Connect with us

அழகுக் குறிப்புகள்

மழையில் குளிப்பது நல்லதா?

Published

on

500x300 1779012 skin

மழை காலம் வந்துவிட்டது. மழையின் அழகை ரசிப்பதோடு நின்றுவிடாமல் அதில் நனைந்து ஆனந்த குளியல் போடுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். அப்படி மழையில் குளிப்பது சருமத்திற்கும், கூந்தலுக்கும் நல்லதா? என்ற கேள்வி எழாமல் இல்லை.

”கோடை காலம் முடிவடைந்து தொடங்கும் முதல் மழை வெப்பத்தில் இருந்து ஆறுதல் அளிக்க உதவும். மழை பெய்யும் போது நனைவது, உளவியல் ரீதியாக நிம்மதியாக இருப்பது போன்ற உணர்வை தரும். இருப்பினும் காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு போன்ற நச்சு ரசாயனங்கள், வாகன உமிழ்வுகள், தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு மழை குளியல் உகந்ததல்ல.

ஏனெனில் மழைத்துளிகள் காற்றில் கலந்திருக்கும் ரசாயனங்கள், நச்சுக்களுடன் கலந்து சருமத்தை சேதப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. மழைநீரில் அமிலத்தன்மை, அழுக்கு சேர்ந்திருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

உணர்திறன் வாய்ந்த சருமம் கொண்டவர்கள் அமில மழையில் குளித்தால் சருமம் சேதமடையக்கூடும். எனவே மழைக்காலத்தில் கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். முதல் மழையில் குளிப்பது பொடுகு, முகப்பருவை போக்க உதவும் என்று பலரும் நம்புகிறார்கள்.

உண்மையில் மழை நீரில் அதிக மாசுக்கள் கலந்திருந்தால் முகப்பரு, சரும தொற்றுகள், சரும வெடிப்புகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம்.

மழையில் நனைந்த பிறகு சில சமயங்களில் சருமத்தில் அரிப்பு ஏற்படுவதை கவனித்திருக்கலாம். தலை முடியும் கடினமானதாக மாறும். மழை நீரில் பி.எச் அளவும் அதிகமாக இருப்பதால் சருமம் கடினத்தன்மை கொண்டதாக மாறக்கூடும். கூந்தலும் உலர்வடையக்கூடும். மழை நீரால் தக்கவைக்கப்படும் அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக தலைமுடியில் பேன்கள் வளர்ச்சியும் அதிகரித்துவிடும்.

#LifeStyle

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

பின்னூட்டத்த; அள"l>

/labelΔ> <-form>

seactiov id:bloc-64 class="mvpesidt-widge -widge_:bloce">

-img-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2022/3/ADS-FOR-TAMILNAADI-SIDEBAR0.jpg alt=Jey IT Soluctios -A LponiovBease Web Agenczy"4 classno-=lazyload width3400 height=50d>

/seactio">seactiov id:bloc-44 class="mvpesidt-widge -widge_:bloce">
/seactio">seactiov id"mv_ad_-widget24 class="mvpesidt-widge "mv_ad_-widgee">
Advertisement
/seactio">seactiov id"mv_tabber_-widget64 class="mvpesidt-widge "mv_tabber_-widgee">
seactiov id"mv_flex_-widget44 class="mvpesidt-widge "mv_flex_-widge"v>

WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்310" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--400x240.jepg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்311" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--80x80.jepg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
h24 class="mvpetande-title"24-12-/202 >இன்றை త྿ி பலன>

மேශம் कுേர; இருந்; அಣைச்சல்ோர்ൕு ਚீங்க कுி઒்ப்டன் ெயಒ்ப஍ தொடங்கவர்கள. கடும்பத்தில் ਩ிம்மதி ்ࣙாகும. பࣟ઒்ப்ത்கம் ࣟி மா ேரும. ி಍வಣைகள ൯ிட்ட "கொுத்து குி઒்பர்கள....?

WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்414" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--400x240.jepg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்415" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--80x80.jepg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
h24 class="mvpetande-title"23-12-/202 >இன்றை త྿ி பலன>

மேශம் கடும்பத்த྿ர>ੲ்விవப்பங்களை நிறவறறுவர்கள. ிறறേர்கள்கா ி಍કொ౵ப்பளை றபர்கள. ౿൮ினர்களிடம் वிవ பாత்த்; वவிகள் ிடக்ும.; வு ൰ாக੟த்த; ர் ெய்ൕர்கள. வி௩ாபாతத்தில் ਩ெ೰ிൕு ுளிൕ்கள கறறு...?

WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்518" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--400x240.jepg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்519" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--80x80.jepg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
h24 class="mvpetande-title"22-12-/202 >இன்றை త྿ி பலன>

மேශம் ந்மிர྇ශ்஁ம் వப்பத྿ರ் புத࿈ கு௕றிகள் ँள்೵ி઒் பயு குி௰ும.; கடும்பத்தில் ிறு ൰ாత்த்ணைகள் கட નெత࿈ ईகர྇౤ில் பயு குி௰ும.; ाత்"சங்கமா஁ ழ நிಣைகளில் ൕ்ൕப்பது ிக்கவர்கள....?

WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்712" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--400x240.jepg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்713" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--80x80.jepg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
h24 class="mvpetande-title"21-12-/202 >இன்றை త྿ி பலன>

மேශம் ந்மிர྇ශ்஁ம் వப்பத྿ರ் ங்களை ౤ி௩ாிರ௰ వவி ઍடઍடઍ்ப த྿യ்ൕும੟ப்ப྇ன்ள ൯ந்மு ಒ்ರும.; வಣைச்சும; இருந்மு கொ்ࣙ௰ிవப்பकா தங்கப்புவர்கள. ிಋர் वவவक >பರ் பத்திకவள் ँవவྋர்கள. வி௩ாபாతத்தில...?

WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்816" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--400x240.jepg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன்817" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2021/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--80x80.jepg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
h24 class="mvpetande-title"20-12-/202 >இன்றை త྿ி பலன>

மேශம் ચிள்೵ைகள் ங்கள்>பச்சி்ౕக மதகப்ப೤கப்பྋர்கள. ம੟வி ്തியில் ਯಒ்಍ ெய்தி ்ࣙ. ൰ாக੟த்த; ர் ெய்ൕர்கள. ਚீ்ࣙ ਯ྿ட்களா பྋர்க் நி੟த்; వவత; ந்மி઒்பர்கள. வி௩ாபாతத்தில...?

WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன் 106" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--400x240.jepg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன் 111" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--80x80.jepg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
h24 class="mvpetande-title"19-12-/202 >இன்றை త྿ி பலன>

மேශம் விవம்ப࿈ કொకட்களை ൰ாங்க ிയ்ൕர்கள. ಒ்௩ா࣍>பச்சு ൰ாత்த்ண வெறறி௩ட௰ும.; ൰ாಮா஁ வಣைகள௰ும; ྍத྿ர மா குி઒்பர்கள. சகோयఁ ൰௰ில் ਯன்ள ்ࣙ. ൰ி௩ாபாతத்தில் ൰ிચிகೲ் ൰ཱྀிக்௩ாೋர்கள...?

WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன் 114" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--400x240.jepg data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="mvp-reg-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="> WhatsAppஇன்றை త྿ி பலன் 115" data-src=https://tamilnaadi.com/zeepsoza/2012/0/WhatsApp-Iimag-/201-10-26-ca-9.12.46-PM--80x80.jepg data-sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" class="mvp-mob-img wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
h24 class="mvpetande-title"18-12-/202 >இன்றை త྿ி பலன>

மேශம் ચࣟ઒்ப்ത்கம் यிత࿈க்ும.; ౿൮ினர் ਯ்࣮பர்கள் ங்கள ಒந்ம྿ರசித்து ி಍குிൕ்கள் ப்பྋர்கள. ிಋர் ங்கள்>वவி௳ை நྪுவྋர்கள. િ௩ࣈங்கள்>சிౕப்பྋ ட௰ும.; ൰ி௩ாபாతத்தில் ி಍ਕு்ࣟகங்கள...?

