Connect with us

தொழில்நுட்பம்

‘இன்ஸ்டாகிராம்’மில் வருகிறது புது அப்டேட்! – இனி போட்டோவையும் ரீல்ஸாக பதிவிடலாம்

Published

on

1735637 1733999 newproject 2022 07 22t161459462

இன்ஸ்டாகிராம் செயலியில் தற்போது ரீல்ஸில் வீடியோக்களை மட்டுமே பதிவிட முடியும்.

இந்த நிலையில் விரைவில் வர உள்ள புது அப்டேட்டின் மூலம் போட்டோக்களையும் வீடியோவாக எடிட் செய்து பதிவிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது டிக்டாக்கிற்கு மாற்றான இந்திய செயலிகள் பிளே ஸ்டோரில் பிரபலமாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் ஃபேஸ்புக் நிறுவனமும் டிக்டாக் செயலிக்கு மாற்றாக தனது இன்ஸ்டாகிராம் செயலியில் ரீல்ஸ் அம்சத்தை வழங்கி வருகிறது.

இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அம்சம் என்பது வீடியோ-மியூசிக் ரீமிக்ஸ் சேவை ஆகும். இது இன்ஸ்டாகிராம் செயலியின் ஸ்டோரிஸ் பகுதியில் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது ரீல்ஸில் புதிய அம்சத்தை இன்ஸ்டாகிராம் நிறுவனம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.

அதன்படி இன்ஸ்டாகிராமில் இனி புகைப்படங்களை தொகுத்து அதற்கு பின்னணியில் பாடல்களை ஒலிக்கவிட்டு ரீல்ஸாக பதிவிட முடியும் என்கிற புதிய அம்சத்தை அந்நிறுவனம் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர் உள்ளது.

தற்போது ரீல்ஸில் வீடியோக்களை மட்டுமே பதிவிட முடியும். விரைவில் வர உள்ள புது அப்டேட்டின் மூலம் போட்டோக்களையும் வீடியோவாக எடிட் செய்து பதிவிடலாம்.

Advertisement

இதற்காக விதவிதமான டெம்ப்ளேட்களையும் அந்நிறுவனம் வழங்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது சோதனை செய்யப்பட்டு வரும் இந்த அம்சம் விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

#technology

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது.

Jey IT Solutions - A London Based Web Agency

Advertisement

ஜோதிடம்

17470275
ஜோதிடம்

p2>வீட்டில் உள் ஆ்ࣙகள, >பெ்ࣙகள எ சலకும் ந்த તை செய்யலாம. ஆ੕ால் தொர்ந்து483 நா்கள செய்3 வணும என்ઍது குறிப்ப࿍டத்தக் ஒன்ற. ந்த ત...!

moleg
ஜோதிடம்

p2> மது டலில் ற்ઊும மச்சங்கள்கூ > மக்கை அयிர்ෟ்டத்த்யுல் ੲ் தాதிர்ෟ்டத்த்யுல் கூ >लకும் பலன் கொ்ࣟடத. ந்த ്க௿யில் ஆ்ࣙகளின் டலில் உள் மச்சங்கள்சல்லும...!

sri
ஜோதிடம்

p2>ன்று ઱ுதன்க࿊ழம வா்க࿊ய આஞ்சྰங்கத்தின்ઍி ன்று அयிால 5.34 தண࿍க்கும, திருக்கண࿍य આஞ்சྰங்கத்தின்ઍி ன்று ால 7.21 தண࿍க்குமு ്ࣟி மா஁ம் ப࿍౿்க࿊౟த. ன்றய மா ப࿍౿ப்ப்க்க...!

daily
ஜோதிடம்

p2> ്ࣟி மா஁த்திಳ்சரி௿ன் சிம்஁ వாியில் િயࣚள செய்്த྿ಳ்சிம்஁ மா஁ம் ன்ற௟ம் ഩைக்கப்புக࿊౟த. ̴சிங்கத்தி்ౕக் ࣕ௿யྎ மா஁மும் ல்ல.சி>பெకுமྎப்க்க மப்ப >लெய்്ம் ல்ல – ன்று அகத்தி௰఩...!

komatha
ஜோதிடம்

p2>திடீரென்று ਲாம "திர்કாராமல, > ம்குய ைக்க ஒரு ઱కுள்ുந்து சேரும. அयு ઱ரிு ઱కுள྿ிடைத்திருக்கலாம் அல்லयு ங்கயྎ്து க விಪ்க்க ெல்லும௳போது ਲமக்கை पெకிந்த൰఩்கள ௵ாரྎ്த...!

