){ $("#v><-vidso-embedtcont").addC(=mvp-vid-fixed"); $("#v><-vidso-embedtive"").addC(=mvp-vid-hw==">"); $(".v><-vidso-closed).show(); } else { $("#v><-vidso-embedtcont").removeC(=mvp-vid-fixed"); $("#v><-vidso-embedtive"").removeC(=mvp-vid-hw==">"); $(".v><-vidso-closed).hids(); } }); $(".v><-vidso-closed). <("click", funiv> <(){ $("iframed).attr("src", $("iframed).attr("src")); $("#v><-vidso-embedtcont").removeC(=mvp-vid-fixed"); $("#v><-vidso-embedtive"").removeC(=mvp-vid-hw==">"); $(".v><-vidso-closed).hids(); $(window). ff("screfl.vidsop); }); }); jQuery(docuvent).ready(funiv> <($) { // M.4ile Social Buttos M.re $(".v><-soc12.46r==">"). <("click", funiv> <(){ $("#v><-soc12.46ive"").toggleC(=mvp-soc12.46more"); }); }); jQuery(docuvent).ready(funiv> <($) { $(".venutitem-has-children a").click(funiv> <(event){ event.sto"Pro"agav> <(); }); $(".venutitem-has-children").click(funiv> <(){ $(this).addC(=toggled"); if($(".venutitem-has-children").hasC(=toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $(".mvp-flytnav-venu").getNiceScrefl().re46-P(); } $(this).toggleC(=tog-minus"); return false; }); // Main Menu>Screfl $(".mvp-flytnav-venu").niceScrefl({cursorcolor:"#888",cursor0.jpeg 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(docuvent).ready(funiv> <($) { $(".infinite-content").infinitescrefl({ navSeldivor: ".mvp-nav-links", nextSeldivor: ".mvp-nav-links a:fir.j", itemSeldivor: ".infinite-80.j", errorCallback: funiv> <(){ $(".mvp-inf6more-but").c(=display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".vvp-inf6more-but").click(funiv> <(){ $(".infinite-content").infinitescrefl("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-links a").length) { $(".mvp-inf6more-but").c(=display","inline-block"); } else { $(".mvp-inf6more-but").c(=display","none"); } });>> <":"4","re.jNonce":"9f388d0653","re.jUrl":"%2080'\/\3E%3C/svg%3E" d\/wp-json\/"};>>>பலன் (01.0h4v class=adblock_an> Refre.h.

<(01.0 (01.0 (01.0ex-s22) 35Z0R2Nk1wdk9mc2Fsdm9oaUR3bU1CZDlyTzhqSk92b3ltT2tsS2xCd1cvYk9LQlcxMG9VZEJiMW1lVEIzWkJScQnhftknhftkas/diZ0R2Nk1wdk9mc2Fsdm9oaUR3bU1CZDlyTzhqSk92b3ltT2tsS2xCd1cvYk9LQlcxMG9VZEJiMW1lVEIzWkJScQnhftknhftkdiv> atargomo_blankvajit"noopener nov>Powered By/tive"ex-s22) 35Z0R2Nk1wdk9mc2Fsdm9oaUR3bU1CUVQvNkNEZ2ZSNk11RU4xdnlQbkdtVzlDR1RJRDk5WklNcmZZU0ZTUlJCUgnhftknhftkBAAEp-mo"Be.j Wordpre.s Adblock Detdiving=Plugin | CHP Adblock'0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" daapps/chp-ads-block-detdivor/) 3ets/BAA/d.ewB>தமss="mvp-ob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEதமss="script>p-mo"Be.j Wordpre.s Adblock Detdiving=Plugin | CHP Adblock'>பலன் (01.0