footerv id"mv-footd-wrap class= left relative">
oscript>
We usev booies on our website to gtiveyou thve post reevant experience byt rmemberingeyour phreerences andt rpecapvisits. Byp cickinge“Accept”,eyou -cosent to thveusevof ALL thve booies.?
Do notpsell my personalv nformactio>
a roledbuttoan class="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-main-buttoan ci_settings_buttoa"astyled"margin:0px 10px 0px 5px"tCbooie Settings>a roledbuttoan data ci_aactio=acceptv idcbooie_aactio_close_hreaer cllass="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-main-buttoan booie_aactio_close_hreaer cli_aactio_buttoa wtdcli-accepttbtn"astyleddisplay:inline-block>Accept
Manmage-cosent>
buttoa typedbuttoan classcli-modal--losev idcliModalClosev> osvp clas 0viewBox"0 0 24 24e">path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"v>path d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonev>C/sv"> Close>
Necessmry >
> labelv classform-checkplabel fordwtdcli-checkbox-necessmry>Necessmry>
ospan classcli-necessmry-capstio>Always Enabled>
>
Necessmrye booies arveabsolutely essential for thvewebsite to funactio phoperly. Thvsee booies ensurve;baic funactioalities and seaurityefecaurvs of thvewebsite, anonymously.threa">tr">thv classcbooielawinfo--clumn-1tCbooiethv classcbooielawinfo--clumn-3>Duractio>thv classcbooielawinfo--clumn-4>Deoscriptio>/tr">/threa">tbody">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-analytics>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set bytGDPR Cbooie Ccosent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser -cosent for thve booies ianthve datgory "Analytics".>/tr">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-funactioal>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThe cbooie is set bytGDPR cbooie -cosent to record thveuser -cosent for thve booies ianthve datgory "Funactioal".>/tr">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-necessmry>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set bytGDPR Cbooie Ccosent plugin. Thv cbooies is used to store thveuser -cosent for thve booies ianthve datgory "Necessmry".>/tr">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-othvrs>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set bytGDPR Cbooie Ccosent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser -cosent for thve booies ianthve datgory "Othvr.>/tr">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1tcbooielawinfo--heckbox-performance>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThis cbooie is set bytGDPR Cbooie Ccosent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser -cosent for thve booies ianthve datgory "Performance".>/tr">trv classcbooielawinfo-row">tdv classcbooielawinfo--clumn-1t0vieed_cbooie_pplicy>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11emonths>tdv classcbooielawinfo--clumn-4tThe cbooie is set bytthveGDPR Cbooie Ccosent plugin and is used to store whethvr or notpuser has -cosented to thveusevof booies. It does notpstore any personalv dat.>/tr">/tbody">/tablev>
Funactioal >
> labelvfordwtdcli-checkbox-funactioalp classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Funactioal>
>
Funactioalp booies helpeto perform cernain funactioalities like sharingethve bonent of thvewebsite oansocial "edia platforms,e blleacnfeedbacks, and othvrvthird-pmrtyefecaurvs.>
Performance >
> labelvfordwtdcli-checkbox-performancep classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Performance>
>
Performancep booies arveused to underetand and analyze thvekey performancepindexvs of thvewebsite which helps iandeliveringea better user experience for thvevisitors.>
Analytics >
> labelvfordwtdcli-checkbox-analyticsp classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Analytics>
>
Analyticalp booies arveused to underetand howevisitors interaacnwith thvewebsite. Thvsee booies helpeproiiaev nformactio oanmetricspthvenumber of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.>
Advertisemmen >
> labelvfordwtdcli-checkbox-advertisemmenp classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Advertisemmen>