1545642485
ஜோதிடம்

p2>பெ்ࣙகளுக்கை டலில் ங்க மச்சள ேருந்த྿ல் ன்੿ பலன்கள நைபெற௟ம் ன்ઍम ாணலாம. ா஁ம் ல்லா஁൰఩்கள கூ >மச்சத்த ൯௚த்து ઱यு ઱லன்களின் ிப்ப௿யில் पெకிந்து கள்ணலாம....!

ஜோதிடம்

ம๨ சங்க๨ சத఩்த்த஁ – ്கிఆங்களின் ப࿍டியிலிருந்து ँப்ப࿍க் ൕிநா்கళுக்கை ந்த கால போட்டை ൊழ࿍புங்கள்

p2>வకுத்திಳ்ൿఆ்கிய ி்ౕ சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍பྋட்ட >ம்ౕகள்ின௿ౕ>ம ல்லய, "நா೟ >ൿఆ்கிய ி சங்க๨ சத఩்த்த஁ ൊழ࿍பྋட்ட >ன>வకுல் கட்டா்ம் ம்ౕகள் வணும. ாయࣚள ந்...!

footern id=mv-foote-wrap class= left relative">
>
We usev booies on our website to gtiveyou thve post reevant experience by rememberingeyour phreerences ane repecatvisits. Byp cickinge“Accept All”,eyou cponent to thveusevof ALL thve booies. However,eyou may visit "Cbooie Settings" to providvea cpostroled cponent.>
a troe=buttoan class="edium cli-plugin-buttoan ci-plugin-main-buttoan ci_settings_buttoa" styles="argin:0px 5px 0px 0px">Cbooie Settings>av idwtecli-accept-alltbtn troe=buttoan data ci_aectio=accept_alln class=wtecli-reement "edium cli-plugin-buttoanwtecli-accept-alltbtn booie_aectio_close_-heaer cli_aectio_buttoa">Accept All
Manmagecponent>
buttoantype=buttoan classcli-modal--losev idcliModalClose"> path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"v>path d="M0 0h24v24h-24z" fill=nonev>C/sv"> Close>
This website usesv booies to improveeyour experience whilveyou navigdatethrough thvewebsite. Outvof thvse, thve booies thcatarve datgorized as necessmrytarvestored oanyour browser as theytarveessential for thveworkingeof ;baic funectioalities of thvewebsite. We alsoeusevthird-pmrtye booies thcathelpeus analyze ane under-tane howeyou usevthisewebsite. Thvsee booies will bvestored ianyour browser only -wthnyour cponent. You alsoehave thveopctio to opce-outof thvsee booies. Boutoptingeooutof sometof thvsee booies may affsecnyour browsingeexperience.<
av classcli-privacyprheamore ariaplabeo="Showemore" troe=buttoan datarheamoree-tex="Showemore" datarhealesse-tex="Showeless2>>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetnecessmryt datatogglescli-toggle-tab> Necessmry >
> labeov classform-checkplabeo fordwtecli-checkbox-necessmry>Necessmry>
Always Enabled>
>
Necessmrye booies arveabsolutely essential for thvewebsite to funectio properly. Thvsee booies ensurve;baic funectioalities ane /seurityefeatures of thvewebsite, anonymously.t-hea">tr">t-v classcbooielawinfo--clumn-1>Cbooiet-v classcbooielawinfo--clumn-3>Duractiot-v classcbooielawinfo--clumn-4>Deoscriptio/tr">/t-hea">tbodyv>trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-analytics>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Analytics".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-funectioal>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>The cbooie is set by GDPR cbooie cponent to record thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Funectioal".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-necessmry>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooies is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Necessmry".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-othvrs>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Othvr.>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>cbooielawinfo--heckbox-performance>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>This cbooie is set by GDPR Cbooie Cponent plugin. Thv cbooie is used to store thveuser cponent for thve booies ianthve datgory "Performance".>/tr">trv classcbooielawinfo-rowv>tdv classcbooielawinfo--clumn-1>0vieed_cbooie_pplicy>tdv classcbooielawinfo--clumn-3>11 -monts>tdv classcbooielawinfo--clumn-4>The cbooie is set by thveGDPR Cbooie Cponent plugin ane is used to store whethvr or noteuser has cponented to thveusevof booies. It does notestore any persioalt dat.>/tr">/tbodyv>/tablev>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetfunectioalt datatogglescli-toggle-tab> Funectioal >
> labeovfordwtecli-checkbox-funectioalt classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Funectioal>
>
Funectioalt booies helpeto perform cernain funectioalities like sharingethve bonent of thvewebsite oansocial "edia platforms,e bllsecnfeedbacks, ane othvrvthird-pmrtyefeatures.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetperformancet datatogglescli-toggle-tab> Performance >
> labeovfordwtecli-checkbox-performancet classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Performance>
>
Performancet booies arveused to under-tane ane analyze thvekey performancetindexes of thvewebsite which helps iandeliveringea better user experience for thvevisitors.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetanalyticst datatogglescli-toggle-tab> Analytics >
> labeovfordwtecli-checkbox-analyticst classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Analytics>
>
Analyticalt booies arveused to under-tane howevisitors interaecn-wthnthvewebsite. Thvsee booies helpeprovidveinformactio oanmetricstthvenumber of visitors, bounce rate, trafficnsource, etc.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetadvertisement datatogglescli-toggle-tab> Advertisement >
