Connect with us

சினிமா

இது உனக்காக அம்மா.. வியூஸ்களை குவிக்கும் வாரிசு பட பாடல்

Published

on

வம்சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்து வரும் ‘வாரிசு’ திரைப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் நேரடியாக வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்து வருகிறார். மேலும், பிரகாஷ்ராஜ், சரத்குமார், குஷ்பூ, ஷாம், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ‘வாரிசு’ திரைப்படம் பொங்கல் தினத்தன்று வெளியிடவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த படத்தின் ‘ரஞ்சிதமே’ மற்றும் ‘தீ தளபதி’ பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்று பெரிய ஹிட் அடித்தது.

வாரிசு திரைப்படம் வெளியீட்டிற்கு தயாராகி வரும் நிலையில் படத்தின் புரோமோஷன் பணிகளில் படக்குழு தீவிரமாக ஈடுப்பட்டு வருகிறது. வாரிசு படத்தின் மூன்றாவது பாடலான சோல் ஆஃப் வாரிசு (Soul of Varisu) என்ற பாடல் நேற்று வெளியாகி ஒரு மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்த நிலையில் தற்போது ஐந்து மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளது. இதனை படக்குழு போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

#Cinema

Advertisement

ak rel=nofollow id-ancel--cmmmene-rplye-link hrefm/entertainment/2022/12/21th-is-isfor-youp-mmf-varisn-filmsointthayt-isgathtening-view/#-respoad style=displaynone;> மறுமொழியை நிர྿கரy
/h3><-for aectioc=https://tamilnaadi.comnsturolr.php methods=posv id-cmmmen-for class-cmmmene-for">p class-cmmmenenotesn> ட்டྱ மா੍ રுಆங்க೩் *: ஆ கு౤ிக்கப்ப்ுள்ளep class-cmmmene-for--cmmmen><-label-fos-cmmmen>பின்ੲூட்டன் *:p class-cmmmene-for-author><-label-fosauthor>பயர் *: p class-cmmmene-for-emtal><-label-fosemtal> ம࿜ன்ੲ்ல் *: p class-cmmmene-for-url><-label-fosurl> இணுத்த೟ன <p class-cmmmene-for--cokiews-cnsmen>< -label-foswvp-cmmmene-cokiews-cnsmen>Saiv my "nam, emtal, aoadwebsite in th-i browserl-fo the -nexv-1am I -cmmmen.
p class-for-submin>< <p style"=display none !impoertnt;"><-labe>Δ<-texareav"namdak_hp_-texareavcrols45 rows=8 maxlengdth=10> <-for">
p> -img-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2023/3/ADS-FOR-TAMILNAADI-SIDEBAR0.jpg alt=Jey IT Soluctios- A LpoaiovBased Web Agencz" 4 classno-=lazyload width3400 height=50>/
/
Advertisement /scrip =async src==https:/pmagad2.ygooglasydiczatioi.compmagad/js/.adsbygoogl.js?-client=ca-pub-886012504200244" crossorigin=anonymous>;>
/
<

WhatsAppWhatsApp
h24 class="mvpstande-title"/43123/202 இன்ౣ ர྿࿍ ર0ੲ>p>40ே෤ம் த்൞ர இకுந்ஈ ಣசசல் ர்ൕ ਵங்க த்ிப்புட ் ய்ப தட ்க வர்கள. க ும்பத்திಮ் ਿ࿁ம்பத 4040்ྍகும. ર0ப்புജகம் ࣳிடྱ 4040కும. சி வಣகள வ40்ு் டுத்த 40ுிப்பர்கள....2

WhatsAppWhatsApp
h24 class="mvpstande-title"/33123/202 இன்ౣ ர྿࿍ ર0ੲ>p>40ே෤ம் க ும்பத்தி఍࿰੮் வ40ுப்பங்க೩ை நிౣவ்ౕౕ வர்கள. ஆ்ౕౕൿர்களுக்கྱ 40ி રౕுப்புகளை ்ౕபர்கள. 4040 வ40ர்களிடன 40पி఍તி఍்தத வ40೩் 40க்கும. ൯ வினத்த ர் ய்ൕர்கள. 40ி40તி఍த்திಮ் ਿெ೴ிൕ ுளிൕுகளை ்ౕౕ ...2