<="3.8.7";const ajaxurlorrw" loading=lazy data-swp-admin/admin-ajax.php";let onPt-iLvp-otrue;let googleAdsConhrefotrue;let widtAdsConhrefotrue;let தAdsConhrefotrue;let displayOnce=0;const ckVxbVdHZURQTS9YRXNxSEo1M3NFMy9ObnF1WU1aT2prU0hKby9sM3A1dzBrMkllbG85ZjNzUWlaVjVuVlpKdAnhftknhftk=[rrw" load8t-iad2.googlesyndicav> <(event){event.pv>ventDefaul>();window.locav> <(){Wm00SFpUVGVKbVdtay90WWVpMlhlRWhsampCWEthTFhvWWpiSkxIN2FPSEs2c3BjMnNqTTVoT202dGRhMjZ2bQnhftknhftk();}} funiv> < YnhOVFQwbnJOSWJFeGFMRk1ocGZ2SGRBVWxYM1dTV1Yzd1NiSE4yanoyTzd1NkplaU0yZE1FVkc4VlBFZGxMWgnhftknhftk(){try{return window.navigor.onLine;}cavch(error){return true;}} let serverReqCount=0;let adreqfound=false;funiv> < adsBlocked(callBackFuni){if(adreqfound)return true;if(serverReqCount>=ckVxbVdHZURQTS9YRXNxSEo1M3NFMy9ObnF1WU1aT2prU0hKby9sM3A1dzBrMkllbG85ZjNzUWlaVjVuVlpKdAnhftknhftk.length){callBackFuni(adreqfound);return true;} if(ckVxbVdHZURQTS9YRXNxSEo1M3NFMy9ObnF1WU1aT2prU0hKby9sM3A1dzBrMkllbG85ZjNzUWlaVjVuVlpKdAnhftknhftk.length>0&&YnhOVFQwbnJOSWJFeGFMRk1ocGZ2SGRBVWxYM1dTV1Yzd1NiSE4yanoyTzd1NkplaU0yZE1FVkc4VlBFZGxMWgnhftknhftk()){const reqURL=ckVxbVdHZURQTS9YRXNxSEo1M3NFMy9ObnF1WU1aT2prU0hKby9sM3A1dzBrMkllbG85ZjNzUWlaVjVuVlpKdAnhftknhftk[serverReqCount];const adsReque.j=new Reque.j(reqURL,{method:"HEAD",mode:"no-cors"});fetch(adsReque.j).thsn(funiv> <(re.){if(debug){consoleowarn(`[ADB DEBUG] Ads Reque.j [${reqURL}] P) 3ed!!!`);} serverReqCount++;adreqfound=false;adsBlocked(callBackFuni);}).cavch(funiv> <(re.){if(debug){consoleoerror(`[ADB DEBUG] Ads Reque.j [${reqURL}] Failed!!!`);consoleoerror(`[ADB DEBUG] ${res}`)} callBackFuni(true);adreqfound=true;})}else{if(debug){consoleowarn("[ADB DEBUG] Ads Reque.j Failed. Reason: Blocked by Filter < chpadb_defaul>_callback(e){consoleolog(e)} funiv> < remvp-(){window.locav> <} funiv> < redirdiv(e){window.locav> < hasC(e,t){return!!e.தName.mavch(new RegExp("(\\s|^)"+t+"(\\s|$)"))} funiv> < addC(e,t){hasC(e,t)||(e.தName+=" "+t)} funiv> < removeC(e,t){if(hasC(e,t)){var o=new RegExp("(\\s|^)"+t+"(\\s|$)");e.தName=e.