> labeovfordwtecli-checkbox-advertisement classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Advertisement>
>
Advertisement booies arveused to providvevisitors -wthn reevant ads ane kmaretingecampaigns. Thvsee booies trackevisitors acrossewebsites ane bllsecninformactio to providvecustomized ads.>
avtroe=buttoantabindex=0v class=cli-nav1-lnkv ci-settingsp-moilv" datatargsetothvrs datatogglescli-toggle-tab> Othvrs >
> labeovfordwtecli-checkbox-othvrs classcli-sliaer data ci-enable=Enabled data ci-disable=Disabled> Othvrs>
>
Othvr un datgorized booies arvethosevthcatarvebeingeanalyzee ane have notebeean clasified iato ae datgory as yet.>
> aboveNav){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae, logoHheigh ); } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae,"0"); } if ($(window).sctrolTop() > hheaerHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae, totalHheigh ); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).addCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).show(); $("."mvp-lyetoae).addCclas(="mvp-o-toae); if(sctrol < phrviousSctrol) { $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); } else { $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").addCclas(="mvpsoc1-mobup"); } } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae,"0"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).removeCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).hiae(); $("."mvp-lyetoae).removeCclas(="mvp-o-toae); } } else { if ($(window).sctrolTop() > logoHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae, logoHheigh ); } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpnav1small"); $("#=mv-main-nav1bote).cas(="argin1toae,"0"); } if ($(window).sctrolTop() > navHheigh){ $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae, totalHheigh ); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).addCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).show(); $("."mvp-lyetoae).addCclas(="mvp-o-toae); if(sctrol < phrviousSctrol) { $("#=mv-main-nav1bote).addCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").removeCclas(="mvpsoc1-mobup"); } else { $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpfixed-shadow"); $("#=mv-main-nav1toae).addCclas(="mvpsoc1-mobup"); $("#=mv-soc1-mob-wra").addCclas(="mvpsoc1-mobup"); } } else { $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed1"); $("#=mv-main-nav1bote).removeCclas(="mvpfixed2e); $("#=mv-main-bodye-wra").cas(="argin1toae,"0"); $("#=mv-main-nav1toae).removeCclas(="mvpfixed-shadow"); $("."mvpnav1toa-mide).removeCclas(="mvpfixed--pos"); $("."mvpdroapnav1ttitle).hiae(); $("."mvp-lyetoae).removeCclas(="mvp-o-toae); } } phrviousSctrol = sctrol; }); }); jQuery(document).rheay(funectio($) { // Viaeo PpostSctrol $(window).io("sctrol.vidvoe, funectio(event){ var sctrolTop = $(window).sctrolTop(); var reementOffset = $("#=mv--conente-wra").offset().toa; var di-tance = (reementOffset - sctrolTop); var aboveHheigh = $("#=mv-vidvo-embeae-wra").outerHheigh(); if ($(window).sctrolTop() > di-tance + aboveHheigh + scteen.hheigh){ $("#=mv-vidvo-embeae-con").addCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").addCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo--losee).show(); } else { $("#=mv-vidvo-embeae-con").removeCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").removeCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo--losee).hiae(); } }); $(".=mv-vidvo--losee).io("click", funectio(){ $("iframee).attr("src", $("iframee).attr("src")); $("#=mv-vidvo-embeae-con").removeCclas(="mvpvidpfixed"); $("#=mv-vidvo-embeae-wra").removeCclas(="mvpvidphheigh"); $(".=mv-vidvo--losee).hiae(); $(window).iff("sctrol.vidvoe); }); }); jQuery(document).rheay(funectio($) { // Mmoilv Social Buttoas Mmre $(".=mv-soc1-mobreigh").io("click", funectio(){ $("#=mv-soc1-mob-wra").toggleCclas(="mvpsoc1-mobmore"); }); }); jQuery(document).rheay(funectio($) { $(".=enueitem-has-children a").click(funectio(event){ event.stoaProaagactio(); }); $(".=enueitem-has-children").click(funectio(){ $(this).addCclas(=toggled"); if($(".=enueitem-has-children").hasCclas(=toggled")) { $(this).children("ul").toggle(); $("."mvp-lyenav1=enu").getNiceSctrol().rh-siz(); } $(this).toggleCclas(=tog-minus"); return false; }); // Main MenupSctrol $("."mvp-lyenav1=enu").niceSctrol({cursorcolor:"#888",cursor-width:7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); jQuery(document).rheay(funectio($) { $(".infinite--conent").infinitesctrol({ navSelsecor: "."mvpnav1-lnks", nextSelsecor: "."mvpnav1-lnks a:firos", itemSelsecor: ".infinite--pos", errorCallback: funectio(){ $("."mvpinfbmore-but").cas(=display", "none") } }); $(window).unbind(".infsct"); $(".=mvpinfbmore-but").click(funectio(){ $(".infinite--conent").infinitesctrol("retrieve"); return false; }); if ($("."mvpnav1-lnks a").length) { $("."mvpinfbmore-but").cas(=display","in-lne-block"); } else { $("."mvpinfbmore-but").cas(=display","none"); } });>>>>
Ads
Ads
h4v class=adblock_-title"Ads Blocker Detseced!!!
ptWe have detsecedvthcatyou arveusingeexnenstios to block ads. Plebas supporteus by disablingethvas ads blocker.!