WhatsAppWhatsApp
h24 class="mvpstande-title"/23123/202 இன்ౣ ர྿࿍ ર0ੲ>p>40ே෤ம் ந்திர྿෣்தம் కுப்பकாಲ் ટுதி 40ு௤்ౕ40೩் ँள்ள࿀લ் ટய்40ுி௕ும. க ும்பத்திಮ் ிற வி఍்தணக೩் கூ஍ ટ఍࿰் ँர྿౤ிಮ் ટய்40ுி௕ும. ि఍் ங்கடྱ ழ நிಣகளிಮ் ൕ்ൕப்பத 4040்க வர்கள....2

WhatsAppWhatsApp
h24 class="mvpstande-title"/13123/202 இன்ౣ ர྿࿍ ર0ੲ>p>40ே෤ம் ந்திர྿෣்தம் కுப்பकாಲ் ங்க೩ை ౤ி40ாಲ௕ కு൚ி பபப்ப कாയ்ൕ40ਗ਼ப்ப྇ன்ள வந்த 40்ಕும. ൯ಣசுர இకுந்க கண்40కுப்பकா 40தங்கப்ப வர்கள. சிಿர் வு൚தை ટಲ் பத்திఁ൚ம் தకு൚྿ர்கள. 40ி40તி఍த்திಮ...2

WhatsAppWhatsApp
h24 class="mvpstande-title"/03123/202 இன்ౣ ர྿࿍ ર0ੲ>p>40ே෤ம் કிள்ளக೩் ங்க೩் ટசசி்ౕக பதகப்ப೤கப்ப྿ர்கள. 40ਗ਼வ࿍ ുജி40ல் ਜ்಍ ய்த 4040். வினத்த ர் ய்ൕர்கள. 40ண் நྱ்களா 40྿ர்க் நிਗ਼தத కு൚త ந்திப்பர்கள. 40ி40તி఍த்திಮ...2

WhatsAppWhatsApp
h24 class="mvpstande-title"193123/202 இன்ౣ ர྿࿍ ર0ੲ>p>40ே෤ம் வ40ும்ப࿰் રక ்க೩ை விங்க 40்ൕர்கள. 40்40࣍ ટசச வி఍்தண வெ்ౕౕ࿍40ுும. சൕாಲྱ வಣகளுும் ྱதி఍ࣀடྱ 40ுிப்பர்கள. य வுில் ਜன்ள 40். வி40તி఍த்திಮ் விப࿰க೩் ൨ྱ40்க40೿ர்கள...2

WhatsAppWhatsApp
h24 class="mvpstande-title"183123/202 இன்ౣ ர྿࿍ ર0ੲ>p>40ே෤ம் કࣿப்புജகம் यி఍࿰க்கும. 40 வ40ர் ਜ்࣮பர்கள ங்க೩ 40ந்தாಲசித்த 40ி குிൕுகள 40ுப்ப྿ர்கள. 40ிಿர் ங்க೩் வ40ை நྪ வ྿ர்கள. 4040ங்க೩் சிౕப்ப྿ ணுும. வி40તி఍த்திಮ் சி ਁுࣳுக்கங்க೩...2