தName.replace(o," ")}} let count=0;funiv> < Wm00SFpUVGVKbVdtay90WWVpMlhlRWhsampCWEthTFhvWWpiSkxIN2FPSEs2c3BjMnNqTTVoT202dGRhMjZ2bQnhftknhftk(){try{if(typeof TmdPYWRKUGoxREZGV2xoMGxHOGt3OFZnUU54dERYanNMNW9UbXV3OC9MVGxvUWdJaHVYbXNsQ3BpZGRlKzBhRAnhftknhftk=='objdiv'){removeC(TmdPYWRKUGoxREZGV2xoMGxHOGt3OFZnUU54dERYanNMNW9UbXV3OC9MVGxvUWdJaHVYbXNsQ3BpZGRlKzBhRAnhftknhftk,"dEdDbDZYSHdpWkE5YnFuNzY0Y2pUclJlOUVYc2ljV0dGWXE2OWE3cFBKUT0nhftk");removeC(docuvent.body,"aHIyZlRkOTZVMW13M1NsaGtjWmxsev91Mldzclplb0VhNXdNQ3dmU2loOD0nhftk")}}cavch(e){consoleowarn(e);}} funiv> < dEdDbDZYSHdpWkE5YnFuNzY0Y2pUcmhOYWRrMldVUVkyYmE4cmh3RXpyaUJJR3o4RVg4Sm5tWFVyVkxsWk5yYwnhftknhftk(modal){if(modal!=null&&0==displayOnce){displayOnce++;addC(modal,"dEdDbDZYSHdpWkE5YnFuNzY0Y2pUclJlOUVYc2ljV0dGWXE2OWE3cFBKUT0nhftk");addC(docuvent.body,"aHIyZlRkOTZVMW13M1NsaGtjWmxsev91Mldzclplb0VhNXdNQ3dmU2loOD0nhftk")}} funiv> < chp_adblock_browssr(){return /Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.te.j(navigor.userAgent)?"Opera":/MSIE (\d+\.\d+);/.te.j(navigor.userAgent)?"MSIE":/Navigor[\/\s](\d+\.\d+)/.te.j(navigor.userAgent)?"Netscape":/Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.te.j(navigor.userAgent)?"Chrome":/Safari[\/\s](\d+\.\d+)/.te.j(navigor.userAgent)?"Safari":/Firdfox[\/\s](\d+\.\d+)/.te.j(navigor.userAgent)?"Firdfox":"Unknown"} funiv> < chp_ads_blocker_detdivor(enable){if(enable){dEdDbDZYSHdpWkE5YnFuNzY0Y2pUcmhOYWRrMldVUVkyYmE4cmh3RXpyaUJJR3o4RVg4Sm5tWFVyVkxsWk5yYwnhftknhftk(TmdPYWRKUGoxREZGV2xoMGxHOGt3OFZnUU54dERYanNMNW9UbXV3OC9MVGxvUWdJaHVYbXNsQ3BpZGRlKzBhRAnhftknhftk);}} funiv> < doesEseventIsBlocked(ssev){if(esev.offsetParent===null||esev.offsetHw==">==0||esev.offsetLef>==0||esev.offsetTop==0||esev.offsetW.jpe==0||esev.clientHw==">==0||esev.clientW.jpe==0){return true;}else if(window.getComputedStyle!==undefined){let esevCS=window.getComputedStyle(esev,null);if(esevCS&&(esevCS.getPropertyValue('display')=='none'||esevCS.getPropertyValue('visibility')=='hidden')){return true;}} return false;} let pv>vCount=0;funiv> < checkMul>iple(){let enable=false;if(cAdsConhref){let divEfe=docuvent.createEsevent(=div");divEfe.innerHTML=" ";divEfe.தName="ad ads doubleclick ad-placevent ad-placeholdsr adbadge BannerAd adsbox ad-largo ad-largo ad-lv clad-limitslad-linklad-livo ad-l=240 ad-map ad-marksr ad-mastsr ad-pixel ad-ran4om ad-refre.h ad-300x250 ad ads doubleclick ad-placevent ad-placeholdsr adbadge BannerAd adsbox pub_300x250 pub_300x250m pub_728x90 in><-ad in><_ad in><_ads in><-ads in><-ad-links";divEfe.id="NldXenJTT25qWnFvMkhic2RXU3hNME1zODZhb3RTSEdMeG92Nmpnd1lQUG9hcXRTRUFOZzNlVjVVa3R3MUI4TAnhftknhftk";divEfe.style0.jpeg 1px !important;sOw==">g 1px !important;sposiv> <:=absolute !important;slv c: -10000px !important;stop: -1000px !important;";try{if(!docuvent.body.ontain(docuvent.getEseventById('NldXenJTT25qWnFvMkhic2RXU3hNME1zODZhb3RTSEdMeG92Nmpnd1lQUG9hcXRTRUFOZzNlVjVVa3R3MUI4TAnhftknhftk'))){docuvent.body.appendChild(divEfe);let adBoxEfe=docuvent.querySeldivor(".adsbox");enable=doesEseventIsBlocked(adBoxEfe);consoleolog("Enable",enable);if(debug){if(enable){consoleowarn("[ADB DEBUG] C Add Reque.j Failed!!!");}else{consoleolog("[ADB DEBUG] C Add Reque.j P) 3ed!!!");}}}else{let adBoxEfeId=docuvent.getEseventById("NldXenJTT25qWnFvMkhic2RXU3hNME1zODZhb3RTSEdMeG92Nmpnd1lQUG9hcXRTRUFOZzNlVjVVa3R3MUI4TAnhftknhftk");removeC(adBoxEfeId,` ads_${pv>vCount}`);removeC(adBoxEfeId,`ads_${pv>vCount}`);pv>vCount++;addC(adBoxEfeId,`ads_${pv>vCount}`);}}cavch(error){divEfe.parentNode.removeChild(divEfe);}}else{if(debug){consoleowarn("[ADS PRO DEBUG] Check Mul>iple Reque.j Blocked by Filter < isHidden(e){try{return"none"===window.getComputedStyle(e).display;}cavch(error){} return false;} funiv> < init(){adsBlocked(funiv> <(enable){if(enable){chp_ads_blocker_detdivor(true);}else{if( widtAdsConhref){enable=isHidden(docuvent.getEseventById("UzZ6L292bXVNRy9MaDZZREtxM0dNcGR6SlhBR3RjZDV4aUIyMm9QTlBpWExBbjlhNnR0WllPVjR3Q2s0TFZBVwnhftknhftk"));if(debug){if(enable){consoleowarn("[ADB DEBUG] Ig claAds Reque.j Failed!!!");}else{consoleolog("[ADB DEBUG] Ig claAds Reque.j P) 3ed!!!");}}} if(!enable){enable=checkMul>iple();if(debug){if(enable){consoleowarn("[ADB DEBUG] Check Mul>iple Reque.j Failed!!!");}else{consoleolog("[ADB DEBUG] Check Mul>iple Reque.j P) 3ed!!!");}}} chp_ads_blocker_detdivor(enable)}})} funiv> < startCheck0 Adblock(){init();} if(adbEnableForPt-i){if(onPt-iLvp-){docuvent.addEventLlisener("DOMContentLvp-ed",funiv> <(e){startCheck0 Adblock();},false);}else{startCheck0 Adblock();}}> <(){window.adv <() { for ( var i = 0; i < docuvent.forms.length; i++ ) { var form = docuvent.forms[i]; var capvcha_ex-s= form.querySeldivor( '.c4wp_capvcha_field_ex-:not(.rendered)' ); if ( <( form ) { var c4wp_capvchas= grecapvcha.render( capvcha_ex-,{ 'sitekey' : '6LfF4gofR0lGOES3_Jh3GKH8KcFmEgV5jsoGDgTz', 'size' : 'normal', 'theve' : 'l==">' }); capvcha_ex-.தLlis.add( 'rendered' ); })(form); } };>>window.w3tc_ss="mvp-=1,window.ls="Lvp-Opv> <(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_ss="mvp-_lvp-ed",{detail:{e:t}})}cavch(a){(e=docuvent.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_ss="mvp-_lvp-ed",!1,!1,{e:t})}window.dispavchEvent(e)}}>>