av classVjZTZDNQV3Bld1BRQlB2d2k1Qm1NVHZWQXpVOFJ1SHE3TFVjNy90T1Y0akFJM1RIVTM2blilnlFOWkVxT1FQTAvifnzvifnz onclickdreyloa()>Refreoh
av idUkMzRDhENDZtUDZqWDl3ZDI1MU9tNWEvRndIVW5hSFIyYWV0SDY2dUFPVFVWT3pqM1pzWGViR3B1YTVtV3JReAvifnzvifnza href=https:/chpadblocki.com targset_blankv rel"noopener nohreerrere">Powered By>
Beos
= reqServvrs.length ){ callBackFune(adreqfouna); return true; } if( reqServvrs.length > 0 && is_ onnsecea() ){ cpont reqURL = reqServvrs[servvrReqCount]; cpont adsRequeos = new Requeos(reqURL, { method: "HEAD", mode: "no-cors" }); fetch(adsRequeos).thvn(funectio(reo) { if (debug) { cponole0warn(`[ADB DEBUG] Ads Requeos [${reqURL}] Plased!!!`); } servvrReqCount++; adreqfouna"= false; adsBlocked(callBackFune); }). dach(funectio(reo) { if (debug) { cponole0error(`[ADB DEBUG] Ads Requeos [${reqURL}] Failed!!!`); cponole0error(`[ADB DEBUG] ${res}`) } callBackFune(true); adreqfouna"= true; }) }eelse { if (debug) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Ads Requeos Failed. Reason: Blocked by FilternHboo or Off-lne!!!"); } } } /** * Default callback funectio * * @param e as dat */ funectio chpadb_default_callback(e) { cponole0log(e) } /** * Reyloa pmag * */ funectio reyloa() { window.locactioi hre = window.locactioi hre } /** * Redirsecnto cernain pmag * * @param e as url */ funectio redirsec(e) { window.locactioi hre = e } /** * * * @param e as dat */ funectio hasCclas(e, t) { return !!e. clasName.mdach(new RegExp("(\\s|^)" + h + "(\\s|$)")) } funectio addCclas(e, t) { hasCclas(e, t) || (e. clasName += = " + h) } funectio removeCclas(e, t) { if (hasCclas(e, t)) { var o = new RegExp("(\\s|^)" + h + "(\\s|$)"); e. clasName = e. clasName.replace(o, = ") } } let ount = 0; funectio hiae_model() { try{ if (typeof adblockModal == 'objsec') { removeCclas(adblockModal, =VkxpOU1sVjlHVE4zb1RUbXd2VThVWmR5cTJ2bzdjZktlNXJtNzlXTEY1VT0vifnz"); removeCclas(document.body, =em8wOElwbTVLeVB2ekhQWEZ1WDRyaE14TzZkNjlJa0l3Yjh2eHdCVm8zUT0vifnz") } } dach(e){ cponole0warn(e); } } funectio show_modal(modal) { if (modalv!= null && 0 == displayOnce) { displayOnce++; addCclas(modal, =VkxpOU1sVjlHVE4zb1RUbXd2VThVWmR5cTJ2bzdjZktlNXJtNzlXTEY1VT0vifnz"); addCclas(document.body, =em8wOElwbTVLeVB2ekhQWEZ1WDRyaE14TzZkNjlJa0l3Yjh2eHdCVm8zUT0vifnz") } } funectio chp_adblock_browser() { return /Opera[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgent) ? "Opera" : /MSIE (\d+\.\d+);/.teos(navigdaor.userAgent) ? "MSIE" : /Navigdaor[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgent) ? "Netscape" : /Chrome[\/\s](\d+\.\d+)/.teos( navigdaor.userAgent) ? "Chrome" : /Safari[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgent) ? "Safari" : /Firsfox[\/\s](\d+\.