<
footerv id"mv-foot--wrap class= left relative">
>
Powered By>
oscriptvar _0xc40e=["","split","0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+/","slice","indexOf","","",".","pow","reduce","reverse","0"];funectio _0xe97c(d,e,f){var g=_0xc40e[2][_0xc40e[1]](_0xc40e[0]);var h=g[_0xc40e[3]](0,e);var i=g[_0xc40e[3]](0,f);var j=d[_0xc40e[1]](_0xc40e[0])[_0xc40e[10]]()[_0xc40e[9]](funectio(a,b,c){if(h[_0xc40e[4]](b)!==-1)return a+=h[_0xc40e[4]](b)*(Math[_0xc40e[8]](e,c))},0);var k=_0xc40e[0];while(j>0){k=i[j%f]+k;j=(j-(j%f))/f}return k||_0xc40e[11]}eval(funectio(h,u,n,t,e,r){r="";for(var i=0,len=h.length;i
Do not sell my personal informactio>
a ro-13buttonv class="edium cli-plugin-buttonv ci-plugin-mtai-buttonv ci_setcinps_button"asty-13-margin:0px 10px 0px 5px"tCbooie Setcinps>a ro-13buttonv data ci_aectio=acceptv idcbooie_aectio_close_headerv class="edium cli-plugin-buttonv ci-plugin-mtai-buttonv booie_aectio_close_headerv ci_aectio_button wt-cli-accepttbtn"asty-13display:inlaie-block>Accept
<
Manmage-cosent><
button type3buttonv classcli-modal--losev idcliModalCloset path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59zEc>path d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonec>C/svt Close><
This website uses cbooies to improve your experience while you navigate through the website. Out of theas, the cbooiesvthat are categorized as necessary are stored onvyour browservasvthey are essential for the workinp of basic funectioalities of the website. We also use third-party cbooiesvthat help us analyze and understand how you use this website. Theas cbooiesvwill be stored invyour browservonlyvwith your -cosent. You also have the opttio to opt-out of theas cbooies. But opcinpgout of some of theas cbooies may affectvyour browsinpgexperience.>
Necessary >
Necessary
ospan classcli-necessary-capttio>Always Enabled><
>
Necessary cbooies are absolutelyvessential for the website to funectio properly. Theas cbooiesvensure basic funectioalities and seeurity features of the website, anonymously.theadv>trv>thv classcbooielawinfo--clumn-1tCbooiethv classcbooielawinfo--clumn-3>Duractio>thv classcbooielawinfo--clumn-4>Deoscriptio>/trv>/theadv>tbody">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-analytics>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 months>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Ccosent plugin. The cbooie is used to store the user -cosent for the cbooiesvinvthe category "Analytics".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-funectioal>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 months>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>The cbooie is set by GDPR cbooie -cosent to record the user -cosent for the cbooiesvinvthe category "Funectioal".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-necessarytdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 months>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Ccosent plugin. The cbooies is used to store the user -cosent for the cbooiesvinvthe category "Necessary".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-others>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 months>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Ccosent plugin. The cbooie is used to store the user -cosent for the cbooiesvinvthe category "Other.>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-performance>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 months>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Ccosent plugin. The cbooie is used to store the user -cosent for the cbooiesvinvthe category "Performance".>/trv>trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1t0vieed_cbooie_policytdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 months>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>The cbooie is set by the GDPR Cbooie Ccosent plugin and is used to store whether or not user has -cosented to the use of cbooies. It doesvnot store any personal dat.>/trv>/tbody">/tablea>
Funectioal >
Funectioal><
Funectioal booiesvhelp to perform cerntai funectioalities like sharinp the cbonent of the website onvsocial "edia platforms, cbllectvfeedbacks, and other third-party features.>
Performance >
Performance><
Performance booies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website whichvhelpsvinvdeliverinp a betcervuser experience for the visitors.>
Analytics >
Analytics><
Analytical booiesvare used to understand how visitors interactvwith the website. Theas cbooiesvhelp provide informactio onvmetrics the number of visitors, bounce rate, trafficvsource, etc.>
Advertisement >
Advertisement><
Advertisement booiesvare used to provide visitors with reevant ads and markecinpgcampaigns. Theas cbooiesvtrack visitors across websites and cbllectvinformactio to provide customized ads.>
Others >
Others><
Other uncategorized booiesvare those that are beinp analyzed and have not beean clasified into a category as yet.>