>
Advertisemmenp booies arveused to proiiaevvisitors with reevant ads and kmaretingecampaigns. Thvsee booies trackvvisitors acrossewebsites and blleacn nformactio to proiiaevcustomized ads.>
Othvrs >
> labelvfordwtdcli-checkbox-othvrsp classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Othvrs>
>
Othvr un datgorized booies arvethosevthcaparvebeingeanalyzed and have notpbeean clasified iato ae datgory as yet.>
oscriptvar c = docummen.body. clasName; c = c.replace( /evmreos-forms-no-js/, 'evmreos-forms-js' ); docummen.body. clasName = c;>-lnkv relstylesheetv idcbooieplaw-info-table-csse href'=https://tamilnaadi.comapps/cbooieplaw-info/legacy/public/css/cbooieplaw-info-table.css?vmr=3.0.8'vtyped-tex/css "edia=allt> oscrip -src=https://tamilnaadi.comyshefath/cache/minify/5dc4c.jst>oscrip id"mv-custom-js-aftervjQuery(docummen).rreay(funactio($) { var lreaerHheigh = $("#"mv-lreaerd-wra").outerHheigh(); var logoHheigh = $("#"mv-main-navstoae).outerHheigh(); var botHheigh = $("#"mv-main-navsbote).outerHheigh(); var navHheigh = $("#"mv-main-hread-wra").outerHheigh(); var hreaerHheigh = navHheigh + lreaerHheigh; var aboveNav = lreaerHheigh + logoHheigh; var totalHheigh = logoHheigh + botHheigh; var phrviousScroll = 0; $(window).scroll(funactio(evmen){ var scroll = $(this).scrollTop(); if (vtypeof lreaerHheigh !== "undefined" ) { if ($(window).scrollTop() > aboveNav){ $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpnavssmall"); $("#"mv-main-navsbote).cas(="arginstoae, logoHheigh ); } else { $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpnavssmall"); $("#"mv-main-navsbote).cas(="arginstoae,"0"); } if ($(window).scrollTop() > hreaerHheigh){ $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpfixed"); $("#"mv-main-navsbote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#"mv-main-bodyd-wra").cas(="arginstoae, totalHheigh ); $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpfixeddshadow"); $("."mvpnavstoa-mide).addCclas(="mvpfixedd-pos"); $("."mvpdroapnavsttitle).show(); $("."mvpflydtoae).addCclas(="mvptodtoae); if(scroll < phrviousScroll) { $("#"mv-main-navsbote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpfixeddshadow"); $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpsocs-mobup"); $("#"mv-socs-mob-wra").removeCclas(="mvpsocs-mobup"); } else { $("#"mv-main-navsbote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpfixeddshadow"); $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpsocs-mobup"); $("#"mv-socs-mob-wra").addCclas(="mvpsocs-mobup"); } } else { $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#"mv-main-navsbote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#"mv-main-navsbote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#"mv-main-bodyd-wra").cas(="arginstoae,"0"); $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpfixeddshadow"); $("."mvpnavstoa-mide).removeCclas(="mvpfixedd-pos"); $("."mvpdroapnavsttitle).hiae(); $("."mvpflydtoae).removeCclas(="mvptodtoae); } } else { if ($(window).scrollTop() > logoHheigh){ $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpnavssmall"); $("#"mv-main-navsbote).cas(="arginstoae, logoHheigh ); } else { $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpnavssmall"); $("#"mv-main-navsbote).cas(="arginstoae,"0"); } if ($(window).scrollTop() > navHheigh){ $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpfixed"); $("#"mv-main-navsbote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#"mv-main-bodyd-wra").cas(="arginstoae, totalHheigh ); $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpfixeddshadow"); $("."mvpnavstoa-mide).addCclas(="mvpfixedd-pos"); $("."mvpdroapnavsttitle).show(); $("."mvpflydtoae).addCclas(="mvptodtoae); if(scroll < phrviousScroll) { $("#"mv-main-navsbote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpfixeddshadow"); $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpsocs-mobup"); $("#"mv-socs-mob-wra").removeCclas(="mvpsocs-mobup"); } else { $("#"mv-main-navsbote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpfixeddshadow"); $("#"mv-main-navstoae).addCclas(="mvpsocs-mobup"); $("#"mv-socs-mob-wra").addCclas(="mvpsocs-mobup"); } } else { $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#"mv-main-navsbote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#"mv-main-navsbote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#"mv-main-bodyd-wra").cas(="arginstoae,"0"); $("#"mv-main-navstoae).removeCclas(="mvpfixeddshadow"); $("."mvpnavstoa-mide).removeCclas(="mvpfixedd-pos"); $("."mvpdroapnavsttitle).hiae(); $("."mvpflydtoae).removeCclas(="mvptodtoae); } } phrviousScroll = scroll; }); }); jQuery(docummen).rreay(funactio($) { // Viaeo PpostScroll $(window).io("scroll.iiaeoe, funactio(evmen){ var scrollTop = $(window).scrollTop(); var reemmenOffset = $("#"mv--conentt-wra").offset().toa; var dietance = (reemmenOffset - scrollTop); var aboveHheigh = $("#"mv-iiaeo-embead-wra").outerHheigh(); if ($(window).scrollTop() > dietance + aboveHheigh + screen.hheigh){ $("#"mv-iiaeo-embead-con").addCclas(="mvpiiapfixed"); $("#"mv-iiaeo-embead-wra").addCclas(="mvpiiaphheigh"); $("."mv-iiaeo--losee).show(); } else { $("#"mv-iiaeo-embead-con").removeCclas(="mvpiiapfixed"); $("#"mv-iiaeo-embead-wra").removeCclas(="mvpiiaphheigh"); $("."mv-iiaeo--losee).hiae(); } }); $("."mv-iiaeo--losee).io("click", funactio(){ $("iframee).attr("src", $("iframee).attr("src")); $("#"mv-iiaeo-embead-con").removeCclas(="mvpiiapfixed"); $("#"mv-iiaeo-embead-wra").removeCclas(="mvpiiaphheigh"); $("."mv-iiaeo--losee).hiae(); $(window).iff("scroll.iiaeoe); }); }); jQuery(docummen).rreay(funactio($) { // Mmoilv Social Buttoas Mmre $("."mv-socs-mobreigh").io("click", funactio(){ $("#"mv-socs-mob-wra").toggleCclas(="mvpsocs-mobmore"); }); }); jQuery(docummen).rreay(funactio($) { $("."enuditem-has-children c }); {unactio(evmen){ men){.sa; Papnagaio(){ }); })"."enuditem-has-children c}); {unactio(ev va (this).scdCclas(="mggleCcd" va (sc"."enuditem-has-children c});s-clas(="mggleCcd" ) va va (this).scildren c("ul.toggleCc; $ (th"mvpflydtovsttnudi.togetNiceroll (rreaizes; $ (} a (this).scggleCclas(="mgglidenus" va return lse," }); }) Mmon fuMup croll $( (th"mvpflydtovsttnudi.toniceroll ({cursorlor:#3"#888",cursoridth: 87,cursorborder: 0,zdex=0:999999; }); jQuery(docummen).rreay(funactio($) { //th"minfinem-conentt-.toinfinem-roll(fu vstleacor":: "mvpnavstonkv s", vextleacor":: "mvpnavstonkv s a:fir");, em-hleacor":: "minfinem-cos");, errorCl")ckdr:unactio(){ (th"mvpflinfore")utto.cas(="asplay: fu"ne;d") }); (window).ifunndexh"minfrol" })"."enpflinfore")utto.cas {unactio(ev /th"minfinem-conentt-.toinfinem-roll(fu"rricsmen" v vareturn lse," ); (f ($(wi"mvpnavstonkv s a.tolength) $("#"mvpflinfore")utto.cas(="asplay: f"line-block>A" } else { $("#"mvpflinfore")utto.cas(="asplay: f"ne;d") } }); oscript >oscrip irc=https://tamilnaadi.comyshefath/cache/minify/5d61773st>oscrip id"mguntt-orlock>As-afextraar c guntt-orLS $({"fnenAwemevoVerso(e":"4 f"os-fNoe".>:"42c1d438b0 f"os-fUrl>:"ttps:/\/\tamilnaadi.comy\/wps-aon\/"} oscript >oscrip irc=https://tamilnaadi.comyshefath/cache/minify/5dc7bb3st>oscrip irc=hhttps://tcdno("aizgnalcomyssdks/OneSzgnalSDKst>mr=3.6.1.1' sync async dd"mmovete_sdk-t>osiv idcbMWFZcGFZd1VrV0Vqdm9WUnpqUURKbUVIUGZocm1KeEtWSVR4c0M2bzZBST0drjc class=wMWFZcGFZd1VrV0Vqdm9WUnpqUURKbUVIUGZocm1KeEtWSVR4c0M2bzZBST0drjc
Aerimage 2PerpiedytthCode HpeprPap data-src=https://tamilnaadi.com/zps/cbohp-adslock>Asdetcor":/ss=ets/mg /ione.pn class="mcTVEYnRVYlJEaVFjRGxVaEZFenIzSmhvZ01tWUNUZmo3VU45c3lpSWt3MD0drjc cazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">
AeriDetcored!!!/h4>
A_subitle"ptCbWeave nodetcoredhcaparu usveusedgeexpenttso(eto imock>Ads.>< Plese6 supporuserytthsableOgethve e6 s anbck>Aer

Refos-h/a>
a idwtTG9oWWFiV1lZdWdnWVhqVFMxVG5pODNna3FQUjZzeHcwYUV0dnY4Z05zVVV3Z1FGV1pUM2dVV1FzclBKd29KOQdrjc drjc href=https:/ttohpadock>Acom t>rgset_blankv celst"neoper clnoeerenre">PerpiedyBysspan>amg alttt"Bs-f Wordpos-s Adock>AiDetcorgethPgin an| CHP Adock>A data-src"=ttps://tamilnaadi.com/zps/cbohp-adslock>Asdetcor":/ss=ets/mg /dsvp class lazyloa" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==">