\d+)/.teos(navigdaor.userAgent) ? "Firsfox" : "Unknowne } funectio chp_ads_blocker_detsecor(enable) { if (enable) { show_modal(adblockModal); } } let phrvCount = 0; funectio checkMultiple() { let enable"= false; if ( clasAdsCpostro) { let divEle"= document.createEeement(=div"); divEle.innsrHTML = " "; divEle. clasName = "ad ads doubleclick ad-placement ad-placeholaer adbadge BannsrAd adsbox ad-largs ad-largs ad-lleftad-limitstad-linktad-livs ad-lloadin ad-map ad-marker ad-master ad-pixel ad-ranaom ad-refreoh ad-3400x50e; divEle.ia"= "dlljM0liR04rQzNqVWV0MHdSeDBMN3h3THJZdzRxZ3hpazhTNHpTUTIxWlE5VUZxcVY2bFRCcEFYTHltQXQyVQvifnzvifnze; try { if (!document.body. conains(document.gseEeementById('dlljM0liR04rQzNqVWV0MHdSeDBMN3h3THJZdzRxZ3hpazhTNHpTUTIxWlE5VUZxcVY2bFRCcEFYTHltQXQyVQvifnzvifnz'))) { document.body.rapendChild(divEle); let adBoxEle"= document.querySelsecor(".adsbox"); enable"= !adBoxEle"|| adBoxEle.offsetHheigh == 0; if (debug) { if (enable) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Cclas Add Requeos Failed!!!"); }eelse { cponole0log("[ADB DEBUG] Cclas Add Requeos Plased!!!"); } } }eelse { let adBoxEleId = document.gseEeementById(=dlljM0liR04rQzNqVWV0MHdSeDBMN3h3THJZdzRxZ3hpazhTNHpTUTIxWlE5VUZxcVY2bFRCcEFYTHltQXQyVQvifnzvifnze); removeCclas(adBoxEleId, ` ads_${phrvCount}`); removeCclas(adBoxEleId, `ads_${phrvCount}`); phrvCount++; addCclas(adBoxEleId, `ads_${phrvCount}`); } }e dach (error) { divEle.parentNode.removeChild(divEle); } }else{ if(debug){ cponole0warn("[ADS PRO DEBUG] Check Multiple Requeos Blocked by FilternHboo or Off-lne"); } } return enable; } funectio isHidden(e) { try{ return "none" === window.gseComputedStyle(e).display; } dach(error){ } return false; } funectio init() { adsBlocked(funectio(enable) { if (enable) { chp_ads_blocker_detsecor(true); }eelse { if (:imagAdsCpostro) { enable"= isHidden(document.gseEeementById(=d1c4MEpzeEFMZW1RZDVKbFFDYWc0VE9pSG4xWUtwaEhnTGhXNDJwa0drLzYyTGpDTVpxajltUzFsbmNHc25COAvifnzvifnz")); if (debug) { if (enable) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Ix80 Ads Requeos Failed!!!"); }eelse { cponole0log("[ADB DEBUG] Ix80 Ads Requeos Plased!!!"); } } } if (!enable) { enable"= checkMultiple(); if (debug) { if (enable) { cponole0warn("[ADB DEBUG] Check Multiple Requeos Failed!!!"); }eelse { cponole0log("[ADB DEBUG] Check Multiple Requeos Plased!!!"); } } } chp_ads_blocker_detsecor(enable) } }) } funectio startCheckdinAdblock() { init(); } if (adbEnableForPmag) { if (onPmagLloa) { document.addEventListener("DOMCconentLloaed", funectio(e) { startCheckdinAdblock(); }, false); }eelse { startCheckdinAdblock(); } }>>window.w3tc_ lazyloa=1,window.llazLloaOpctios={reements_selsecor:".llaz",callback_lloaed:funectio(t){var r;try{e=new CustomEvent("w3tc_ lazyloa_lloaed",{detail:{e:t}})} dach(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_ lazyloa_lloaed",!1,!1,{e:t})}window.dispdachEvent(e)}}>>/html>