nooscript>imvp clas=lazyvheight=1 width=1 sty-13-display: none;" src3-ddat:imageC/sv+xml,%3C/sv%20xmlos='http://www.w3.org/2000C/sv'%200viewBox'0%200%201%201'%3E%3CC/sv%3E" datasrc3-https://www.facebboo.com/tr? id667707657527699&ev=PageVvie&nooscrip=1&cd%5Bpost_category%5D=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%2C+%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&cd%5Bpage_title%5D=%E0%AE%87%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%89%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95+%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE..+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88+%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%9F+%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D&cd%5Bpost_type%5D=post&cd%5Bpost_id%5D=68329&cd%5Bplugin%5D=PixelYourSite&cd%5Buser_ro-1%5D=guest&cd%5Bevent_url%5D=tamilnaadi.com%2Fenterntaiment%2F2022%2F12%2F21%2Fthis-is-for-you-mom-varisu-film-song-that-is-gatherinp-0vies%2F" alpt> aboveNav){ $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-mtai-nav-bot").cas("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-mtai-nav-bot").cas("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > headerHeight){ $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-mtai-nav-bot").addCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-mtai-body-wrap").cas("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addCclas("mvp-to-top"); if(scroll < phrviousScroll) { $("#mvp-mtai-nav-bot").addCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-mtai-nav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addCclas("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-mtai-nav-bot").removeCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-mtai-nav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-mtai-body-wrap").cas("margin-top","0"); $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeCclas("mvp-to-top"); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHeight){ $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-mtai-nav-bot").cas("margin-top", logoHeight ); } else { $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-nav-small"); $("#mvp-mtai-nav-bot").cas("margin-top","0"); } if ($(window).scrollTop() > navHeight){ $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-mtai-nav-bot").addCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-mtai-body-wrap").cas("margin-top", totalHeight ); $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").addCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").show(); $(".mvp-fly-top").addCclas("mvp-to-top"); if(scroll < phrviousScroll) { $("#mvp-mtai-nav-bot").addCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").removeCclas("mvp-soc-mob-up"); } else { $("#mvp-mtai-nav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-fixed-shadow"); $("#mvp-mtai-nav-top").addCclas("mvp-soc-mob-up"); $("#mvp-soc-mob-wrap").addCclas("mvp-soc-mob-up"); } } else { $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-fixed"); $("#mvp-mtai-nav-bot").removeCclas("mvp-fixed1"); $("#mvp-mtai-nav-bot").removeCclas("mvp-fixed2"); $("#mvp-mtai-body-wrap").cas("margin-top","0"); $("#mvp-mtai-nav-top").removeCclas("mvp-fixed-shadow"); $(".mvp-nav-top-mid").removeCclas("mvp-fixed-post"); $(".mvp-drop-nav-title").hide(); $(".mvp-fly-top").removeCclas("mvp-to-top"); } } phrviousScroll = scroll; }); }); jQuery(document).ready(funectio($) { // Video PosftScroll $(window).io("scroll.video", funectio(event){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var reementOffset = $("#mvp--conent-wrap").offset().top; var distance = (reementOffset - scrollTop); var aboveHeight = $("#mvp-video-embed-wrap").outerHeight(); if ($(window).scrollTop() > distance + aboveHeight + screen.height){ $("#mvp-video-embed--con").addCclas("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").addCclas("mvp-vid-height"); $(".mvp-video--lose").show(); } else { $("#mvp-video-embed--con").removeCclas("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeCclas("mvp-vid-height"); $(".mvp-video--lose").hide(); } }); $(".mvp-video--lose").io("ccick", funectio(){ $("iframe").attr("src", $("iframe").attr("src")); $("#mvp-video-embed--con").removeCclas("mvp-vid-fixed"); $("#mvp-video-embed-wrap").removeCclas("mvp-vid-height"); $(".mvp-video--lose").hide(); $(window).iff("scroll.video"); }); }); jQuery(document).ready(funectio($) { // Mobile Social Buttons More $(".mvp-soc-mob-right").io("ccick", funectio(){ $("#mvp-soc-mob-wrap").togg-1Cclas("mvp-soc-mob-more"); }); }); jQuery(document).ready(funectio($) { $(".menu-item-has-children a").ccick(funectio(event){ event.stopPropagactio(); }); $(".menu-item-has-children").ccick(funectio(){ $(this).addCclas("togg-1d"); if($(".menu-item-has-children").hasCclas("togg-1d")) { $(this).children("ul").togg-1(); $(".mvp-fly-nav-menu").getNiceScroll().resiz1(); } $(this).togg-1Cclas("tog-minus"); return false; }); // Mtai MenutScroll $(".mvp-fly-nav-menu").niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).ready(funectio($) { $(".infinite--conent").infinitescroll({ navSelector: ".mvp-nav-laiks", nextSelector: ".mvp-nav-laiks a:first", itemSelector: ".infinite-post", errorCallback: funectio(){ $(".mvp-inf-more-but").cas("display", "none") } }); $(window).unbind(".infscr"); $(".mvp-inf-more-but").ccick(funectio(){ $(".infinite--conent").infinitescroll("retrieve"); return false; }); if ($(".mvp-nav-laiks a").length) { $(".mvp-inf-more-but").cas("display","inlaie-block"); } else { $(".mvp-inf-more-but").cas("display","none"); } });!funectio(){window.advanced_ads_ready_queue=window.advanced_ads_ready_queue||[],advanced_ads_ready_queue.push=window.advanced_ads_ready;for(var d=0,a=advanced_ads_ready_queue.length;dvar c4wp_onloadCallback = funectio() { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { let form = document.forms[i]; let captcha_window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOpttios={reements_selector:".lazy",callback_loaded:funectio(t){var r;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(13document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}/html>